Město Tachov

Okresní město
Okres Tachov

http://tachov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov

Datová schránka: 2tubyxs
E-mail: zdenek.uhlik@tachov-mesto.cz, podatelna@tachov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředník / úřednice Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Tachově („ODSH MěÚ“) výběrové řízení ODSH-technik.pdf 149.74 kB, .pdf
16. 05. 2019 Telefony do volebních místností - obce + Tachov 250 Telefony do volebních místností-obce.doc 51 kB, .doc
15. 05. 2019 Záměr prodeje pozemku pod stavbou bývalého parovodu záměr prodeje pozemku pod stavbou bývalého parovodu.pdf 155.12 kB, .pdf
15. 05. 2019 Záměr prodeje pozemku na výstavbu haly v k.ú. Vítkov u Tachova záměr prodeje pozemku na stavbu haly - Formy Tachov.pdf 157.11 kB, .pdf
14. 05. 2019 Oznámení o zahájení zjišťovací řízení k záměru "Termické zpracování odvodněných kalů na ČOV Tachov" 242.pdf 57.81 kB, .pdf
13. 05. 2019 ČD - Výluky 20. týden 239 výluky 20. týden.pdf 3.5 MB, .pdf
10. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředník – úřednice Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově („OVÚP MěÚ“) výběrové řízení OVÚP -SÚ.2019.4.pdf 70.57 kB, .pdf
09. 05. 2019 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb.doc 55 kB, .doc
08. 05. 2019 Obec Hošťka - KONKURZ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hošťka, okres Tachov, příspěvkové organizace 235.pdf 75.35 kB, .pdf
07. 05. 2019 ROZHODNUTÍ - stavební povolení "Obora, Horní a dolní Výšina - tlaková kanalizace" 236.pdf 903.05 kB, .pdf
06. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa „úředník - úřednice Majetkoprávního odboru Městského úřadu v Tachově“ výběrové řízení-MO.pdf 67.26 kB, .pdf
06. 05. 2019 VSOZČ - Závěrečný účet svazku obcí za rok 2018 228 B.pdf 4.09 MB, .pdf
03. 05. 2019 Rozhodnutí - Stavební záměr "Stráž, Strachovice - vodovod" 231.pdf 468.02 kB, .pdf
30. 04. 2019 Dokument "Rozhodnutí - ZÁVĚR ZJ..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Finanční úřad pro Plzeňský kraj - Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2019 221.pdf 65.87 kB, .pdf
29. 04. 2019 Pozvánka 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Tachova Pozvánka 5. ZM.pdf 70.56 kB, .pdf
28. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednání přestupků 209 OBEC TISOVÁ.pdf 136.3 kB, .pdf
26. 04. 2019 Dokument "Soudní exekutor Mgr. ..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
24. 04. 2019 SOČ - Oznámení o zveřejnění schváleného záverečného účtu 203 12 - závěrečný účet za rok 2018 - oznámení o schválení pro členské obce SOČ.pdf 160.84 kB, .pdf
24. 04. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 04. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 04. 2019 Dokument "Soudní exekutor - Mgr..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 územního plánu Chodová Planá 188 1371_Změna_1_UP_ChodPlaná _oznámení.pdf 250.68 kB, .pdf
15. 04. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředník – úřednice Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově („OVÚP MěÚ“) výběrové řízení OVÚP -SÚ.2019.3.pdf 70.57 kB, .pdf
10. 04. 2019 Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Tachov 184.pdf 60.09 kB, .pdf
09. 04. 2019 Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Oldřichov záměr pronájmu Vlková.pdf 155.35 kB, .pdf
06. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Miliře a oznámení o zveřejnění návrhu Územního plánu Milíře pro veřejné projednání 177.pdf 130.21 kB, .pdf
04. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném ÚZEMNÍM PLÁNU TISOVÁ 173.pdf 146.77 kB, .pdf
03. 04. 2019 Záměr prodeje pozemku v ulici Pošumavská záměr prodeje pozemku Pošumavská ulice.pdf 155.64 kB, .pdf
02. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o doručení územního plánu Tachov - úplného znění po vydání změn č. 1, 2, 3 161.pdf 97.88 kB, .pdf
01. 04. 2019 Přehled rozdělení finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2019", v celková výše 2200 000,- Kč 158 Přehled dotací 2019.pdf 90.3 kB, .pdf
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 157.pdf 210.22 kB, .pdf
29. 03. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 156.pdf 112.43 kB, .pdf
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 154.pdf 5.54 MB, .pdf
28. 03. 2019 Záměr bezúplatného převodu pozemku v Tachově 3333/1 záměr BP.pdf 132.88 kB, .pdf
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 147.pdf 3.2 MB, .pdf
25. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Stanovení min. počtu členů OVK 2019 EP.doc 2.pdf 50.23 kB, .pdf
21. 03. 2019 Dokument "Soudní exekutor - JUD..." již není dostupný.
20. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
20. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
19. 03. 2019 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
18. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředník – úřednice Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově („OVÚP MěÚ“) výběrové řízení OVÚP -SÚ.2019.2.pdf 70.58 kB, .pdf
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu a dočasný zákaz zastavení 126.pdf 5.96 MB, .pdf
12. 03. 2019 Záměr zemědělského pachtu v k.ú. Velký Rapotín záměr zem.pachtu Agricoltori.pdf 155.79 kB, .pdf
11. 03. 2019 Dokument "Soudní exekutor Mgr. ..." již není dostupný.
08. 03. 2019 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemnků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 118 A.pdf 457.63 kB, .pdf
07. 03. 2019 Ministerstvo životní prostředí - "KDK Automotive Czech, s.r.o., výrobní hala" 121.pdf 681.63 kB, .pdf
06. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tachov a obcí Rozvadov o poskytnutí strážníků městské policie 120.pdf 1.3 MB, .pdf
05. 03. 2019 Informace pro občany ČR 117.pdf 90.59 kB, .pdf

XML