Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 11. 2023 Vyhlášení konkurz. řízení na vedoucí prac. místo ředitele Středisko služeb školám, Plzeň,Částkova 78
23. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení sil. II/233 tř. Čs. odboje, Chrást, vodovodní a kanalizační přípojka
23. 11. 2023 Vyrozumění o shromáždění podkladů pro rozhodnutí
22. 11. 2023 Oznámení o upuštění od dražby č.j. 0745D000054/23, povinný: Lenka Hufeislová
22. 11. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
21. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Újezdská, Na Radosti, VO
21. 11. 2023 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - parkoviště p.č. 1511/89, Bolevec
21. 11. 2023 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - parkoviště p.č. 1511/89, Bolevec
21. 11. 2023 MÚ - stanovení: DZ - Jasmínová
21. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - C2222, demontáž věžového jeřábu pže d budovou hl. nádraží
21. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Slovanská, Rekonstrukce VO
21. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - II/180 Masarykovo náměstí, Starý Plzenec - Rozsvícení vánočního st
21. 11. 2023 PÚ - stanovení: dopravní značení - Edvarda Beneše, kabel NN
21. 11. 2023 PÚ - stanovení: dopravní značení - K Malé Homolce; kabel NN
20. 11. 2023 Dražba nemovité věci 1/27 id. spoluvlastnického podílu v k.ú. Tábor, povinný: David Mikuš
20. 11. 2023 Aukční vyhláška na prodej spoluvlastnického podílu 1/2 pozemků v k.ú. Křimice
20. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Wolkerova 27, oprava střechy, stání plošiny
20. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Terezie Brzkové, zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z parkoviště
20. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Klatovská, odstav BUS MHD na rozsvícení vánočního stromu
20. 11. 2023 Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower
20. 11. 2023 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Výstavba polyfunkčních domů Chelčického ul., Plzeň D.2.2 Dopravní
20. 11. 2023 Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2688/35 v k.ú. Plzeň
20. 11. 2023 Dokument "Dražba dlouhodobě ods..." již není dostupný.
20. 11. 2023 Oznámení o konání shromáždění zástupců DSO Silnice I/27 a návrh rozpočtu na r. 2024
20. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská, 2.
16. 11. 2023 výzva - doplnění žádosti usnesení - přerušení řízení: Bytový dům a řadové rodinné domy, Keřová ulice
16. 11. 2023 Záměr pronajmout nemovitost ve správě Zoologické a botanické zahrady města Plzně
16. 11. 2023 Stanovení ochranného pásma vodního zdroje p.p.č. 541/3_k.ú. Litice u Plzně - OOP
16. 11. 2023 Dotace 2024
16. 11. 2023 ROZHODNUTÍ- společné povolení (U+S): Úprava příjezdové komunikace Plzeň - Litice
16. 11. 2023 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
15. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - 288/40 Starý Plzenec, realizace kanalizační přípojky
15. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Pěnkavova, rekonstrukce vozovky
15. 11. 2023 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Úslavská, Božkovská, Koterovská, Jablonského, Sladkovského - poklá
15. 11. 2023 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: žádost o změnu stavby před jejím dokončením - PLZEŇ - LITI
15. 11. 2023 Oznámení 24-2023 mimořádné zasedání ZPK
15. 11. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Územní řízení - dělení pozemku 2350/4 k. ú. Valcha z důvodů
14. 11. 2023 Záměr města Plzně uzavřít dodatek k NS č. 2012/003099/NS na rozšíření předmětu sml. a nová ujednání
14. 11. 2023 Záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Litice u Plzně pro výstavbu a provoz TDI
14. 11. 2023 Záměr města Plzně uzavřít dodatek k NS č. 2022/003136/NS na změny smluvních ujednání
14. 11. 2023 Záměr města Plzně pronajmout pozemky pro myslivecké hospodaření a výkon práva myslivosti
14. 11. 2023 Záměr města Plzně uzavřít dodatek č. 1 k NS č. 2022/005241/NS na změnu závěrečných ustanovení
14. 11. 2023 Záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Plzeň pro vybudování a provozování příjezd. cesty
14. 11. 2023 Záměr města uzavřít dodatek č. 3 k NS č. 2020/003840/NS ve věci změn smluvních ujednání
14. 11. 2023 Opakovaná dražba 1/2 nemovité věci v k.ú. Služetín u Bezvěrova, povinný: Jaroslav Matoušek
14. 11. 2023 PÚ stanovení: dopravní značení Na Roudné, vjezd na staveniště
14. 11. 2023 Záměr města pronajmout pozemky a části pozemků v k.ú. Skvrňany pro vybudování a provoz TDI
14. 11. 2023 Záměr města Plzně uzavřít dodatek k NS č. 2018/004523/NS na prodl. termínu a doby nájmu
14. 11. 2023 Záměr města Plzně uzavřít dodatek k NS č. 2037/380/51/95/poz na změnu souhlasu s podnájmem
14. 11. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: " Přestupní uzel Plzeň Doubravka "

XML