Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Oznámení o záměru města - b.j. v čp. 635 Klatovy II.
21. 01. 2019 Ex. úřad Šumperk - Dražební vyhláška dne 4.3.2019 - povinný Marián Guzmický
18. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení "CHUDENICE - ZÁBLATÍ" rekonstrukce komunikace
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odstranění vraku VW, Aretinova
17. 01. 2019 Uzavření pobočky České pošty v Nádražní ul. 26.1.2019
16. 01. 2019 Oznámení o záměru města - b.j. v čp. 763, Klatovy 2
15. 01. 2019 Oznámení o konání výběrového řízení - hrobové zařízení
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Václav Hájek, Trnčí 13 - Ježovy - Sklad zemědělské nemotorové techniky - Trnčí 13 - Ježovy
15. 01. 2019 Oznámení o záměru města - RM 08.01.2019
14. 01. 2019 ÚP - Veřejně prospěšné práce
11. 01. 2019 Ex.úř, Karviná - Usnesení o zařízení draž. jednání - elektronická dražba na 21.2.2019 - povinný Jan Kusch
11. 01. 2019 Ex.úř, Karviná - Usnesení o zařízení draž. jednání - elektronická dražba na 26.2.2019 - povinný Jan Kusch
11. 01. 2019 KÚPK - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/19, I/20,I/22,I/26,I/27
11. 01. 2019 ÚP - Veřejně prospěšné práce
10. 01. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení - Mezihoří, KT - NN - ČEZ Distribuce a.s.
10. 01. 2019 Podlimitní VZ na stavební práce "Oprava povrchu komunikací a výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2019, 2. část" '
10. 01. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Nýrsko
10. 01. 2019 KÚPK - Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
10. 01. 2019 Vyhlášení 4. kola na poskytnutí zápůjčky z FRB
09. 01. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Místní komunikace Vřeskovice"
09. 01. 2019 Oznámení - vytyčovací a geodetické práce k.ú. Drslavice, Věckovice, Tupadly
08. 01. 2019 Oznámení - vytyčovací a geodetické práce k.ú. Kal, Beňovy
05. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Běšiny - dne 13.3.2019 v zas. místnosti OVÚP budova 59/1 MěÚ Klatovy
04. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Václav Hájek, Trnčí 13, Ježovy, 340 12 Švihov - sklad zem. nemotorové techniky
03. 01. 2019 usnesení - ohledání vozidla
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení - Šárka a Václav Machovi, Svrčovec 12 - Dolany - 339 01 Klatovy - prodloužení lhůty do 30.4.2019
02. 01. 2019 ÚZSVM - informace pro veřejnost
27. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 4/2018 o nočním klidu
21. 12. 2018 Informace pro návštěvníky – OSLAVY NOVÉHO ROKU 1.1.2019
21. 12. 2018 Dokument "Ex. úřad Praha 9 - JU..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Pracovní doba MěÚ Klatovy v pondělí 31.12.2018
20. 12. 2018 Schválený rozpočet pro r. 2019
20. 12. 2018 Schválený střednědobý rozpočtový výhled města Klatovy pro roky 2019 - 2023
19. 12. 2018 Pozvánka na na veřejné jednání ve věci zpracování územních studií
18. 12. 2018 Oznámení o záměru města - b.j. v čp. 293/II. Klatovy
18. 12. 2018 Oznámení o záměru města - prodej pp. č. v k.ú. Drslavice u Tupadel
18. 12. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení "I/27 ŽELEZNÁ RUDA - PRŮTAH, úsek most ev.č. 27-110 - železniční přejezd část SO 110 Místní komunikace
14. 12. 2018 Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci - Nabídka pozemků k prodeji
14. 12. 2018 Oznámení o konání ohňostroje - 15.12.2018 Klatovy
14. 12. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2018 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2018 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - Koldinova 276/II
13. 12. 2018 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - nám. Míru čp. 63/I
13. 12. 2018 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - Vídeňská 9/IV
13. 12. 2018 Prodej ročních známek na svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2019
13. 12. 2018 Provozní doba v kulturním domě Klatovy koncem roku 2018
13. 12. 2018 Poleň - obecní kanalizace a ČOV - prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby před jejím dokončením
12. 12. 2018 veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - náměstí Míru, Pražská, Vídeňská, Plánická - akce 1.1.2019

XML