Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Informace o oznámení záměru - Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)
30. 07. 2021 Informace o zveřejnění stanoviska ke koncepci: „Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 – 2030“
27. 07. 2021 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Zelená Hora u Kraslic
26. 07. 2021 Informace o oznámení koncepce: „Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035“
26. 07. 2021 Zubní lékařství pro okres Sokolov
24. 07. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
24. 07. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
24. 07. 2021 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Pšov u Žlutic
22. 07. 2021 Informace o ukončení procesu posuzování záměru: "Recyklační zařízení, vodní oddělovací stůl“
22. 07. 2021 Informace o předložení návrhu koncepce: "Dohoda o partnerství v programovém období 2021 – 2027“
22. 07. 2021 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Královské Poříčí
21. 07. 2021 Informace o předložení návrhu koncepce: "Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027"
21. 07. 2021 Informace o konání veřejného projednání návrhu koncepce: "Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027"
20. 07. 2021 Informace o předložení návrhu koncepce: "Regionální plán regionu Saská Kamenice“
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
20. 07. 2021 Oznámení opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13
20. 07. 2021 Oznámení neznámému účastníku řízení - právnímu nástupci po zemřelém Františku Aubrechtovi a zemřelé Květě Aubrechtové o uložení rozhodnutí v odvolacím řízení - „Přístavba hydraulického osobního výtahu"
14. 07. 2021 Domácí péče v oboru všeobecná sestra pro okres Sokolov
13. 07. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 07. 2021 Informace o závěru zjišťovacího řízení záměru: "Rozšíření dobývacího prostoru Jimlíkov a pokračování těžby kaolinu na výhradním ložisku Mírová"
09. 07. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
02. 07. 2021 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: "Recyklační středisko odpadních olejů Svatava"
02. 07. 2021 Vnitřní lékařství pro okres Cheb
02. 07. 2021 Rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut pro okres Cheb
01. 07. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
01. 07. 2021 Záměr kraje pronajmout nemovitou věc v k.ú. Údolí u Lokte
29. 06. 2021 Oznámení návrhu opatření obecné povahy ve věci návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/25
23. 06. 2021 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: "Recyklační zařízení, vodní oddělovací stůl"
21. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13
21. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25
18. 06. 2021 Praktické lékařství pro děti a dorost pro okres Sokolov
18. 06. 2021 Zubní lékařství pro okres Cheb
17. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
16. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
16. 06. 2021 Radiologie a zobrazovací metody, vnitřní lékařství, VPL a zubní lékařství pro území katastrálního území města Nejdek a jeho spádové oblasti
15. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
09. 06. 2021 Informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: „Operační program Jan Amos Komenský 2021 – 2027“
09. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6
09. 06. 2021 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Tršnice
03. 06. 2021 Souhlasné stanovisko ke změně č. 2 územního plánu Šabina
03. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21
03. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/64
03. 06. 2021 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Recyklační zařízení, vodní oddělovací stůl“
01. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
31. 05. 2021 Doručování veřejnou vyhláškou – přičleňování honebních pozemků k společenstevní honitbě Počerny
29. 05. 2021 210528_NP_Dvory
28. 05. 2021 Informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci: „Plán dílčího povodí Berounky 2022 – 2027“
28. 05. 2021 Informace o oznámení koncepce: "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – 1. aktualizace pro období 2021 – 2030“
27. 05. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
26. 05. 2021 Zubní lékařství pro okres Sokolov a okres Karlovy Vary

XML