Karlovarský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-karlovarsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datová schránka: siqbxt2
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, posta@kr-karlovarsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Cheb Okres Karlovy Vary Okres Sokolov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Ukončení platnosti mimořádných veterinárních opatření - oblast s intenzivním odlovem
18. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy o změně nařízení Státní veterinární správy ze dne 26. 10. 2018, č. j. SVS/2018/127866-G
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
13. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 mezi Cihelnami a Třebouní
13. 03. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Kraslice
12. 03. 2019 Záměr kraje propachtovat nemovitou věc v k.ú. Dvory
08. 03. 2019 Ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí - Skladová a výrobní hala A včetně dopravního napojení na ulici K Panelárně
06. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/64
04. 03. 2019 Rozhodnutí - usnesení o přerušení řízení - "Výstavba závodu na energetické využívání odpadu ZEVO Cheb, Švédský vrch"
28. 02. 2019 Opatření obecné povahy ve věci návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6 Tašovice - Bochov
25. 02. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20
25. 02. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/6 v průtahu městem Karlovy Vary a silnici I/20 u VD Březová
25. 02. 2019 Rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut pro Sokolov
21. 02. 2019 Dokumentace záměru - D6 - Karlovarský kraj
20. 02. 2019 Oznámení záměru - Ostrov - Kfely východ - p.p.č. 351/ ... Inženýrské sítě pro RD
19. 02. 2019 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 (most. ev. č. 20-005)
19. 02. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6 (most ev. č. 6-047)
18. 02. 2019 Stanovení termínu pro uplatnění požadavků a připomínek ke zpracovávanému lesnímu hospodářskému plánu na lesním hospodářském celku Lázeňské lesy Karlovy Vary (2020 - 2029)
14. 02. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o povolení stavby "Bytové domy - Tuhnice, Karlovy Vary"
13. 02. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
13. 02. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Drmoul
13. 02. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Zelená Hora u Kraslic
13. 02. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Habartov
13. 02. 2019 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v k.ú. Horní Slavkov
13. 02. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Hlavno
13. 02. 2019 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Dolní Žandov
13. 02. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Dolní Dvory
05. 02. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy v okrese Karlovy Vary
04. 02. 2019 Rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut pro území města Lázně Kynžvart
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o udělení výjimek Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky
04. 02. 2019 Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro Karlovarský kraj
01. 02. 2019 Záměr kraje prodat nemovitou věc v k.ú. Hrad Nečtiny
29. 01. 2019 Změna rybářského revíru Kozí potok 1, č. 431018
28. 01. 2019 BMW Group Future Mobility Development Center - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení
28. 01. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 01. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 01. 2019 Ukončení nařízení mimořádných veterinárních opatření ze dne 2. 7. 2018, č. j. SVS/2018/079746-G
21. 01. 2019 Informace o oznámení záměru - Skladová a výrobní hala A včetně dopravního napojení na ulici K Panelárně
18. 01. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 01. 2019 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ - závěr zjišťovacího řízení
11. 01. 2019 Oznámení návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
11. 01. 2019 Oznámení opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/6
10. 01. 2019 Oznámení návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20
09. 01. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
07. 01. 2019 Dokument "Úprava čistírenských ..." již není dostupný.
07. 01. 2019 Výběrové řízení na návrh České průmyslové zdravotní pojišťovny pro více oborů
07. 01. 2019 Výběrové řízení na návrh poskytovatele FOKUS Mladá Boleslav z.s. pro více oborů pro Karlovarský kraj
07. 01. 2019 Klinická psychologie a psychiatrie pro Karlovarský kraj
07. 01. 2019 Endokrinologie a diabetologie – pouze v rozsahu diabetologie pro území města Chodov a okolí
03. 01. 2019 Prodloužení platnosti stanoviska a Závazné stanovisko k ověření souladu záměru - Optimalizace trati Cheb - státní hranice SRN

XML