Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2019 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška, informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy na stavbu Skladová hala s připojením na IS ve Strašicích
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška, rozhodnutí na stavbu s názvem Hala pro výrobu, areál Kovohutě Rokycany a. s. Zeyerova 285, Rokycany
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na PK v obci Osek a její části Vitinka
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Marii Květoslavu Fayter
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení na stavbu s názvem Cheznovice, RO, E33, KNN (IV-12-0014188) - Becková
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti I. Fliťar 1973
18. 11. 2019 Záměr realizace vysokorychlostní optické sítě na celém území města Rokycany
15. 11. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III.23317 v rámci opravy povrchu
15. 11. 2019 Záměr č. 37/2019/ORM - směna částí p.p.č. 375/28 za část p.č.st. 448 v k.ú. Rokycany
15. 11. 2019 Záměr č. 40/2019/ORM - Prodej části p.p.č. 2252/1 v k.ú. Rokycany
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. tř.č.23513 přes Třebnušku
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II.tř.č.117 v Dobřívě - pokládka kabelu
13. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu r. 2019
12. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost dědicům po Josefu Staškovi a Bohumile Staškové
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška, výzva k vyzvednutí písemnosti pro Věru Kratochvílovou
12. 11. 2019 Nabídka nemovitého majetku
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Zřízení bezp. pásem - Brdy
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení Rekonstrukce silnice II.tř. č.605 úsek 1
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Tomáš Roth 1980
07. 11. 2019 Seznam volných prostorů sloužících k podnikání k pronájmu
07. 11. 2019 Záměr č. 53/2019/ORM pronájmu nebytového prostoru o výměře 42,77 m2 - Nerudovo náměstí 1236 na st.parcele č. 3815 v k.ú. Rokycany
07. 11. 2019 Záměr č. 48/2019/ORM - pronájem části pozemkové parcely p.č. 2780/1 v k.ú. Rokycany
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti SP Rekonstrukce silnice II.tř.č.117 Strašice - Mirošov, etapa 1a
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení Rekonstrukce silnice II.tř. č.605 úsek 3
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Mlečice sil. II.tř.č.325 - průtah obcí
01. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Spol..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ve Zbiroze v rámci stavby nové telekomunikační sítě
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci opravy povrchu silnice II.tř. č. 235 před obcí Drahoňův Újezd od Zbiroha
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povany Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ve Zbiroze v rámci pokládky kabelu NN
29. 10. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. tř. 117 v Mirošově v rámci konání Adventních trhů
23. 10. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 5, Jeřabinová 357, Rokycany
22. 10. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Záměr č. 43/2019/ORM - pronájem kanceláře ve 3. NP domu Masarykovo náměstí 215 v Rokycanech o celkové výměře podlahové plochy 10,2 m2.
18. 10. 2019 Seznam volných prostorů sloužících k podnikání k pronájmu
16. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Přer..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
16. 10. 2019 Záměr č. 46/2019/ORM - výpůjčka části pozemkové parcely p.č. 1629 v k.ú. Rokycany
16. 10. 2019 Veřejná vyhláčka, oznámení o zahájení společného řízení na stavbu Volduchy, přejezd na p.p.č. st. 1506
16. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci pokládky kabelu do ÚK Rokycany, Němčičky
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci opravy MK ul. Kozinova v Rokycanech
09. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Stav..." již není dostupný.

XML