Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 5/2020 o nočním klidu
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
02. 07. 2020 Územní rozhodnutí - Běhařov - KT - NN - ČEZ Distribuce a.s.
02. 07. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - pouť
26. 06. 2020 PÚP Červené Poříčí oprava povrchu sil. I/27
26. 06. 2020 Kvaslice - vrtaná studna p.č. 416/1 - povolení - možnost převzít písemnost - Duchoňová
26. 06. 2020 RK Pubec s.r.o., Plzeň - Dražební vyhl.č. 11386.2 ZH, dražba dne 4.9.2020
25. 06. 2020 Přechodná úprava provozu - Silnice, Pihovice - křižovatka III/19122
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Michal Koželuh
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Eva Gregoredisová
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Pavel Stuchlík
25. 06. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Klatov
24. 06. 2020 Přechodná úprava provozu - ROBSTAV, M. Horákové
24. 06. 2020 PK - bezúplatný převod nemovitostí
24. 06. 2020 Rozhodnutí o povolení stavby "Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - 3. etapa"
24. 06. 2020 Nařízení města Klatovy č. 3/2020 ze dne 09.06.2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro ZO KLATOVY - VÝCHOD na období 2022-2031
23. 06. 2020 Přechodná úprava provozu - Fráni Šrámka, ul. Domažlické předměstí
23. 06. 2020 Přechodná úprava provozu - Město Klatovy, koncert na náměstí Míru
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Hrubý
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Hrubá
23. 06. 2020 Přechodná úprava provozu - FINAL KOM, Divadelní ul.
23. 06. 2020 Přechodná úprava provozu - OŠKCR, koncert 24.06.2020
23. 06. 2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - VZ "Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy - Beňovy"
22. 06. 2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - VZMR na služby "Úvěr pro město Klatovy"
22. 06. 2020 Oznámení o společném jednání k návrhu územního plánu Lomec - dne 13.7.2020
22. 06. 2020 Přechodná úprava provozu Ostřetice
19. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - zástavba pozemku p.p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy - Šárka a Václav Machovi, Svrčovec 12, 33901 Dolany
18. 06. 2020 Výběrové řízení - strážníci městské policie
18. 06. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - Chudenice Podskalí - veřejné osvětlení
17. 06. 2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - VZMR na služby "Úvěr pro město Klatovy"
17. 06. 2020 Výběrové řízení - úředník (úřednice) finančního odboru
16. 06. 2020 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
15. 06. 2020 Oznámení o záměrech města - RM 09.06.2020
12. 06. 2020 Oznámení o konání výběrového řízení - I. kolo - hrobové zařízení na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech
12. 06. 2020 Oznámení o konání výběrového řízení - I. kolo - řadová garáž U Čedíku v Klatovech
12. 06. 2020 VZMR na služby "Úvěr pro město Klatovy"
12. 06. 2020 PÚP Buršice Testovací jízda sportovních vozů
12. 06. 2020 PÚP Jíno prodloužení
12. 06. 2020 Přechodná úprava provozu Klatovy u Bazénu
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - čištění uličních vpustí - III. část
11. 06. 2020 Oznámení o záměrech města - RM 26.05.2020
10. 06. 2020 Podlimitní VZ na stavební práce "Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy - Beňovy"
09. 06. 2020 KVASETICE VÝTLAČNÝ ŘAD, VODNÍ ZDROJ A VODOJEM - Město Plánice zahájení řízení
09. 06. 2020 Přechodná úprava provozu Bíluky
08. 06. 2020 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č.1 územního plánu Švihov - dne 24.6.2020
08. 06. 2020 Oznámení o společném jednání k návrhu územního plánu Mlýnské Struhadlo - dne 29.6.2020
08. 06. 2020 Přechodná úprava provozu Třebýcinka
05. 06. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - KŔ II/171 a III/19020 STRÁŽOV - stavební úprava - Správa a údržba silnic Plz. kraje, Koterovská 462/162, 32600 Plzeň
05. 06. 2020 MěÚ Klatovy - OVV - Opatření obecné povahy - usnesení vlády č. 606 ze dne 5.6.2020

XML