Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Přechodná úprava provozu Běšiny,asfaltování
16. 04. 2021 Nabídka nájmu městských bytů - Plánická 836/IV a nám. Míru 63/I
15. 04. 2021 Ex. úřad Praha 9 - Naříz. dražeb. jednání-el. dražba dne 14.6.2021, povinní Růžena Kramlová, Zdeněk Műller, Jiří Brož
14. 04. 2021 Výběrové řízení - pracovník odboru školství, kultury a cestovního ruchu – úsek Zdravého města
14. 04. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení "I/27 ŽELEZNÁ RUDA - STŘED"
14. 04. 2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Klatov
13. 04. 2021 Přechodná úprava provozu mosty u Nýrska, částečná uzavírka
09. 04. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Oplocení - Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře) - Změna č. 4 - Agrosan s.r.o., Makov 10, 339 01 Předslav
09. 04. 2021 ČSÚ - Informace - sčítání lidu 2021
08. 04. 2021 Hodousice - vodovod - rozhodnutí
08. 04. 2021 Obytná zóna Mochtín - zahájení řízení - oznámení o možnosti převzít písemnost
07. 04. 2021 PK - Oznámení o svolání 4. zasedání ZPK dne 19.4.2021
06. 04. 2021 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.2 územního plánu Bezděkov - dne 12.5.2021 MěÚ Klatovy
06. 04. 2021 Ex. úřad Klatovy - dražeb.jednání movitých věcí proti povinnému Petr Sládeček, dne 8.4. 2021 - se nekoná
06. 04. 2021 Oznámení o záměru města - prodej bytové jednotky
01. 04. 2021 Sdělení - "Přeložka silnice II/117 Měčín"
01. 04. 2021 Přechodná úprava provozu Janovice - Nýrsko úplná uzavírka
01. 04. 2021 Ex.úřad Praha 9 - Usnesení o el. dražbě na den 11.5.2021, povinný Milan Potužník
31. 03. 2021 Oznámení o druhém opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Chudenín - dne 10.5.2021 MěÚ Klatovy
31. 03. 2021 Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Janovice nad Úhlavou - dne 4.5.2021 MěÚ Klatovy
31. 03. 2021 Dokument "Úpravy vodojemu a vod..." již není dostupný.
31. 03. 2021 Přechodná úprava provozu Nýrsko, Hodousická
30. 03. 2021 Vysvětlení ZD č. 2 - Podlimitní VZ na stavební práce "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1"
29. 03. 2021 Vysvětlení ZD č. 1 - Podlimitní VZ na stavební práce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“
29. 03. 2021 Důležitá aktuální informace – odložení termínu vyhlášené aukce stavebního pozemku města v Otíně
26. 03. 2021 Přechodná úprava provozu - Silnice Klatovy, uzavírka ul. Pražská a Rybníčky v Klatovech
25. 03. 2021 Úřad pro civilní letectví, Praha - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Klatovy
25. 03. 2021 Rozhodnutí o povolení stavby "KLATOVY - PARKOVIŠTĚ NA RYBNÍČKÁCH"
25. 03. 2021 Přechodná úprava provozu Janovice nad Úhlavou-Nýrsko
24. 03. 2021 Obec Dlouhá Ves vyhlašuje Kozkurz na obsazení prac. místa ředitele ZŠ a MŠ Dlouhá Ves
24. 03. 2021 ÚZSVM - Oznámení o zrušení VŘ s aukcí čís. PKT/1/2021
24. 03. 2021 ÚZSVM - Oznámení o zrušení VŘ s aukcí čísl.PKT/2/2021
24. 03. 2021 Dokument "Ex. úřad Znojmo - Usn..." již není dostupný.
24. 03. 2021 KÚPK - Posuzování vlivů na ŽP - Stavební úpravy a přístavba kolny na stáj pro jalovice - Lomec
24. 03. 2021 Plzeňský kraj vyhlašuje KONKURZ na obsazení ved. prac. místa ředitele škol. zařízení DD Kašperské Hory, obsazení ved. prac. místa ředitele školy ZŠ Stříbro, Revoluční 1431
23. 03. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Oznámení o záměru města - RM 16.03.2021
19. 03. 2021 KÚPK - Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunik. na silnici I/27 Štěpánovice
19. 03. 2021 Dokument "Ex. úřad Plzeň - měst..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Výběrové řízení - úředník/úřednice úseku podatelny a ohlašovny
18. 03. 2021 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Vrbova 53/IV
18. 03. 2021 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Vídeňská 9/IV
17. 03. 2021 Podlimitní VZ na stavební práce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“
16. 03. 2021 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
16. 03. 2021 Zápis do Mateřské školy Klatovy
15. 03. 2021 SVS -Nařízení státní veterinární správy - ukončují se ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném pásmu dozoru - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 617300 - Bzí
15. 03. 2021 Přechodná úprava provozu - ŠVAK, čištění uličních vpustí - I. etapa
12. 03. 2021 Místní úprava provozu Měčín Farní ul. 2 část stanovení
12. 03. 2021 MŽP - Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán dílčího povodí Berounky 2022 - 2027
11. 03. 2021 MŽP - Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022-2027

XML