Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Vysvětlení ZD č. 3 - Podlimitní VZ na stavební práce "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy"
22. 07. 2019 Oznámení o záměrech města - prodej b.j.
22. 07. 2019 Výběrové řízení – ředitel/jednatel Správy nemovitostí Klatovy s.r.o.
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Mistrovstí Evropy v basketbalu žen do 20 let v Klatovech
19. 07. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Černá věž – požárně bezpečnostní řešení"
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Krajský úřad Plzeňského kraje
17. 07. 2019 Výběrové řízení - úředník/úřednice finančního odboru
17. 07. 2019 Zrušení železničního přejezdu P831, Zelená Lhota
16. 07. 2019 Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec - Rekreační středisko Valcha
16. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/2713/19-199/19/Sd, Helena Kaderová
16. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/2714/19-200/19/Sd, Karel Kratochvíl
15. 07. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kollárova ul. v Klatovech
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na místní komunikaci Erbenovo náměstí v Klatovech
11. 07. 2019 Ex. úřad Klatovy - JUDr. Mika - Usnesení - draž. vyhl. na 9.10.2019 - povinný Vladimír Šimek
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - koncerty na náměstí Míru
10. 07. 2019 KÚPK - odbor RR - Rozhodnutí - veřejná tel. síť T-Mobile
10. 07. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - Vrbova 53/IV
10. 07. 2019 Ex. úřad Klatovy - JUDr. Mika - Usnesení - draž. vyhl. dne 25.9.2019 - povinný Petr Mundl
09. 07. 2019 Návrh na opatření obecné povahy - omezení vstupu do honitby Hojsova Stráž
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v ul. Úzká, Kollárova, Masarykova, Nádražní , nábřeží Kpt. Nálepky v Klatovech
04. 07. 2019 Dokument "JUDr. Mika - Ex. úřad..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Vyhlášení 6. kola Fondu rozvoje bydlení
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v obci Luby - sídliště Sever
03. 07. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.4 ÚP Nýrsko
02. 07. 2019 Přechodná úprava provozu, Švihov,
02. 07. 2019 Přechodná úprava provozu, Beňovy, Novákovice, Vacovy,Týnec, Lehom, Opálka, Rovná, Blata, Dešenice
28. 06. 2019 Oznámení o záměru města - ZM 25.06.2019
28. 06. 2019 Oznámení o záměrech města - RM 18.06.2019
28. 06. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Podlimitní VZ na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech"
27. 06. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Podhůrecká, Jungmannova, Voříškova, K. Haranta, Mánesova, V Řekách v Klatovech
27. 06. 2019 Vysvětlení ZD č. 1 - VZ "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy"
27. 06. 2019 Výběrové řízení - úředník/úřednice hospodářského odboru
27. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Oznámení o VŘ s aukcí - ÚZSVM pracoviště Klatovy
26. 06. 2019 Informace o termínu konání Klatovské pouti a Mezinárodního folklorního festivalu
26. 06. 2019 Bezúplatný převod pozemků a podílů - Krajský úřad Plzeňského kraje
26. 06. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - Točník 74
26. 06. 2019 Přechodná úprava provozu, Svrčovec-Dolany
26. 06. 2019 Přechodná úprava provozu, Točník, žel. přejezd P854
26. 06. 2019 Výsledek FRB 5. kolo
25. 06. 2019 Oznámení o veřejném projednání územního plánu Ježovy
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - Poleň
21. 06. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - Tyršova 241/IV
19. 06. 2019 Podlimitní VZ na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech"
19. 06. 2019 Podlimitní VZ na stavební práce "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391-393/III. Klatovy"
19. 06. 2019 Podlimitní VZ na služby "Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy"
19. 06. 2019 Změna stavby před dokončením - prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby "II/186 Plánice, rekonstrukce Klatovské ulice - DSP"
19. 06. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Klatov

XML