Městys Malšice

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://malsice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Malšice
Malšice 131
391 75 Malšice

Datová schránka: qi6bcu7
E-mail: malsice@starosta.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 05. 2024 Zápis z 13. zasedání ZM Malšice konaného dne 29.4.2024
14. 05. 2024 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Malšice, k. ú. Bečice nad Lužnicí, 5.6. - 6.6. a 10.6. - 13.6.2024
13. 05. 2024 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2121/1 v k.ú. Malšice
09. 05. 2024 Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí - volby do EP
30. 04. 2024 Záměr prodeje části pozemku p.č. 919/6 v k.ú. Čenkov
30. 04. 2024 Záměr prodeje pozemku p.č. 2099/3 v k.ú. Malšice
30. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
29. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.5.2024 od 7:00 do 17:00 hod - Bezděčín, Skrýchov u Malšic, Třebelice, Dudov
29. 04. 2024 Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malšice s rozšířeným obvodem v k. ú. Bečice nad Lužnicí, dne 20.5.2024
29. 04. 2024 Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malšice s rozšířeným obvodem v k. ú. Bečice nad Lužnicí
26. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14. 5. 2024 od 9:30 do 14:30
26. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14. 5. 2024 od 8:00 do 10:30
26. 04. 2024 Daň z nemovitých věcí na rok 2024
24. 04. 2024 Uzavírka místní komunikace v Malšicích za účelem opravy povrchu (ul. Táborská - Lomská, od benzinové pumpy ke kulturnímu domu, ulice bez názvu)
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
19. 04. 2024 Pozvánka na ZM Malšice konaného dne 29.4.2024
19. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Čenkov, parcela 1133/1, 1133/2, 1133/3
17. 04. 2024 Informace pro voliče, který změnil TP do jiné obce v době od 29.4. do 7.6.2024 - volby do EP
16. 04. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malšice - rozšíření obvodu pozemkových úprav v k. ú. Bečice nad Lužnicí
16. 04. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora - oznámení rozšíření obvodu pozemkových úprav v k. ú. Zhoř u Tábora
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2024
15. 04. 2024 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25. 4. 2024
08. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
03. 04. 2024 Oznámení o přerušení el.energie Maršov dne 22.4.2024
03. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou 304.-15.5.2024
28. 03. 2024 Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu
26. 03. 2024 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Dobřejice
21. 03. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027
21. 03. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023.
18. 03. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřejice
18. 03. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/137,III/13711 - ve směru od Všechlap na Malšice
11. 03. 2024 Zápis z 12.zasedání ZM Malšice dne 4.3.2024
08. 03. 2024 Oznámení o přerušení el.energie Malšice -dne 27.3.2024
29. 02. 2024 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou-Česká televize
26. 02. 2024 Pozvánka ke zjišťování hranic pozemků v k.ú. Všechlapy
23. 02. 2024 Pozvánka na zasedání ZM Malšice konaného dne 4.3.2024
20. 02. 2024 Čevak- vyúčtování nájemného r.2023
20. 02. 2024 Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL - Vlk obecný
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu - dokončení opravy železničního přejezdu P6310 Čenkov
13. 02. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Pl..." již není dostupný.
13. 02. 2024 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dobřejice- oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
12. 02. 2024 Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.2.2024
08. 02. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 02. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Do..." již není dostupný.
29. 01. 2024 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
23. 01. 2024 Zápis z 11. zasedání ZM Malšice konaného dne 10.1.2024
22. 01. 2024 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Miroslav Kluzák
16. 01. 2024 Opatření obecné povahy-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
12. 01. 2024 Městys Malšice zveřejňuje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Malšice p.č. 2103/4 o výměře cca 150 m2
09. 01. 2024 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

XML