Městys Nová Cerekev

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://novacerekev.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Nová Cerekev
Nová Cerekev 276
394 15 Nová Cerekev

Datová schránka: 7pdbwtp
E-mail: nova.cerekev@quick.cz, e-podatelna.nc@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2023 Kvalita vody v Nové Cerekvi - pitná bez omezení
25. 09. 2023 Upozornění na sníženou kvalitu vody v Nové Cerekvi
25. 09. 2023 Kvalita vody v Nové Cerekvi - pitná bez omezení
20. 09. 2023 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Proseč-Obořiště č.906/2023
20. 09. 2023 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Proseč-Obořiště č.905/2023
20. 09. 2023 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Stanovice u Nové Cerekve č.904/2023
19. 09. 2023 Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Nová Cerekev
11. 09. 2023 Upozornění na sníženu kvalitu vody v Nové Cerekvi
05. 09. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2023
17. 08. 2023 Rozpočtová opatření č.4/2023
14. 08. 2023 Oznámení o možnosti nahlédnutí do dokumentace zahájeného zjišťovacího řízení
08. 08. 2023 Pozvánka na zastupitelstvo č. 10
03. 08. 2023 Upozornění na sníženou kvalitu vody v Nové Cerekvi
28. 07. 2023 Veřejná vyhláška o projednání zadání návrhu Územního plánu Leskovice Leskovice
28. 07. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
28. 07. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 07. 2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
28. 06. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Městyse Nová Cerekev
23. 06. 2023 Schválený rozpočet DSO SOMPO pro rok 2023
23. 06. 2023 Závěrečný účet DSO SOMPO 2022
19. 06. 2023 Obecně závazná vyhláška o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace městyse Nová Cerekev
19. 06. 2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023
16. 06. 2023 Závěrečný účet Městyse Nová Cerekev za rok 2022
06. 06. 2023 Pozvánka na zastupitelstvo č. 9
02. 06. 2023 Pozvánka za zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2023
24. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023
18. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO SOMPO pro rok 2022
18. 05. 2023 Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2023
17. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu Městyse Nová Cerekev za rok 2022
02. 05. 2023 Pozvánka na zastupitelstvo č. 8
28. 04. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2023
26. 04. 2023 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
24. 04. 2023 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Stanovice č.461/2023
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu k nahlédnutí
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu k nahlédnutí
19. 04. 2023 Veřejná vyhláška
19. 04. 2023 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Proseč-Obořiště
24. 03. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO Nová Lípa za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa
22. 03. 2023 Záměr zemědělského pachtu č. 366/2023
22. 03. 2023 Rozpočtové provizorium DSO SOMPO za rok 2023
21. 03. 2023 Záměr pronájmu ordinace praktického lékaře č. 365/2023
21. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Nová Cerekev č. 364/2023
21. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Nová Cerekev č. 363/2023
28. 02. 2023 Pozvánka na zastupitelstvo č. 7
11. 02. 2023 Výroční zpráva za rok 2022
11. 02. 2023 Pozvánka na zastupitelstvo kraje 1/2023
11. 02. 2023 Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
11. 02. 2023 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - Proseč-Obořiště
11. 02. 2023 Závěrečný účet městyse Nová Cerekev za rok 2021
11. 02. 2023 Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2021

XML