Město Tachov

Okresní město
Okres Tachov

http://tachov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov

Datová schránka: 2tubyxs
E-mail: zdenek.uhlik@tachov-mesto.cz, podatelna@tachov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředník – úřednice Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově („OVÚP MěÚ“) výběrové řízení OVÚP -SÚ.2019.2.pdf 70.58 kB, .pdf
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu a dočasný zákaz zastavení 126.pdf 5.96 MB, .pdf
12. 03. 2019 Záměr zemědělského pachtu v k.ú. Velký Rapotín záměr zem.pachtu Agricoltori.pdf 155.79 kB, .pdf
11. 03. 2019 Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda - Praha 18 Letňany 123.pdf 225.27 kB, .pdf
08. 03. 2019 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemnků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 118 A.pdf 457.63 kB, .pdf
07. 03. 2019 Ministerstvo životní prostředí - "KDK Automotive Czech, s.r.o., výrobní hala" 121.pdf 681.63 kB, .pdf
06. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tachov a obcí Rozvadov o poskytnutí strážníků městské policie 120.pdf 1.3 MB, .pdf
05. 03. 2019 Informace pro občany ČR 117.pdf 90.59 kB, .pdf
05. 03. 2019 UZSVM - Výběrové řízení s aukcí č. PDO/8/2018 89.pdf 646.21 kB, .pdf
04. 03. 2019 ČEZ - Oznámení o prováděných činnostech Oznámení_obce.docx 54.95 kB, .docx
01. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředníka/úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Tachově („OSVZ MěÚ“), výkon agendy sociální pracovník VŘ- SP 2019.pdf 73.25 kB, .pdf
01. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Jaromír Juránek 1967 107.pdf 67.97 kB, .pdf
28. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění - Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 16/2018 110.pdf 43.59 kB, .pdf
26. 02. 2019 Oznámení o konání schůze honebního výboru Honebního společenstva Dlouhý ÚJezd skenování0001.pdf 629.5 kB, .pdf
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 86.pdf 5.09 MB, .pdf
24. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředníka/úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Tachově („OSVZ MěÚ“), výkon agendy sociálně právní ochrany dětí VŘ- OSPOD 2019.pdf 73.8 kB, .pdf
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 61.pdf 3.88 MB, .pdf
14. 02. 2019 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 58.pdf 57.92 kB, .pdf
13. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Pa..." již není dostupný.
08. 02. 2019 Záměr prodeje pozemku v Kostelní ulici v Tachově záměr prodeje pozemku - Polach.pdf 155.69 kB, .pdf
07. 02. 2019 OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Tachov OZV 1 2019.pdf 161.34 kB, .pdf
05. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 48 VS Rozvadov.pdf 163.83 kB, .pdf
01. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
01. 02. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředník – úřednice Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově („OVÚP MěÚ“) výběrové řízení OVÚP -ÚP2019-1.pdf 71.89 kB, .pdf
31. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředník – úřednice Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově („OVÚP MěÚ“) výběrové řízení OVÚP -SÚ.2019.pdf 70.69 kB, .pdf
31. 01. 2019 Dokument "Soudní exekutor Mgr. ..." již není dostupný.
30. 01. 2019 Záměr pronájmu pozemku v ul. T.G.Masaryka záměr pronájmu pozemku - T.G.M..pdf 155.75 kB, .pdf
28. 01. 2019 KONKURZ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Tachov, Tyršova 1546, příspěvková organizace 34.pdf 73.57 kB, .pdf
26. 01. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - " Stráž - kanalizace" 31.pdf 218.41 kB, .pdf
25. 01. 2019 Dokument "JUDr. J. Podkonický, ..." již není dostupný.
24. 01. 2019 Dokument "Soudní exekutor Mgr. ..." již není dostupný.
22. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Da..." již není dostupný.
22. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Zd..." již není dostupný.
22. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
21. 01. 2019 ČSÚ - Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech životní podmínky 2019.pdf 326.51 kB, .pdf
16. 01. 2019 Ztráty a náklady 16 ZN.pdf 33.89 kB, .pdf
15. 01. 2019 Záměr pronájmu pozemku v ul. P. Jilemnického záměr pronájmu pozemku P. Jilemnického.pdf 155.46 kB, .pdf
14. 01. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - s..." již není dostupný.
10. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředníka – úřednice Finančního odboru Městského úřadu v Tachově („FO MěÚ“) Výběrové řízení FO.pdf 72.78 kB, .pdf
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 12.pdf 1.33 MB, .pdf
05. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o doručení a zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Dlouhý Újezd za uplynulé období 12/2014 - 12/2018 6 14_2019_VV_Oznámení o návrhu Zprávy Dlouhý Újezd.pdf 112.35 kB, .pdf
03. 01. 2019 Záměr prodeje pozemku pro společnost PELUMONA s.r.o. záměr prodeje pozemku - PELUMONA.pdf 155.16 kB, .pdf
02. 01. 2019 Záměr bezúplatného převodu pozemků pro Plzeňský kraj záměr BP_PK_Gymnázium.doc 268.5 kB, .doc
01. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Re..." již není dostupný.
01. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška města Tachova č. 3/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol, zřízených městem Tachov OZV 3 2018.pdf 116.9 kB, .pdf

XML