Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
03. 04. 2020 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Dýšina-sídliště Malé náměstí
03. 04. 2020 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Úslavská
03. 04. 2020 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Rychtaříkova x Kyjevská
03. 04. 2020 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Na Bořích
03. 04. 2020 PÚ - stanovení MK: DZ - Brněnská, Strážnická, Břeclavská, Hodonínská, Bzenecká, Sedlecká, Nad Zoo -
03. 04. 2020 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Dopravní
02. 04. 2020 Dražba nemovitosti v k.ú. Dýšiná, povinný: Karel Albert
02. 04. 2020 Záměr města uzavřít nájem části (330,6 m2) pozemku p.č. 12623/5, k.ú. Plzeň 4
02. 04. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby: ODKANALIZOVÁNÍ MALESIC 2. ETAPA
02. 04. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Heldova
02. 04. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Hřímalého, oprava fasády, vodovodní přípojka
02. 04. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - U Letiště, výstavba kanalizace
01. 04. 2020 Dražba nemovitosti v k.ú. Bolevec, povinný: Josef Hejda, Vendula Hejdová
01. 04. 2020 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Keramika Soukup
01. 04. 2020 DOP SH -PÚ na 60 dnů- DIO: DZ - Lazaretní
01. 04. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení sady 5. května, Pobřežní, oprava povrchu I/26 Tyršova
01. 04. 2020 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Sladová
01. 04. 2020 PÚ stanovení: DZ Poděbradova
01. 04. 2020 PÚ stanovení: DZ Veleslavínova
01. 04. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Prvomájová 66, stavba lešení, oprava štítu
01. 04. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení chodník Domažlická, oprava mostních závěrů na I/26
01. 04. 2020 PÚ stanovení: dopravní značení Kreuzmannova, rekonstrukce kanalizace
01. 04. 2020 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
31. 03. 2020 Návrh monitorovacího kalendáře 2020
31. 03. 2020 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Hradišťská
31. 03. 2020 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ U Radbuzy
31. 03. 2020 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Kyjevská
31. 03. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Třebízského, čištění komunikace
31. 03. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - Lukavická, vyblokování stání
31. 03. 2020 Záměr města pronajmout nemovité věci/parcelní pozemky
30. 03. 2020 Dražba nemovitosti 1/21 podílu v k.ú. Plzeň, povinný: Josef Bulka
30. 03. 2020 Dražba nemovitosti v k.ú. Křimice, navrhovatel: Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci
30. 03. 2020 STAVEBNÍ POVOLENÍ: SO 93-37-21.3 - Úprava kanalizace v km 346,013 pro akci: "Uzel Plzeň, 5. stavba -
30. 03. 2020 Rozhodnutí - společné řízení: Domovní ČOV pro rekreační dům, č. p.1153/9 - Plzeň - Božkov
30. 03. 2020 MÚ - stanovení: DZ - U Světovaru, Petřínská, Sladovnická, Barákova, Na Celch
30. 03. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Kralovická, Žlutická, Gerská, Studentská, v Plzni - rekonstru
30. 03. 2020 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Písecká
30. 03. 2020 MÚ - stanovení: DZ - K Cihelnám
30. 03. 2020 MÚ - stanovení: DZ - Uhelná
30. 03. 2020 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - Zábělská, v Plzni - pokládka kabelu NN
30. 03. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Rabštejnská, v Plzni - bezpečnostní zábor pro jeřáb
30. 03. 2020 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Na Terasách, Vyhlídková, v Plzni - kanalizační přípojka
30. 03. 2020 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - III/18026 Radyňská
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Domovní ČOV pro rekreační dům, č. p.1153/9
27. 03. 2020 Dražba nemovitosti v k.ú. Štipoklasy u Lovčic, povinný: František a Eva Vlčkovi
27. 03. 2020 PÚ - stanovení ÚK: Dopravní značení - K Stráži, v Plzni - pokládka kabelu NN
27. 03. 2020 PÚ stanovení: Dopravní značení - III/18025 Losiná
27. 03. 2020 PÚ stanovení: DZ - II/180 Kyšice
27. 03. 2020 DOP SH -PÚ na 60 dnů- DIO: DZ - Purkyňova

XML