Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Havarijní zdroj pro město Plzeň
16. 04. 2021 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: Žádost o DZ- Malostranská, Mostní, Částkova
16. 04. 2021 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Žádost o DZ - Božkovské náměstí
16. 04. 2021 PÚ stanovení: Dopravní značení - Borská, výměna okna - plošina
16. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Kotíkovská, v Plzni - vodovodní přípojka, sondy
16. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní zančení - E. Krásnohorské, v Plzni - umístění jeřábu
16. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Žlutická, v Plzni - zařízení staveniště
16. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - K Cihelnám, v Plzni - obnova zálivu MHD
15. 04. 2021 Dražba nemovitosti v k.ú. Měčín, povinný: R. Kramlová, Z.Müller, J. Brož
15. 04. 2021 IV/2021 - Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2
15. 04. 2021 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Žádost o DZ - Šťáhlavy, oprava povrchu komunikace, ŽÁDOST UZAVÍRKA
15. 04. 2021 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Žádost o DZ - Tymákov-Letkov
15. 04. 2021 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: Žádost o DZ- Malostranská, Mostní, Částkova
15. 04. 2021 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Starý Plzenec - MK Jedlová ul.
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Vrtaná studna na pozemku p.č. 605/4 k.ú. K
15. 04. 2021 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Obnova vodovodu a přípojek v ulici Jakuba Jana ryby
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - změna č. 1 Územního plánu Plzeň
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Studna
14. 04. 2021 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Cedrová 196/4 Lhota u Dobřan
14. 04. 2021 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Slavnosti svobody Plzeň 2021
14. 04. 2021 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Meduňková 16, Lhota
14. 04. 2021 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Pod Chalupami, U Mlýna, Pastýřská, U Krytu - odkanalizov
14. 04. 2021 Rozhodnutí o změně využití území: Bývalý areál kasárna Slovany - dočasné uložení stavebního materiál
14. 04. 2021 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - cyklostezka sady Pětatřicátníků
14. 04. 2021 PÚ stanovení: Dopravní značení - Tyršův sad, úprava svahu a povrchu
13. 04. 2021 Stanovení PÚ - OOP
13. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - K Pomníku padlých, v Plzni - vodovodní a kanalizační přípojka
13. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA
13. 04. 2021 Oznámení o veřejném projednání změny č. 2 ÚP Chválenice: Změna č. 2 územního plánu Chválenice
13. 04. 2021 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Stavební úpravy Sousedské ulice
13. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení- Příčná, Široká, v obci Chrást - obnova vodovodního řadu
13. 04. 2021 PÚ stanovení: Dopravní značení - Klatovská třída 121/24, BD - čištění fasády
13. 04. 2021 PÚ stanovení: Dopravní značení - K Valše, opravy na mostě
13. 04. 2021 PÚ stanovení: Dopravní značení - Doudlevecká, oprava trolejbusové zastávky
13. 04. 2021 PÚ stanovení: Dopravní značení - III/18043 K Sinoru, Lhota, kanalizační a vodovodní přípojka
13. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Bolevecká, v Plzni - zásobování stavby
13. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Manětínská, Gerská, U Jam, Rabštejnská, V Plzni - rekonstrukc
13. 04. 2021 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - Jateční, Na Roudné, U Velkého rybníka, v Plzni - akc
13. 04. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Bolevecká náves - Slavnosti svobody Plzeň 2021
12. 04. 2021 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - opravy Plzeň - MUK LITICE
12. 04. 2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2021
12. 04. 2021 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Manětínská C8001
09. 04. 2021 Značení - návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I-27 Plzeň - Litice, ...
09. 04. 2021 Záměr města přenechat do nájmu část pozemku p.č. 10109, Tylova 14, k.ú. Plzeň
09. 04. 2021 ROZHODNUTÍ- společné povolení (U+S): Stavební úprava ulice U Hřbitova
09. 04. 2021 PÚ stanovení: Dopravní značení - Na Okraji, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09. 04. 2021 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Skupova C4718
09. 04. 2021 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - jednání: kanalizační stoky pro akci: "Rekonstrukce kanalizace nám. Českýc
09. 04. 2021 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání o celk.výměře 116,20m2 (Plzeň, Línská 13)
09. 04. 2021 ZÁMĚR města přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání o celk.výměře 49,50 m2 (Kreuzmannova 19)

XML