Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Petra Bonants, nezl. Kristýna Bonants
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci (pozemek p.č. 701 v k.ú. Drahoňův Újezd)_umístění závory
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro dědice po Mileně Markové
17. 01. 2019 Seznam volných prostorů sloužících k podnikání k pronájmu
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Michal Kico 1991
16. 01. 2019 Záměr č. 51/2018/ORM - pronájem prostoru sloužícího k podnikání ve 2.np domu Masarykovo náměstí 215, Rokycany
16. 01. 2019 Záměr č. 42/2018/ORM - pronájem pozemkové parcely p.č. 197 a st.p.č. 253 v k.ú. Borek u Rokycan
15. 01. 2019 Dražební vyhláška - Petr Giňa, nar. 18.8.1973
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu - přístavba krytého stání ke stávající garáži u rodinného domu č.p. 61 v Hůrkách u Rokycan
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška: Rozhodnutí - schválení stavebního záměru SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Olešná u Radnic
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Revitalizace náměstí v Mýtě vč. autobusové zastávky"
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - Šandor Viktor 1987
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti – Lúčka Jan 1985
10. 01. 2019 Dražební vyhláška - povinní Soukupovi
09. 01. 2019 Výzva na úřední desku Jakub Lakatoš
09. 01. 2019 Návrh opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro obec Dobřív, k. ú. Pavlovsko
09. 01. 2019 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí – k. ú. Svatava
08. 01. 2019 Oznámení o zániku pověření exekutora – povinná Martina Gaborová
08. 01. 2019 Poskytnutá programová dotace 2016 - Fotbalový klub Kohouti Rokycany
07. 01. 2019 Dotační program Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení využívaných občany města Rokycany pro rok 2019
04. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/233 mezi obcemi Všenice a Střapole
04. 01. 2019 DSO Povodí Berounky - návrh Rozpočtu DSO Povodí Berounky na rok 2019 + výhled
04. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Pekelský potok vč. přítoků
02. 01. 2019 Dotační program Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení využívaných občany města Rokycany pro rok 2019
01. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na roky 2019-2023
01. 01. 2019 Poskytnutá individuální dotace 2016 - TJ Sokol Rokycany
01. 01. 2019 Poskytnutá programová dotace 2016 - FC Rokycany
28. 12. 2018 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu 2. změny územního plánu Cheznovice
28. 12. 2018 Dokument "Oznámení o skončení e..." již není dostupný.
27. 12. 2018 Dotační program "Podpora kultury ve městě Rokycany v roce 2019"
22. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
22. 12. 2018 Veřejná vyhláška Zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Regenerace návsi obce Strašice"
21. 12. 2018 Dotační program „Podpora oprav a údržby vnejšího vzhledu budov,které se nacházejí v městské památkové zóně"
21. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
21. 12. 2018 2019-Dotační program Rokycany-zdravotní
20. 12. 2018 2019-Dotační program Rokycany-spolky
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu pro odstraňování havárií inženýrských sítí - Vodárna Plzeň 2019
19. 12. 2018 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
18. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška Spol..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Exekuční příkaz - pov..." již není dostupný.
18. 12. 2018 DSO Horní Berounka, povodí Klabavy - rozpočet na rok 2019
18. 12. 2018 KÚPK - informace o záměru -Konsolidační centrum Rokycany
14. 12. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci výstavby chodníku ve Zbiroze, Husova ul.
14. 12. 2018 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby Základnová stanice telekomunikační sítě Vodafone Czech Republic a.s.; 22788 ROHUR_Hůrky
13. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška Spol..." již není dostupný.
12. 12. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu pro odstraňování havárií na plynárenském zařízení v roce 2019 - Streicher
12. 12. 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Návrh opatření obecné povahy č. 1
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti - A. Kubeš 1995
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška, oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu Opěrné stěny, oplocení a terénní úpravy v Ejpovicích

XML