Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Oznámení opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
15. 05. 2019 Sdělení ve věci ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Příprava území pro budoucí zástavbu RD a BD, kasárna Zlatý vrch, Cheb
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/6 a I/21
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
13. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Cheb
13. 05. 2019 Záměr kraje směnit nemovité věci v k.ú. Cheb
10. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti k vyzvednutí účastníkům řízení Patriku Kasalovi, Lázeňská 114, Královské Poříčí, Sokolov a Radku Pakostovi, Náměstí 180, Plánice
09. 05. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Rosnice u Staré Role
09. 05. 2019 Záměr kraje směnit nemovité věci v k.ú. Cheb
09. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Cheb
09. 05. 2019 Fyzioterapeut pro okres Karlovy Vary
09. 05. 2019 Zdravotí péče ve vlastním soc. prostředí pacienta všeobecná sestra pro Karlovarský kraj
09. 05. 2019 Všeobecné praktické lékařství pro okres Sokolov
07. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
07. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Královské Poříčí
07. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Královské Poříčí
07. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Abertamy
07. 05. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Krásno nad Teplou
06. 05. 2019 Zveřejnění informace o dokumentaci - Vodní nádrž Kraslice
06. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Kraslice
02. 05. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k. ú. Cheb
30. 04. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
30. 04. 2019 Dokument "Doručení rozhodnutí K..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Oznámení záměru - Průmyslový park Jesenice
24. 04. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu provozu na silnici I/13
17. 04. 2019 Oznámení neznámému účastníku řízení - právnímu nástupci po zemřelém Ing. Františku Homolovi o uložení rozhodnutí v odvolacím řízení - "Bytové domy - Tuhnice, Karlovy Vary"
12. 04. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25
10. 04. 2019 Oznámení záměru - Příprava území pro budoucí zástavbu RD a BD, kasárna Zlatý vrch, Cheb
10. 04. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Pila
10. 04. 2019 Diabetologie, vnitřní lékařství pro okres Sokolov, Karlovy Vary
10. 04. 2019 Informace o veřejném projednání dokumentace - D6 - Karlovarský kraj
09. 04. 2019 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Oznámení opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
09. 04. 2019 Opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
08. 04. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
03. 04. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
02. 04. 2019 Rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut pro území Mariánské Lázně a okolí
01. 04. 2019 Dokument "Rozhodnutí o rozkladu..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Mobilita pro Sasko - Zemský plán dopravy 2030
29. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25
27. 03. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Aš
23. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25 v obci Jáchymov
19. 03. 2019 PLPD Aš a okolí, VPL okres Sokolov, zubní lékařství okres Sokolov
18. 03. 2019 Ukončení platnosti mimořádných veterinárních opatření - oblast s intenzivním odlovem
18. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy o změně nařízení Státní veterinární správy ze dne 26. 10. 2018, č. j. SVS/2018/127866-G
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
13. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 mezi Cihelnami a Třebouní
13. 03. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Kraslice
12. 03. 2019 Záměr kraje propachtovat nemovitou věc v k.ú. Dvory

XML