Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - Koryta KT - NN - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
25. 09. 2020 Výběrové řízení - pracovník informačního centra
24. 09. 2020 Oznámení o záměrech města - ZM 22.09.2020
22. 09. 2020 Přechodná úprava provozu - Vaňkova ul., umístění pracovní plošiny
21. 09. 2020 Přechodná úprava provozu - MěKS, Svatováclavské oslavy
21. 09. 2020 Ex. úřad Klatovy - JUDr. Mika - Usnesení - draž. vyhláška - 2.12.2020, povinný Stanislav Bardoun
21. 09. 2020 BFT - Oznámení o upuštění od dražby nedobrovolné č.j. 68659
21. 09. 2020 JUDr. Mika - Ex. úřad Klatovy - Dražební vyhláška - 25.11.2020, povinná Jitka Matoušková
18. 09. 2020 Ex. úřad Plzeň - město - Usnesení - dražební vyhl. dne 20.10.2020, povinný Jaroslav Janov
18. 09. 2020 Ex. úřad Plzeň - město - Usnesení - dražební vyhl. dne 20.10.2020, povinný Jiří Janov
18. 09. 2020 Volby do krajských zastupitelstev - říjen 2020 - oznámení o době a místu konání voleb
17. 09. 2020 ČEZ Distribuce - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2020 ÚZSVM - Výběrové řízení s následnou aukcí čís. PKT/23/2020
17. 09. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Klatov
16. 09. 2020 Přechodná úprava provozu Nedaničky
16. 09. 2020 PÚP parkoviště u OD LIDL
15. 09. 2020 KÚPK - Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veř. vyhl.
14. 09. 2020 Nabídka nájmu městského bytu - nám. Míru 63/I
14. 09. 2020 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č.3 Územního plánu Čachrov - dne 7.10.2020
14. 09. 2020 SPÚ - Oznámení o zahájení řízení JPÚ v k.ú. Luby
11. 09. 2020 Dokument "Ex. úřad Praha 10 - U..." již není dostupný.
10. 09. 2020 Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě PK
09. 09. 2020 Dokument "Ex. úřad Strakonice, ..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - REKO MS Klatovy - Masarykova +1 - Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek - GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí n/Labem
08. 09. 2020 Dokument "Ex. úřad Praha 10 - M..." již není dostupný.
04. 09. 2020 Přechodná úprava provozu - Město Klatovy, OŠKCR - oslavy města
04. 09. 2020 Výzva - dlouhodobě odstavené vozidlo BMW
04. 09. 2020 Přechodná úprava provozu - Město Klatovy, OŠKCR - koncert
02. 09. 2020 Územní rozhodnutí - Veřejné osvětlení LED v obci Poleň
02. 09. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
02. 09. 2020 PÚP Klatovy, ul. Janovická
02. 09. 2020 Přechodná úprava provozu - MěKS, koncert UKRADENY VJECY
02. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, ruš..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, ruš..." již není dostupný.
01. 09. 2020 Přechodná úprava provozu - Lesní stavby, nábřeží Kpt. Nálepky
01. 09. 2020 Přechodná úprava provozu - Oblastní charita, Václavská - festival
31. 08. 2020 Oznámení o záměru města - RM 18.08.2020
31. 08. 2020 Dokument "Ex. úřad Praha 9 - Us..." již není dostupný.
28. 08. 2020 PÚP Běšiny prodloužení, rekonstrukce MK
28. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
27. 08. 2020 Dokument "Chlumská - vrtaná stu..." již není dostupný.
27. 08. 2020 Oznámení o záměrech města - RM 18.08.2020
26. 08. 2020 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Vídeňská 9/IV
26. 08. 2020 PÚP Klatovský okruh - Škodateam
26. 08. 2020 Dokument "Schválení stavebního ..." již není dostupný.
25. 08. 2020 Opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Suchý Kámen
25. 08. 2020 Opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Prenet
21. 08. 2020 Aukční vyhláška - ÚZSVM pracoviště KLatovy
20. 08. 2020 Vyhlášení 9. kola řízení na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení
20. 08. 2020 KVASETICE VÝTLAČNÝ ŘAD, VODNÍ ZDROJ A VODOJEM - rozhodnutí

XML