Městys Doudleby nad Orlicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://doudleby.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68
517 42 Doudleby nad Orlicí

Datová schránka: j4dbemd
E-mail: obec@doudleby.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2023 Aukční vyhláška (Vamberk)
26. 09. 2023 Oznámení o upuštění od veřejné dražby
26. 09. 2023 Vyhláška o určení data smrti
21. 09. 2023 Usnesení z 8. VZ ZM, konaného 14. 09. 2023
21. 09. 2023 Rozpočtové opatření č.1-8/2023
20. 09. 2023 Veřejná vyhláška - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy
19. 09. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
07. 09. 2023 Nedostatečně identifikovatelní vlastníci
07. 09. 2023 Usnesení z 19. zasedání rady městyse konaného 31.08.2023. 02. 2023
06. 09. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 819/11 k.ú. Doudleby nad Orlicí
06. 09. 2023 Pozvánka na 8. VZ ZM
06. 09. 2023 Záměr prodeje pozemků parc. č 29/1 a 29/5 k.ú. Doudleby nad Orlicí
04. 09. 2023 Aukční vyhláška (21.9.2023)
24. 08. 2023 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu
23. 08. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 819/11 k.ú. Doudleby nad Orlicí
23. 08. 2023 Usnesení z 18. zasedání RM, konaného 17. 08. 2023
21. 08. 2023 Oznámení o konání akce "80.-90.léta"
17. 08. 2023 Dokument "VV - Oznámení zahájen..." již není dostupný.
17. 08. 2023 VV - opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/3166
11. 08. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 08. 2023 Usnesení z 7. VZ ZM, konaného 03. 08. 2023
11. 08. 2023 Rozpočtové opatření č. 1-6/2023
10. 08. 2023 Usnesení z 17. zasedání rady městyse konaného 03. 08. 2023
10. 08. 2023 Záměr směny pozemků parc. č. 3170/2 a 3172/2 Vyhnánov a 364/1 Doudleby n.O.
31. 07. 2023 Oznámení o konání akce "Staré pecky a fláky"
21. 07. 2023 Pozvánka na 7. VZ ZM
20. 07. 2023 Rozhodnutí hejtmana KHK o ukončení období mimořádných klimatických podmínek
20. 07. 2023 Usnesení z 16. zasedání RM, konaného 18.7.2023
13. 07. 2023 Oznámení o konání akce "Staré pecky a fláky"
13. 07. 2023 Oznámení o uložení dokumentů DSO ORLICE
13. 07. 2023 Rozhodnutí hejtmana KHK o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
30. 06. 2023 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1175/1 k.ú. Vyhnánov
28. 06. 2023 Oznámení o konání akce "Staré pecky a fláky"
28. 06. 2023 Usnesení z 15. zasedání RM, konaného 22. 06. 2023
28. 06. 2023 Rozpočtové opatření č.1-5/2023
28. 06. 2023 Rozpočtové opatření č.1-4/2023
26. 06. 2023 VV - opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu
21. 06. 2023 Nabídka pracovního místa - údržba obce a veřejné zeleně
19. 06. 2023 VV - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
14. 06. 2023 VV-Opatření obecné povahy stanovení stálé úpravy provozu
14. 06. 2023 Aukční vyhláška
12. 06. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP na sil. I/11, I/14 Doudleby nad Orlicí, napojení, dokončovací práce
05. 06. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO Orlice 2022
02. 06. 2023 Usnesení z 6. VZ ZM, konaného 25. 05. 2023
02. 06. 2023 Oznámení o konání akce "Velešov Fest"
31. 05. 2023 Usnesení z 14. zasedání RM, konané 25. 05. 2023
22. 05. 2023 Aukční vyhláška (Vamberk)
17. 05. 2023 Pozvánka na 6. VZ ZM
16. 05. 2023 Usnesení z 13. zasedání RM, konaného 11. 05. 2023
15. 05. 2023 Závěrečný účet obce 2022 - městys Doudleby nad Orlicí

XML