Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Bolešiny - dne 1.8.2022
27. 06. 2022 Oznámení o záměrech města - RM 21.06.2022
27. 06. 2022 VV oznámení o možnosti převzít písemnost Josef Fiala
24. 06. 2022 Určení počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran
24. 06. 2022 Podávání kandidátních listin
24. 06. 2022 Přechodná úprava provozu v Nýrsku
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Městský úřad Rotava - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019
23. 06. 2022 Informace o termínu konání klatovské pouti
23. 06. 2022 Dražební vyhláška (dobrovolná dražba) - Exekutorský úřad Strakonice, soudní exekutor JUDr. Erik Smola - MI Estate s.r.o.
23. 06. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Klatov
23. 06. 2022 Klatovy Plánické předměstí – vodovod a kanalizace, rozhodnutí
23. 06. 2022 Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Luby - oznámení o přerušení prací
23. 06. 2022 Přechodná úprava provozu - GASSPO, Tolstého
21. 06. 2022 Opravné rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí - Silnice II/186 průtah Bolešiny - rekonstrukce
21. 06. 2022 Přechodná Úprava provozu na sil. II/184 a MK Švihov - Hrady 2022
16. 06. 2022 Závěrečný účet účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy za r. 2021
16. 06. 2022 Přechodná úprava provozu - Město Klatovy, náměstí Míru - Barokní noc
16. 06. 2022 Rozhodnutí - SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE
16. 06. 2022 Přechodná úprava provozu - Silnice Klatovy, Tolstého ul.
15. 06. 2022 Místní úprava provozu Švihov - Mezihoří
15. 06. 2022 Přechodná úprava provozu - Magistrát města Plzně - ROADSHOW, náměstí Míru
14. 06. 2022 VV - Štěpánovice - prodloužení stezky Pod Borem + vodovod
14. 06. 2022 VV - Měčín silnice II/182 - dolní náměstí - pokračování v řízení
10. 06. 2022 Dokument "Ex. úřad Litoměřice, ..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Oznámení o záměru města - RM 07.06.2022
09. 06. 2022 KÚPK - ŽP - záměr Klatovy - Čertovka - haly pro výkrm brojlerů , provozovatel Lubská zemědělská, a.s. se sídlem Na Šíji 257, Luby
09. 06. 2022 Dokument "Ex. úřad Frýdek-Míste..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Dokument "Ex. úřad Přerov - JUD..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Výběrové řízení - technik hospodářského odboru
08. 06. 2022 Přechodná úprava provozu Točník - prodloužení ČU Štěpánovic
07. 06. 2022 Výběrové řízení na obsazení místa strážníka Městské policie Klatovy
07. 06. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
07. 06. 2022 VV oznámení o zahájení řízení - Petra Mitáčová
07. 06. 2022 Přechodná úprava provozu v Běšinech u Eurocampu
07. 06. 2022 Opatření obecné povahy - ŠVAK, čištění uličních vpustí - II. část
07. 06. 2022 Přechodná úprava provozu - ŠVAK, Tajanov - výkop
07. 06. 2022 KÚPK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici I/27
06. 06. 2022 Přechodná úprava provozu - Oblastní charita Klatovy - Junior fest
02. 06. 2022 Plzeňský kraj - Oznámení o konání 14. zasedání ZPK dne 13.6.2022
02. 06. 2022 Přechodná úprava provozu - INVEST TEL, Pihovice
02. 06. 2022 Přechodná úprava provozu -SAFEROAD, VÚK v obci Vícenice a Točník - oprava žel. přejezdů
02. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - KŘ. II/171 a III/19020 Strážov - stavební úprava
02. 06. 2022 Přechodná úprava provozu na sil. III/18711 odbočka na obec Hnačov
31. 05. 2022 VV oznámení o zahájení řízení - Josef Fiala
31. 05. 2022 KÚPK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
31. 05. 2022 KÚPK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/22, na úz. PK
30. 05. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
30. 05. 2022 Přechodná úprava provozu, Kolinec - průtah
27. 05. 2022 Výběrové řízení - vedoucí odboru životního prostředí
27. 05. 2022 Dokument "VV oznámení o možnost..." již není dostupný.

XML