Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - oznámení o uložení písemnosti rozhodnutí č. j. KK/2331/ZZ/22-6 – Tomáš Hanzlík
23. 06. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/1411/DS/22-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 při opravě přejezdového středového pásu u obce Hájek v okrese Cheb
23. 06. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/1624/DS/22-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21 a I/21H u obcí Trstěnice a Drmoul v okrese Cheb
22. 06. 2022 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů v provozovně Cheb"
21. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti rozhodnutí č. j. KK/2331/ZZ/22-6 – Martina Wimerová, Martin Wimer
14. 06. 2022 Informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru: „Slunečné Hory – zástavba lokality"
09. 06. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/1502/DS/22-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21 v obci Drmoul v okrese Cheb
08. 06. 2022 Alergologie a klinická imunologie pro okres Karlovy Vary
06. 06. 2022 Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru Komáří jezera - evidenční číslo VH 1-001
06. 06. 2022 Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru Velká Libava č. 2 - evidenční číslo VH 3-005
02. 06. 2022 Oznámení návrhu opatření obecné povahy č.j. KK/998/DS/22-2 - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13 v úseku Karlovy Vary - Ostrov
02. 06. 2022 Záměr kraje pronajmout nemovité věci v k.ú. Karlovy Vary
01. 06. 2022 Informace o návrhu koncepce: "Operační program Spravedlivá transformace 2021 – 2027“
31. 05. 2022 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Libavské Údolí
31. 05. 2022 Informace o vrácení dokumentace k přepracování: „3 VTE Skřipová“
31. 05. 2022 Oznámení návrhu opatření obecné povahy č.j. KK/1274/DS/22-2 – stanovení místní úpravy provozu na silnici I/21 u křižovatky s místní komunikací od Sekerských Chalup v okrese Cheb
31. 05. 2022 Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru Černá – evidenční číslo 05 433 079
27. 05. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/1270/DS/22-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/64 u Aše v okrese Cheb
27. 05. 2022 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
24. 05. 2022 Informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru: „Stavební parcely v centru obce Tři Sekery"
24. 05. 2022 Oznámení návrhu opatření obecné povahy č.j. KK/1000/DS/22-2 - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/21 Cheb – Aš u obce Střížov
20. 05. 2022 Oznámení návrhu opatření obecné povahy č.j. KK/999/DS/22-2 - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6 v úseku Karlovy Vary – Pomezí nad Ohří
19. 05. 2022 Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Františkovy Lázně, č.j. KK/1099/RR/22
19. 05. 2022 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Nejdek
18. 05. 2022 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Prodejna pro dům a zahradu, Cheb, ul. Ke Hřbitovu"
17. 05. 2022 Ergoterapeut pro území Karlovarského kraje
17. 05. 2022 Psychiatrie pro území Karlovarského kraje
13. 05. 2022 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Kraslice
13. 05. 2022 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Odrava
13. 05. 2022 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Karlovy Vary
12. 05. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/1167/DS/22-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 a I/13 v průtahu městem Karlovy Vary z důvodu označení pracovního místa při opravě povrchu silnice I/6 a I/13
12. 05. 2022 Praktické lékařství pro děti a dorost pro okres Sokolov a Cheb, zubní lékařství pro okres Karlovy Vary, Sokolov a Cheb
11. 05. 2022 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Božetín
11. 05. 2022 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú.Těšovice
11. 05. 2022 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
10. 05. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/1023/DS/22-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/64 při opravě mostu ev.č. 64-006b u obce Aš v okrese Cheb
05. 05. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/1043/DS/22-4 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/6, I/13 u obce Dalovice v okrese Karlovy Vary
05. 05. 2022 Opatření obecné povahy č.j.: KK/1081/DS/22-2 – stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/24 u obce Jáchymov
05. 05. 2022 Opatření obecné povahy č.j.: KK/1039/DS/22-2 – stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 v úseku od hráze vodní nádrže Březová po železniční viadukt
04. 05. 2022 Geriatrie pro okres Cheb
03. 05. 2022 Nařízení Státní veterinární správy
29. 04. 2022 Všeobecné praktické lékařství pro území města Bečov nad Teplou
28. 04. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/1006/DS/22-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/64 u obce Aš v okrese Cheb
28. 04. 2022 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Branišov
28. 04. 2022 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Těšovice
22. 04. 2022 Všeobecné praktické lékařství pro území obcí Horní Slavkov, Krásno a Nová Ves
21. 04. 2022 Oznámení opatření obecné povahy č.j. KK/929/DS/22-3 ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13 km staničení 6,55 – 7,68 a na mimoúrovňové křižovatce „Ostrov průmyslová zóna“
19. 04. 2022 Informace o závěru zjišťovacího řízení záměru: „Obytný soubor Aleje – změna DUR“
19. 04. 2022 Dokument "Oznámení neznámým úča..." již není dostupný.
14. 04. 2022 Opatření obecné povahy č.j. KK/906/DS/22-2 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25 v obci Jáchymov v okrese Karlovy Vary

XML