Městys Drásov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://drasov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Drásov
Drásov 61
664 24 Drásov

Datová schránka: 9qaataw
E-mail: mestys@drasov.cz, starosta@drasov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.6.2019
11. 06. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení stezka pro chodce a cyklisty úsek Drásov
10. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018
10. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
05. 06. 2019 Závěrečný účet městyse Drásov za rok 2018
05. 06. 2019 FZŠ-Drásov-Cisternová automobilová stříkačka
05. 06. 2019 Svolání zasedání řádné Valné hromady SVaK Tišnovsko 19.6.2019
03. 06. 2019 Svolání schůze Zastupitelstva městyse Drásov 10.6.2019
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jm kraje
30. 05. 2019 Majetkoprávní záměr pronájem pozemku p.č. 1009 k.ú. Drásov
29. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace TJJ Lucky Drásov na pokrytí nákladů spojených s činností příjemce,účastí v soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2019
29. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace VS Drásov na pokrytí nákladů spojených s účastí sdružení v celorepublikových soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a akcí pořádaných v průběhu roku 2019
29. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 v obci Drásov
29. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření ČOV Drásov-Malhostovice
22. 05. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.5.2019
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnici II. třídy č. II/377
13. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 24. a 25.5.2019
09. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na pokrytí nákladů spojených s účastí příjemce v soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2019
06. 05. 2019 Rozpočtové opaření č.2
06. 05. 2019 Svolání schůze Zastupitelstva městyse Drásov 15.5.2019
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2018
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2019
26. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu městyse Drásov za rok 2018
24. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření ČOV Drásov-Malhostovice
17. 04. 2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.4.2019
11. 04. 2019 Rozpočet SVaK Tišnovsko na rok 2019
10. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
10. 04. 2019 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy lesy na území České republiky
03. 04. 2019 Konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ky MŠ Čebín
27. 03. 2019 Rozpočtové opratření č.1
27. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
27. 03. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019
27. 03. 2019 Rozpočtové opatření č.4
26. 03. 2019 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP konané ve dnech 24. a 25.5.2019
15. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na pokrytí nákladů spojených s realizací akce Dofinancování stavebních prací-výměna oken v Drásovské sokolovně,pořízení nových židlí do hlavního sálu
15. 03. 2019 Návrh rozpočtu ČOV Drásov-Malhostovice na rok 2019
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
08. 03. 2019 Svolání zasedání řádné Valné hromady SVaK Tišnovsko 27.3.2019
07. 03. 2019 Nástavba ZŠ Drásov č. ev. 32- podklady zakázky jsou určeny pouze pro jednoho osloveného dodavatele
06. 03. 2019 Nástavba ZŠ Drásov č.ev.32
04. 03. 2019 FÚ JmK Upozornění na možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
01. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici údržbář Brno-Kníničky
27. 02. 2019 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2019
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam poplatek komunální odpad 2016
26. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici právník, stavební referent Brno-Kníničky
25. 02. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.2.2019
19. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici údržbář Brno-Kníničky
13. 02. 2019 Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rok 2018
11. 02. 2019 Svolání schůze Zastupitelstva městyse Drásov 18.2.2019

XML