Městys Klenčí pod Čerchovem

Město, městys, obec, MČ
Okres Domažlice

http://klenci.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

Datová schránka: tkvbdnm
E-mail: urad.mestyse@klenci.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení - udělení výjimky
05. 05. 2021 Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem
05. 05. 2021 Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem
02. 05. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 295/10 KU Klenčí pod Čerchovem
28. 04. 2021 Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva městyse
26. 04. 2021 Hromadný předpisný seznam čj. 729744/21/2300-11420-401159
22. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva č.11/2021 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem na podporu spolkové činnosti
22. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem z.s. na podporu činnosti dětí a mládeže
22. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva č.3/2021 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem na podporu činnosti dětí a mládeže
22. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem z.s. na podporu kulturních a kulturně společenských akcí
22. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva č.8/2021 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem z.s. na podporu spolkové činnosti
20. 04. 2021 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem
19. 04. 2021 Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika
15. 04. 2021 Pozvánka na 33. zasedání zastupitelstva městyse
14. 04. 2021 Rozhodnutí - povolení stavby vodního díla "Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem"
12. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimek ze základních ochranných podmínek
08. 04. 2021 Záměr pronájmu pozemku p.č. 3072 KÚ Klenčí pod Čerchovem
03. 04. 2021 Záměr prodeje částí pozemků 715/21, 2876/1, 2529/3 dle GP 911-1018/2020
24. 03. 2021 Oznámení o zahájení stavby nové elektrické přípojky
17. 03. 2021 Pozvánka na 32. zasedání zastupitelstva městyse
12. 03. 2021 Rozpočet DSO Svazek Domažlicko pro rok 2021
12. 03. 2021 Schválený střednědobý výhled DSO Svazek Domažlicko 2022-2023
12. 03. 2021 Závěrečný účet Svazku Domažlicko za rok 2019
12. 03. 2021 Závěrečný účet Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí za rok 2019
10. 03. 2021 Rozpočet městyse pro rok 2021
07. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
06. 03. 2021 Informace o vyvěšení ÚP Klenčí pod Čerchovem
04. 03. 2021 Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem
24. 02. 2021 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 734/3 v KÚ Klenčí pod Čerchovem
11. 02. 2021 Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva městyse
02. 02. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 233 KU Dolní Folmava jehož součástí je stavba bez čp.
02. 02. 2021 Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem
20. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení pro stavbu vodního díla: Revitalizace Černého potoka v KÚ Klenčí pod Čerchovem
13. 01. 2021 Dotace vyplácené z rozpočtu městyse Klenčí pod Čerchovem pro rok 2021
13. 01. 2021 Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem
13. 01. 2021 Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva městyse
05. 01. 2021 Záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 624 v KÚ Klenčí pod Čerchovem
05. 01. 2021 Záměr prodeje části pozemků p.č. 715/21, 2876/1 a 2529/3 KÚ Klenčí pod Čerchovem
14. 12. 2020 Pozvánka na zasedání Valné hromady DSO Lazce
10. 12. 2020 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem
10. 12. 2020 Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva městyse
09. 12. 2020 Záměr pronajmout garážové stání č. 8
04. 12. 2020 Návrh rozpočtu Městyse Klenčí pro rok 2021
29. 11. 2020 Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem na podporu spolkové činnosti
29. 11. 2020 Veřejnoprávní smlouva č.7/2020 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem na podporu činnosti dětí a mládeže
29. 11. 2020 Veřejnoprávní smlouva č.11/2020 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem na podporu kulturní a kulturně-společenské činnosti
29. 11. 2020 Veřejnoprávní smlouva č.3/2020 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s SDH Klenčí pod Čerchovem na podporu činnosti dětí a mládeže
29. 11. 2020 Veřejnoprávní smlouva č.9/2020 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s SDH Klenčí pod Čerchovem na podporu spolkové činnosti
29. 11. 2020 Veřejnoprávní smlouva č.13/2020 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s SDH Klenčí pod Čerchovem na podporu kulturní a kulturně-společenské činnosti
24. 11. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. st. 314/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem

XML