Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Zveřejnění pozvánky na shromáždění zástupců DSO Povodí Berounky a návrhu závěr.účtu DSO Povodí Be...
20. 05. 2019 Oznámení změny vyhlášené výzvy ITI č. 44 - "Rozvoj měst. dráž. systémů včetně související infrast."
20. 05. 2019 Stanovení PÚ - OOP
20. 05. 2019 Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytu s výměrou podlahové plochy do 90 m2
20. 05. 2019 Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytů s výměrou podlahové plochy bytu nad 90m - vizualizace
20. 05. 2019 MÚ - stanovení: DZ - III/18051 v úseku před obcí Malesice
17. 05. 2019 PÚ - §19 zákaz zastavení - stanovení: dopravní značení - II/180 Dýšina
17. 05. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - II/180 Dýšina
17. 05. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - III/18043 (Kaplířova, Dobřanská), Klatovská třída - Prodloužení TT
17. 05. 2019 Záměr města pronajmout pozemky a části pozemků v k.ú. Plzeň a Hradiště u Plzně pro rekonstr. vozovny
17. 05. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2012/000802/NS ve věci rozšíření předmětu nájmu
17. 05. 2019 Záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Plzeň za účelem stavby "Polyfunkční dům Jízdecká"
17. 05. 2019 Záměr města pronajmout část MK III. tř. C5503 v k.ú. Plzeň pro stavební úpravy této komunikace
17. 05. 2019 Záměr města pronajmout část MK III. tř. C5409 v k.ú. Plzeň pro stavební úpravy této komunikace
17. 05. 2019 Záměr města pronajmout část MK II. tř. B7001 v k.ú. Doubravka za účelem stavebních úprav pro přístup
17. 05. 2019 Záměr města pronajmout část MK IV. tř. D8415 v k.ú. Černice pro výstavbu a provoz. doprav. napojení
17. 05. 2019 Záměr města pronajmout 22 kusů CLV vitrín v lokalitách MO Plzeň 1 až 4 na provozování reklamy
17. 05. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Nad Úslavou v Plzni - Lobzy - festival "Paradoxy"
17. 05. 2019 Stanovení II/605 Vejprnická, Křimická: dopravní značení II/605 Vejprnická, Křimická, havárie SSZ, be
17. 05. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Bezručova 20, umístění kontejneru, rekonstrukce domu
17. 05. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Skrétova, asfaltování povrchu po výkopu horkovodu
17. 05. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - ÚK Klatovská - Škodaland
17. 05. 2019 DOP SH - SDZ - PÚ stanovení -město: DZ - Rooseveltova, Otýlie Beníškové v Plzni - oprava Roosevelto
16. 05. 2019 Záměr pronajmout nemovitost ve správě Divadla J.K.Tyla,p.o.- restauraci Sedláčkova ul.2, Plzeň
16. 05. 2019 Dražba movitých věcí, povinný: Mgr. Monika Hajtová
16. 05. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Doubravka, povinný: Pavla Vašíčková
16. 05. 2019 Záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Chotěšov
16. 05. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - III/18330 Husova, Šťáhlavy,
16. 05. 2019 STAVEBNÍ POVOLENÍ: Novostavba bytových domů, Plzeň, Skvrňany, vodohospodářská část
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Doplnění chodníků v ul. Štefánikova (úsek
16. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: STAVEBNÍ ÚPRAVA ULICE NA DLOUHÝCH V ÚSEKU SMRKOVÁ - ZASTÁVK
16. 05. 2019 Záměr města přenechat do nájmu prostory v I.PP budovy v Plzni, Plzenecká 21
16. 05. 2019 Záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 439/1 k. ú. Doudlevce
16. 05. 2019 Záměr města vypůjčit prostory v 1.NP stavby č.p. 176, která je součás. pozem. p.č. 261 k.ú.Doubravka
16. 05. 2019 Záměr města vypůjčit část nemovité věci a to část pozemku p.č. 1097/96 k.ú. Křimice
16. 05. 2019 PÚ - stanovení na ÚK: dopravní značení - Částkova, zařízení staveniště
16. 05. 2019 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: dopravní značení - Sladkovského; oprava fasády
16. 05. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Palackého, výměny výhybky
16. 05. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení V Šipce 12, mytí fasády
16. 05. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Vrchlického 12, vyblokování stání
16. 05. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Mezi Stadiony; fotbalový turnaj
16. 05. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Hodonínská, v Plzni - zařízení staveniště
16. 05. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Mezi Podjezdy, v Plzni - vodovodní a kanalizační přípojka
16. 05. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Podhradní, Starý Plzenec; přípojka kanalizace
16. 05. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení Plachého 6, umístění kontejneru na odpad
16. 05. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - III/18032 Do Štěnovic, U Pole, Radobyčice, přeložka plynovodu
16. 05. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - III/18043 (Dobřanská, K Sinoru), Odkanalizování Lhoty
15. 05. 2019 Oznámení akce IV-12-0013326, Plzeň, Lhota k Háječku ČSOV3 p437/1 k.NN
15. 05. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Železný Újezd, povinný: Eva Radičová
15. 05. 2019 Výzva k odstranění nedostatků

XML