Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Otevřené řízení - nadlimitní VZ - Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech II.
17. 05. 2019 KÚPK - odbor RR - Oznámení o postupu odvolacího orgánu č.j. PK-RR/1850/19 ze dne 16.5.2019 - odvolání směřuje proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby
15. 05. 2019 Oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Mezihoří
15. 05. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Mlýnské Struhadlo
15. 05. 2019 Vyzvětlení ZD č. 1 - VZMR na dodávky „Vybavení základních škol v Klatovech: Nábytek – ZŠ Čapkova“
15. 05. 2019 Nabídka nájmu městských bytů - Plánická 836/IV
15. 05. 2019 Výzva vlastníkům lesa k provádění zásahů proti lýkožroutu smrkovému
15. 05. 2019 Ex. úřad Litoměřice - Usnesení o odročení el. dražby na neurčito - povinný František Novák
15. 05. 2019 Přechodná úprava provozu , Klatovský okruh
15. 05. 2019 KÚPK - Oznámení o postupu odvolacího orgánu
14. 05. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby " Podporované (pečovatelské) byty Klatovy - SO 101 Parkoviště a úpravy zpevněných ploch"
14. 05. 2019 KÚPK - ŽP - přemnožení lýkožrouta smrkového v lesích
13. 05. 2019 veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - náměstí Míru - akce Den pro rodinu
13. 05. 2019 Ex. úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhl. dne 10.7.2019, povinný Zdeněk Rubáš
10. 05. 2019 Místní úprava provozu, Nýrsko
10. 05. 2019 KÚPK - Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemní komunikaci - TRIATLON klub Klatovy
09. 05. 2019 VZMR na dodávky „Vybavení základních škol v Klatovech: Nábytek - ZŠ Čapkova"
09. 05. 2019 Podlimitní VZ na dodávky "Kompaktní komunální zametač"
09. 05. 2019 VZMR na stavební práce "Revitalizace zahrady MŠ Klatovy - Máchova ul."
09. 05. 2019 Volby do EP - květen 2019 - pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí
09. 05. 2019 Výběrové řízení - odbor dopravy – přestupky
09. 05. 2019 Výběrové řízení - hospodářský odbor
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu - Rallye Wiesbaden
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - dočasný zákaz stání na místních komunikacích - čištění uličních vpustí - II. část
07. 05. 2019 VV - Usnesení - zastavení řízení - zástavba pozemku p.p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy - Šárka a Václav Machovi - Svrčovec 12, 339 01 Dolany u Klatov
06. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné rok 2018.
06. 05. 2019 BFT Management a.s. Praha 10 Strašnice , č.j.57391 - Dražební vyhl. na 11.6.2019
03. 05. 2019 Ex. úřad Praha 2 - JUDr. Bayer - Usnesení - dražební vyhl. na 26.6.2019, povinná Pavla Hendrichová
03. 05. 2019 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem prostor k podnikání - Vrbova 53/IV
03. 05. 2019 Rozhodnutí o povolení stavby "Vodohospodářská opatření III v k.ú. Bolešiny - SO 05: Polní cesta C10 a SO06: Polní cesta C9"
02. 05. 2019 Ex. úřad Brno - město - JUDr. Karel Urban - Usnesení o nařízení I.kola el. dražby dne 11.6.2019, povinní Zdeněk Smetana, Zuzana Smetanová
02. 05. 2019 Ex. úřad Praha 1 - JUDr. Luhan, Sražební vyhl. na 27.6.2019 - povinný Tomáš Strnad
02. 05. 2019 Ex. úřad JUDr. Zítka, Ex. Plzeň město - Dražební vyhl. na 29.5.2019, povinní Lumír Míšek, Hana Míšková
30. 04. 2019 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Klatovské reality s.r.o. IČO 25204891 - Klatovy - INSCZ 86005 Klatovy 1. Etapa - veřejná telekomunikační síť T-Mobile Czech Republic, a.s.
30. 04. 2019 Oznámení o konání výběrového řízení - I. kolo - hrobové zařízení na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech
29. 04. 2019 Oznámení o záměrech města - ZM 23.04.2019
29. 04. 2019 Konkurz na obsazení místa ředitele - Dětský domov Nepomuk - Krajský úřad Plzeňského kraje
29. 04. 2019 Výběrové řízení - úředník (úřednice) na úseku sociálně právní ochrany dětí
26. 04. 2019 veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Fr.Šumavského, Nádražní, Koldinova, Dr. Sedláka, Dukelská v Klatovech
26. 04. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - ŠVAK, čištění uličních vpustí - II. část
26. 04. 2019 VÝSTRAHA na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Plzeňský kraj
25. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, ruš..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.3 ÚP Čachrov
25. 04. 2019 Oznámení o veřejném projednání změny č. 2 ÚP Nýrsko
25. 04. 2019 Poskytnutí zápůjčky z FRB 4. kola
25. 04. 2019 Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného za rok 2018
24. 04. 2019 ÚP Klatovy změna č. 1 - opatření obecné povahy VV
23. 04. 2019 Oznámení o záměrech města - RM 15.04.2019

XML