Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 12. 2019 Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
05. 12. 2019 Oznámení stavebního řízení s ústním jednáním: "Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov"
05. 12. 2019 PÚ na 60 dnů: DZ - Area Bory - Burger King
05. 12. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Area Bory - Burger King
05. 12. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Žlutická, v Plzni - pokládka kabelu NN
05. 12. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení II/605 Křimická, Na Okraji, Touškovská, J.Škardy, vodovod a kanalizac
05. 12. 2019 PÚ §19 zákaz zastavení: dopravní značení II/605 Křimická, Na Okraji, Touškovská, J.Škardy, vodovod a
04. 12. 2019 Dražba nemovitosti 1/4 podílu v k. ú. Plzeň, povinný: Miroslav Šťástka
04. 12. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - C 7306 Nad Koupalištěm, v Plzni - kanalizační přípojka
04. 12. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rekonstrukce tramvajové trati Skvrňanská
04. 12. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Plzeň - stavební úpravy Heyrovského ulice - III. etap
04. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: I/26 Kyšice, sanace hrbů SO: SO 450 přeložka dálkových a op
04. 12. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - III/18043 Lhota u Dobřan, pokládka kabelu NN
04. 12. 2019 Řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Územní plán
04. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení - jednání: Stavební úpravy severozápadní fasády stávajícího objektu Plzeň
03. 12. 2019 MÚ - stanovení: DZ - parkoviště DECATHLON
03. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: II/233 - rekonstrukce silnice - průtah Chrást
03. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obytná zóna Skvrňany
03. 12. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - prodloužení TT na Borská pole
02. 12. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Luby, povinný: Radek Laštovka
02. 12. 2019 Veřejnoprávní smlouva - obec Zruč - Senec
02. 12. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání v I. NP budovy v Plzni, Klatovská tř. 61
02. 12. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání včetně garáže v Plzni, Sokolovská 105
02. 12. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání v I.NP budovy Hřímalého 32
02. 12. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu garáž N19 v budově bez čp/če na poz.p.č.1147/3, k.ú. Hradiště u Plzně
02. 12. 2019 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: "Posílení vodovodu Lhota"
02. 12. 2019 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Odkanalizování Malesic a Dolního Vlkýše
02. 12. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Božkovská, v Plzni - zařízení staveniště
02. 12. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Papírnická
02. 12. 2019 MÚ - stanovení: DZ - MK III. Nad ZOO, IV. třídy
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO skládka odpadů Chotíkov na rok 2020
02. 12. 2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Plzeň, odstav tramvají v točce Košutka
02. 12. 2019 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v Odboru sportu, Smart Cities a podp. podn. MMP
02. 12. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Goldscheiderova
02. 12. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Pražská, Dominikánská, oprava povrchu vozovky
02. 12. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Anglické nábřeží, pořádání ohňostroje
02. 12. 2019 PÚ na 60 dnů: DZ - OK Sulkovská x Dobřanská
02. 12. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - OK Sulkovská x Dobřanská
29. 11. 2019 Dražba movitých věcí, povinný: VÍDEŇKA s.r.o. v likvidaci
29. 11. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k náj. smlouvě č. 2012/003099/NS ve věci změny smluvních ujednání
29. 11. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2017/005507/NS na prodloužení doby nájmu a termínů
29. 11. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2018/000753/NS na prodloužení doby nájmu a termínů
29. 11. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2016/005759/NS na prodloužení doby nájmu a termínu
29. 11. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2008/002009/NS ve věci rozšíření předmětu nájmu
29. 11. 2019 Záměr města pronajmout pozemky, části pozemků a MK II. a III. tř. v k.ú. Plzeň pro stavbu prodejny
29. 11. 2019 Záměr města - Palackého 16, Diecézní charita Plzeň, sklad
29. 11. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k výpůjčce na část pozemku p. č. 1137/115 k. ú. Bolevec
29. 11. 2019 Rozhodnutí - rozhodnutí ve věci zrušeno, věc vrácena: novostavba kostela sv. Františka - udělení výj
29. 11. 2019 Pozvánka na 11. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 9. 12. 2019
29. 11. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Husova, oprava povrchu komunikace

XML