Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Hřbitovní v Plzni - pokládka kabelu NN, VN
21. 01. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Otýlie Beníškové v Plzni - stavba bytového domu
21. 01. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Koterovská - rekonstukce Bytového domu
21. 01. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Barrandova - umístění kontejneru
21. 01. 2019 Dražba 8/96 nemovitosti v k.ú. Plzeň, povinný: Jaroslav Hegner
21. 01. 2019 Záměr města směnit pozemky s PO v k.ú. Plzeň - Truhlářská, Jiráskovo nám. 20
20. 01. 2019 MÚ - stanovení: DZ - Cyklostezka Radčice - Malesice
20. 01. 2019 Záměr města prodat nemovité věci na adrese Purkyňova 33
20. 01. 2019 Záměr města uzavřít výpůjčku na část pozemku p. č. 2220/1 k. ú. Doubravka
20. 01. 2019 Záměr města prodat podíl 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni
20. 01. 2019 Záměr města prodat nemovité věci na adrese Skvrňanská 32
19. 01. 2019 Záměr města prodat nemovité věci na adrese Mánesova 25
19. 01. 2019 Záměr města prodat nově vzniklý pozemek p. č. 1631/15 v k. ú. Černice
19. 01. 2019 Záměr města prodat p. č. 459/1, k. ú. Radčice u Plzně
19. 01. 2019 Záměr města prodat pozemek p. č. 5469/2 v k. ú. Plzeň
19. 01. 2019 Záměr města prodat pozemek p. č. 854/2 v k. ú. Lobzy
19. 01. 2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Vodovod a kanalizace
19. 01. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Bělohorská v Plzni - odstranění nánosu na krajnici
19. 01. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Skrétova 2 - horkovodní přípojka pro dům Husova 17
19. 01. 2019 Záměr města prodat pozemky p. č. 12050/6 a 12050/3 v k. ú. Plzeň
18. 01. 2019 Dražba movitých věcí, povinný: Olena Klimová
18. 01. 2019 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Rekonstrukce ulice Pod Stráží, Plzeň - Bolevec
18. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přesun zastávky Chrást u Plzně obec a zřízení zastávky Dýši
18. 01. 2019 PÚ - stanovení: Dopravní značení - Čelakovského 7 - vyblokování stání - zařízení staveniště
18. 01. 2019 Dražba 1/2 nemovitosti v k.ú. Bolevec, povinný: Alena Martínková
18. 01. 2019 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Pode Dvory
17. 01. 2019 Předání spisu - odvolání: Dvojdílná vrata
17. 01. 2019 Seznámení s podklady pro rozhodnutí - BD Světovar - blok G, Sladovnická ul., Plzeň
17. 01. 2019 Usnesení - zastavení řízení MM VD Hracholusky
17. 01. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - Sokolovská, E. Krásnohorské, alej Svobody, Komenského, Vlastina v Plz
16. 01. 2019 Záměr města pronajmout nebytový prostor společnosti MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - školní bufet
16. 01. 2019 Záměr města pronajmout nebytový prostor společnosti Internet 7 D s.r.o. - anténa
16. 01. 2019 Vyrozumění a výzva - Územní plán Plzeň
16. 01. 2019 Záměr města zúžit předmět pachtu - pozemek p. č. 636/1 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně
16. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: GREENWAY RADOBYČICE - ÚTUŠICE
16. 01. 2019 Záměr města prodat pozemek p. č. 3245 v k. ú. Bolevec
16. 01. 2019 Záměr města prodat nově vzniklý pozemek p. č. 246/150 v k. ú. Radobyčice.
16. 01. 2019 PÚ - stanovení: DZ - MK+ sil. II. a III. třídy - PM, PS, PJ - odstraňování havárií sítí v roce 2019
16. 01. 2019 PÚ - stanovení dle DIO: DZ - kanalizační síť Plzeň
16. 01. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Hlavanova
16. 01. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Vřesinská - pokládka kabelu NN
16. 01. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Čelakovského 12, vyblokování stání
16. 01. 2019 PÚ stanovení: Dopravní značení - Vrchlického, umístění jeřábu
16. 01. 2019 PÚ - stanovení: dopravní značení - Lísková, Letkov
16. 01. 2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Vodovod a kanalizace, Šťáhlavice - Zámecké zahrady
16. 01. 2019 STAVEBNÍ POVOLENÍ: SO 01 - Kanalizace pro akci: "Plzeň - ulice Karla Vokáče, kanalizace"
16. 01. 2019 Oznámení o záhájení řízení: splaškové kanalizace a čerpacích stanic, ČS Stock Božkov
16. 01. 2019 STAVEBNÍ POVOLENÍ - sin: Žádost o společné povolení - vrtaná studna parc.č. 214/28 k.
15. 01. 2019 Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 232/175 (přístupová ulička k RD a zahradě) v k.ú. Lobzy
15. 01. 2019 Dražba nemovitosti v k.ú. Skvrňany, povinný: Zdeněk Panoušek

XML