Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 12. 2023 PK - Oznámení o konání 25. zasedání ZPK dne 18.12.2023
07. 12. 2023 Podlimitní VZ na stavební práce "Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná - čerpací stanice"
07. 12. 2023 JUDr. Dalimil Mika, Ex. úřad Klatovy, Usnesení - dražební vyhl. dne 14.2.2024, povinný Jozef Fedák
06. 12. 2023 Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovníka místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194
02. 12. 2023 JUDr. Mika, ex. úřad Klatovy - Dražební vyhláška na 14.2.2023, povinný Milan Krůs
01. 12. 2023 Výběrové řízení na místo úředníka/úřednice odboru sociálních věcí a zdravotnictví - úsek sociálně právní ochrany dětí
01. 12. 2023 Výběrové řízení na místo úředníka/úřednice Odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Klatovech
30. 11. 2023 Oznámení o zahájení řízení a možnosti převzít písemnost Kůtová E. r. 2000
29. 11. 2023 Dlažov - Nová Víska - možnost převzít písemnost
28. 11. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu na MK v Klatovech - Podhůrecká ul.
28. 11. 2023 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu PK - PD Filip, cyklostezka podél I/22 Puškinova ul. v Klatovech
28. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města Klatov, kterým se mění nařízení č. 1/2018, o plánu zimní údržby pro Klatovy a integrované obce, ve znění nařízení č. 7/2021
27. 11. 2023 Oznámení o záměrech města - RM 21.11.2023
24. 11. 2023 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Plánická ulice
22. 11. 2023 VV - Nýrsko - ulice K Cihelně - OZNÁMENÍ
22. 11. 2023 Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
22. 11. 2023 VV - Klatovy - Stezka pro chodce a cyklisty, úsek Harfa - Na Klášterce - Usnesení, seznámení s podklady
20. 11. 2023 Přechodná úprava provozu na MK - MěKS, akce 01.12.2023, 05.12.2023
20. 11. 2023 Přechodná úprava provozu na MK - MěKS - náměstí Míru - adventní akce
20. 11. 2023 Přechodná úprava provozu na MK - MěKS, akce 01.01.2024
16. 11. 2023 Přechodná úprava na sil. II/182 Vřeskovice směr Roupov
15. 11. 2023 Oznámení o konání mimořádného 24. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
15. 11. 2023 Přechodná úprava provozu v Klenové
13. 11. 2023 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Bytové domy Pod Hůrkou Klatovy + parkovací dům novostavba SO2 Bytový dům C
13. 11. 2023 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - podlimitní VZ na dodávky „Dodávka vybavení – Revitalizace Městské knihovny Klatovy“
13. 11. 2023 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - byt 751/6 Nýrsko
10. 11. 2023 Místní úprava provozu v Měčíně
10. 11. 2023 KÚPK - Posuzování vlivů na ŽP - záměr - I/27 Švihov - Klatovy
10. 11. 2023 Ex. úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška dne 15.12.2023 - povinná Nikola Křížová
09. 11. 2023 Přechodná úprava provozu ul. Janovická - Klatovy
08. 11. 2023 Přechodná úprava provozu - silnice III/111766 v obci Točník, místní komunikace v obci Točník
08. 11. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška č.j.UZSVM/PKT/7683/2023-PKTM, začátek aukce 29.11.2023 v 10.00 - konec aukce 30.11.2023 v 10.00 hod.
08. 11. 2023 VV - Klatovy - Rozvoj - Procházkova - Kličkova, komunikace - Rozhodnutí
08. 11. 2023 Přechodná úprava provozu - silnice III/111766 v obci Točník, místní komunikace v obci Točník
07. 11. 2023 Místní úprava provozu na MK Železná Ruda střed
07. 11. 2023 Lesy České republiky, s.p. vyhlašuje výběrové řízení s následnou aukcí k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. Habartice u Obytců
06. 11. 2023 Přechodná úprava provozu Nýrsko - Stará Lhota
06. 11. 2023 Místní úprava provozu stezka pro chodce Nýrsko - Stará Lhota
06. 11. 2023 Místní úprava provozu v části Čertovka
06. 11. 2023 VV - Nýrsko - Erbenova ulice - chodník - Povolení
06. 11. 2023 Místní úprava provozu MK Školní Nýrsko
06. 11. 2023 PK - Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
03. 11. 2023 VV - Klatovy - Bytový dům Na Bělidle - Oznámení o změně stavby
02. 11. 2023 Zveřejnění záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor v č.p. 767 Domažlická ulice (kulturní dům)
02. 11. 2023 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - podlimitní VZ na dodávky „Dodávka vybavení – Revitalizace Městské knihovny Klatovy“
02. 11. 2023 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - VZMR na dodávky "Výměna stávajícího evakuačního výtahu v Domově pro seniory, Podhůrecká 815/3, Klatovy
02. 11. 2023 Výběrové řízení na místo úředníka/úřednice Odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Klatovech
01. 11. 2023 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - podlimitní VZ na stavební práce „Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků – Ječná"
01. 11. 2023 Místní úprava provozu v obci Křenice
01. 11. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - Christian Anton Morgante, Volkhartstrasse 2, 86152 Augsburg, Německo

XML