Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky ul. Karlíkova v Rokycanech
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.V.Nového v Rokycanech
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci elektropřípojky pro č.p. 5 v Dobřívě
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí společné povolení Radnice _ Sídliště, rekonstrukce komunikace Spojovací
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Michael Jedlička_1985
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Giňa Jiří_1965
30. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu ne sil. III. tř. č. 11731 v rámci opravy železničního přejezdu v Kornaticích
29. 09. 2021 Záměr č. 66/2021/ORM pronájmu prostorů sloužícího k podnikání – prostory pavilonu v komplexu budov Stehlíkova 131 o celkové výměře 362,62 m2 na dobu neurčitou
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci Ejpovice - Klabava v rámci sportovní akce
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Pod Ohradou v Rokycanech v rámci stavby parkoviště
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Ferková Lenka 1986
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci výstavby PZS ve Střapoli
24. 09. 2021 Záměr č. 67/2021/ORM pronájmu prostoru sloužícího k podnikání ve 2. nadzemním podlaží domu Jiráskova 208, 337 01 Rokycany
24. 09. 2021 záměr č. 45/2021/ORM - prodej částí pozemkové parcely p.č.2652/56 v k.ú. Rokycany
24. 09. 2021 záměr č. 37/2021/ORM - prodej částí pozemkové parcely p.č. 2624/2 v k.ú.Rokycany
23. 09. 2021 Záměr č. 55/2021/ORM výpůjčky části pozemkové parcely p.č. 491/4 o výměře 10 m2 v k.ú. Rokycany
23. 09. 2021 Záměr č. 66/2021/ORM pronájmu prostorů sloužícího k podnikání – prostory pavilonu v komplexu budov Stehlíkova 131 o celkové výměře 362,62 m2 na dobu neurčitou
22. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
22. 09. 2021 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
21. 09. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_PECHOVÁ Linda 2001
17. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Mýtě v rámci el. přípojky
17. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Švermova v Rokycanech
17. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška Zahá..." již není dostupný.
16. 09. 2021 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Vytápění stávajícího rodinného domu Raková 70, 337 01 prostřednictvím tepelného čerpadla IVT AIR X 170
15. 09. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ke Cvičišti v Rokycanech v rámci akce v muzeu
14. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ve Skomelně v rámci opravy fasády č.p. 94
13. 09. 2021 Veřejná vyhláška, oznámení o doručení návrhu územního plánu Hradiště
10. 09. 2021 Veřejná vyhláška Zahájení společného řízení Dopravní infrastruktura pro výst.RD na pozemcích v k.ú. Rokycany
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_PECHOVÁ LINDA_2001
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_EDUARD KILIAN_1995
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_PECHOVÁ LINDA_2001
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_ŽIGOVÁ MARGITA_1982
07. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu v rámci omezení zatížitelnosti mostu ev.č. 2327-3 v Klabavě
07. 09. 2021 Záměr č. 63/2021/ORM pronájmu ve 2. NP domu Jiráskova 208 v Rokycanech – dvě kanceláře o výměrách podlahové plochy 14,2 m2 a 8,8 m2
07. 09. 2021 Oznámení o výběrovém řízení - kryt civilní obrany
04. 09. 2021 Vyhlášení konkursního řízení na ředitele Obchodní akademie v Plzni
03. 09. 2021 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
02. 09. 2021 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_ŽIGOVÁ MARGITA_1982
02. 09. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky silnice II. tř. č. 605 ve Svojkovicích_ přemístění zastávek BUS
02. 09. 2021 Pozvánka - jednání zastupitelstva města
30. 08. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Rokycanech v rámci kácení stromu v ul. J. Knihy
30. 08. 2021 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na silnici III.tř. č. 2326_snížení únosnosti hráze
30. 08. 2021 záměr č.41/2021/ORM - prodej části pozemkové parcely p.č.109/3 lesní pozemek o výměře 107 m2 v k.ú.Raková u Rokycan
28. 08. 2021 Dokument "Zahájení společného ř..." již není dostupný.
26. 08. 2021 Záměr č. 54/2021/ORM – výpůjčka části pozemkové parcely p.č. 3850/28 o výměře 88 m2 v k.ú. Rokycany, za účelem parkování vozidel Oblastní charity Rokycany a jejich klientů před objektem č.p. 1251 v ul. Dělostřelců
26. 08. 2021 Dobřív – doprovodný program při posvícení
26. 08. 2021 Dálnice D5 – oprava AB vozovky v km 67,33 – 64,35 vlevo
25. 08. 2021 Dokument "Veřená vyhláška o mož..." již není dostupný.
24. 08. 2021 Správa železnic – havarijní stav přejezdového zabezpečovacího zařízení na silnicích II. a III. třídy

XML