Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/007910-G
18. 01. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení kapacity příjmu a zpracování odpadů EKO-SEPAR Nýřany“
18. 01. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení kapacity příjmu a zpracování odpadů EKO-SEPAR Nýřany“
18. 01. 2019 Bytové domy Světovar-blok G - vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí
17. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru sexuologie – ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
17. 01. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
16. 01. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Teletník a OMD Křenovy“
16. 01. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Teletník a OMD Křenovy“
16. 01. 2019 Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „I/20 Chválenice, přeložka” dle zákona č. 100/2001 Sb.
16. 01. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení k záměru „I/20 Chválenice, přeložka” dle zákona č. 100/2001 Sb.
15. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ze základních ochranných podmínek přírodních rezervací
15. 01. 2019 Zamítnutí části žádosti
15. 01. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro Rokycany a spádové území
15. 01. 2019 Výběrové řízení v oboru praktické lékařství pro děti a dorost - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Klatovy s rozš.působností
14. 01. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
14. 01. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou
14. 01. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou
14. 01. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou
11. 01. 2019 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně (aktualizaci) stanovení záplavového území vodního toku Vejprnického potoka v ř. km 0,000 - 2,916 a výzva k podání připomínek
11. 01. 2019 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Kaznějovského potoka v ř. km 0,000 - 6,820 a výzva k podání připomínek
11. 01. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení
09. 01. 2019 VV - vydaná Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
09. 01. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 22 integrovaného povolení
08. 01. 2019 Ukončení dokazování, seznámení s podklady rozhodnutí - výjimka dle zákona 114/1992 Sb.,Brinkman Polska Sp. z o. o
07. 01. 2019 Závěr zjišťovacího řízení "Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+"
04. 01. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Plzeň - City“
04. 01. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Plzeň - City“
04. 01. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.4 integrovaného povolení pro zařízení "Závod výkrmu kuřat Luby"
04. 01. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.4 integrovaného povolení pro zařízení "Závod výkrmu kuřat Nicov"
04. 01. 2019 PILSEN STEEL s. r. o. - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.
04. 01. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení v pochybnostech o vodním toku v k.ú. Klenová
02. 01. 2019 výběrové řízení v oboru – všeobecné praktické lékařství – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Koloveč s rozšířenou působností
28. 12. 2018 Výběrové řízení v oboru zubní lékařství – ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
27. 12. 2018 Výběrové řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Sušice s rozšířenou působností
21. 12. 2018 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
21. 12. 2018 Výsledek VŘ v oborech psychiatrie a klinická psychologie – ambulantní péče a dále pro obor všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území okresu Plzeň-město
21. 12. 2018 Výsledek výběrového řízení v oboru – dermatovenerologie - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
21. 12. 2018 Výběrové řízení v oboru – psychiatrie - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
20. 12. 2018 Výběrové řízení v druhu zdravotní péče - všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče ošetřovatelská a paliativní pro území správního obvodu obce Kdyně s rozšířenou působností
20. 12. 2018 Výsledek VŘ v oboru – oftalmologie- ambulantní péče pro území správního obvodu obce Nepomuk s rozšířenou působností
19. 12. 2018 Výběrové řízení v oboru – zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Žinkovy s rozšířenou působností
19. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
19. 12. 2018 Závěr zjišťovacího řízení "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba. nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)"
19. 12. 2018 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
19. 12. 2018 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/151568-G
17. 12. 2018 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
13. 12. 2018 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru gynekologie a porodnictví – ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město, s Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou
11. 12. 2018 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení II k využívání odpadů na lokalitě Zadní Chodov“
11. 12. 2018 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení II k využívání odpadů na lokalitě Zadní Chodov“

XML