Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Záměr kraje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě s podmínkami výpůjčky a pronájmu v k.ú. Dvory
02. 07. 2020 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Srní u Boče
30. 06. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Teplá
30. 06. 2020 Informace o návrhu koncepce: Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha
24. 06. 2020 Návrh opatření obecné povahy, kterým se ruší textová a grafická část Územního plánu Krásno vztahující se k území vymezeném hranicemi stanoveného chráněného ložiskového území KRÁSNO
19. 06. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - "I/64 Hazlov průtah"
18. 06. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
12. 06. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
11. 06. 2020 Informace o oznámení koncepce - Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (2021 – 2027)
11. 06. 2020 Informace o závěru zjišťovacího řízení - Dohoda o partnerství pro období 2021 – 2027
11. 06. 2020 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Zelená Hora u Kraslic
11. 06. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Vrbice u Valče
08. 06. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
08. 06. 2020 Rozhodnutí o změně zarybňování u rybářských revírů Dalovický potok 2, Chodovský potok 1 a 2, Ohře 13 A, Ohře 18/R a Lesík
04. 06. 2020 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru - Cheb, Podhradská ulice, logistické centrum
04. 06. 2020 Informace o oznámení koncepce - „Dopravní politika České republiky pro léta 2021-2027 s výhledem do roku 2050“
04. 06. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
02. 06. 2020 Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - ÚZEMNÍ PLÁN CHEB změna č. 20
01. 06. 2020 Informace o oznámení koncepce - „Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030“
01. 06. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
01. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
29. 05. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
28. 05. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
25. 05. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
18. 05. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
13. 05. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Dolní Žandov
13. 05. 2020 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Horní Lipina
13. 05. 2020 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Čistá u Rovné
13. 05. 2020 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Krásná a Aš
11. 05. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
07. 05. 2020 Zubní lékařství pro území města Žlutice a okolí
05. 05. 2020 Zrušení rozhodnutí
28. 04. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25
28. 04. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
28. 04. 2020 Ortodoncie pro Karlovarský kraj
28. 04. 2020 Psychiatrie pro okres Sokolov
28. 04. 2020 Fyzioterapeut pro Karlovarský kraj
28. 04. 2020 Informace o oznámení koncepce a zahájení zjišťovacího řízení: „Dohoda o partnerství pro období 2021 – 2027“
23. 04. 2020 Informace o závěru zjišťovacího řízení: „Operační program Doprava pro období 2021 –2027“
23. 04. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
23. 04. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
21. 04. 2020 Zubní lékařství pro Karlovarský kraj
20. 04. 2020 Informace o závěru zjišťovacího řízení - Integrovaný regionální operační program pro období 2021 – 2027
20. 04. 2020 Rozhodnutí - umístění stavby "Příprava území pro výstavbu rodinných domů, obytná zóna Drmoul"
10. 04. 2020 Zrušení nařízení o regulačním opatření v dopravě
09. 04. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
06. 04. 2020 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Stará Role
06. 04. 2020 Zubní lékařství pro okres Sokolov a všeobecné praktické lékařství pro okres Sokolov
03. 04. 2020 Rozhodnutí hejtmana o ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí

XML