Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Stan. DZ na sil. I/26 Plzeň, Domažlická, pro H B Complex
22. 07. 2019 Dražba nemovitosti 1/2 spoluvlast. podílu v k.ú. Doubravka, povinný: Luboš Blažek
22. 07. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Prvomájová, Křimice
22. 07. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Chebská
22. 07. 2019 Záměr Karlova 29 (Longauer) - rozšíření účelu nájmu
22. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Fügnerova, uzavírka silnice č. I/26 Tyršova
22. 07. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Na Chmelnicích
19. 07. 2019 Usnesení - zrušení dražby, povinný: Marie Štroblová
19. 07. 2019 PÚ - stanovení dle: DZ - Habrmannova
19. 07. 2019 PÚ - stanovení na ÚK: dopravní značení - Jedlová, Kyšice; kanaliznační a plynovodní přípojka
19. 07. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Letkov - Lísková, Habrová, Kyšická
19. 07. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Chemická, stavební úprava vozovky
19. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Ke Kostelu, Malesická návěs, Chotíkovská, pořádání Malesického jarmar
19. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Prvomájová, Na Horničce, výměna odvodňovacích drénů
19. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení náměst T. G. Masaryka 2, konání vzpomínkového aktu
19. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní začení Ke Kyjovu, V Podlesí, položení kabelu NN
19. 07. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Nad Dalmatinkou v Plzni - oprava povrchu
19. 07. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Za Ovčínem v Plzni - kanalizační přípojka
19. 07. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Lochotínská v Plzni - oprava obrubníků
19. 07. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Rejskova v Plzni - zařízení staveniště
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: " Plzeň - Červený Hrádek, víceúčelová nádr
19. 07. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - D0610 "Kilometrovka"
19. 07. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - III/18032 Do Štěnovic, K Doudlevcům, Břízová, Dlážděná, "Rekonstruk
18. 07. 2019 Stan. DZ na sil. I/26 Plzeň, Tyršova pro Swietelsky
18. 07. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Křepice u Vodňan, povinný: Hana Kunová
18. 07. 2019 PÚ - §19 zákaz zastavení - stanovení: Dopravní značení - III/18032 17. listopadu, nová zastávka MHD
18. 07. 2019 Oznámení - společné řízení: Vrtaná trubní studna
18. 07. 2019 ROZHODNUTÍ- společné povolení (U+S): LOSINÁ, CHODNÍK PODÉL SILNICE I/20
18. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení dopravních přestupků v OSČ MMP
18. 07. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - C8904 Dlážděná, C8901 Litická - Plzeň, Losiná
18. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v Odboru životního prostředí MMP
18. 07. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Novohuťská, Dýšina
18. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Fügnerova, Truhlářská, oprava povrchu silnice č. I/26 Tyršova
17. 07. 2019 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: LOKALITA LÍNSKÁ - KREUZMANNOVA, REVITALIZACE ÚZEMÍ, PLZEŇ ZÁTIŠÍ
17. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Nerudova 13, montáž obkladu bytového domu
17. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Lábkova, Macháčkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17. 07. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - K Úvozu, v Plzni - oprava komunikace
17. 07. 2019 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: dopravní značení - Koterovská; pokládka kabelu NN
16. 07. 2019 Oznámení zjišťovacího řízení "CTPark Plzeň - hala BP10 Megatech"
16. 07. 2019 Opakovaná dražba nemovitosti v k.ú. Přes, povinný: Vratislav Stehlík
16. 07. 2019 Usnesení o odročení dražby, povinný: Blanka Perlíková
16. 07. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - jednání: vodovodní řady pro akci: "Novostavba objektu zdravotnických služ
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Kanalizace - část Bručná
16. 07. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Na Vršíčkách
16. 07. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení náměstí Republiky, Pražská, Nádražní, parkování BUS - akce VAFO - 25
16. 07. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - VPÚK Křimice (Lobkowicz)
15. 07. 2019 Opakovaná dražba nemovitosti v k.ú. Bystřice nad Olší, povinný: Jan Hota
15. 07. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Plzeň, povinný: Lea Šternerová
15. 07. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Bručná, povinný: David Borník (dříve Bojo), Petr Holman
15. 07. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Na Chmelnicíh v Plzni - výstavba zastávky

XML