Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 MÚ - stanovení: DZ - K Valše
30. 09. 2020 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - II/233 tř. Čs odboje, Chrást - oprava vozovky
30. 09. 2020 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Rekonstrukce ulice Nad Úhlavou
30. 09. 2020 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: " úprava STANIČNÍ ulice za účelem zajištění dopravy v kli
30. 09. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení III/18050 V Radčicích, u č. parc. 166/4, k.ú. Radčice
30. 09. 2020 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Na Vyhlídce, Dýšina
29. 09. 2020 Dražba nemovitosti v k.ú. Křimice, navrhovatel: Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci
29. 09. 2020 PÚ - stanovení SILNICE + MK: ZU - Bibliobus, K Starým valům
29. 09. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - U Trati, celoplošná oprava
25. 09. 2020 Dražba 1/3 nemovitosti v k.ú. Třemošná, povinný: Helena Lakatosová
25. 09. 2020 Dražba movitých věcí, povinný: KOVA Engineering s.r.o.
25. 09. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Spolková, Partyzánská, Sousedská, Jitřní, v Plzni - pokládka
25. 09. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Žitná, pokládka kabelu NN
25. 09. 2020 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Vyhlídková
25. 09. 2020 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Vyhlídková
25. 09. 2020 Nařízení statutárního města Plzně č. 2/2020 o tarifu IDPK na území města Plzně
25. 09. 2020 Záměr města pronajmout část pozemku a MK IV. tř. D8007 v k.ú. Bolevec pro výstavbu přístup. chodníků
25. 09. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Solní, rekonstrukce tramvajové trati
25. 09. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení III/18050 V Radčicích, předčasné užívání
25. 09. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Plachého 16, kontejner, zásobování stavby
25. 09. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - "Žebřík", Černická - parkoviště
25. 09. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Třebízského, pracovní místo
25. 09. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Klatovská, Litice - kanalizace - přípojky
25. 09. 2020 Rozhodnutí - společné řízení: Vrtaná studna na pozemku p.č. 605/4 k.ú. Křimice
25. 09. 2020 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): III/18050 Radčice, v úseku křiž. Křimice - Jarní, opr
25. 09. 2020 Výběrové řízení na obsazení pozice referent/referentka v Odboru investic MMP
25. 09. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Vavřínová, v Plzni
24. 09. 2020 Záměr darovat nemovitosti ve vlastnictví Plzeňského kraje
24. 09. 2020 X/2020 - Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2
24. 09. 2020 Oznámení-společné řízení: Plzeň, Lhota - doplnění kanalizačního systému
24. 09. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: Nová Valcha, 7. a 8. fáze/RD, dopravní a technická infrastruktura
24. 09. 2020 MÚ - stanovení: DZ - Rooseveltův most
24. 09. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Kralovická, Žlutická, v Plzni - oprava parkoviště
23. 09. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Poděbradova 12, zásobování stavby, stavební silo, čerpadlo na beton
23. 09. 2020 Městská soutěž na prodej bytové jednotky č. 2669/47 na adrese Heyrovského 3,Plzeň,obsazená nájemcem
22. 09. 2020 Dražba nemovitosti v k.ú. Plzeň, povinný: Josef Kebrle
22. 09. 2020 Stan. DZ na sil. I/20, I/26 a I/27 Plzeň pro Rvent Media
22. 09. 2020 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2020
22. 09. 2020 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Parkovací stání a chodník při ulici Budovatelů v Chrá
22. 09. 2020 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - vyhrazený jízdní pruh pro MHD - III/18032c ul. Malostra
22. 09. 2020 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - vyhrazený jízdní pruh pro MHD - III/18032c ul. Malostra
22. 09. 2020 Záměr pronajmout - dodatek č. 7 - AK Škoda
22. 09. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Hřímalého, vodovodní přípojka
22. 09. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Kolem Zahrad, Pod Dubovkou - kabel NN
21. 09. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Ve Dvoře, Újezd - pokládka kabelu NN
21. 09. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Žlutická, v Plzni - oprava zpomalovacích prahů
21. 09. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Partyzánská, v Plzni - Kulturní akce "Skupova Plzeň"
21. 09. 2020 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - III/18014 Přátelství, Dýšina
21. 09. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni
21. 09. 2020 MÚ - stanovení: DZ - Křimická - ÚK Jakuba Škardy

XML