Městys Nová Cerekev

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://novacerekev.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Nová Cerekev
Nová Cerekev 276
394 15 Nová Cerekev

Datová schránka: 7pdbwtp
E-mail: nova.cerekev@quick.cz, e-podatelna.nc@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Nařízení č. 6/2020 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Pelhřimov LHO III
03. 07. 2020 Záměr pronájmu pozemků a částí pozemku v k. ú. Nová Cerekev
02. 07. 2020 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Proseč-Obořiště
02. 07. 2020 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Nová Cerekev
02. 07. 2020 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Nová Cerekev
18. 06. 2020 Rozpočtová opatření č. 3/2020
09. 06. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo
29. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
28. 05. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Částkovice
26. 05. 2020 Rozpočtová opatření č. 2/2020
25. 05. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo
21. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu městyse Nová Cerekev za rok 2019
20. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Nová Lípa za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa
20. 05. 2020 Pozvánka na řádné shromáždění starostů DSO Nová Lípa
11. 05. 2020 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Nová Cerekev
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška Kraje Vysočina
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
22. 04. 2020 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
21. 04. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo
09. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
08. 04. 2020 Opatření obecné povahy MZ
08. 04. 2020 Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR Kraje Vysočina
01. 04. 2020 Záměr prodeje stavebních pozemků v Nové Cerekvi, lokalita Za Hřištěm - II. etapa
27. 03. 2020 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Markvarec u N.Cerekve
27. 03. 2020 Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Nová Cerekev
27. 03. 2020 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Nová Cerekev
27. 03. 2020 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Markvarec u N.Cerekve
27. 03. 2020 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Nová Cerekev
27. 03. 2020 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Markvarec u N.Cerekve
20. 03. 2020 Zpráva o uplatňování ÚP Nová Cerekev a Obsah změny č. 2
10. 03. 2020 Rozpočtová opatření č. 1/2020
09. 03. 2020 Pozvánka na řádné shromáždění starostů DSO Nová Lípa
25. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
24. 02. 2020 Rozpočtová opatření č. 3
24. 02. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
24. 02. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
24. 02. 2020 Návrh střednodobého výhledu na roky 2020-2022
19. 02. 2020 Pozvánka na členskou schůzi DSO SOMPO
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška Kraje Vysočina
11. 02. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro k.ú.Částkovice
10. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška-Exe..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Markvarec u N.Cerekve
03. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Částkovice
03. 02. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo
16. 01. 2020 Záměr pronájmu ordinace praktického lékaře v Nové Cerekvi
16. 01. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor v Nové Cerekvi
16. 01. 2020 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Proseč-Obořiště
16. 01. 2020 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Markvarec u Nové Cerekve
16. 01. 2020 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Markvarec u Nové Cerekve

XML