Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci oslav v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v Rokycanech v rámci osazení lávky v ul. Litohlavská
30. 07. 2021 Schválený rozpočet DSO Horní Berounka, povodí Klabavy
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Mirošově
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rokycanech v rámci akce Setkání pod Rokycanskou věží
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Žigová Helena 1992
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na PK ve Zbiroze
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_František Žiga_1997
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rokycanech v rámci rekonstrukce fasády NS Žďár
22. 07. 2021 Záměr č. 36/2021/ORM - prodej pozemkové parcely p.č. 798 v k.ú. Svojkovice
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na akci „Doplnění parkovacích stání v ul. Pod Ohradou, Rokycany“
19. 07. 2021 Výzva k vyzvednutí písemnosti - Viktor Čornej, 1988
16. 07. 2021 Výzva k vyzvednutí písemnosti, pan Vídršperk
16. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti Bláha-Zelenka
14. 07. 2021 Výzva k vyzvednutí písemnosti - Přemysl Čech, 1989
14. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Zahájení společného řízení - Hrádek ul. Luční a Zahrádkářská - kanalizace
13. 07. 2021 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
13. 07. 2021 DSO HB Závěrečný účet
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. tř. č. 183 v Rokycanech
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na MK v Oseku
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška, řízení o povolení výjimky, zahájení společného řízení
01. 07. 2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za r. 2020
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí na stavbu Výstavba metropolitní optické sítě města Rokycany - 9. etapa
01. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o nočním klidu
01. 07. 2021 Soutěž o Cenu města Rokycany 2021
30. 06. 2021 Záměr č. 44/2021/ORM – pronájem části pozemkové parcely 2668/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 287 m2 za roční nájemné 10,-Kč/m2 od 1.10.2021 na dobu neurčitou
29. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu.pdf
28. 06. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu pro rekonstrukci silnice II. tř. č. 605 ve Svojkovicích
27. 06. 2021 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška Zahájení společného řízení Radnice _ Sídliště, rekonstrukce komunikace Spojovací
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci rekonstrukce sil. II tř. č. 233 v Radnicích II. etapa
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci mezi obcemi Ejpovice a Klabava v rámci sportovní akce
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK v obci Litohlavy v rámci Vršíčkové pouti
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_David Krišta 1990
24. 06. 2021 Záměr č. 48/2021/ORM pronájmu nebytových prostorů ve 2. nadzemním podlaží domu Jiráskova 208, 337 01 Rokycany
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. tř. č. 2351 ve Zbiroze
22. 06. 2021 Záměr č. 4/2021/ORM - prodej části pozemkové parcely p.č. 1768/2, která byla vymezena na základě GP č.6127-104/2021 jako nová (nezapsaná) ppč.1768/12 o výměře 59 m2 v k.ú. Rokycany
21. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
17. 06. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Hana Rambousková_1968
17. 06. 2021 Záměr č. 40/2021/ORM - pacht pozemkových parcel v k.ú. Ejpovice, v k.ú. Klabava, v k.ú. Rokycany, za účelem zemědělského využití, na dobu neurčitou, za minimální pachtovné 2.500,-Kč/ha/rok
17. 06. 2021 Záměr č. 51/2021/ORM – pronájem části pozemkové parcely p.č. 2767/8 o výměře 18,5 m² v k.ú. Rokycany naproti bytového domu č.p. 881/II v ulici Na Pátku, na dobu neurčitou, za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa pro osobní vozidlo
16. 06. 2021 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace Územně analitických podkladů obce s rozšířenou působostí Rokycany, Výzva
16. 06. 2021 Veřejná vyhláška, oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobřív
15. 06. 2021 Nabídka pronájmu bytu č. 21, Pod Ohradou 6, Rokycany
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu v obci Podmokly dle předloženého pasportu dopravního značení
10. 06. 2021 Závěrečný účet za r. 2020
10. 06. 2021 Záměr č. 50/2021/ORM – výpůjčka část ochozu nacházejícího se v I. n. p. budovy „Obchodní dům Žďár“ č.p. 215, stojící na stavební parcele č. 70/1 v k.ú. Rokycany, před provozovnou obchodu ,,Krásný krámek“ o výměře 24 m², za účelem umístění posezení
08. 06. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Litohlavská v Rokycanech v rámci stavby
08. 06. 2021 Veřejná vyhláška Zahájení stavebního řízení III 2328 - Volduchy

XML