Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 12. 2023 Rozhodnutí - prodloužení platnosti odchylného postupu pro ZÚS ČRS - kormorán velký Přečíst článek
07. 12. 2023 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
06. 12. 2023 Oznámení o konání 25. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
06. 12. 2023 Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Modernizace farmy Vílov" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
06. 12. 2023 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Modernizace farmy Vílov" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
30. 11. 2023 Veřejná vyhláška: Výzva, vyjádření k podanému odvolání proti Rozhodnutí o umístění stavby I/26 D5 - Stod Přečíst článek
29. 11. 2023 Oznámení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na "III/18018 Tymákov - průtah" Přečíst článek
27. 11. 2023 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice" dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek
27. 11. 2023 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Lazce" dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek
27. 11. 2023 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek
24. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Přečíst článek
24. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Přečíst článek
23. 11. 2023 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zpevněné plochy a terénní úpravy pozemku parc. č. 1622/44, k.ú. Planá” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
23. 11. 2023 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Chotíkov" Přečíst článek
22. 11. 2023 Oznámení veřejnosti o vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru „VTE Zhoř” Přečíst článek
22. 11. 2023 Závěr zjišťovacího řízení k záměru „VTE Zhoř” – doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek
15. 11. 2023 Oznámení o konání mimořádného 24. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
15. 11. 2023 Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí - I/27 Přeštice - obchvat Přečíst článek
15. 11. 2023 Zahájení zjišťovacího řízení "CTPark Nýřany, průmyslově-logistický areál" Přečíst článek
14. 11. 2023 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení "Vypěňování dílů a montáž autosedaček GRAMMER CZ, s.r.o." Přečíst článek
09. 11. 2023 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo p. č. 204/11 v k.ú. Špičák“ dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
09. 11. 2023 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Průmyslová zóna CTPark Bor, Objekt B4.1 - technologie provozu Autoneum" Přečíst článek
08. 11. 2023 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí na přeložku II/605 Ejpovice Přečíst článek
08. 11. 2023 Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „STATEK HAMOUZ" Přečíst článek
08. 11. 2023 Oznámení o postupu odvolacího orgánu Přečíst článek
07. 11. 2023 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
07. 11. 2023 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „I/27 Švihov - Klatovy” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
07. 11. 2023 Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Prodejna potravin LIDL, Nepomuk” Přečíst článek
07. 11. 2023 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Prodejna potravin LIDL, Nepomuk” – doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek
06. 11. 2023 Usnesení přerušení řízení - společné řízení I/26 Plzeň, OK, Domažlická - Folmavská Přečíst článek
03. 11. 2023 Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2024 Přečíst článek
03. 11. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou Přečíst článek
03. 11. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou Přečíst článek
30. 10. 2023 Stanovisko k návrhu koncepce "Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+" Přečíst článek
25. 10. 2023 Oznámení záměru "Výstavba a provoz malé modulární jaderné elektrárny s celkovou kapacitou až 1 300 MWe v technologii BWRX-300 v lokalitě Stawy Monowskie, Město Osvětim" Přečíst článek
24. 10. 2023 Opatření obecné povahy - nadměrná přeprava Přečíst článek
23. 10. 2023 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 35 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika" Přečíst článek
23. 10. 2023 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 30 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna" Přečíst článek
20. 10. 2023 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace farmy Vílov” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
19. 10. 2023 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Provoz žárového zinkování Bezdružice" dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek
16. 10. 2023 Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. PK-RR/5193/23 ze dne 16.10.2023 Přečíst článek
13. 10. 2023 Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrt pro tepelné čerpadlo p.č. 568/90 v k.ú. Litice u Plzně” Přečíst článek
13. 10. 2023 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrt pro tepelné čerpadlo p.č. 568/90 v k.ú. Litice u Plzně” – doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek
13. 10. 2023 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Povrchová úprava kovových dílů(kataforézní lakování)"" Přečíst článek
11. 10. 2023 Doručení rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou - Kanalizace a ČOV Nezamyslice Přečíst článek
09. 10. 2023 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení pro zařízení „Závod na porážku a zpracování jateční drůbeže“ Přečíst článek
06. 10. 2023 Seznámení s podklady pro rozhodnutí spis zn. ZN/415/RR/22 Přečíst článek
06. 10. 2023 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „VTE Zhoř” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
05. 10. 2023 Veřejná vyhláška, Rozhodnutí o umístění stavby I_26 D5 - Stod, přeložka silnice I_26 v úseku D5 - STOD Přečíst článek
05. 10. 2023 Návrh opatření obecné povahy - nadměrná přeprava Přečíst článek

XML