Městys Jedovnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://jedovnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Jedovnice
Havlíčkovo náměstí 71
679 06 Jedovnice

Datová schránka: 5scbdu2
E-mail: kultura@jedovnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška,)územní rozhodnutí - stavba: , II/373Jedovnice - Křtiny - Březina, v k.ú. Jedovnice
03. 02. 2020 Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
29. 01. 2020 Výpis z usnesení z 20. schůze rady městyse konané dne 23. 1. 2020
29. 01. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83
22. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
21. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb.
09. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
08. 01. 2020 Výpis z usnesení z 19. schůze rady městyse konané dne 31. 12. 2019
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
20. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.
19. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2024
19. 12. 2019 Rozpočet výdajů městyse Jedovnice na rok 2020
19. 12. 2019 Rozpočet příjmů městyse Jedovnice na rok 2020
19. 12. 2019 Veřejnoprávní smlouva s SK
19. 12. 2019 Výpis z usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 12. 12. 2019
18. 12. 2019 Výběrové řízení - referent/referentka stavebního úřadu
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za komunální odpad
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veř. prostranství
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší některé OZV
12. 12. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
04. 12. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 12.12.2019
04. 12. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
04. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
03. 12. 2019 Výpis z usnesení z 18. schůze rady městyse konané dne 26. 11. 2019
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu výdajů městyse na rok 2020
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu příjmů městyse na rok 2020
25. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - návrh
12. 11. 2019 Záměr směny pozemků v souladu s GP číslo 1515 - 10018/2019
11. 11. 2019 Výpis z usnesení ze 17. schůze rady městyse konané dne 5. 11. 2019
31. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
31. 10. 2019 Výpis z usnesení z 9. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24. 10. 2019
25. 10. 2019 Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 17. 10. 2019
18. 10. 2019 Záměr pronájmu pozemku p. č. 980
18. 10. 2019 Výpis z usnesení z 15. schůze rady městyse konané dne 17. 10. 2019
17. 10. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 24.10.2019
17. 10. 2019 Záměr uzavřít dodatek na změnu délky platnosti nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2112/1
16. 10. 2019 Záměr - pronájmu části nebytových prostor budovy Na Kopci č.p. 83
15. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 10. 2019 Výpis z usnesení z 15. schůze rady městyse konané dne 8. 10. 2019
09. 10. 2019 Oznámení úplné uzavírky silnice úseku mezi obcemi Kotvrdovice a Krasová
01. 10. 2019 Výběrové řízení s aukcí - nemovitá věc
30. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
30. 09. 2019 Výpis z usnesení z 8. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24. 9. 2019
23. 09. 2019 Oznámení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK
19. 09. 2019 Záměr uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy

XML