Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Dražba nemovitosti 1/3 podílu v k.ú. Luboměř, povinný: Jaromír Rőssner
13. 09. 2019 Dražba nemovitosti 3/16 spoluvlast. podílu v k.ú. Bolevec, povinný: Miroslav Šulan
13. 09. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Plzeň, povinný: Ivana Krejbichová, Boris Krejbich
13. 09. 2019 DOP SH -PÚ na 60 dnů- DIO: DZ - Rooseveltova v Plzni - oprava mostu (omezení hmotnosti)
12. 09. 2019 Zahájení řízení k žádosti o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo Hracholusky
12. 09. 2019 Dražba nemovitosti 1/11 podílu v k.ú. Plzeň, povinný NAMPA s.r.o., Plzeň
12. 09. 2019 Dražba nemovitosti 1/6 spoluvlast. podílu v k.ú. Bolevec, povinný: Petr Chudáček
12. 09. 2019 Nařízení statutárního města Pzně č. 2/2019 o tarifu IDP na území města Plzně
12. 09. 2019 DOP SH -PÚ na 60 dnů- DIO: DZ - Rooseveltova v Plzni - oprava mostu (omezení hmotnosti)
12. 09. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Vesnická, Červenohrádecká v Plzni - kanalizační přípojka
12. 09. 2019 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: dopravní značení - Nepomucká, K Dráze; obnova vododovu a kana
12. 09. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Máchova 2, odpojení vodovodu
12. 09. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Fügnerova, uzavírka na silnici č. I/26 Tyršova
11. 09. 2019 Značení - VV, OOP, přechodná úprava provozu I/27 k. ú. Litice - Plzeňské ohýnky 2019
11. 09. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Sedlec u Starého Plzence, povinný č. 2: Radovan Hrdlička
11. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
11. 09. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Na Roháči; kabel NN
11. 09. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Novoveská, Plzeň Lhota - pokládka kabelu NN
11. 09. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Parkoviště Sokolovská 90-106, Plzeň
11. 09. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - jednání: Obnova vodovodního přivaděče Hradiště
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: žádost o vydání společného povolení-vybudo
11. 09. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Cvokařská
11. 09. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Klatovská, Litice
10. 09. 2019 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele školy a školského zařízení
10. 09. 2019 Stanovení PÚ - OOP
10. 09. 2019 Rozhodnutí - ZZŘ - Plzeň - Rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý ...
10. 09. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Dlážděná, Radobyčice
10. 09. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Škoda Fit půlmaraton
10. 09. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - jednání: SO-04-Vodovodní řad, SO-05-Jednotná kanalizace pro akci: "Obytný
10. 09. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Na Chmelnicích
10. 09. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení II/605 Křimická, obnova vodovodu a přípojek
10. 09. 2019 PÚ §19 zákaz zastavení: dopravní značení II/605 Křimická, obnova vodovodu a přípojek
09. 09. 2019 Záměr města pronajmout část (7m2) pozemku p.č. 2003/4, k.ú. Doubravka
09. 09. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Doudlevecká, Plynární, horkovodní přípojka
09. 09. 2019 Záměr města - vypůjčit části nemovitých věcí - pozemků p.č.4768/4 a 4764 k.ú. Plzeň
09. 09. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2008/002009/NS ve věci zúžení předmětu nájmu
09. 09. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Malostranská; oprava uliční vpusti
06. 09. 2019 Záměr města, sady Pětatřicátníků 27, NS, Společnost TADY A TEĎ z.s.
06. 09. 2019 Záměr města, sady Pětatřicátníků 27, NS, spolek PONTON z.s.
06. 09. 2019 Záměr města, sady Pětatřicátníků 27, NS, Sdružení BLÍZKÝ SOUSED z.s.
06. 09. 2019 Záměr města, sady Pětatřicátníků 27, NS, Sdružení Ty a Já z.s.
06. 09. 2019 MÚ - stanovení: DZ - D0610 "Kilometrovka"
06. 09. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Přeštická, vodovodní a kanalizační přípojka
06. 09. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Pod Vinicemi, Na Chmelnicích, Lochotínská v Plzni - koncert skupiny Kab
06. 09. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení historické jádro města Plzně, konání akce Dny vědy a techniky ZČU v P
06. 09. 2019 MÚ - stanovení: DZ - C8904 Dlážděná, C8901 Litická - Plzeň, Losiná
06. 09. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Na Koreji, oprava komunikace
05. 09. 2019 Oznámení SP v.v.,CS smíš.,Vejprnice-PM/Skvrňany
05. 09. 2019 Záměr pronajmout - dodatek č. 6 - AKŠ Škoda
05. 09. 2019 STAVEBNÍ POVOLENÍ: Splašková kanalizace

XML