Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
06. 04. 2020 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Stará Role
06. 04. 2020 Zubní lékařství pro okres Sokolov a všeobecné praktické lékařství pro okres Sokolov
03. 04. 2020 Rozhodnutí hejtmana o ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí
27. 03. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Velký Luh, Skalná
27. 03. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Děpoltovice
27. 03. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Úšovice
26. 03. 2020 Zvěřejnění informace o rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení - "Průmyslový park Cheb Jih – hala C"
24. 03. 2020 Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání za rok 2019
24. 03. 2020 Nařízení o regulačním opatření v dopravě II.
23. 03. 2020 Zvěřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení - "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021-2027“
18. 03. 2020 Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály)
17. 03. 2020 Rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
17. 03. 2020 Nařízení o regulačním opatření v dopravě (zákaz nástupu předními dveřmi)
16. 03. 2020 Informace o oznámení koncepce: „Operační program Doprava pro období 2021 – 2027“
13. 03. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
11. 03. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/64
10. 03. 2020 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Cheb
10. 03. 2020 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Královské Poříčí
09. 03. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
09. 03. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu silnici I/6
09. 03. 2020 Informaci o oznámení koncepce: „Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027
06. 03. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Pomezí nad Ohří
06. 03. 2020 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Hřebečná_I
06. 03. 2020 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Hřebečná_II
06. 03. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Kraslice a Zelená Hora u Kraslic
05. 03. 2020 Dermatovenerologie pro okres Cheb
26. 02. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Pokračování těžby v lokalitě Číhaná"
26. 02. 2020 Zubní lékařství pro území města Žlutice a okolí
26. 02. 2020 Praktické lékařství pro děti a dorost pro území města Rotava
24. 02. 2020 Stanovisko k vyhodnocení vlivu - Územní plán Cheb změna č. 19
20. 02. 2020 Dokument "Rozhodnutí - umístění..." již není dostupný.
19. 02. 2020 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s evidencí prasat
18. 02. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Komerční zóna Cheb"
18. 02. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
13. 02. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Kraslice
13. 02. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Útvina
06. 02. 2020 Informace o oznámení záměru: „Průmyslový park Cheb Jih - hala C“
05. 02. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 a silnici I/20
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy v okrese Karlovy Vary
03. 02. 2020 Zubní lékařství pro území Karlovarského kraje
30. 01. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
30. 01. 2020 Informace o oznámení koncepce: „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021-2027“
30. 01. 2020 Dokument "Prodloužení lhůty pro..." již není dostupný.
29. 01. 2020 Opatření obecné povahy na silnice II. a III. třídy na území České republiky
29. 01. 2020 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Dolní Chodov
21. 01. 2020 Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení: "Obalovna živičných směsí Tisová"
21. 01. 2020 Usnesení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci dodatečného povolení stavby "Rekreační chata ev. č. 28, Děpoltovice, obec Děpoltovice"
16. 01. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML