Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 02. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Osek – hala pro výkrm brojlerů” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
08. 02. 2020 Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva na RR Střela 6 Přečíst článek
08. 02. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou“. Přečíst článek
08. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a Dunaje na území České republiky k připomínkám Přečíst článek
08. 02. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
08. 02. 2020 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
08. 02. 2020 Stavební povolení pro stavbu dráhy "Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov" Přečíst článek
08. 02. 2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně (aktualizaci) stanovení záplavového území vodního toku Otava v ř. km 92,597 - 93,655 a výzva k podání připomínek Přečíst článek
08. 02. 2020 Nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Asanační podnik Biřkov" Přečíst článek
08. 02. 2020 Zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“. Přečíst článek
08. 02. 2020 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Tachov – regionální sušárna kalů“ Přečíst článek
08. 02. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Tachov – regionální sušárna kalů“ Přečíst článek
08. 02. 2020 Opatření obecné povahy Přečíst článek
08. 02. 2020 Rozhodnutí o odvolání - Středisko obchodu a služeb Kyšice Přečíst článek
08. 02. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027“ Přečíst článek
08. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o zřízení bezpečnostních pásem Přečíst článek
08. 02. 2020 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Park Mlýnec - Vysočany, objekt M9" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
06. 02. 2020 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Tachov – obytný soubor BD a RD, lokalita Na Výspě, 2. etapa“ Přečíst článek
06. 02. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Tachov – obytný soubor BD a RD, lokalita Na Výspě, 2. etapa“ Přečíst článek
06. 02. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "Provoz zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů včetně mletí a mytí PET lahví - změna na zdroji zpracování plastů, STF Palstic Recycling CZ s.r.o. Plzeň" Přečíst článek
05. 02. 2020 Usnesení o přerušení odvolacího řízení spis zn. ZN/45/RR/20 Přečíst článek
05. 02. 2020 Rozhodnutí v odvolacím řízení spis zn. ZN/598/RR/19 Přečíst článek
05. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení v oboru všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Strážov Přečíst článek
05. 02. 2020 Nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení pro zařízení Kermi Stříbro Přečíst článek
05. 02. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „LASSELSBERGER, s.r.o., lokalita Chlumčany“ Přečíst článek
01. 11. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení "Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká"
25. 10. 2019 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
24. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
22. 10. 2019 Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
22. 10. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň” podle zákona č. 100/2001 Sb.
22. 10. 2019 Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k vydání integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky" ve Stříbře
21. 10. 2019 Dokument "Přerušení odvolacího ..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru - zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Domažlice s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru – klinický logoped – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Nezvěstice s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru – kardiologie – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Dobřany s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru – všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče ošetřovatelská a paliativní pro území správního obvodu obce Kdyně s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Přeštice II.” dle zákona č. 100/2001 Sb.
18. 10. 2019 Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020
18. 10. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Nýřany s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Výběrové řízení v oborech pneumologie a ftizeologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, kardiologie, diabetologie, otorinolaryngologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Plasy
18. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru diabetologie - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Radnice
17. 10. 2019 Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
17. 10. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení
16. 10. 2019 Veřejné projednání k záměru "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)"

XML