Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Bytový dům a řadové rodinné domy, Keřová ulice
30. 11. 2021 Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k.ú. Plzeň
30. 11. 2021 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Sladová
30. 11. 2021 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Do Zámostí
30. 11. 2021 PÚ stanovení: DZ ulice Doudlevecká, pokládka optického kabelu
30. 11. 2021 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská,
30. 11. 2021 DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská,
30. 11. 2021 MÚ - stanovení: DZ - III/18032 Samaritská, Zborovská B4002
29. 11. 2021 Návrh na stanovení MÚ, městský okruh - OK Studentská - Karlovarská - doplnění
29. 11. 2021 Stanovení MÚ - OOP
29. 11. 2021 Stanovení PÚ - OOP - 60 dnů
29. 11. 2021 MÚ - stanovení: DZ - Strnišťová
29. 11. 2021 MÚ - stanovení: DZ - Borská
29. 11. 2021 PÚ stanovení: dopravní značení Na Jíkalce, stání jeřábu
29. 11. 2021 PÚ stanovení: dopravní značení, MK a silnice II. a III.třídy v Plzni, bezpečnostní opatření v r. 202
27. 11. 2021 Zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
27. 11. 2021 Stanovení Cetin: dopravní značení Americká, Havlíčkova, Klatovská, Škroupova, nám. T.G.Masaryka
27. 11. 2021 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: Zahájení řízení
27. 11. 2021 MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - V Hájku, V Mokřinách, Červený Hrádek
26. 11. 2021 Záměr města uzavřít dod. k NS č. 2018/004543/NS na prodloužení termínu vydání SP a doby nájmu
26. 11. 2021 Záměr města uzavřít dod. k NS č. 2018/004523/NS na změnu nájemce a prodloužení termínu a doby nájmu
26. 11. 2021 Návrh rozpočtu města Plzně na r. 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2025
26. 11. 2021 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: "Posílení vodovodu Lhota"
25. 11. 2021 Dražba nemovitých věcí v k.ú. Kvasetice, povinná: Jana Raschtová
25. 11. 2021 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Francouzská
25. 11. 2021 PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Petřínská
25. 11. 2021 MÚ - stanovení: Žádost o DZ - Dýšina
25. 11. 2021 PÚ - stanovení: DZ - ulice Thámova, umístění kontejneru-rekonstrukce BD
25. 11. 2021 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Odkanalizování Malesic a Dolního Vlkýše
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: ČOV k.ú. Újezd p.č. 901/11
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: ČS MOL Plzeň Rokycanská - Vodojem 5m3 v k.
25. 11. 2021 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Chrást - Rekonstrukce MK Uhelná
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: ČOV AS-MONOcomp 4 Doudlevce, č.ev. 1016
25. 11. 2021 Opakovaná dražba nemovitosti v k.ú. Srby nad Úslavou, povinný: Radka Karlíková
25. 11. 2021 Záměr prodat nemovité věci na adrese Resslova 13, Americká 42, Prokopova 14, p.č. 5888/2, k.ú. Plzeň
25. 11. 2021 Záměr prodat nově vzniklé pozemky v k. ú. Plzeň
25. 11. 2021 Záměr prodat nově vzniklé pozemky k. ú. Valcha
25. 11. 2021 Záměr prodat nově vzniklý pozemek p.č. 438/2, k.ú. Skvrňany
25. 11. 2021 Záměr prodat pozemek k. ú. Smědčice II
25. 11. 2021 Záměr prodat pozemek k. ú. Smědčice
25. 11. 2021 Záměr uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
25. 11. 2021 Záměr uzavřít SoBSK na budoucí prodej části pozemku k.ú. Bručná
25. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům Borská ulice, Plzeň
25. 11. 2021 Oznámení-společné řízení: Vodovod, kanalizace, čerpací stanice a přeložka vodoteče
25. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: NEZVĚSTICE, Malá Strana - Varta, zóna Z1, Dopravní infrastr
25. 11. 2021 PÚ stanovení: dopravní značení MK Křimice - Radčice + II/605 Chebská, akce Městský okruh
23. 11. 2021 Vyrozumění - pokračování v řízení po přerušení: Dvojdílná vrata na pozemku p.č.2085, k.ú. Křimice
23. 11. 2021 PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Na Vrchu, K Doubí, v Plzni - oprava povrchu (výtluky)
23. 11. 2021 PÚ - stanovení: DZ - ulice Černická, akce Plzeň Design Week a Ming Market v areálu DEPO2015
22. 11. 2021 Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2

XML