Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s evidencí prasat
18. 02. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Komerční zóna Cheb"
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
13. 02. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Kraslice
13. 02. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Útvina
06. 02. 2020 Informace o oznámení záměru: „Průmyslový park Cheb Jih - hala C“
05. 02. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 a silnici I/20
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy v okrese Karlovy Vary
03. 02. 2020 Zubní lékařství pro území Karlovarského kraje
30. 01. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
30. 01. 2020 Informace o oznámení koncepce: „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021-2027“
30. 01. 2020 Dokument "Prodloužení lhůty pro..." již není dostupný.
29. 01. 2020 Opatření obecné povahy na silnice II. a III. třídy na území České republiky
29. 01. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Dolní Chodov
21. 01. 2020 Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení: "Obalovna živičných směsí Tisová"
21. 01. 2020 Usnesení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci dodatečného povolení stavby "Rekreační chata ev. č. 28, Děpoltovice, obec Děpoltovice"
16. 01. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Dokument "Oznámení neznámým úča..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Rozhodnutí - umístění stavby "VO ul. Sportovní Horní Slavkov"
15. 01. 2020 Všeobecné praktické lékařství pro okres Cheb
13. 01. 2020 Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru Střela 6 – evidenční číslo 431 058, které se bude konat 3. března 2020
10. 01. 2020 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Pokračování těžby v lokalitě Číhaná"
10. 01. 2020 Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření k prevenci nákazy slintavky a kulhavky
08. 01. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení záměru "RECENT Tisová – překládací stanice a úpravy provozně-administrativního zázemí"
08. 01. 2020 Dokument "Oznámení neznámým úča..." již není dostupný.
02. 01. 2020 Vnitřní lékařství pro území Mariánské lázně a zubní lékařství pro okres Sokolov
31. 12. 2019 Informace o oznámení záměru "Komerční zóna Cheb"
17. 12. 2019 Opatření obecné povahy rozšíření obecného užívání pozemních komunikací
17. 12. 2019 Přeprava pacientů neodkladné péče pro území Karlovarského kraje a okolí
13. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25
12. 12. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. a obci Stanovice
12. 12. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Radošov u Kyselky
12. 12. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. a obci Krásná
12. 12. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Slatina u Františkových Lázní
12. 12. 2019 Záměr kraje prodat část nemovité věci v k. ú. Hranice u Aše
10. 12. 2019 Prakrické lékařství pro děti a dorost pro území obce Rotava a okolí
06. 12. 2019 Oznámení opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu I/6 a I/13
05. 12. 2019 Informace o zahájení zjišťovacího řízení - Obalovna živičných směsí Tisová
04. 12. 2019 Nařízení Státní veterinární správy - zrušení zákazu použití antiparazitálních přípravků pro léčení spárkaté zvěře
03. 12. 2019 Ředitel / ředitelka Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.
03. 12. 2019 Fyzioterapeut pro okres Karlovy Vary
02. 12. 2019 Informace o závěru zjišťovacího řízení- Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
29. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy
27. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
27. 11. 2019 Ergoterapeut pro území Karlovarského kraje
27. 11. 2019 Fyzioterapeut pro okres Cheb
26. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
25. 11. 2019 Informace o závěru zjišťovacího řízení- Aktualizace Národníhoprogramu snižování emisí České republiky
20. 11. 2019 Praktické lékařství pro děti a dorost pro území Mariánské Lázně a okolí
19. 11. 2019 Rozhodnutí - umístění stavby "Rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření vozovky v ul. Stará Kysibelská"

XML