Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Úpravy vodojemu a vodovod Bradné - Městys Čachrov, č.p. 55, 339 01
24. 07. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - Miletice - rekonstrukce veřejného osvětlení
24. 07. 2021 Ex. úřad Šumperk - Usnesení - Dražební vyhl. - 7.9.2021, povinná Magdalena Řezáčová
22. 07. 2021 KÚPK - Prodej pozemků
22. 07. 2021 KÚPK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozem. komunikaci - na silnici I/27
21. 07. 2021 Návrh na opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Suchý Kámen
20. 07. 2021 Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Mlýnské Struhadlo - dne 6.9.2021 v budově MěÚ Klatovy
20. 07. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Podlimitní VZ na stavební práce "Klatovy, VDJ Hůrka 2 - Sanace akunulačních nádrží"
20. 07. 2021 Ex. úřad Klatovy - JUDr. Mika - Usnesení - draž. vyhl. dne 29.9.2021 - povinný Jan Babka
19. 07. 2021 Přechodná úprava provozu - SAFEROAD, Koldinova v Klatovech
16. 07. 2021 Návrh na opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Prenet
16. 07. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Podlimitní VZ na stavební práce "Klatovy, VDJ Hůrka 2 - Sanace akumulačních nádrží"
16. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení - Bytové domy Pod Hůrkou Klatovy + parkovací dům, STAFIN Klatovy Cibulkova s.r.o., E.Beneše 590/31, 301 00 Plzeň
16. 07. 2021 Přechodná úprava provozu - GASSPO, VÚK nad tratí
16. 07. 2021 Přechodná úprava provozu Točník, při akci Štěpánovice průtah
16. 07. 2021 Návrh na opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honitby Buchar
15. 07. 2021 Oznámení o záměrech města - RM 13.07.2021
15. 07. 2021 Přechodná úprava provozu - MLT, Erbenovo náměstí, Čapkova, Machníkova v Klatovech
15. 07. 2021 Rozhodnutí - Společné povolení "Rekonstrukce místní komunikace parc. č. 742/1 a 742/10", Rekonstrukce místní účelové komunikace parc.č. 790/2" v Bezděkově
14. 07. 2021 Podlimitní VZ na stavební práce "Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3. část"
14. 07. 2021 Podlimitní VZ na stavební práce "Klatovy, VDJ Hůrka 2 - Sanace akumulačních nádrží"
14. 07. 2021 Přechodná úprava provozu - MěKS, koncerty na náměstí Míru v Klatovech
13. 07. 2021 Přechodná úprava provozu Křížovice
13. 07. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Václav Čížek a Václav Černoch
12. 07. 2021 Oznámení o záměrech města - ZM 29.06.2021
09. 07. 2021 Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru
07. 07. 2021 VZMR na dodávky "Dodávka vybavení k projektu "Expozice - refektář 59/I", Klatovy - klubovna II."
07. 07. 2021 Přechodná úprava provozu - Silnice Klatovy, Hlávkova, Nádražní, Podhůrecká, Cibulkova - Regenerace PS - 3. etapa
07. 07. 2021 Přechodná úprava provozu - LUNGO STAVEBNÍ SPOLEČNOST, V Nuzných
02. 07. 2021 Odstávka systému pro vydávání občanských průkazů
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Silnice Klatovy, Vídeňská ul. v Klatovech (část)
02. 07. 2021 OMEXOM - oznámení o provádění stavby od července do listopadu 2021
02. 07. 2021 PK - bezúplatný převod nemovitostí
02. 07. 2021 KÚPK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozem. komunikacích - na silnici I/22 na území KP
02. 07. 2021 Výběrové řízení - referent hospodářského odboru
02. 07. 2021 Výběrové řízení - odbor dopravy - přestupky
01. 07. 2021 Přechodná úprava provozu Poborovice
01. 07. 2021 Přechodná úprava provozu - Město Klatovy, pouť
30. 06. 2021 Výběrové řízení - referent úseku vodního hospodářství
30. 06. 2021 Přechodná úprava provozu - Silnice Klatovy, Mánesova, Karafiátová, Sportovní v Klatovech, Vícenice
29. 06. 2021 Oznámení o záměrech města - RM 21.06.2021
28. 06. 2021 Nařízení města Klatovy č. 3/2021 ze dne 21.06.2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro ZO "LHO Klatovy - Švihov 2" a ZO "LHO Klatovy - Chudenice 2" na období 2023-2032
28. 06. 2021 PK - Oznámení o konání mimoř. 6. zasedání ZPK dne 7.7.2021
25. 06. 2021 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Čachrov - dne 2.8.2021 MěÚ Klatovy
25. 06. 2021 Informace o termínu konání klatovské pouti
25. 06. 2021 Přechodná úprava provozu Matějovice
25. 06. 2021 Přechodná úprava provozu - SPŠ Klatovy, U Pazderny v Klatovech
25. 06. 2021 Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Rekonstrukce PS Pod Húrkou, Klatovy - etapa 2 a úpravy před MŠ"
24. 06. 2021 Přechodná úprava provozu Bezděkov - parkovací stání
24. 06. 2021 KÚPK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/22 ul. Domažlická v obci Klatovy

XML