Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Záměr č. 22/2019/ORM - pronájem části pozemkové parcely p.č. 1853/2 a st.p.č. 4026 v k.ú. Rokycany
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce Bahna 2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dvořákova v Rokycanech - elektropřípojka
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rokycanech Borku- elektropřípojka
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - Karel Tesař 1983
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu - pasport DZ Hůrky
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení - Litohlavy, splašková kanalizace
16. 05. 2019 Výzva vlastníkům lesa
16. 05. 2019 Výzva k odstranění vozidla
15. 05. 2019 Záměr č. 17/2019/ORM - prodej částí p.p.č. 103/22 a části p.p.č. 397/1 v k.ú. Borek u Rokycan
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení stavebního řízení Kamenný Újezd - rekonstrukce MK
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky při realizaci stavby Obchvat Hrádek
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na MK ve Svojkovicích
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu v obci Bušovice u SDH
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - průtah Dobřív
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Veselá - pasport DZ
09. 05. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 15, Soukenická 451, Rokycany
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška o veřejném projednání změny regulačního plánu
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Tomáš Ryneš, rozhodnutí
04. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
04. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení Posílení a rozšíření vodovodu v obci Klabava
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - Motl Jaroslav (1971)
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci cyklistického závodu Trofej Rokycany 2019
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce Parostrojní festival 2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na Masarykovo náměstí v Rokycanech v rámci akce "Memoriál Jindřicha Šmause 2019"
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Líšná v rámci natáčení
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavby "Horní Kokotský rybník, oprava bezpečnostního přelivu"
25. 04. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Záměr č. 19/2019/ORM - pronájem prostoru sloužícího k podnikání ve 2.np domu Masarykovo náměstí 215, Rokycany
25. 04. 2019 Konečné vyúčtování vodné - stočné 2018
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - Karel Tesař 1983
24. 04. 2019 Záměr č. 18/2019/ORM - výpůjčka části pozemkové parcely 167/1 v k.ú. Rokycany
24. 04. 2019 Záměr č. 16/2019/ORM - pronájem části pozemkové parcely p.č. 2624/1 v k.ú. Rokycany
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v Oseku (oprava chodníku – sil. III/2322 a budování sjezdu – sil. III/2323)
24. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, usn..." již není dostupný.
24. 04. 2019 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
18. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
18. 04. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí pí..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Medový Újezd
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v Rokycanech (V rámci Oslav 74. výročí osvobození - muzeum)
16. 04. 2019 Odvodnění průjezdního úseku silnice III/2328 obcí Volduchy v km 2,900 – 3,520
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Novostavba rodinného domu Urban BG 233-18, STL plynovodní řad a přípojka v k. ú. Nevid
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Přístřešek pro osobní automobil u rodinného domu č.p. 104 v Hůrkách
16. 04. 2019 Výzva k vyzvednutí písemnosti, p. Michal Mucek
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci rekonstrukce ul. Palackého v Rokycanech
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na sil. II/605 v úseku Rokycany - Mýto / TRANZIT
09. 04. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 5, Dělostřelců 1195, Rokycany

XML