Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2023 Lékařská genetika pro město Karlovy Vary
23. 03. 2023 Kardiologie pro území Karlovarského kraje
22. 03. 2023 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „ETI – Celková rekultivace území Silvestr – zařízení pro nakládání s odpady"
21. 03. 2023 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Rotava
21. 03. 2023 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Loket
20. 03. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/872/DS/23-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25 v obci Jáchymov v okrese Karlovy Vary
17. 03. 2023 Rozhodnutí - Povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů pro záměr „Monitoring, ochrana a výzkum sovy pálené (Tyto alba)“
14. 03. 2023 Gynekologie a porodnictví a reprodukční medicína pro město Karlovy Vary
14. 03. 2023 Zubní lékařství pro okres Sokolov
10. 03. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/619/DS/23-2 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25 nad obcí Jáchymov v okrese Karlovy Vary
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/689/DS/23-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 v úseku Kfely – Krásný Jez v okrese Karlovy Vary
08. 03. 2023 Opatření obecné povahy - zrušení Změny č. 1 Územního plánu Františkovy Lázně v celém rozsahu
07. 03. 2023 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Průmyslový park Ostrov South"
07. 03. 2023 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Stavební parcely v centru obce Tři Sekery"
07. 03. 2023 Výběrové řzení - fyzioterapeut pro území Karlovarského kraje
07. 03. 2023 Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie pro okres Sokolov
06. 03. 2023 Ukončení mimořádného veterinárního opatření k zamezení rozšíření nebezpečné nákaz – vysoce patogenní influenzy ptáků
03. 03. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/61/DS/23-2 – stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v oblasti mostu ev. č. 20-015 Vodná u Bečova nad Teplou
03. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška doru..." již není dostupný.
03. 03. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/569/DS/23-2 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21 v okrese Cheb
03. 03. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Hazlov
01. 03. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/622/DS/23-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21 v okrese Cheb
27. 02. 2023 Oznámení o zahájení správního řízení k povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha
24. 02. 2023 Dokument "Usnesení o pověření M..." již není dostupný.
21. 02. 2023 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Františkovy Lázně
21. 02. 2023 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
21. 02. 2023 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Tůně
17. 02. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
16. 02. 2023 Výběrové řízení na ředitele ředitelku 4K
14. 02. 2023 Informace o vydání závazného stanoviska EIA k záměru: „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)“
14. 02. 2023 zubní lékařství pro okres Karlovy Vary
14. 02. 2023 vnitřní lékařství, všobecné praktické lékařství, zubní lékařství pro katastrální území města Nejdek a jeho spádové oblasti
13. 02. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/271/DS/23-2 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 v okrese Karlovy Vary
13. 02. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/381/DS/23-2 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 v okrese Karlovy Vary
13. 02. 2023 Informace o vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru: "KAVA I"
08. 02. 2023 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Průmyslový park Ostrov South"
08. 02. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/341/DS/23-2 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/64 v okrese Cheb, z důvodu uzavírky provozu na silnici v rámci stavby „I/64 rekonstrukce mostu 64-006 Pata“
07. 02. 2023 Informace o oznámení ke koncepci: sektorové strategie 3. fáze, pro období 2024 – 2030 s výhledem do roku 2050“
07. 02. 2023 Informace o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru: "Zástavba lokalit N4 Krajkářská a N3 U Obchvatu, Aš“
07. 02. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/272/DS/23-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 u obcí Vahaneč a Knínice v okrese Karlovy Vary, z důvodu demontáže a následné montáže nadzemního vedení kabelu VVN nad silnicí I/6
07. 02. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
07. 02. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Mariánské Lázně
07. 02. 2023 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Pomezí nad Ohří
03. 02. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
02. 02. 2023 Výběrové řízení pro obor vnitřní lékařství pro okres Sokolov
31. 01. 2023 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Terénní úpravy v prostoru rekultivované skládky Chocovice na parcele č. 201/12,201/10, 201/9, 201/3, 201/1 a 333"
27. 01. 2023 Opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Bystřice
27. 01. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/157/DS/23-2 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 mezi obcemi Krásný Jez a Teplička v okrese Sokolov
26. 01. 2023 Oprava administrativní chyby v závěru zjišťovacího řízení ke koncepci: "Regionální surovinová politika Karlovarského kraje“
24. 01. 2023 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Kynšperk nad Ohří

XML