Městys Malšice

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://malsice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Malšice
Malšice 131
391 75 Malšice

Datová schránka: qi6bcu7
E-mail: malsice@starosta.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2022 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka Planá nad Lužnicí
27. 06. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - rekonstrukce mostu Planá nad Lužnicí
21. 06. 2022 Pozvánka ke zjišťování hranic pozemku Maršov u Tábora
09. 06. 2022 Zápis z komplexní pozemkové úpravy Třebelice
09. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
08. 06. 2022 Zápis z 28. zasedání ZM Malšice konaného dne 30.5.2022
08. 06. 2022 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje
06. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Veřejnou vyhláškou - Slapy
03. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška-ele..." již není dostupný.
30. 05. 2022 Městys Malšice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č.1163 v k.ú. Čenkov a část pozemku p.č.832 v k.ú. Dobřejice
30. 05. 2022 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu - stavba chodníku a okružní křižovatky v Malšicích
23. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 9.6.2022 Maršov č.p. 45 a 46
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška- Zahájení řízení o změně č.2 Územního plánu Malšic
16. 05. 2022 Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 30.5.2022
11. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.5.2022 Malšice č.p. 300,303,348
11. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27.5.2022 Malšice č.p. 303,348,300,297,305,340,353,407,302,343
11. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26.5.2022 pro Malšice část ul.od 331, sběrný dvůr, ČOV, č.p. 353, 340
11. 05. 2022 17.Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
09. 05. 2022 Veřejná vyhláška - úprava provozu Obora u Maršova
09. 05. 2022 Veřejná vyhláška - úprava provozu Maršov u Tábora
09. 05. 2022 Veřejná vyhláška - úprava provozu Malšice - Slapy
06. 05. 2022 Komplexní pozemková úprava v Třebelicích - Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
06. 05. 2022 EGD - vypnutí el. energie Jitra Malšice
05. 05. 2022 EGD - vypnutí el. energie Jita Malšice
03. 05. 2022 Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné za rok 2021
02. 05. 2022 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Obora u Maršova
27. 04. 2022 Malšický zpravodaj 3/2022
21. 04. 2022 Eon - přerušení el.energie v obci Všechlapy, Čenkov, Malšice
20. 04. 2022 Zápis z 27. zasedání ZM Malšice konaného dne 11.4.20022
14. 04. 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
13. 04. 2022 KONCERT - Žesťového souboru města Plzeň
12. 04. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Malšice-Slapy
11. 04. 2022 oznámení o konání Zastupitelstva JK
05. 04. 2022 Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 11.4.2022
01. 04. 2022 Zápis z 26.zasedání ZM Malšice
30. 03. 2022 Rozhodnutí hejtmana č.1 2022 vyhlášení období sucha
23. 03. 2022 Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
22. 03. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Malšice
21. 03. 2022 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JK
17. 03. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události
16. 03. 2022 Dokument "Dražební vyhláška-ele..." již není dostupný.
08. 03. 2022 Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání
08. 03. 2022 Zápis do 1 třídy ZŠ a MŠ Malšice - pokyny, kritéria
08. 03. 2022 Zápis z jednání- Komplexní pozemková úprava Obora u Maršova
08. 03. 2022 Zápis z jednání -Komplexní pozemková úprava v Maršově u Tábora
04. 03. 2022 Záměr směny pozemkůp.č. 179/45,179/46/179/47 v k.ú. Malšice
02. 03. 2022 Zápis z jednání sboru zástupců (SZ) pro komplexní pozemkovou úpravu v Maršově u Tábora + Jednací řád
01. 03. 2022 Návrh lokality EVLÚdolí Lužnice a Vlásenického potoka
24. 02. 2022 Vypnutí el.energie dne 16.3.2022 Dobřejice - chaty
23. 02. 2022 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

XML