Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Záměr č. 39/2020/ORM - pronájem místnosti č. 3 ve 2.n.p. v domě Pod Kostelem 117, Rokycany
10. 07. 2020 Dražební vyhláška nemovitost Rokycany, Nové Město č.p. 923, 924
09. 07. 2020 Oznámení mimořádné 23. zasedání ZPK dne 20.07.2020 program
08. 07. 2020 VV- místní komunikace v ulici Františka Kotyzy
08. 07. 2020 VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTÍ Vladimír Maleček, 1964
08. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK a silnici III/23511 ( Líšná, RO, p.č. 863/4, vVN,TS, kNN)
08. 07. 2020 záměr č. 34/2020/ORM - prodej pozemkové parcely p.č. 1888/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 896 m2 v k.ú. Srní minimálně za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ze dne 25.06.2020 ve výši 15.230,- Kč
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Jiří Strnad 1988
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.tř. 605 v rámci opravy povrchu
03. 07. 2020 VLS prodej majetku
02. 07. 2020 Výzva - vozidlo
02. 07. 2020 Výzva - vozidlo
30. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na sil. II tř. č. 605 v obci Kařez
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na PK v Dobřívě_Švédský most
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK chodník ul. Plzeňská v Rokycanech v rámci realizace přípojky
24. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Stav..." již není dostupný.
24. 06. 2020 Výzva, ZŠ TGM
24. 06. 2020 Vyhláška
22. 06. 2020 Nabídka pronájmu bytu č. 2, Boženy Němcové 549, Rokycany s postoupením pohledávek
22. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, sdě..." již není dostupný.
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby, Pokládka HDPE a MT RD Klabava
18. 06. 2020 Záměr č. 37/2020/ORM - výpůjčka nebytového prostoru v domě Jiráskova 208 v Rokycanech
16. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření Města Rokycany
16. 06. 2020 Nabídka pronájmu bytu č. 9, Madlonova 37, Rokycany
16. 06. 2020 Nabídka pronájmu bytu č. 13, Jeřabinová 403, Rokycany
16. 06. 2020 Nabídka pronájmu bytu č. 3, Pod Ohradou 700, Rokycany
16. 06. 2020 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
16. 06. 2020 Výzva - vozidlo
16. 06. 2020 Výzva - vozidlo
13. 06. 2020 Výzva - vozidlo
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti Pohlotová Gabriela 1988
12. 06. 2020 záměr č.24/2020/ORM - budoucí prodej částí pozemkových parcel p.č.813, p.č.869/6,p.č.869/1, p.č.869/3, p.č.822/2, vše orná půda, ZPF, vše celkem o výměře 26852 m2, v k.ú.Rokycany, za účelem výstavby bytových domů.
12. 06. 2020 Záměr č. 33/2020/ORM - pronájem prostoru v 1. nadzemním podlaží domu Masarykovo náměstí 126 v Rokycanech
12. 06. 2020 Záměr č. 36/2020/ORM - pronájem prostoru ve 2. nadzemním podlaží budovy NS Žďár, Masarykovo náměstí 215 v Rokycanech
12. 06. 2020 Nařízení č. 3/2020 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
11. 06. 2020 Výzva - vozidlo
10. 06. 2020 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
10. 06. 2020 Dokument "Usnesení o konání dra..." již není dostupný.
10. 06. 2020 Výzva - vozidlo
10. 06. 2020 Výzva - vozidlo
10. 06. 2020 Výzva - vozidlo
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky rekonstruované silnice III.tř. č.11727 v Dobřívě
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Miko Jiří 1995
09. 06. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
05. 06. 2020 Závěrečný účet 2019
05. 06. 2020 Nabídka pronájmu bytu č. 13,Pod Ohradou 66, Rokycany
05. 06. 2020 Nabídka pronájmu bytu č. 9, Soukenická 450, Rokycany
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK objízdné trasy v rámci rek. křižovatky v obci Chrást
02. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.

XML