Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
18. 07. 2019 Informace o oznámení záměru - Nákupní středisko Jáchymovská, Karlovy Vary
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
17. 07. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. a obci Dolní Žandov
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. a obci Plesná a v k.ú. Šneky a obci Plesná
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. a obci Mariánské Lázně a v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. a obci Loket
17. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov
11. 07. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k. ú. Dolní Dvory
11. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb
11. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery
11. 07. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Lipová u Chebu a obci Lipová
09. 07. 2019 Oznámení koncepce - Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
09. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
09. 07. 2019 Změna rozhodnutí Ministerstva zemědělství - přenechání výkonu rybářského práva v rybářském revíru Kozí potok
08. 07. 2019 Závěr zjišťovacího řízení, koncepce - Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 - 2022
08. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
04. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25
02. 07. 2019 Změna rozhodnutí Ministerstva zemědělství - přenechání výkonu rybářského práva v rybářském revíru Ohře
02. 07. 2019 Změna rozhodnutí Ministerstva zemědělství - přenechání výkonu rybářského práva v rybářském revíru Dalovický potok
27. 06. 2019 Oznámení neznámým účastníkům řízení - právním nástupcům po zemřelém panu Gabrielu Ruckovi o uložení rozhodnutí v odvolacím řízení - "Změna užívání – sloučení bytových jednotek č. 16 a 17, Karlovy Vary, Drahovice č. p. 517, Gagarinova 25"
26. 06. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
24. 06. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
12. 06. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Zubní lékařství pro Karlovarský kraj
07. 06. 2019 Zubní lékařství pro území města Mariánské Lázně a okolí
06. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/64
05. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy – rozšíření obecného užívání pozemních komunikací
04. 06. 2019 Informace o dokumentaci záměru - Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I.
04. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí - závěr zj..." již není dostupný.
04. 06. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
03. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
28. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
21. 05. 2019 Oznámení koncepce - Aktualizace druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022
21. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
21. 05. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Žírovice
17. 05. 2019 Oznámení opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
15. 05. 2019 Sdělení ve věci ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Příprava území pro budoucí zástavbu RD a BD, kasárna Zlatý vrch, Cheb
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/6 a I/21
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
13. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Cheb
13. 05. 2019 Záměr kraje směnit nemovité věci v k.ú. Cheb
10. 05. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
09. 05. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Rosnice u Staré Role
09. 05. 2019 Záměr kraje směnit nemovité věci v k.ú. Cheb
09. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Cheb

XML