Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření becné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci pokládky kabelu v Hrádku
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci realizace stavby Rokycany, prodloužení cyklotrasy RT3
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti Š. Giňová 1998
19. 07. 2019 Záměr č. 21/2019/ORM - bezúplatný převod pozemků v k.ú. Rokycany
19. 07. 2019 Záměr č. 25/2019/ORM - bezúplatný převod pozemku p.č. 2844/7 v k.ú. Rokycany
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška, vyrozumění účastníků řízení ve věci stavebního záměru s názvem Rozšíření zemědělského areálu Zemědělský areál Bušovice
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II235 k.ú. Kařez
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci rekonstr.kan. v Polní ulici v Rokycanech
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu Litohlavy - splašková kanalizace
13. 07. 2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1. 2. 2019
13. 07. 2019 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Rokycany (dále jen „MěÚ Rokycany") v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
11. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
11. 07. 2019 DSO Horní Berounka - Schválený závěrečný účet
11. 07. 2019 Dražební vyhláška
11. 07. 2019 Oznámení - Vytyčování a zaměřování sítí
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška Povolení změny stavby před dokončením_Vybudování chodníků a zajištění bezpečnosti ve městě Zbiroh ul. Tyršova- etapa 4
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Čechova v Rokycanech
09. 07. 2019 DSO Horní Berounka - Rozpočtové opatření
08. 07. 2019 Oprava povrchu silnice II/233 v obci Břasy
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Výzva k vyzvednutí písemnosti (Miloš Smetana)
08. 07. 2019 Zveřejnění žádosti ve věci vydání rozhodnutí o integrovaném povolení společnosti „Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o." pro zařízení „Zařízení k odstraňování kapalných odpadů - areál ČOV Rokycany" - oznámení o zahájení řízení
04. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Strašice, RO, p.č. 3114, vVN, TS, kNN - Tři trubky
03. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
02. 07. 2019 Dokument "Usnesení o provedení ..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Výběrové řízení s následnou aukcí
01. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vrchlického v Rokycanech
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK v Mirošově v rámci pasportu DZ
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení DZ na PK v Mirošově v rámci pasportu DZ
26. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
25. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Stav..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rokycanech v rámci rek.ul.Palackého
21. 06. 2019 Záměr č. 33/2019/ORM - pronájem pozemkové parcely p.č.st. 4103/1 v k.ú. Rokycany
21. 06. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 3, Armádní 1221,Rokycany
21. 06. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 15, Pod Ohradou 700, Rokycany
20. 06. 2019 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
19. 06. 2019 Veřejnáý vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci opravy povrchu komunikací v Ejpovicích po stavbě kanalizace
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Osek
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Osek
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu TRANZIT ROKYCANY MÝTO
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_B. Máchal 1974
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na sil. II605 - omezení TRANZIT
14. 06. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 1, Soukenická 450, Rokycany
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_P. Godla 1987
12. 06. 2019 Záměr č. 31/2019/ORM - pronájem části pozemkové parcely p.č. 1853/2 a st.p.č. 4026 v k.ú. Rokycany
12. 06. 2019 Záměr č. 27/2019/ORM - výpůjčka prostoru sloužícího k podnikání ve 2.np domu Masarykovo náměstí 215, Rokycany
12. 06. 2019 Záměr č. 32/2019/ORM - pronájem prostoru sloužícího k podnikání ve 2.np domu Masarykovo náměstí 215, Rokycany
12. 06. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení

XML