Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Skupova, umístění kontejneru
17. 02. 2020 Záměr SMP přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání v k.ú. Doubravka, Zábělská 60, 28,45 m2
17. 02. 2020 Dražba movitých věcí, povinný: Dana Krauzová
17. 02. 2020 Záměr města, Nové divadlo, D3, NS 2014/003320, OZS a. s.
17. 02. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Rodinná, v Plzni - rekonstrukce vodovdu a kanalizace
14. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení náměstí Republiky, dojezd rally historických automobilů
14. 02. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení (EIA) - LIDL, prodejna potravin – Plzeň, Nepomucká
14. 02. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - K Ovčínu, kabel NN
14. 02. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - U Hájovny, vodovodní přípojka
14. 02. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Alešova, zařízení staveniště
14. 02. 2020 STAVEBNÍ POVOLENÍ: Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa
14. 02. 2020 PÚ stanovení: DZ Křimické náměstí x Zámecké náměstí
13. 02. 2020 Vyrozumění o shromáždění podkladů pro rozhodnutí
13. 02. 2020 Záměr města pronajmout prostory v Zámečnické 26
13. 02. 2020 Zájem města přenechat do nájmu nebytový prostor na adrese Tylova 9
12. 02. 2020 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v Odboru investic MMP
11. 02. 2020 Rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: Novostavba pobytového zařízení sociálních služeb
11. 02. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Lazaretní, v PLzni - obnova kanalizace
11. 02. 2020 PÚ - stanovení na ÚK: DZ - Nad Úslavou, neurčená ulice X 6803, v Plzni - festival "BLIK BLIK 2020"
11. 02. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Veveří, Rušná, Klatovská, Radobyčická - Litice
11. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení U Hvězdárny 26, stání nákladního vozidla, izolace objektu
11. 02. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - III//18044 Novoveská, III/18043 K Sinoru
10. 02. 2020 Zveřejnění vyhlášené výzvy č. 47 nositele IN Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
10. 02. 2020 Elektronická aukce na prodej nemovitých věcí v k.ú. Plzeň - areál bývalé kynologie Vinice
10. 02. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření veřejného osvětlení - Sídliště Malé náměstí
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Věznice Bory
10. 02. 2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - jednání: vodovodní řady pro akci: "Obnova vodovodu a kanalizace Plzeň, ul
10. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení centrum města Plzně, blokové čištění komunikací
10. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Solní 19, umístění kontejneru, zásobování stavby
10. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Barrandova 32, rekonstrukce střechy, zařízení staveniště
10. 02. 2020 PÚ - stanovení na ÚK: Dopravní značení - účelová komunikace na parc. č. 3203/10 (K Prokopávce), v Pl
10. 02. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - C 115/a, Dýšina - oprava mostu
07. 02. 2020 Usnesení - D/200-4/2019/M - VRAK Kia CARNIVAL - návrh SSÚ
07. 02. 2020 Dobrovolná dražba nemovitosti v k.ú. Letkov, navrhovatel: Ladislav Hora
07. 02. 2020 Usnesení
07. 02. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Koterovská, v Plzni - sejmutí žaluzií, oprava světlolamu
07. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení II/180 Dýšina, oprava povrchu vozovky
07. 02. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - prodloužení TT na Borská pole
07. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Kotkova, pokládka kabelu NN
06. 02. 2020 Vyrozumění - pokračování v řízení po přerušení: Dvojdílná vrata
06. 02. 2020 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - U Světovaru, Petřínská, Sladovnická, Barákova, Na Celch
06. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Koželužská 1, pokládka kabelu NN
06. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Šafaříkovy sady, ořezy stromů
06. 02. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Purkyňova 13-17, výstavba BD, stání jeřábu, zařízení staveniště
06. 02. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: Plzeň, Košutka, Rezidence Závětří
06. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stavební úpravy ulice Sokolovská
06. 02. 2020 Žádost o vyvěšení vyhlášky: Změna č. 1 územního plánu Štěnovický Borek
06. 02. 2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Provozní (havarijní) propojení ČS Úhlavská se z
06. 02. 2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, vnitr
06. 02. 2020 PÚ stanovení: DZ náměstí Republiky

XML