Město Klatovy

Okresní město
Okres Klatovy

http://klatovy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Datová schránka: 24ebrt5
E-mail: posta@mukt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Oznámení o konání VŘ - hrobové zařízení
18. 02. 2020 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Kollárova 400/II
18. 02. 2020 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Palackého 125/II
18. 02. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Přerov - povinný Stanislav Pokorný
18. 02. 2020 Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Plánická 3/I
17. 02. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Přerov - povinná Marcela Valentová
17. 02. 2020 Mlynářovice - vrtaná studna na p.p.č.5 - zah.řízení
14. 02. 2020 Slavošovice u Klatov - vrtaná studna na pozemku p.č. 325/41 - oznámení o zahájení společného řízení
14. 02. 2020 „Běšiny - kanalizace a ČOV“, zahrnující novostavbu centrální ČOV, kanalizačních stok, kopané studny a přeložky vodovodu s umístěním na parcelách v k.ú. Běšiny a k.ú. Kozí - oznámení o pokračování řízení
14. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš Kovářík
14. 02. 2020 Nabídka nájmu městských bytů - Koldinova 325/II a Divadelní 148/I
13. 02. 2020 Přechodná úprava provozu - část parkovací plochy u KD v Klatovech
13. 02. 2020 Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
13. 02. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Třebíč - povinná Matoušková Jitka
11. 02. 2020 Místní úprava provozu Měcholupy
11. 02. 2020 PÚP Alžbětín etapa3
10. 02. 2020 UZAVŘENÍ VŠECH PARKŮ V KLATOVECH
10. 02. 2020 Oznámení o záměrech města - RM 04.02.2020
10. 02. 2020 Dražební vyhláška č. 11386 - Realitní kancelář PUBEC s.r.o. Plzeň
10. 02. 2020 Oznámení o VŘ s aukcí - ÚZSVM prac. Klatovy
10. 02. 2020 UPOZORNĚNÍ NA EXTRÉMNÍ POČASÍ - ORKÁN SABINE
07. 02. 2020 Přechodná úprava provozu MK - Plánická ul. (parkovací místa u ZŠ a OA)
07. 02. 2020 Výběrové řízení - úředníka/úřednice úseku podatelny a ohlašovny Městského úřadu v Klatovech
07. 02. 2020 Výběrové řízení - strážníci městské policie
07. 02. 2020 Vyhlášení 7. kola FRB
05. 02. 2020 Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Praha 7 - povinný Radek Lucák
05. 02. 2020 Pozvánka na jednání valné hromady - Honební společenstvo Tupadly
05. 02. 2020 PÚP Železná Ruda - průtah
05. 02. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Klatovy - povinný Jaroslav Majer
04. 02. 2020 Přechodná úprava provozu Svrčovec
03. 02. 2020 Oznámení o záměrech města - ZM 28.01.2020
03. 02. 2020 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - Silnice II/186 průtah Bolešiny - rekonstrukce
03. 02. 2020 Trnčí - vrtaná studna - rozhodnutí - oznámení o možnosti převzít písemnost
31. 01. 2020 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - INS_FTTH_CZ_0741_86005_Klatovy - 2. etapa - veřejná telekomunikační síť T-Mobile Czech Republic, a.s.
31. 01. 2020 Ex.úřad Přerov - Usnesení - Draž. vyhl. dne 8.4.2020, povinný Michal Krátký
31. 01. 2020 PÚP Nýrsko, horkovod
31. 01. 2020 Ex. úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhl. dne 8.4.2020, povinný Michal Krátký
30. 01. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Josef Makula, alej Svobody 882/60, 32300 Plzeň - Stavební úpravy silážního žlabu Trnčí p.č. 1230, 772 - dodatečné povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání
30. 01. 2020 Informace o návrhu na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy - Bolešiny - bezpečný přístup a příjezd k základní a mateřské škole
30. 01. 2020 Stavební povolení k vodním dílům „I/27 Klatovy - 1. stavba, aktualizace dokumentace DSP - C. Stavební část; C.3 Vodohospodářské objekty“ s umístěním na pozemcích v k.ú. Klatovy, Sobětice u Klatov, Luby a Malá Víska u Klatov a povolení
30. 01. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Karel Günther
29. 01. 2020 výzva k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla Mazda v ul. Pod Nemocnicí v Klatovech
29. 01. 2020 výzva k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla Fiat v ul. Jateční v Klatovech
29. 01. 2020 Vysvětlení ZD č. 1 - Podlimitní VZ na stavební práce "Oprava povrchu komunikací a výměna vodovodu v Klatovech 2020, 3. část"
29. 01. 2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Podlimitní VZ na stavební práce "Oprava povrchu komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2020, 2. část"
29. 01. 2020 KÚPK - Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva PK dne 10.2.2020
27. 01. 2020 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Podlimitní VZ na služby "Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy"
27. 01. 2020 Koncesní řízení - Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy
24. 01. 2020 Dokument "Ex. úřad Litoměřice -..." již není dostupný.
23. 01. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML