Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu správního obvodu města Nýrsko
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Martin Jakl
19. 03. 2019 Vysvětlení ZD č. 1 - VZ "Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybavení – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ masarykova"
19. 03. 2019 Vysvětlení ZD č. 1 - VZ "Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova"
19. 03. 2019 Ex.úřad Litoměřice, Usnesení - draž. vyhl. na 15.5.2019, povinný František Novák
18. 03. 2019 Nadlimitní VZ na dodávky "Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybavení – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova"
18. 03. 2019 Nadlimitní VZ na dodávky "Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu – ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova"
16. 03. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v ul. Nerudova, Kryštofa Haranta, Tolstého, Máchova, Voříškova v Klatovech - Národní výstava psů
16. 03. 2019 Územní rozhodnutí - veřejná telekomunikační síť T-Mobile Czech Republic, a.s. - INSCZ 86005 Klatovy - 1. etapa
16. 03. 2019 Štěpánovice - prodloužení vodovodu u prodejny svítidel - oznámení o možnosti převzít písemnost (Vaníková)
16. 03. 2019 Klatovy - vodovod a kanalizace Jungmannova ulice - spol. pov. (Město Klatovy)
15. 03. 2019 Ex. úř. Brno-venkov, Usnesení o nařízení el. draž. jednání na 18.4.2019 - povinný Blažena Hošková, Václav Chytráček
15. 03. 2019 Ex. úřad Praha 10 - Usnesení o nařízení el. dražby dne 30.4.2019, povinný Karel Flaisleben
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Michaela O´Brien
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Johanna Claudia Grillenbecková
13. 03. 2019 přechodná úprava provozu na místních komunikacích - čištění uličních vpustí - I. etapa
13. 03. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - Vídeňská 9/IV
13. 03. 2019 Rozhodnutí o povolení stavby "KLATOVY-KOLLÁROVA ULICE"
11. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Lenka Marimonová
11. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Denisa Lukášová
11. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Daniel Marimon
08. 03. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "MALECHOV - CHODNÍK U SILNICE II/184"
08. 03. 2019 JUDr. Mika, soudní exekutor - Usnesení - Dražební vyhl. dne 15.5.2019, povinný Jan Škrdla
07. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v obci Luby, ul. Pod Pilou
06. 03. 2019 Výzva k podání nabídek - VZMR na stavební práce "Vybavení základních škol v Klatovech: Stavební úpravy - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova"
06. 03. 2019 Výzva k podání nabídek - VZMR na dodávky "Vybavení základních škol v Klatovech: Vybavení do keramické dílny - ZŠ Plánická“
06. 03. 2019 Výzva k podání nabídek - VZMR na dodávky "Vybavení základních škol v Klatovech: Nábytek - ZŠ Čapkova"
06. 03. 2019 JUDr. Mika, Ex. úřad Klatovy - Exekuční příkaz, Dražební vyhl. na 9.5.2019, povinný Jaroslav Majer
06. 03. 2019 Rozhodnutí o povolení stavby "CHUDENICE MK ZÁBLATÍ"
06. 03. 2019 Vyhlášení 5. kola řízení o poskytnutí zápůjčky z FRB
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Anna Doležalová
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Petr Kovářík
04. 03. 2019 Sdělení o zrušení veřejného ústního jednání dne 22.3.2019 - Jitka a Martin Majerovi - kolna Hnačov
01. 03. 2019 Návrh opatření obecné povahy - čištění uličních vpustí I. část
01. 03. 2019 Oznámení o záměru města - INFOPOINT
01. 03. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Vodohospodářská opatření III v k.ú. Bolešiny - SO 05: Polní cesta C10 a SO06: Polní cesta C9"
01. 03. 2019 JUDr. Zdeněk Zítka - Usnesení - dražeb. vyhl. pro el. dražbu dne 3.4.2019 - povinný Pavla Hendrichová
28. 02. 2019 Podlimitní VZ na stavební práce - Vodovod a kanalizace - Dehtín - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
27. 02. 2019 Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu - REAL SPEKTRUM, a.s. Brno
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Martin Jakl
27. 02. 2019 Rozhodnutí o Společném povolení stavby "Místní komunikace Vřeskovice" ve Vřeskovicích
25. 02. 2019 Oznámení o záměrech města - ZM 19.02.2019
25. 02. 2019 Uzavírka silnice Točník - Vícenice
21. 02. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol
21. 02. 2019 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Klatovech
21. 02. 2019 Zápis dětí do MŠ v Klatovech
20. 02. 2019 Dokument "Bližanovy - Malé vodn..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Oznámení o záměru města - RM 12.02.2019

XML