Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Tree house" - k.ú. Makov u Předslavi - Agrosan s.r.o., Makov 10, 339 01 Předslav
27. 01. 2021 Rozhodnutí o povolení stavby "Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 8. úsek Podhůrecká-Hlávkova"
26. 01. 2021 Podlimitní VZ na stavební práce "Klatovy, oprava MK a výměna vodovodu Pražská, rekonstrukce MK a výměna vodovodu Rybníčky"
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Miloslava Šilhavá
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Jana Šilhavá
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Václav Šilhavý
26. 01. 2021 Mlynářovice Baštářovi - vrtaná studna - dodatečné povolení - rozhodnutí
25. 01. 2021 Finanční úřad pro Plzeňský kraj - Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
22. 01. 2021 Výzva - dlouhodobě odstavené vozidlo SEAT, parkoviště u hřbitova
22. 01. 2021 Přechodná úprava provozu Klenová
21. 01. 2021 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Krameriova 139/I
21. 01. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - Vícenice KT, samoty NN - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
21. 01. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Koryta KT - NN - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
21. 01. 2021 Vyhlášení 10. kola Fondu rozvoje bydlení
21. 01. 2021 Výběrové řízení - referent úseku vodního hospodářství
21. 01. 2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lašek
21. 01. 2021 „HODOUSICE - VODOVOD“ s umístěním na pozemcích v k.ú. Hodousice
21. 01. 2021 Krajský úřad PK - Ozn o svolání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 1. února 2021
20. 01. 2021 Oznámení o záměru města
20. 01. 2021 Územní rozhodnutí - Křenice - úprava veřejného osvětlení
20. 01. 2021 Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Švihov - dne 24.2.2021
18. 01. 2021 Výzva - odstranění vozidla ŠKODA FABIA, Dobrovského
18. 01. 2021 Přechodná úprava provozu - Krameriova, kontejner
15. 01. 2021 Ex. úřad Plzeň - město, Mgr. Ing. Jiří Prošek - Usnesení o prvním dražebním jednání na den 03.03.2021, povinný Libor Jenčovský
15. 01. 2021 Výzva k odstranění reklamního zařízení
15. 01. 2021 Ex. úřad Brno-město - Usnesení o provedení elektronické dražby dne 18.2.2021, povinný Pavel Muchna
14. 01. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Bolešiny KT, průtah - NN - ČEZ Distribuce a.s., Tepelská 874/8, 405 02 Děčín
14. 01. 2021 Přechodná úprava provozu - Denisova, Čsl. legií , zábor
14. 01. 2021 Ex. úřad Plzeň - město, Usnesení - vydání dražební vyhlášky pro elektronickou dražbu na den 10.2.2021, povinný JUDr. František Vizinger
14. 01. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Parkovací pruh Procházkova ulice Klatovy"
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Chrudim - Usnesení o nařízení dražebního jednání na den 23.2.2021, povinná Roučková Vladěna
12. 01. 2021 Omezení provozu odboru dopravy
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení "I/27 Štěpánovice - Průtah"
12. 01. 2021 Dětské centrum Plzeň, Na Chmelnicích 6, Plzeň - Oznámení o uložení písemnosti do vl. rukou - Karolína Mudrová, nar. 1999
11. 01. 2021 Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Chudenín - dne 17.2.2021
11. 01. 2021 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Klatovech
11. 01. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o povolení prodeje vozidla BMW
11. 01. 2021 oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o povolení prodeje MERCEDES
11. 01. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o povolení prodeje vozidla PEUGEOT
11. 01. 2021 Přechodná úprava provozu Čínov, zahrádkářská kolonie
11. 01. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o povolení prodeje vozidla ŠKODA
08. 01. 2021 Rozhodnutí o povolení stavby "Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín - SO 21 - polní cesta VPC 3 N"
07. 01. 2021 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Ostřetice
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Jakub Brtník
06. 01. 2021 Ex. úřad Klatovy, JUDr. Mika - Usnesení o odročení dražebních kroků na neurčito, povinní Radek Šleis, Karel Šleis, SPEDIT servis kt s.r.o.
06. 01. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby "Dešenice - chodník u silnice III/19020 - II. etapa"
06. 01. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby "Luby u pily - prodloužení obytné zóny"
06. 01. 2021 Výběrové řízení - kurátor pro děti a mládež a sociální pracovník
05. 01. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Miletice KT - NN - IE-12-0007576 - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
05. 01. 2021 Místní úprava provozu Švihov

XML