Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 12. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE
05. 12. 2019 Vysvětlení ZD č. 2 - Podlimitní VZ na stavební práce "Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovec 2020, 1. část"
04. 12. 2019 Vysvětlení ZD č. 1 - VZMR na stavební práce "Oprava schodiště před kostelem Neposkvrňeného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech"
04. 12. 2019 .pdfmení o konání 19.zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - KÚ Plzeň
04. 12. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy
04. 12. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Klatov
03. 12. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Oplocení - Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře) - změna č.3 - Agrosan s.r.o., Makov 10, 339 01 Předslav
03. 12. 2019 Vysvětlení ZD č. 1 - Podlimitní VZ na stavební práce "Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část"
03. 12. 2019 Místní úprava provozu, ul. Zahradní a Školní, Železná Ruda
03. 12. 2019 Přechodná úprava provozu, sil. II/191 Klatovy
03. 12. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání - Exekutorský úřad Klatovy - povinný Jan Škrdla
02. 12. 2019 Přechodná úprava provozu - náměstí Míru v Klatovech dne 08.12.2019 a dne 15.12.2019
02. 12. 2019 Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Praha 10 - povinný Radek Laštovka
29. 11. 2019 MěÚ Klatovy - odbor dopravy - Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Adamu Legíňovi
28. 11. 2019 Vysvětlení ZD č. 1 - Podlimitní VZ na stavební práce "Snížení energetické náročnosti Kulturního domu v Klatovech"
28. 11. 2019 Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa - GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí n/Labem - Výzva + Unesení - přerušení do 31.3.2020
28. 11. 2019 Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod
28. 11. 2019 Podlimitní VZ na stavební práce "Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část"
27. 11. 2019 VZMR na stavební práce "Oprava schodiště před kostelem Neposkvrňeného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech"
27. 11. 2019 Podlimitní VZ na stavební práce "Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2020, 1. část"
27. 11. 2019 Oznámení o záměru města - infopoint
27. 11. 2019 Ex. úřad Cheb - Usnesení o odročení dražby na neurčito, povinný Jakub Čepický
26. 11. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Třebýcinka autobusová zastávka"
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - "Rozsvícení vánoční stromečku", "Nebeské náměstí aneb..."
25. 11. 2019 Přechodná úprava provozu - omezení v ul. Neumannova v Klatovech (úsek Kličkova - Měchurova)
21. 11. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Václavská 122/I
21. 11. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Plánická 3-4/I
21. 11. 2019 Výběrové řízení - strážníci městské policie
20. 11. 2019 KÚPK - Rozhodnutí - Prodejna pro dům a zahradu, ulice Koldinova, Klatovy
20. 11. 2019 BFT Management, a.s. - Oznámení o upuštění od dražby - č.j. 64255
19. 11. 2019 Společné povolení stavby "Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká ulice"
18. 11. 2019 Dokument ""I/27 Přeložka Klatov..." již není dostupný.
18. 11. 2019 Dokument "JUDr. Alena Blažková,..." již není dostupný.
15. 11. 2019 Nabídka nájmu městského bytu - Plánická 3-4/I
14. 11. 2019 Dokument "BFT Management, a.s. ..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP Mochtín
13. 11. 2019 Podlimitní VZ na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech"
13. 11. 2019 Oznámení o opakovaném společném jednání k návrhu Územního plánu Myslovice - dne 2.12.2019
13. 11. 2019 Přechodná úprava provozu, Alžbětín, VPÚK
13. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 11. 2019 Přechodná úprava provozu, Plánice, průtah
11. 11. 2019 Přechodná úprava provozu, Pocínovice, objížďka
08. 11. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor v Niederleho ul.
07. 11. 2019 Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru dopravy
06. 11. 2019 Rozhodnutí - povolení výjimky - Klenová - KT - NN, zak.č. IE-12-0007575 - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
06. 11. 2019 Výběrové řízení - informatik
05. 11. 2019 Slavošovice u Klatov - vrtaná studna na pozemku p.č. 325/10 - oznámení o zahájení společného řízení
05. 11. 2019 Přechodná úprava provozu, Strážov
05. 11. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Rozvoj skiareálu Samoty - Železná Ruda, SO 101 Hlavní příjezdová komunikace a parkovací plochy v areálu"
04. 11. 2019 Oznámení o záměrech města - Prodej obecních nemovitostí

XML