Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Dražba nemovité věci, 1/4 id. spoluvlast. podílu v k. ú. Liběchov, povinný: Ivana Králová
28. 06. 2022 Dražba nemovité věci, 1/4 id. spoluvlast. podílu v k. ú. Radobyčice, povinný: Miroslav Holc
28. 06. 2022 STAVEBNÍ POVOLENÍ: Vodárenský soubor Litice - II. etapa část "a"
28. 06. 2022 STAVEBNÍ POVOLENÍ: Vodovod a splašková kanalizace
27. 06. 2022 Záměr města pronajmout pozemek p. č. 13392 (zast. plocha, nádvoří) v k. ú. Plzeň
27. 06. 2022 Dražba nemovité věci, družstevního podílu v k. ú. Bolevec, zůstavitel: Václav Kasl
24. 06. 2022 stanovení PÚ - OOP
24. 06. 2022 Dražba nemovité věci v k.ú. Losiná u Plzně, povinná : Prelovská Pavlína
24. 06. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
24. 06. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení Doudlevecká,Americká,Masarykova,Jateční atd.-oprava poklopů
24. 06. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Regensburská, doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26
24. 06. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Kreuzmannova, Línská, pokládka asfaltových povrchů
24. 06. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Kolmá, Lazaretní, v Plzni - rekonstrukce plynovodu
24. 06. 2022 Záměr vybrat nájemce formou podání přihlášky na dostupné bydlení bez registrace do bytů nad 90m2
24. 06. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Karlovarská, v Plzni - oprava provizorní objízdné komunikace
24. 06. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Macháčkova 29, umístění kontejneru, WC, materiálu
24. 06. 2022 PÚ - stanovení dle DIO - bez podmínek: DZ - Odkanalizování Koterova
23. 06. 2022 Dražba nemovité věci v k.ú. Tymákov, navrhovatel: Státní statek Jeneč
23. 06. 2022 Stanovení PÚP I/20 oprava malé OK u Olympie Plzeň - Černice
23. 06. 2022 dodatek ke stanovení TT Klatovská: dopravní značení MK podél Klatovské, oprava TT Klatovská třída
23. 06. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Sedláčkova x Riegrova, výměna výjladových oken, jeřábové práce
23. 06. 2022 Zahájení ZŘ ke koncepci - Strategie udržitelné mobility
23. 06. 2022 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Změna územního plánu obce Nezbav
23. 06. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Lazaretní, v Plzni - pokládka kabelu NN
23. 06. 2022 PÚ - stanovení: dopravní značení Klatovská, oprava fasády v Liticích
23. 06. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Ke Sv. Jiří, v Plzni - výstavba parkovcích stání a chodníku
23. 06. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení Rolní, výstavba vodovodu a kanalizace
23. 06. 2022 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Komenského, v Plzni - opravy komunikace
23. 06. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení II/605 Chebská, Regensburská,Městský okruh - napojení komunikací
23. 06. 2022 veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: SO.01 - Jednotná kanalizace, SO.02 - Splaš
23. 06. 2022 PÚ stanovení: dopravní značení III/180 50 V Radčicích, oprava povrchu komunikace
23. 06. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - U Letiště
22. 06. 2022 Dražba nemovité věci v k.ú. Lhota u Dobřan, povinný : Jakub Klášterka
22. 06. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
22. 06. 2022 MÚ - stanovení: DZ - Máchova, Starý Plzenec
22. 06. 2022 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Okružní křižovatka Krašovská
22. 06. 2022 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Okružní křižovatka Krašovská
22. 06. 2022 MÚ - stanovení: DZ - X5901 navazající na Jakuba Škardy
21. 06. 2022 Oznámení změny výzvy nositele Strategie ITI PMO č.56.
21. 06. 2022 Dražba 1/4 podílu nemovité věci v k.ú. Malesice, navrhovatel: Mgr. Zdeňka Pláničková
21. 06. 2022 Značení - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 ul. Klatovská Plzeň, TT...
21. 06. 2022 33. výzva_navýšení_alokace
21. 06. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ Starý Plzenec - Husova, Kozinova, část ul. Za statkem, část ul. Pala
21. 06. 2022 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Stavební úprava vnitrobloku Sukova 4 - 18
21. 06. 2022 PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - K Plzenci, v Plzni - "II/180 Oprava malé OK u Olymp
21. 06. 2022 Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Skládka odpadů Chotíkov za rok 2021
21. 06. 2022 Stanovení PÚ - OOP
21. 06. 2022 Záměr města uzavřít nájem pozemku v majetku města Plzně - Sando Morava - Město
21. 06. 2022 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň
20. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: " RODINNÝ DŮM - MOHYLOVÁ UL."

XML