Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení ochranného pásma vodního zdroje a omezení užívání pozemků - k. ú. Březina u Rokycan
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Erik Trautner 1991
08. 04. 2021 Záměr č. 21/2021/ORM – pacht pozemkových parcel p.č. 1709/26 o výměře 2 251 m2, p.č. 1709/28 o výměře 1 587 m2 a p.č. 1735 o výměře 2 970 m2 vše v k.ú. Rokycany, za účelem zemědělské činnosti, na dobu neurčitou, za pachtovné ve výši 2.500,- Kč/ha/rok
08. 04. 2021 Záměr č. 20/2021/ORM – výpůjčka pozemkové parcely p.č. 491/12 - ostatní plocha o výměře 24 465 m2 v k.ú. Rokycany, na dobu neurčitou, za účelem provozování činnosti k podpoře zdejší populace obojživelníků a dalších ohrožených organismů
08. 04. 2021 Záměr č. 18/2021/ORM – pacht pozemkových parcel v k.ú. Klabava, v k.ú. Litohlavy, v k.ú. Rokycany, v k.ú. Ejpovice a v k.ú. Svojkovice, za účelem zemědělské činnosti, na dobu neurčitou, za pachtovné ve výši 2.500,-Kč/ha/rok
07. 04. 2021 Záměr č. 22/2021/ORM pronájmu salonku 3 v domě Jiráskova 208, Rokycany na stavební parcele 600 v k.ú. Rokycany na dobu určitou do 31.12.2022
06. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška města Rokycany č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Rokycany
06. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška města Rokycany č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Rokycany
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. tř. č. 605 v rámci opravy dálničního mostu
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK v Hrádku z důvodu prořezání zeleně
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II232 v obci Břasy pro pokládku kabelu NN
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška Prodloužení platnosti stavebního povolení_Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška, oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Ejpovice
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí, oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu Konsolidační centrum (KC) Rokycany
01. 04. 2021 VV - Zahájení řízení k žádosti o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo Klabava
30. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška města Rokycany č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Rokycany
30. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška města Rokycany č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Rokycany
30. 03. 2021 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška, Cheznovice - kanalizace, změna stavby před dokončením
25. 03. 2021 Nabídka pronájmu bytu č.2, B. Němcové 549, Rokycany
25. 03. 2021 Nabídka pronájmu bytu č. 3, Madlonova 36, Rokycany
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci el.přípojky v Klabavě
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci natáčení filmu mezi obcemi Klabava a Litohlavy
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Kavalír Václav 1993
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Zajíček Jiří 1953
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška Společné povolení_II 235 Drahoňův Újezd, průtah
24. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Pozvánka na jednání ZM
24. 03. 2021 MŽP posouzení vlivů na ŽP
19. 03. 2021 Záměr č. 16/2021/ORM pronájmu části prostoru na střeše domu Dělostřelců 1195 na stavební parcele 1157/19 v k.ú. Rokycany pro účely umístění technologií telekomunikačního přenosu dat
19. 03. 2021 Záměr č. 19/2021/ORM – výpůjčka části pozemkové parcely p.č. 2624/18 o výměře 17,5 m² a části pozemkové parcely p.č. 2624/13 o výměře 1 m² vše v k.ú. Rokycany před bytovým domem č.p. 185 v ulici Pod Ohradou, na dobu neurčitou
18. 03. 2021 Záměr pronájmu č. 03/2021/SZ
18. 03. 2021 Sčítání 2021
16. 03. 2021 Výzva k vyzvednutí písemnosti - Švehla Josef (r. 1971)
16. 03. 2021 Záměr č. 62/2020/ORM - prodej části pozemkové parcely p.č. 392/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Borek u Rokycan, která je vymezena na základě geometrického plánu č.485-9/2021 jako nová (nezapsaná) pozemková parcela p.č. 392/11 ostatní ploch
16. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II233 ve Stupně pro provedení přípojek protlakem
11. 03. 2021 Nabídka pronájmu bytu č. 11, Boženy Němcové 550, Rokycany s pohledávkou
11. 03. 2021 Nabídka pronájmu bytu č.13, Boženy Němcové 549, Rokycany s pohledávkou
09. 03. 2021 Výzva k vyzvednutí písemnosti - Tomáš Dobrý, 1974
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška Společné povolení II117 Mirošov - hranice okr. PJ, úsek Mešno
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III1773 v Kornaticích
05. 03. 2021 Záměr č. 17/2021/ORM – pronájem části pozemkové parcely p.č. 167/1 o výměře 18,5 m² v k.ú. Rokycany za bytovým domem č.p. 993 v ulici Pražská (parkoviště za prodejnou), na dobu neurčitou, za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa pro osobní vozidlo
02. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci opravy žlabu v Ejpovicích ul. Zemská
02. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci opravy mostu ev.č. 1773-2 u Šťáhlavic
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o prodloužení termínu k dokončení části stavby Obytná zóna Týček Lokalita nad koupalištěm
26. 02. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci rekonstrukce silnice II.tř.č.605 II.etapa
25. 02. 2021 Záměr č. 12/2021/ORM – výpůjčka části pozemkové parcely p.č. 2856/1 o výměře 19,25 m² a části pozemkové parcely p.č. 4080/1 o výměře 1 m² vše v k.ú. Rokycany před bytovým domem č.p. 834 v ulici Litohlavská, na dobu neurčitou, za účelem zřízení a užívání
25. 02. 2021 Záměr č. 14/2021/ORM – pronájem části pozemkové parcely p.č. 2624/18 o výměře 17,5 m² v k.ú. Rokycany před bytovým domem č.p. 149 v ulici Pod Ohradou, na dobu neurčitou, za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa pro osobní vozidlo včetně umístění sv

XML