Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 07. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/2544/DS/23-2 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 u obcí Ostrov a Květnová v okrese Karlovy Vary
20. 07. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/2309/DS/23-4 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 u obce Andělská Hora v okrese Karlovy Vary
17. 07. 2023 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Hroznětín
17. 07. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Rotava
17. 07. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Lipná u Hazlova
14. 07. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/2398/DS/23-3 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 u obce Skřípová v okrese Karlovy Vary
14. 07. 2023 Výběrové řízení - kardiologie pro okres Karlovy Vary
07. 07. 2023 Dokument "Oznámení neznámým úča..." již není dostupný.
07. 07. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška doru..." již není dostupný.
04. 07. 2023 Usnesení o přerušení územního řízení - "D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata"
04. 07. 2023 Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství pro obec Dalovice
03. 07. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/2018/DS/23-3 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 u hráze VD Březová v okrese Karlovy Vary
28. 06. 2023 Dokument "Oznámení neznámým úča..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Výběrové řízení - domácí péče v oboru všeobecná sestra pro okres Cheb
28. 06. 2023 Výběrové řízení - vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství pro město Nejdek
27. 06. 2023 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Jáchymov
27. 06. 2023 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Kfely u Horního Slavkova, Milešov
20. 06. 2023 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Průmyslový park Ostrov South"
20. 06. 2023 Informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru: Obalovna asfaltových směsí Vrbice – Náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných směsí
13. 06. 2023 Výběrové řízení - adiktorlogie, klinická psychologie, psychiatrie, všeobecná sestra, sestra pro péči v psychiatrii pro Karlovarský kraj
06. 06. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/1934/DS/23-2 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 u obcí Ostrov a Květnová v okrese Karlovy Vary
06. 06. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/1897/DS/23-3 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/25 mezi Jáchymovem a křižovatkou se silnicí II/219
06. 06. 2023 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Sedlec u Karlových Var, Otovice u Karlových Var
06. 06. 2023 Ředitel/ka organizace Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
06. 06. 2023 Výběrové řízení - klinický logoped pro území Karlovarského kraje
05. 06. 2023 Oznámení opatření obecné povahy č.j. KK/1441/DS/23-4 ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13 úprava dopravního značení a dopravního zařízení
05. 06. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška doru..." již není dostupný.
01. 06. 2023 Výzva k vyjádření k podanému odvolání 2 - "Malá vodní elektrárna - vodní dílo na řece Ohři ř. km 153,48 – 153,25"
25. 05. 2023 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
25. 05. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/1735/DS/23 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 u obce Kfely
24. 05. 2023 Záměr kraje pronajmout nemovité věci v k.ú. Údolí u Lokte
24. 05. 2023 Výběrové řízení - zdravotnická dopravní služba pro okres Cheb
24. 05. 2023 Výběrové řízení - všeobecní praktické lékařství pro okres Karlovy Vary
22. 05. 2023 Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost pro okres Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
18. 05. 2023 Výběrové řízení pro obor ortopedie a tramatologie pohybového ústrojí pro území Karlovarského kraje
17. 05. 2023 Opatření obecné povahy č.j. KK/1617/DS/23-2 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 v úseku km 108,400 – 110,000 u obce Olšová Vrata v okrese Karlovy Vary
15. 05. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
12. 05. 2023 Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení - "I/6 Úprava připojovacího pruhu a výjezdu OC sedmička, Karlovy Vary"
12. 05. 2023 Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství pro okres Cheb
12. 05. 2023 Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území Karlovarského kraje
11. 05. 2023 Rozhodnutí v přezkumném řízení - společné povolení na stavbu "Novostavba bytového domu Mariánské Lázně, Husova ulice"
11. 05. 2023 Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Obalovna asfaltových směsí Vrbice - Náhrada primárních surovin v technologii výroby obalovaných směsí "
11. 05. 2023 Veřejná vyhláška o změně rybářského revíru Ohře 16A, vyjmutí ploch Štikárna a Kukla
11. 05. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Toužim I.
11. 05. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Toužim II
11. 05. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Abertamy
11. 05. 2023 Konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace
10. 05. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Aš
10. 05. 2023 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Hrad Nečtiny
10. 05. 2023 Záměr kraje uzavřít dodatek č. 1 Společné dohody o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním Nemocnice Sokolov

XML