Městys Jedovnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://jedovnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Jedovnice
Havlíčkovo náměstí 71
679 06 Jedovnice

Datová schránka: 5scbdu2
E-mail: kultura@jedovnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Záměr uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy
19. 09. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1043/1
16. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 24.9.2019
16. 09. 2019 Výpis z usnesení ze 14. schůze rady městyse konané dne 10. 9. 2019
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí, dešťová kanaizace, k.ú. Vilémovice u Macochy
09. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.10.2019
06. 09. 2019 OOP - Zřízení ochranného pásma radiolokátor Sokolnice
05. 09. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
02. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
02. 09. 2019 Výpis z usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 27. 8. 2019
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
30. 08. 2019 Povolení výjimky ochranných podmínek chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného
28. 08. 2019 Územní rozhodnutí, veřejné osvětlení, k.ú. Vilémovice u Macochy
27. 08. 2019 Územní rozhodnutí - Křtiny, obnova NN, za školou, k.ú. Křtiny
26. 08. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
26. 08. 2019 Aukce - nemovité věci
21. 08. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1532/1
19. 08. 2019 E-aukce budova Jedovnice, ul. Riviera 542
19. 08. 2019 E-aukce Hotel Riviera, Jedovnice, ul. Riviera
15. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 27.8.2019
14. 08. 2019 Výpis z usnesení ze 13. schůze rady městyse konané dne 8. 8. 2019
14. 08. 2019 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN
02. 08. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
01. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
01. 08. 2019 Výpis z usnesení z 12. schůze rady městyse konané dne 31. 7. 2019
25. 07. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
25. 07. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
24. 07. 2019 Výběrové řízení s aukcí - nemovitá věc
15. 07. 2019 Rozhodnutí povolení výjimky - odlov ryb
03. 07. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1258
03. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
03. 07. 2019 Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 25. 6. 2019
19. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
18. 06. 2019 Výpis z usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 11. 6. 2019
12. 06. 2019 Informace o termínu konání Jedovnických hodů 2019
06. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
03. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 11.6.2019
03. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
03. 06. 2019 Výpis z usnesení z 10. schůze rady městyse konané dne 28. 5. 2019
30. 05. 2019 OOP - usmrcování kormorána velkého
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška - usmrcování kormorána velkého
20. 05. 2019 Veřejná výzva - místo pečovatel/pečovatelka v DPS Jedovnice
15. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
15. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
15. 05. 2019 Záměr pronájem parkovacích ploch - výlov Olšovce
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci (ul. Podhájí)
13. 05. 2019 Výpis z usnesení z 9. schůze rady městyse konané dne 7. 5. 2019
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
30. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse

XML