Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 OMEXOM - oznámení o provádění stavby - pokládky nového kabelového vedení - MONTPROJEKT a.s.
11. 09. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí - Obec Zavlekov - CYKLOSTEZKA - ČÍHAŃ - VLČNOV
11. 09. 2019 KÚPK-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na poz. komunikacích - na silnici I/27 v území PK
10. 09. 2019 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí n/Labem - odvolání Klatovské reality s.r.o. k rozhodnutí Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa
10. 09. 2019 PK - Konkurz na obsazení prac. místa ředitele školy - Integrované střední školy živnostenské, Plzeň a místa ředitele školského zařízení - Dětský domov Nepomuk
09. 09. 2019 Výběrové řízení - tajemník města Švihov
05. 09. 2019 Oznámení o záměru města - prodej b.j.
05. 09. 2019 Oznámení o záměru města - prodej obecních pozemků v k.ú. Klatovy
05. 09. 2019 Soudní ex. JUDr. Stanislav Pazderka, Ex. úřad Písek, Usnesení - draž. vyhl. na 10.10.2019, povinní Karel a Soňa Jiříkovi
05. 09. 2019 Přechodná úprava provozu, Klatovy, Gorkého
05. 09. 2019 oznámení o možnosti převzít písemnost - Celie Bloemendaal
05. 09. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení "PD-II/191 Janovice nad Úhlavou - Nýrsko"
04. 09. 2019 Výběrové řízení - úředník finančního odboru
04. 09. 2019 Výběrové řízení - strážník městské policie
03. 09. 2019 Oznámení o záměru města - prodej b.j.
03. 09. 2019 FÚPK - ÚPKlatovy - Dražební vyhláška - dražba spoluvlast. podílu na nemovité věci dražba dne 5.11.2019
03. 09. 2019 Výběrové řízení - úředník živnostenského odboru
03. 09. 2019 Výběrové řízení - úředník odboru životního prostředí
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - část náměstí Míru v Klatovech - před kostelem
02. 09. 2019 MZe ČR: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy k použití reprodukčního materiálu lesních dřevin
30. 08. 2019 Usnesení o nařízení odročeného draž. jednání - Exekutorský úřad Litoměřice - povinný František Novák
29. 08. 2019 Oznámení o záměru města - prodej b.j.
28. 08. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Instalace nových výtahů v bytovém domě ul. Na Chuchli č.p. 776, 777/II, Klatovy 339 01
28. 08. 2019 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - KÚ Plzeň
27. 08. 2019 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Číhaň - dne 16.10.2019
27. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení " 96 b.j. Plánické předměstí Klatovy - IV. etapa - zpevněné plochy"
22. 08. 2019 Oznámení o záměru města - prodej b.j.
21. 08. 2019 Opatření obecné povahy - omezení vstupu do honitby Hojsova Stráž
21. 08. 2019 Přechodná úprava provozu, Svrčovec-Dolany
20. 08. 2019 Vysvětlení ZD č. 2 - Podlimitní VZ na služby "Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy - II."
20. 08. 2019 Rozhodnutí o povolení stavby " III/19122 Klatovy - ulice Maxima Gorkého, oprava"
16. 08. 2019 veřejná vyhláška - čištění uličních vpustí - IV. část
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - náměstí Míru v Klatovech (úsek před kostelem)
15. 08. 2019 Nabídka nájmu městského byt - Vrbova 53/IV
14. 08. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
12. 08. 2019 Oznámení o spojení územního řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a zahájení územního řízení - Chudenice Podskalí, KT - NN - ČEZ Distribuce, Teplická 874 Děcín 405 02
12. 08. 2019 Podlimitní VZ na služby "Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy - II"
12. 08. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
09. 08. 2019 přechodná úprava provozu - veřejná vyhláška Komenského ul. v Klatovech
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v ul. Pražská v Klatovech
09. 08. 2019 Přechodná úprava provozu - Podhůrecká, Máchova, Tolstého v Klatovech
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na náměstí Míru v Klatovech
08. 08. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - čištění uličních vpustí - III.etapa
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v ul. Jateční v Klatovech
08. 08. 2019 Dokument "Ex. úřad Brno - město..." již není dostupný.
07. 08. 2019 veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v ul. Koldinova v Klatovech
07. 08. 2019 Přechodná úprava provozu, Klatovy, ul. Maxima Gorkého
06. 08. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
05. 08. 2019 Oznámení o záměrech města - prodej b.j.

XML