Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Místní úprava provozu na pozemní komunikaci I/27 v obci Běšiny
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci I/27 (ul. 5. května) v Klatovech
30. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - EUROVIA Silba, Šumavská - II. část
30. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
29. 03. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby - Lhovice, KT - veřejné osvětlení
29. 03. 2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "TREE HOUSE" k.ú. Makov u Předslavi - Agrosan s.r.o., Makov 10, 339 01 Předslav
29. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - BK Klatovy, náměstí Míru v Klatovech
29. 03. 2023 VV - zásobování vodou k.ú. Kroměždice, k.ú. Pečetín - obec Bolešiny
28. 03. 2023 Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci I/22 v obci Kocourov
27. 03. 2023 Rozhodnutí - Bolešiny KT, průtah - NN IE-12-0007755 - prodloužení o 2 roky
24. 03. 2023 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - VZMR na stavební práce "Obnova fasády č. p. 122 - Václavská ul., Klatovy I - I. etapa"
23. 03. 2023 splašková kanalizace, 1. etapa - Janovice nad Úhlavou
23. 03. 2023 VV oznámení o zahájení řízení - Vojtěch
23. 03. 2023 Výběrové řízení - strážník Městské policie Klatovy
22. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení a možnosti převzít písemnost Tatárová 1991
22. 03. 2023 Přechodná úprava provozu na sil. III/11767 ve Vícenicích
22. 03. 2023 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
22. 03. 2023 Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Bolešiny za období 2016-2023
21. 03. 2023 Usnesení o ustanovení opatrovníka po zemřelé Dagmar Klemové
21. 03. 2023 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Masarykova gymnázia, Plzeň, Petákova 2
21. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení a možnosti převzít písemnost Dancová Daniela 2003
21. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení a možnosti převzít písemnost Dancová Petra 1975
21. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení a možnosti převzít písemnost Danec 2006
21. 03. 2023 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor
21. 03. 2023 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor
21. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - čištění uličních vpustí - ŠVAK, I. část
20. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/1252/23-33 Vitali Motruc
20. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/2964/22-209 Kolja Popovic
20. 03. 2023 Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, povinný Ivan Všianský
20. 03. 2023 Poptávkové řízení na zajištění občerstvení při klatovské pouti ve dnech 07.07.2023 - 09.07.2023
16. 03. 2023 KÚPK - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-na silnici I/20 v obci Nepomuk a na silnici I/27 v obci Klatovy
16. 03. 2023 Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Běhařov - dne 26.4.2023
15. 03. 2023 VZMR na stavební práce "Obnova fasády č. p. 122 - Václavská ul., Klatovy I - I. etapa"
15. 03. 2023 Podlimitní VZ na stavební práce „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2023, 3. část"
15. 03. 2023 VZMR na stavební práce "ČOV Klatovy- rozšíření svozové jímky"
15. 03. 2023 Přechodná úprava provozu na sil. II/191 - prodloužení
15. 03. 2023 ZŘ Běšiny - doplnění vodovodu a kanalizace Na Račanech
14. 03. 2023 Oznámení o záměrech města - RM 28.02.2023
14. 03. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby - Stavební parcely Švihov - Vodárna
13. 03. 2023 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - Podlimitní VZ na stavební práce "Vodovodní přivaděč Točník - Otín"
13. 03. 2023 Výběrové řízení - úsek sociálně právní ochrany dětí
10. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 03. 2023 VV - Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území VT Třebýcinka
10. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - Město Klatovy, vyhrazení parkovacích míst pro účastníky jednání
09. 03. 2023 Záplavové území Třebýcinky
09. 03. 2023 Výzva - dlouhodobě odstavené vozidlo bez STK - VW, Zahradní ul.
09. 03. 2023 Výzva - dlouhodobě odstavené vozidlo bez RZ - JEEP, Kollárova (Vnitroblok)
09. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
09. 03. 2023 Oznámení zahájení řízení - odstranění kotelny k.ú. Klatovy st.p. č. 2852

XML