Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2020 Ex. úřad Klatovy - JUDr. Mika - Usnesení - draž. jednání dne 3.6.2020 - povinný NSN Trade s.r.o., Teplice
30. 03. 2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Podlimitní VZ na stavební práce "Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice"
30. 03. 2020 MÚP Lomec, Dolní Lhota
30. 03. 2020 PÚP Pocinovice
27. 03. 2020 ÚU provozu Špičák MK
27. 03. 2020 ČU provozu Chudenice Švihovská
27. 03. 2020 JUDr. Dalimil Mika, Ex. úřad Klatovy - Usnesení - Dražební vyhláška na 3.6.2020, povinný František Vlček, manželka povinného Eva Vlčková
26. 03. 2020 Oznámení o svolání 21. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - KÚ Plzeň
26. 03. 2020 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Kollárova 400/II
26. 03. 2020 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
24. 03. 2020 Běšiny - ČOV a kanalizace - výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření k nim
24. 03. 2020 Švihov - Dehtín - vodovodní přivaděč - zahájení
24. 03. 2020 Vřeskovice - vrtaná studna Vojtkovi - rozhodnutí
23. 03. 2020 Přechodná úprava provozu - zahrádkářská kolonie Pod Hůrkou
23. 03. 2020 Oznámení o záměru města - výpůjčka
20. 03. 2020 Přechodná úprava provozu - čištění uličních vpustí - I. etapa
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o stanovení přechodné úpravy provozu - běžná údržba komunikací
19. 03. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení "ŠVIHOV ULICE TYRŠOVA"
18. 03. 2020 Poptávkové řízení na zajištění občerstvení při akci klatovská pouť
18. 03. 2020 Podlimitní VZ na stavební práce "Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice"
18. 03. 2020 Rozhodnutí - promíjení pokut za nesplnění povinností podle vyhl. o místních poplatcích
18. 03. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Cheb - povinný Castle Greenwood s.r.o.
17. 03. 2020 Přechodná úprava provozu - Měchurova ul. v úseku před čp. 369/II
17. 03. 2020 Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Plzeň -město - povinný Jaroslav Neumajer
17. 03. 2020 Konkurz na místo ředitele - Plzeňský kraj
17. 03. 2020 Přechodná úprava provozu Plánice - průtah
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Ondřej Květoň
17. 03. 2020 Konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Chudenice - Městys Chdenice
16. 03. 2020 Přechodná úprava provozu - ul. Kpt. Jaroše, Divadelní, Denisova
16. 03. 2020 Dokument "Oznámení - zahájení ř..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Pomoc seniorům s nezbytnými nákupy
16. 03. 2020 Oznámení o zrušení VŘ č. PKT/6/2020 - ÚZSVM prac. Klatovy
16. 03. 2020 Úprava úředních hodin MěÚ Klatovy
13. 03. 2020 Zrušení trhů na náměstí v Klatovech
13. 03. 2020 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor v Hostašových sadech - veřejné WC
13. 03. 2020 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Plánická 3/I
13. 03. 2020 Omezení v MHD od pondělí 16.03.2020
12. 03. 2020 Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - INS_FTTH_CZ0741_86005_ Klatovy - 2.etapa veřejná telekomunikační síť T-Mobile Czech Republic, a.s. - Tomíčkova 2411/1, 14800 Praha 4 Chodov
12. 03. 2020 Přechodná úprava provozu Jíno
11. 03. 2020 Přechodná úprava provozu na MK Zahradní, M. Horákové, Mánesova, F. Šrámka v Klatovech
10. 03. 2020 Tisková zpráva po poradě s řediteli základních škol 10.3.2020
09. 03. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Měčín, ul. Farní - chodník a odvodnění"
06. 03. 2020 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby RVDSL 1938_C_P_KLTV2509_KLTV1HR_OK - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
05. 03. 2020 KÚPK - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Úhlavy v ř. km 14,2-91,8 a výzva k podání připomínek
05. 03. 2020 Nařízení města Klatov č. 2/2020, kterým se zrušuje nařízení města Klatov č. 1/2009, o stanovení maximálních cen služeb krematorií a hřbitovních služeb
04. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Mlynářovice - Sedláková - vrtaná studna - zah.říz.
03. 03. 2020 PÚP Nýrsko, rekonstrukce plynovodu
03. 03. 2020 Informační leták krajské nemocnice k nákaze koronavirem SARS-CoV-2

XML