Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Informace o oznámení záměru - Skladová a výrobní hala A včetně dopravního napojení na ulici K Panelárně
18. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti k vyzvednutí účastníkům řízení - Anželika Belozerova, Timur Idrisov, Igor Zaitcev, Olga Fedulova, Olga Shatalova, Andrei Scherbakov, Anastasiya Pershakova, Yulia Sorokina, Iaroslav Zumskii
14. 01. 2019 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ - závěr zjišťovacího řízení
11. 01. 2019 Oznámení návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
11. 01. 2019 Oznámení opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
10. 01. 2019 Oznámení návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20
09. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti k vyzvednutí účastníku řízení panu Miroslavu Hochovi, Boženy Němcové 664, 357 35 Chodov u Karlových Var
07. 01. 2019 Úprava čistírenských kalů v ČOV Cheb - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení
07. 01. 2019 Výběrové řízení na návrh České průmyslové zdravotní pojišťovny pro více oborů
07. 01. 2019 Výběrové řízení na návrh poskytovatele FOKUS Mladá Boleslav z.s. pro více oborů pro Karlovarský kraj
07. 01. 2019 Klinická psychologie a psychiatrie pro Karlovarský kraj
07. 01. 2019 Endokrinologie a diabetologie – pouze v rozsahu diabetologie pro území města Chodov a okolí
03. 01. 2019 Prodloužení platnosti stanoviska a Závazné stanovisko k ověření souladu záměru - Optimalizace trati Cheb - státní hranice SRN
03. 01. 2019 Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Stanovení dobývacího prostoru Jenišov pro výhradní ložisko kaolinu Jenišov - výsypka
28. 12. 2018 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Plán otvírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030
21. 12. 2018 Oznámení o zahájení správního řízení - udělení výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky
20. 12. 2018 Nařízení Státní veterinární správy - změna mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky
19. 12. 2018 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Rudné
12. 12. 2018 Informace o oznámení záměru - BMW Group Future Mobility Development Center
08. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí - závěr zj..." již není dostupný.
05. 12. 2018 Všeobecné praktické lékařství - lékařská pohotovostní služba pro okres Karlovy Vary
05. 12. 2018 Všeobecné praktické lékařství - lékařská pohotovostní služba pro okres Cheb
27. 11. 2018 Praktické lékařství pro děti a dorost pro území města Aš a okolí
27. 11. 2018 Fyzioterapeut - léčebně rehabilitační péče pro okres Sokolov
27. 11. 2018 Radiologie a zobrazovací metody pro Karlovarský kraj
26. 11. 2018 Oznámení o uzavřených smlouvách v přepravě cestujících
21. 11. 2018 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Loučky u Lokte
21. 11. 2018 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Dolní Chodov
20. 11. 2018 Oznámení návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
19. 11. 2018 Informace o oznámení záměru - Úprava čistírenských kalů v ČOV Cheb
16. 11. 2018 Informace o oznámení koncepce - Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
14. 11. 2018 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky
14. 11. 2018 Gastroenterologie pro území Karlovarského kraje
13. 11. 2018 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy
12. 11. 2018 Usnesení o převzetí věci za podřízený správní orgán ve věci sanace staré ekologické zátěže
09. 11. 2018 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13
08. 11. 2018 Zubní lékařství pro Mariánské Lázně a okolí
07. 11. 2018 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 a I/6
07. 11. 2018 Zubní lékařství pro okres Sokolov
07. 11. 2018 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Vonšov
01. 11. 2018 Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně
31. 10. 2018 Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky
30. 10. 2018 Informace o oznámení záměru - Průmyslový park Accolade Cheb SO09
30. 10. 2018 Závěr zjišťovacího řízení - D6 - Karlovarský kraj
29. 10. 2018 Zveřejnění informace o závazném stanovisku - Výstavba separační linky, Plastigram Industries, a.s.
26. 10. 2018 Záměr kraje prodat nemovité věci v k. ú. Horní Slavkov
24. 10. 2018 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
24. 10. 2018 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Boží Dar, Ryžovna
23. 10. 2018 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Kynšperk nad Ohří
18. 10. 2018 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25

XML