Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení U Borského parku, revitalizace konečné č. 4
29. 03. 2023 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí: Dýšina - Slunečná ulice rekonstrukce MK
29. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Smrková, v Plzni - pokládka kabelu NN
29. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - alej Svobody, v Plzno - oprava parkoviště
29. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Radyňská, Starý Plzenec - pokládka kabelu NN
29. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - p.č. 1218/1 - pokládka kabelu NN cyklostezka podél radbuzy
29. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - MO 2 Slovany - pokládka optických kabelů
29. 03. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: Žádost o stanovení - Hlavanova
29. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Na Jíkace, odstranění jeřábu
29. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Truhlářská, uložení kabelu NN
29. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Brožíkova, rekonstrukce vnitrobloku
29. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Pallova, parkoviště u hotelu, oprava odvodnění
29. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Baarova 13, přípojky IS, akumulační nádrže
29. 03. 2023 Usnesení ministra - prodloužení lhůty
28. 03. 2023 Vyhlášky 13200
28. 03. 2023 Návrh monitorovacího kalendáře 2023
28. 03. 2023 Stanovení_PÚ_OOP
28. 03. 2023 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Plzeň Radčice, ul. Na Mazinách, Rolní, Jarní, Ke Kyjo
27. 03. 2023 Dražba nemovitých věcí v k.ú. Přílepy, povinný: Radek Větrovec
27. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Zelenohorská
27. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Zahradnická, vodovodní přípojka, výkopové práce
27. 03. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Plzenecká - celoplošná rekonstrukce vozovky
27. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Popelnicová, v Plzni - zařízení staveniště
27. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Pod Vinicemi, v Plzni - vodovodní přípojka
27. 03. 2023 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Jateční, v Plzni - výměna přípojky STL plynovodu
27. 03. 2023 MÚ - stanovení: DZ - Pražská, U Zvonu
27. 03. 2023 Oznámení-společné řízení: Vodovod
27. 03. 2023 veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Studna na pozekuparc. e. 89/14 v k.ú. Sedl
27. 03. 2023 veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Dvě studny označené ČH-01 a ČH-02 Č. Hráde
24. 03. 2023 PÚ - stanovení na ÚK: DZ - 1520/2, K Čerpačce, Litice - vodovodní přípojky , výkopové práce
24. 03. 2023 rozhodnutí o změně využití území: Bývalý areál kasárna Slovany - dočasné uložení stavebního materiál
24. 03. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Cyklistická + obslužná komunikace
24. 03. 2023 Rozhodnutí - společné řízení: Vrtaná strubní studna na pozemku parc. č. 119/128 v k.ú. Š´táhlavice
24. 03. 2023 Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího Kanceláře tajemníka MMP
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Folmavská, U Panasoniku, realizace přeložky vodovodu
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Masarykova, Dlouhá, Jateční, oprava I/26 Rokycnská
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Domažlická, Zátiší, pokládka kabelu NN
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Máchova, Pol. vězňů, Dvořákova, Majerova, 17. listopadu, náměstí Míru
24. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Kruhová, vodovodní a kanalizační přípojka
24. 03. 2023 PÚ stanovení: doravní značení Štruncovy sady, konání akce "Noční běh pro Světlušku"
23. 03. 2023 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Obnova odvodnění vnitrobloku Plachého včetně opravy povrchů
23. 03. 2023 Elektronická dražba movité věci , povinná: Ilona Votavová
23. 03. 2023 Elektronická dražba movité věci , povinný: David Černý
23. 03. 2023 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Bytový dům - 12.bj. Pálavská, Plzeň Sylván, včetně vo
22. 03. 2023 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva PK
22. 03. 2023 rozhodnutí o odvolání - potvrzeno: bytový dům - JUDr. Ondřej Moravec (odvolání)
22. 03. 2023 Usnesení o odročení dražebního jednání, povinný : Markup Slavoj
22. 03. 2023 Vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitel/ka, Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova
22. 03. 2023 Elektronická dražba nemovité věci v k.ú. Losiná u Plzně, povinná: Pavlína Prelovská
22. 03. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení II/605 Křimická, Chebská, Jakuba Škardy, kanalizace a vodovod

XML