Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Areál k nakládání s odpady Plzeň - Koterovská 522" Přečíst článek
09. 04. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
09. 04. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Závod živočišné výroby Nový Čestín" Přečíst článek
08. 04. 2020 Nařízení hejtmana Plzeňského kraje - regulační opatření v dopravě od 14.4.2020 00:00 hodin Přečíst článek
08. 04. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
08. 04. 2020 Rozhodnutí o změně rybářského revíru Bolevecký rybník Přečíst článek
07. 04. 2020 Oznámení o ukončení omezení provozu kontaktního místa Czech POINT pro veřejnost Přečíst článek
06. 04. 2020 Nabytí právní moci - změna č. 5 integrovaného povolení "Výrobna krmných směsí Klatovy" Přečíst článek
06. 04. 2020 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2020/041312-P Přečíst článek
06. 04. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "NOVARES - rozšíření areálu, fáze 3, Janovice nad Úhlavou" Přečíst článek
03. 04. 2020 Oznámení zahájení územního řízení Přečíst článek
03. 04. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou Přečíst článek
31. 03. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
31. 03. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
31. 03. 2020 Oznámení o prodloužení omezení provozu Krajského úřadu Plzeňského kraje pro veřejnost od 1. 4. 2020 do 11. 4. 2020 Přečíst článek
26. 03. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení limitu těžby v lomu na hrubou kamenickou výrobu v Tisu u Blatna ” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
26. 03. 2020 Oznámení o svolání 21. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
26. 03. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
25. 03. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou- Opravné rozhodnutí - D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda Přečíst článek
25. 03. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou- Opravné rozhodnutí - D3 0304 Václavice - Voračice Přečíst článek
25. 03. 2020 Rozhodnutí o odvolání Přečíst článek
24. 03. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky" Přečíst článek
24. 03. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO PLZEŇ" Přečíst článek
24. 03. 2020 Oznámení o prodloužení omezení provozu Krajského úřadu Plzeňského kraje pro veřejnost Přečíst článek
24. 03. 2020 Nařízení hejtmana Plzeňského kraje - regulační opatření v dopravě od 24.3.2020 od 06:00 hodin Přečíst článek
21. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Zahořanského potoka v ř. km 0,00 - 13,85 Přečíst článek
21. 03. 2020 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „AMESIDE“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
21. 03. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 21 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna" Přečíst článek
21. 03. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Operační program Doprava pro období 2021 - 2027" Přečíst článek
21. 03. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „LC Přehýšov, etapa 2, Hala B.3” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
21. 03. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 14 integrovaného povolení pro zařízení "Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká" Přečíst článek
21. 03. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 6 pro zařízení "Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky" Přečíst článek
21. 03. 2020 Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb. Přečíst článek
21. 03. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
21. 03. 2020 Regulační opatření v dopravě v Plzeňském kraji Přečíst článek
21. 03. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou- Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda Přečíst článek
20. 03. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou- Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0304 Václavice - Voračice Přečíst článek
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území Otavy v ř. km 92,597 - 93,655 Přečíst článek
19. 03. 2020 Nařízení hejtmana Plzeňského kraje - používání ochranných prostředků dýchacích cest ve veřejné dopravě Přečíst článek
19. 03. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Termická depolymerizace plastů" Přečíst článek
19. 03. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027" Přečíst článek
19. 03. 2020 Oznámení o omezení provozu Krajského úřadu Plzeňského kraje pro veřejnost Přečíst článek
07. 03. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027" Přečíst článek
07. 03. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření skladového areálu PTÁČEK - správa, a.s., Vejprnice” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
07. 03. 2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Úhlavy v ř. km 14,2 - 91,8 a výzva k podání připomínek Přečíst článek
07. 03. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
07. 03. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Flora Břasy“ Přečíst článek
08. 02. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Osek – hala pro výkrm brojlerů” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
08. 02. 2020 Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva na RR Střela 6 Přečíst článek
08. 02. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou“. Přečíst článek

XML