Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 Rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut pro území Karlovarského kraje
12. 09. 2019 Všeobecné praktické lékařství pro okres Cheb
10. 09. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - Ranagris Sokolov
04. 09. 2019 Zveřejnění posudku - Vodní nádrž Kraslice
04. 09. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska - Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
03. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
30. 08. 2019 Informace o návrhu koncepce - Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
30. 08. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - Nákupní středisko Jáchymovská
28. 08. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Skalka u Hazlova
27. 08. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska - D6 - Karlovyrský kraj
26. 08. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 a I/25
26. 08. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
23. 08. 2019 Dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost pro území Karlovarského kraje
23. 08. 2019 Diabetologie pro okres Sokolov
23. 08. 2019 Diabetologie a vnitřní lékařství pro okres Karlovy Vary
23. 08. 2019 Praktické lékařství pro děti a dorost pro okres Sokolov
23. 08. 2019 Zubní lékařství pro území města ML a okolí
23. 08. 2019 Zubní lékařství a ortodoncie pro okres Karlovy Vary
16. 08. 2019 Oznámení záměru - Obchodní centrum Horní Lomany, Františkovy Lázně parc. č. 137/2, 220/2, k. ú. Horní Lomany
14. 08. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
13. 08. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Dolní Dvory I.
13. 08. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Dolní Dvory II.
08. 08. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
08. 08. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Františkovy Lázně
06. 08. 2019 Ambulantní péče a péče ve vlastním soc. prostředí pacienta sestra pro péči v psychiatrii pro Karlovarský kraj
06. 08. 2019 Kardiologie pro Karlovarský kraj
06. 08. 2019 Péče ve vlastním soc. prostředí pacienta všeobecná sestra pro okres Cheb
06. 08. 2019 Všeobecné praktické lékařství pro území města Karlovy Vary a okolí
01. 08. 2019 Sdělení o ukončení posuzování koncepce - Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
31. 07. 2019 Informace o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění - Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I
31. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
30. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
26. 07. 2019 Dokument "Rozhodnutí - umístění..." již není dostupný.
24. 07. 2019 Ranagris Sokolov - oznámení záměru
24. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
22. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
18. 07. 2019 Informace o oznámení záměru - Nákupní středisko Jáchymovská, Karlovy Vary
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
17. 07. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. a obci Dolní Žandov
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. a obci Plesná a v k.ú. Šneky a obci Plesná
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. a obci Mariánské Lázně a v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. a obci Loket
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov
11. 07. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k. ú. Dolní Dvory
11. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb
11. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery
11. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Lipová u Chebu a obci Lipová
09. 07. 2019 Oznámení koncepce - Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary

XML