Městys Jimramov

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://jimramov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Jimramov
náměstí Jana Karafiáta 39
592 42 Jimramov

Datová schránka: pe9b4j8
E-mail: mestys@jimramov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2021 MěÚ Nové Město na Moravě- oznámení veřejnou vyhláškou, přechodná úprava provozu na místních komunikacích
17. 06. 2021 Zveřejnění záměru o prodeji dílu "b" z pozemku p.č. 1198/5 k.ú. Jimramov
14. 06. 2021 MěÚ Bystřice nad Pernštejnem- oznámení veřejnou vyhláškou
11. 06. 2021 zde.
09. 06. 2021 Rozpočtové opatření Městyse Jimramov č. 3/2021
07. 06. 2021 Závěrečný účet Městyse Jimramov za rok 2020
07. 06. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2021 dne 15.6.2021
07. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Mikroregion Novoměstsko
02. 06. 2021 MěÚ Nové Město na Moravě- oznámení veřejnou vyhláškou, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici II/357 v k.ú. Jimramov
31. 05. 2021 Ministerstvo zemědělství-veřejná vyhláška- oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Jimramov dne 3.6.2021
25. 05. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - veřejná vyhláška
21. 05. 2021 zde
19. 05. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Jimramov za rok 2020
17. 05. 2021 Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavená k 31.12.2020
17. 05. 2021 Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavený k 31.12.2020
17. 05. 2021 Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavená k 31.12.2020
17. 05. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2020
17. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Městyse Jimramov za rok 2020
17. 05. 2021 Zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku p.č. 819/1 v k.ú. Trhonice
06. 05. 2021 Zveřejnění záměru o prodeji pozemků p.č.190, p.č.191 v k.ú.Ubušín
06. 05. 2021 Městys Jimramov-obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
04. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
28. 04. 2021 Zveřejnění záměru zřídit věcné břemeno na pozemcích p.č. 492/1 a 1210/1 v k.ú. Jimramov
28. 04. 2021 Rozpočtové opatření Městyse Jimramov č. 2/2021
26. 04. 2021 Finanční úřad - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
21. 04. 2021 MěÚ Nové Město na Moravě - oznámení zahájení společného řízení - veřejná vyhláška
19. 04. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Jimramov dne 22.4.2021
13. 04. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky-veřejná vyhláška
01. 04. 2021 Zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku p.č. 1198/13 v k.ú. Jimramov
29. 03. 2021 Zveřejnění záměru o bezúplatném převodu pozemků p.č. 108/13 a 1248/30 v k.ú. Jimramov
29. 03. 2021 MěÚ Nové Město na Moravě - oznámení veřejnou vyhláškou-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici II/357 v k.ú. Jimramov
26. 03. 2021 MěÚ Nové Město na Moravě-oznámení veřejnou vyhláškou-stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2021 Zveřejnění záměru o propachtování pozemků v k.ú. Ubušín
17. 03. 2021 Zveřejnění záměru o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Jimramov
17. 03. 2021 Ministerstvo životního prostředí - oznámení
10. 03. 2021 Rozpočtové opatření Městyse Jimramov č. 1/2021.
26. 02. 2021 MěÚ Nové Město na Moravě- oznámení veřejnou vyhláškou, stanovení přechodné úpravy provozu
11. 02. 2021 Upozornění vlastníkům lesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (LHE) za rok 2020.
03. 02. 2021 Kraj Vysočina- pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021
29. 01. 2021 Zveřejnění záměru zřídit věcné břemeno na pozemku p.č. 863/2 v k.ú. Trhonice
25. 01. 2021 Zveřejnění záměru zřídit věcné břemeno na pozemku p.č. 1263/2, st. 1278, 527/14, 527/3 v k.ú. Jimramov
25. 01. 2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Jimramov 2022-2024
07. 01. 2021 zde.
22. 12. 2020 Schválený rozpočet Městyse Jimramov na rok 2021
22. 12. 2020 Zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku p.č. 832/15 v k.ú. Trhonice
21. 12. 2020 zde
17. 12. 2020 Zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku p.č. 169 v k.ú. Trhonice
17. 12. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020, které se koná dne 22.12.2020 v sídle Kraje Vysočina
11. 12. 2020 Rozpočtové opatření Městyse Jimramov č. 6/2020

XML