Městys Luka nad Jihlavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://lukanadjihlavou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Luka nad Jihlavou
1. máje 76
588 22 Luka nad Jihlavou

Datová schránka: 8ckbzpb
E-mail: e-podatelna@lukanadjihlavou.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Oznámení o konání zasedání ZM dne 6.10.2020 od 18 hod.
30. 09. 2020 Oznámaní o konání zasedání ZM dne 6.10.2020 od 18 hod.
29. 09. 2020 Informace pro občany k uzavírání smluv s VAK LOUCKO s.r.o. na odvádění odpadních vod
22. 09. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p.č. 217/4, 217/10, 217/13 a 220/283, k.ú. Luka nad Jihlavou o výměře cca 100 m2
17. 09. 2020 Změna otevírací doby pobočky České pošty v Lukách nad Jihlavou s platností od 1. 10. 2020
16. 09. 2020 Zveřejnění návrhu koncepce "Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042"
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina
15. 09. 2020 Mizení lesů v Lukách
11. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Předboři a Svatoslavi
08. 09. 2020 Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
07. 09. 2020 Usnesení Zastupitelstva městyse Luka nad Jihlavou ze dne 1. 9. 2020
07. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020 městyse Luka nad Jihlavou
27. 08. 2020 Úplná uzavírka silnice II/602 na Loudilce
27. 08. 2020 Dokument "Oznámení o konání opa..." již není dostupný.
25. 08. 2020 Oznámaní o konání zasedání ZM dne 1.9.2020 od 18 hod.
21. 08. 2020 Uzavírka silnice v části Otína
19. 08. 2020 Bartolomějská pouť v Lukách nad Jihlavou
17. 08. 2020 Uzavírka náměstí v období pouti
12. 08. 2020 Pozvánka na Brtnickou pouť
10. 08. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 9/20
10. 08. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 7/20
10. 08. 2020 Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
30. 07. 2020 Pokládka asfaltu v ulici Revoluční
30. 07. 2020 Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Manažer projektu ISNOV (integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina)
30. 07. 2020 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů
24. 07. 2020 Informace k novému televiznímu signálu DVB-T2
14. 07. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 3/2020
10. 07. 2020 Upozornění Policie ČR
07. 07. 2020 Poděkování občanům od hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
07. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 městyse Luka nad Jihlavou
02. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části Luk nad Jihlavou
02. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části Luk nad Jihlavou
29. 06. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 1262, k.ú. Luka nad Jihlavou o výměře cca 33 m2
22. 06. 2020 Festival malých pivovarů Jihlavska
22. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části Luk nad Jihlavou
22. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části Luk nad Jihlavou
22. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška na ..." již není dostupný.
19. 06. 2020 Část ulice Čs. armády bude v pondělí 22. června neprůjezdná
15. 06. 2020 Omezení kvůli výstavbě kanalizace
06. 06. 2020 Usnesení Zastupitelstva městyse Luka nad Jihlavou ze dne 2. 6. 2020
05. 06. 2020 Zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 28/2, k.ú. Otín nad Jihlavou
04. 06. 2020 Závěrečný účet městyse Luka nad Jihlavou za rok 2019
04. 06. 2020 Usnesení Zastupitelstva městyse Luka nad Jihlavou ze dne 4. 6. 2020
04. 06. 2020 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Luka nad Jihlavou
04. 06. 2020 Závěrečný účet městyse Luka nad Jihlavou za rok 2019
03. 06. 2020 Uzavírka silnice v ulici Úvoz, Luka nad Jihlavou
02. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části Luk nad Jihlavou
02. 06. 2020 Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem městyse Luka nad Jihlavou vyhlašují sbírku použitého ošacení a dalších věcí
28. 05. 2020 Uzavírka silnice č. III/4042 z Loudilky do Luk nad Jihlavou

XML