Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Dražba movitých věcí, povinný: Král Petr, Králová Jana
18. 03. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory garáže N09 ve vnitrobloku budovy v Plzni, Klatovská třída 61
18. 03. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory garáže N07 ve vnitrobloku budovy v Plzni, Klatovská třída 61
18. 03. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání v I.NP budovy Hřímalého 32
18. 03. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory garáže v I. PP budovy v Plzni, Dvořákova 10
18. 03. 2019 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání v I.+II. PP a I. NP - Smetanovy sady 15
18. 03. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení III/18050 Kalikova, Koželužská,Přemyslova, rekonstrukce plynovodu
18. 03. 2019 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Stavební úpravy Sousedské ulice
18. 03. 2019 PÚ stanovení zákazu zastavení: dopravní značení III/18050 Kalikova, Koželužská,Přemyslova, rekonstru
16. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení na žádost: Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - Lašitov
15. 03. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení III/180 50 Kalikova, rekonstrukce chodníku, demontáž svodidel
15. 03. 2019 PÚ §19 stanovení zákaz zastavení: dopravní značení III/180 50 Kalikova, rekonstrukce chodníku, demon
15. 03. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Houškova; oprava fasády
15. 03. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Radyňská; výstavba BD
15. 03. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Kaštanová; rekonstukce plynovodu a přípojek
15. 03. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Rejskova, Mikulášská; rekonstrukce střechy, oprava fasády
15. 03. 2019 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - II. etapa Zelený trojúhelník
15. 03. 2019 PÚ stanovení: dopravní značení Plachého 5, umístění kontejneru, stání vozidel stavby
15. 03. 2019 Záměr pronajmout pozemky - dodatek č.2 VPF
15. 03. 2019 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení územního plánování v STAV MMP
15. 03. 2019 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v odd. spec. stav. úřadu staveb siln. v STAV MMP
14. 03. 2019 Dražba movitých věcí, povinný: Václav Plass
14. 03. 2019 Záměr města vypůjčit část nemovité věci pozemek p.č. 3639/18 k.ú. Plzeň - horní prostor garáže
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: ČOV BC 4 Křimice p.č. 988, 986, 989 k.ú. K
14. 03. 2019 Záměr města pronajmout garážové stání v domě Sedlecká7
14. 03. 2019 Záměr města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2008/002009/NS ve věci zúžení předmětu nájmu
14. 03. 2019 PÚ - stanovení: Dopravní značení - Prosincová, Říjnová, Zářijová, Červencová, Srpnová, Květnová
13. 03. 2019 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rekonstrukce Lobezské ulice v Plzni
13. 03. 2019 PÚ - stanovení: Dopravní značení - Meduňková, Na Mokřinách, Za Lesem, Náves, U Návsi, Nad Radbuzou
13. 03. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Papírnická - pokládka kabelu NN
13. 03. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: Dopravní značení - Lochotínská v Plzni - rekonstrukce mostu
13. 03. 2019 PÚ - stanovení: DZ - III/18043 Dobřanská, nová okružní křižovatka - Sulkovská x Dobřanská
12. 03. 2019 Změna termínu ukončení výzvy č. 19 k předkládání žádostí o podporu IROP - Silnice
12. 03. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Kaštanová; rekonstukce plynovodu a přípojek
12. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Úprava ulice U Školky v obci Chrást
12. 03. 2019 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v odd. personálním v KTAJ MMP
12. 03. 2019 Záměr města vypůjčit část nemovité věci pozemek p.č. 3637/4 k.ú. Plzeň - spodní část
12. 03. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Gerská, Sokolovská, Komenského, Studentská
12. 03. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Revoluční v Plzni - oprava chodníku
12. 03. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Pod Vinicemi v Plzni - terénní úpravy odvodnění
12. 03. 2019 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Malická v Plzni - stavební práce související se založen
12. 03. 2019 Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v Odboru financování a rozpočtu MMP
12. 03. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Zbrojnická 4 - bezpečnostní zábor, stavba lešení
12. 03. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Pod Vinicemi, Na Chmelnicích, Nad ZOO - kulturní akce koncert Sabaton
12. 03. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Družby v Plzni - rozšíření vjezdu na parkoviště
08. 03. 2019 Záměr města pronajmout prostor - ICE N GO
08. 03. 2019 Pozvánka na 4. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 18. 3. 2019
08. 03. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Pode Dvory
08. 03. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - jednání: Splašková kanalizace a přeložka dešťové kanalizace
08. 03. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: "Odkanalizování Koterova"

XML