Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "I/20 humanizace průtahu Krásné Údolí"
27. 11. 2021 Opatření obecné povahy č.j. KK/3246/DS/21-2 ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/21 u mostu ev. č. 21-026 mezi Chebem a Františkovými Lázněmi v okrese Cheb
26. 11. 2021 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků
26. 11. 2021 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Aš
26. 11. 2021 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Citice
26. 11. 2021 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Cheb, Háje u Chebu
24. 11. 2021 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků
24. 11. 2021 Ambulantní péče v oboru v oboru pediatrie/praktické lékařství pro děti a dorost pro území Karlovarského kraje
18. 11. 2021 Informace o vydání stanoviska SEA ke změně č. 2 Územního plánu Ostrov
18. 11. 2021 Ambulantní péče v oboru urologie pro okres Karlovy Vary
18. 11. 2021 Ambulantní péče v oboru pneumologie a ftizeologie pro území Karlovy Vary
15. 11. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení p..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Sokolov
10. 11. 2021 Informace o návrhu koncepce: "Operační program Rybářství 2021 – 2027“
10. 11. 2021 Opatření obecné povahy č.j. KK/3124/DS/21-2 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 v úseku směr Boč za Stráží nad Ohří
10. 11. 2021 Mimořádná veterinární opatření k tlumení a prevenci nebezpečné nákazy tularémie zajíců
09. 11. 2021 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Hroznětín
09. 11. 2021 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové
09. 11. 2021 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Lužná u Františkových Lázní
09. 11. 2021 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Bukovany u Sokolova
05. 11. 2021 Domácí péče v oboru fyzioterapeut pro území Karlovarského kraje
05. 11. 2021 Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro okres Cheb
05. 11. 2021 Pediatrie/praktické lékařství pro děti a dorost pro okres Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
05. 11. 2021 Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro území Karlovarského kraje
04. 11. 2021 Záměr kraje směnit nemovité věci v k.ú. Loket
03. 11. 2021 Všeobecné praktické lékařství pro území města Bečov nad Teplou
03. 11. 2021 Rozhodnutí o změně rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 1495/3/00-2220 ze dne 15.06.2000 , o vyhlášení rybářského revíru a předání do užívání rybářského revíru Odrava 1 – ÚN Jesenice, č. 431003
03. 11. 2021 Psychiatrie pro okres Cheb
02. 11. 2021 Informace o vydání stanoviska ke koncepci: "Operační program Doprava pro programové období 2021 - 2027“
02. 11. 2021 Opatření obecné povahy č.j. KK/2573/DS/21-4 ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/21 v úseku Horní Lomany
26. 10. 2021 Informace o vydání stanoviska ke koncepci: "Integrovaný regionální operační program pro období 2021 – 2027“
25. 10. 2021 Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci opatření obecné povahy Změny č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce
22. 10. 2021 Stanovení záplavového území Ohře
19. 10. 2021 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Brložec u Štědré
19. 10. 2021 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Hranice u Aše
19. 10. 2021 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Svatava
15. 10. 2021 Oprava zřejmé nesprávnosti č.j. KK/2573/DS/21-3 ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/21 v úseku Horní Lomany
14. 10. 2021 Oznámení opatření obecné povahy č.j. KK/2541/DS/21-4 ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6 v úseku Karlovy Vary – Olšová Vrata
14. 10. 2021 Gynekologie a porodnictví pro území Karlovarského kraje
14. 10. 2021 Hematologie a transfúzní lékařství pro území Karlovarského kraje
14. 10. 2021 Laboratorní pracoviště diagnostické a léčebné péče - alergologie a klinická imunologie, lékařská mikrobiologie a víceoborová laboratoř pro území Karlovarského kraje
14. 10. 2021 Zdravotí péče ve vlastním soc. prostředí pacienta - návštěvní služba a všeobecná sestra pro okres Cheb
14. 10. 2021 Radiologie a zobrazovací metody, vnitřní lékařství a VPL pro katastrální území města Nejdek a jeho spádové oblasti
13. 10. 2021 Informace o vydání závěru zjišťovacího řízení záměru: „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“
07. 10. 2021 Opatření obecné povahy č.j. KK/2837/DS/21-2 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 u obce Toužim
07. 10. 2021 Informace o vydání stanoviska ke změně č. 47 Územního plánu Aš
06. 10. 2021 Informace o vydání závěru zjišťovacího řízení ke koncepci: "Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035“
06. 10. 2021 Informace o návrhu koncepce: "Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021 – 2027“
06. 10. 2021 Záměr kraje směnit nemovité věci v k.ú. Brložec u Štědré
04. 10. 2021 Endokrinologie a diabetologie pro okres Karlovy Vary a zubní lékařství pro okres Karlovy Vary, Cheb a Sokolov

XML