Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti-Giňa Dezider(1984)
21. 01. 2020 Nabídka pronájmu bytu č. 12, Madlonova 37, Rokycany
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška, společné povolení pro záměr Rozšíření zemědělského areálu Zemědělský areál Bušovice, k. ú. Bušovice
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška, výzva, usnesení o přerušení řízení na stavbu s názvem Nová trasa komunikace II/605 Ejpovice
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK při opravě havárií inženýrských sítí_GASSPO
16. 01. 2020 Záměr č. 3/2020/ORM – pronájem pozemkové parcely p.č. 2563/1 v k.ú. Rokycany
16. 01. 2020 Záměr č.2/2020/ORM – pronájem pozemků dle přiloženého seznamu pozemků
16. 01. 2020 Záměr č. 1/2020/ORM - výpůjčka částí pozemků p.č. 973/9, p.č. 336/2 a p.č. 2800/8 v k.ú. Rokycany
15. 01. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Celestýnu Bělohlávkovou
15. 01. 2020 Veřejná vyhláška, informace o podaném návrhu na prodloužení účinosti veřejnoprávní smlouvy a změně lhůty k dokončení stavby
15. 01. 2020 Veřejná vyhláška, oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Hradiště
15. 01. 2020 Oznámení o skončení sjednané doby nájmu hrobového místa
14. 01. 2020 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na sil. II.tř.č. 605 v obci Kařez - výjimka TRANZIT
10. 01. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK pro opravy havárií inž.sítí_Vodárna Plzeň
09. 01. 2020 Nabídka pronájmu bytu č. 10, Boženy Němcové 549, Rokycany
08. 01. 2020 Záměr č. 49/2019/ORM - směna ppč. 2992/13 za část ppč. 2850/1 v k.ú. Rokycany
08. 01. 2020 Záměr č. 44/2019/ORM -prodej ppč. 2561/7 a části ppč. 2561/2 v k.ú. Rokycany
07. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Záměr prodeje bytové jednotky č. 832/2 v ulici Družstevní v k.ú. Rokycany
03. 01. 2020 Dotační program "Podpora kultury ve městě Rokycany v roce 2020"
31. 12. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 5, Srbova 78, Rokycany
31. 12. 2019 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby Cheznovice, kanalizace v k. ú. Cheznovice
27. 12. 2019 „Podpora oprav a údržby vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně a nejsou zapsané na seznamu kulturních památek“ pro rok 2020
27. 12. 2019 Záměr č. 52/2019/ORM - prodej části pozemkové parcely p.č. 796/4 v k.ú. Rokycany
24. 12. 2019 Nové volby obec Cheznovice_Stanovení počtu podpisů na petice
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pro opravy havárií inženýrských sítí_2020 STREICHER
20. 12. 2019 Záměr č. 50/2019/ORM - prodej parcely p.č.st. 4566 v k.ú. Rokycany
20. 12. 2019 Záměr č. 51/2019/ORM - darování pozemku ppč. 506 a ppč. 511 v k.ú. Klabava, obci Klabava
20. 12. 2019 Nové volby obec Cheznovice_Zveřejnění pověřeného obecního úřadu
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu - DZ v obci Klabava
18. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Stav..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Dotační program"Podpora organizací se zdravotním a sociálním zaměřením působících ve městě Rokycany pro rok 2020"
18. 12. 2019 Dotační program"Podpora sportovních klubů a zájmových organizací působících ve městě Rokycany pro rok 2020"
18. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
18. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu
18. 12. 2019 Záměr č. 61/2019/ORM – pronájem místnosti ve 3. NP domu Masarykovo náměstí čp. 215 o výměře podlahové plochy 10,2 m2
17. 12. 2019 Záměr realizace vysokorychlostní optické sítě na celém území města Rokycany
16. 12. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Tomáš Roth 1980
12. 12. 2019 Výzva k vyzvednutí písemnosti - Mráz Martin (r. 1975)
11. 12. 2019 Výzva k vyzvednutí písemnosti - Mráz Martin (r. 1975)
11. 12. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 7, Dělostřelců 1196, Rokycany
10. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
10. 12. 2019 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým se mění a doplňuje OOP č. j. 18918/2019-MZE-16212 ve znění OOP č. j. 41508/2019-MZE-16212
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška, usnesení zastavení řízení na stavbu s názvem Volduchy, přejezd na ppč. 1506
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP Rekonstrukce silnice II.tř.č. 117 Strašice Mirošov, et.1a
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Paul Patrik 1990
06. 12. 2019 Záměr č. 58/2019/ORM - pronájem místnosti o výměře podlahové plochy 37 m2 v domě Jiráskova 208, Rokycany na dobu neurčitou.
06. 12. 2019 Záměr č. 56/2019/ORM - pronájem pozemku ppč. 491/3 v k.ú. Rokycany o výměře 20 595 m2 na dobu neurčitou
06. 12. 2019 Záměr č. 55/2019/ORM - pronájem pozemku ppč. 491/9 v k.ú. Rokycany o výměře 1 613 m2 na dobu neurčitou
06. 12. 2019 Záměr č. 54/2019/ORM - výpůjčka části pozemků ppč. 2314 a 2818/1 v k.ú. Rokycany o výměře 2 m2 na dobu neurčitou

XML