Městys Katovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

https://www.katovice.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Katovice
Husovo náměstí 5
387 11 Katovice

Datová schránka: rd5b5m7
E-mail: podatelna@katovice.cz, ekonom@katovice.cz, matrika@katovice.cz, mistostarosta@katovice.cz, starosta@katovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2024 Rozpočet 2024 ZŠ a MŠ
16. 06. 2024 Veřejné projednání změny č.3 ÚP Katovice
16. 06. 2024 Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2023
16. 06. 2024 Rozpočet DSO SMOOS
16. 06. 2024 Návrh závěrečného účtu Městyse Katovice za rok 2023
16. 06. 2024 Odpověď na žádost podle zák. 106/1999
16. 06. 2024 Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
16. 06. 2024 Pravidla rozpočtového provizória na rok 2024
16. 06. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
16. 06. 2024 Zpráva o přezkoumání hospodaření SMOOS
16. 06. 2024 Výroční zpráva o činnosti městysu Katovice v oblasti poskytování informací
12. 06. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024
09. 06. 2024 Pozvánka za zasedání zastupitelstva městyse 6.6.2024
09. 06. 2024 Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
09. 06. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace
09. 06. 2024 Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999
09. 06. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
09. 06. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
09. 06. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse 29.2.2024
09. 06. 2024 Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2023
06. 06. 2024 Pozvánka za zasedání zastupitelstva městyse 6.6.2024
27. 05. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
25. 05. 2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SK OTAVA Katovice
25. 05. 2024 Návrh změny č. 3 územního plánu
24. 05. 2024 Návrh opatření obecné povahy - vlk evropský
22. 05. 2024 Veřejné projednání změny č.3 ÚP Katovice
22. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb
21. 05. 2024 Zpráva o přezkoumání hospodaření SMOOS
21. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2023
15. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu Městyse Katovice za rok 2023
15. 05. 2024 Smlouva o dílo - Mateřská škola Katovice - 2. etapa
15. 05. 2024 Změna č. 3 územního plánu
15. 05. 2024 Záměr prodeje p.č. 1345/1
14. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
14. 05. 2024 Jmenování míst v okrskové volební komisi
14. 05. 2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
13. 05. 2024 Zastupitelstvo z 02.05.2024
12. 05. 2024 Smlouva o dotaci SK Otava Katovice o.s. 2024
10. 05. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
10. 05. 2024 Zastupitelstvo z 02.05.2024
09. 05. 2024 Usnesení zastupitelstva ze dne 2.5.2024
09. 05. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
06. 05. 2024 Rozpočtová změna č. 16
06. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
06. 05. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
06. 05. 2024 Smlouva o dotaci Římskokatolická farnost Katovice 2024
06. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
05. 05. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023
05. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu městyse Katovice za rok 2022
05. 05. 2024 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí

XML