Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
03. 07. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
02. 07. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce haly č. 1 na farmě pro chov nosnic Velký Malahov” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
01. 07. 2020 Rozhodnutí o odvolání Přečíst článek
30. 06. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost Přečíst článek
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání Přečíst článek
30. 06. 2020 Stanovisko k návrhu Změny č. 2 územního plánu Chodová Planá Přečíst článek
29. 06. 2020 Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí Přečíst článek
25. 06. 2020 Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji Přečíst článek
25. 06. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - schválení mimořádné manipulace na VD České Údolí Přečíst článek
24. 06. 2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Hadovky v ř. km 0,000 - 21,110 a výzva k podání připomínek Přečíst článek
24. 06. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Opravné rozhodnutí - D3 0304 Václavice - Voračice Přečíst článek
24. 06. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020" Přečíst článek
23. 06. 2020 Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „FARMA ZÁLESÍ" Přečíst článek
18. 06. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Výkrm jatečné drůbeže Loužná“ Přečíst článek
18. 06. 2020 Rozhodnutí o změně postupu zarybňování rybářských revírů ČRS, z.s., ZÚS Přečíst článek
18. 06. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Kompostárna Všeruby” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
18. 06. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „KLEMENTKA – BAŠTA. ZAŘÍZENÍ PRO VYYUŽITÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
15. 06. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice“ Přečíst článek
15. 06. 2020 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku jílů žáruvzdorných ostatních Kyšice - Ejpovice" Přečíst článek
11. 06. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
11. 06. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
11. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k žádosti o změnu č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Technologie žárového zinkování kusového zboží“ dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek
10. 06. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (2021 - 2027)" Přečíst článek
10. 06. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027" Přečíst článek
10. 06. 2020 Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Horšovský Týn Přečíst článek
05. 06. 2020 Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení "D5, přestavba odpočívky Rozvadov" Přečíst článek
05. 06. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "D5, přestavba odpočívky Rozvadov" Přečíst článek
03. 06. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050" Přečíst článek
29. 05. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
28. 05. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Vyrozumění o podaném odvolání, výzva k vyjádření - D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda Přečíst článek
28. 05. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Vyrozumění o podaném odvolání, výzva k vyjádření - D3 0304 Václavice – Voračice Přečíst článek
28. 05. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Vyrozumění o podaném odvolání, výzva k vyjádření D3 - Přivaděč Týnec nad Sázavou Přečíst článek
28. 05. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030" Přečíst článek
28. 05. 2020 Vrácení dokumentace vlivů záměru „AMESIDE“ na životní prostředí k přepracování dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
28. 05. 2020 Oznámení o konání 22. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
26. 05. 2020 Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení "Prodejna potravin LIDL Plzeň, ul. Vejprnická" Přečíst článek
26. 05. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "Prodejna potravin LIDL Plzeň, ul. Vejprnická" Přečíst článek
20. 05. 2020 Zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „FARMA ZÁLESÍ“. Přečíst článek
20. 05. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje" Přečíst článek
19. 05. 2020 Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020 Přečíst článek
18. 05. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0301-0303 Praha - Václavice Přečíst článek
18. 05. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Drůbežárna Vejprnice“. Přečíst článek
18. 05. 2020 Rozhodnutí o odvolání spis. zn.: ZN/172/RR/20 Přečíst článek
14. 05. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území Úhlavy v ř. km 14,2 - 91,8 Přečíst článek
13. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení k žádosti o provedení mimořádné manipulace na vodním díle České Údolí Přečíst článek
12. 05. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "I/20 Losiná - okružní křižovatka" Přečíst článek
12. 05. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
11. 05. 2020 Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení limitu těžby v lomu na hrubou kamenickou výrobu v Tisu u Blatna“, doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek

XML