Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Výzva na úřední desku Jakub Lakatoš
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Tomáš Ryneš
16. 03. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Svojkovice
16. 03. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na MK v Bušovicích
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - Čornej Viktor _1988
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti (2754) - Giňa Vojtěch 1983
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti (2742) - Giňa Vojtěch 1983
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavby "Reko MS Rokycany - Pražská + 5"
13. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti-Trykar Marek
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška, výzva k vyzvednutí písemnosti pro Irenu Heidenreichovou
08. 03. 2019 Záměr č. 49/2018/ORM - pronájem části pozemkové parcely p.č. 372/1 v k.ú. Rokycany
08. 03. 2019 Záměr č. 51/2018/ORM - pronájem prostoru sloužícího k podnikání ve 2.np domu Masarykovo náměstí 215, Rokycany
08. 03. 2019 Záměr č. 40/2018/ORM - pronájem pozemkové parcely 2563/1 v k.ú. Rokycany
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Revitalizace Klabavy pod Dolejším Padrťským rybníkem, ř. km 45,35 - 45,70 v k. ú. Strašice v Brdech
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby RVDSL_C_P_MRSV16_MRSV1HR_OK., č. stavby 110 10-070 765 v k. ú. Dobřív
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a pozvání k veřejnému ústnímu jednání pro záměr Rozšíření zemědělského areálu Zemědělský areál Bušovice, k. ú. Bušovice
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby Přístavba krytého stání ke stávající garáži u rodinného domu č.p. 61 v Hůrkách u Rokycan
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Zuzanu Breuersovou
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Bedřicha Hořiceho
05. 03. 2019 Krajský soud v Plzni, Návrh na zrušení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/605
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Petra Bonants, nezl. Kristýna Bonants, rozhodnutí
04. 03. 2019 Veřejná Vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu pro odstraňování závad na PK / 2019
28. 02. 2019 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - Giňa Vojtěch 1983
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy na silnici II/605 sjezd dálnice Cerhovice - Mýto, omezení tranzitní dopravy
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Hůrky
25. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Stav..." již není dostupný.
22. 02. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 4, Jeřabinová 358, Rokycany
21. 02. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 15, Jeřabinová 403, Rokycany s postoupením pohledávky
20. 02. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - David Březka
20. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavby "Holoubkov - II/605 průtah - 1. etapa"
19. 02. 2019 Výzva Jakub Lakatoš
19. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - Čornej Jiří _1968
15. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
14. 02. 2019 Záměr č. 2/2019/ORM - směna části p.p.č. 333/10 v k.ú. Rokycany za část p.p.č. 334/1 v k.ú. Rokycany
14. 02. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - Čornej Jiří _1968
14. 02. 2019 Záměr č. 3/2019/ORM - směna části p.p.č. 2561/2 za části p.p.č. 3150/1 vše v k.ú. Rokycany
13. 02. 2019 Záměr č. 40/2018/ORM - pronájem pozemkové parcely 2563/1 v k.ú. Rokycany
13. 02. 2019 Záměr č. 7/2019/ORM - pronájem pozemkové parcely p.č. 442/2 - ostatní plocha v k.ú. Borek u Rokycan
13. 02. 2019 Záměr č. 5/2019/ORM - pacht pozemkových parcel p.č. 1133/11, 1176/1, 1179/1, 1179/9, 1179/10, 1179/12, 1180, 1184/1, 1194/1, 1285/1 a 2846/1 v k.ú. Rokycany
13. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
11. 02. 2019 Záměr č. 49/2018/ORM - pronájem části pozemkové parcely p.č. 372/1 v k.ú. Rokycany
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Fr.Kotyzy v Rokycanech
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání pro změnu využití území pozemků p. č. 97/11, 97/12, 292/2, 455 v k. ú. Hůrky u Rokycan
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Kařez a Veselá z důvodu havárie na vodohospodářském zařízení
06. 02. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu "Hrádek, Reko RS Rokycanská ulice"
06. 02. 2019 Pronájem bytu - ulice Boženy Němcové, byt č. 11

XML