Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Volná místa na středních školách
20. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke změně záměru „Modernizace mléčné farmy Draženov” podle zákona č. 100/2001 Sb.
20. 05. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
16. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2020"
16. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "CTPark Stříbro - STR2"
15. 05. 2019 Oznámení o postupu odvolacího orgánu (sp. zn. ZN/218/RR/19)
15. 05. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 6 pro zařízení „KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. – výroba neželezných kovů” vydaného dle zákona č. 76/2002 Sb.
14. 05. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/058523-P
14. 05. 2019 Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k vydání integrovaného povolení pro zařízení "Povrchová úprava kovových dílů (kataforézní lakování)"
10. 05. 2019 Odvolání proti usnesení Městského úřadu Nýřany, odboru výstavby
10. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oborech chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, gastroenterologie a vnitřní lékařství – ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
10. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Termické zpracování odvodněných kalů na ČOV Tachov” podle zákona č. 100/2001 Sb.
07. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace Západočeské obalovny” dle zákona č. 100/2001 Sb.
06. 05. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/055043-P
03. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oboru - klinický logoped - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-jih
03. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke změně záměru „B&Bartoni - zařízení ke sběru, výkupu a úpravě ostatních odpadů - navýšení kapacity” podle zákona č. 100/2001 Sb.
03. 05. 2019 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „MVE Nové Městečko” na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
02. 05. 2019 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Soubor staveb Zhůří u Rejštejna” na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
02. 05. 2019 Závěr zjišťovacího řízení "KDK Automotive Czech, s.r.o., výrobní hala"
30. 04. 2019 Výsledek VŘ v oboru fyzioterapie - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
30. 04. 2019 Výsledek VŘ v oboru sexuologie - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
30. 04. 2019 Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb.
30. 04. 2019 Výsledek VŘ v oboru – všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
30. 04. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru neurologie - ambulantní péče pro Sušici a spádové území
26. 04. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Stáje pro kuřata – farma Chocenický Újezd“
26. 04. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Stáje pro kuřata – farma Chocenický Újezd“
26. 04. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 23 integrovaného povolení
26. 04. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 19 integrovaného povolení
26. 04. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou - VGP Park Rochlov
26. 04. 2019 Oznámení veřejnosti - Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou - VGP Park Rochlov
25. 04. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí
24. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
24. 04. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Průmyslová zóna CTPark Bor, Objekt B4.1 - technologie provozu Autoneum"
18. 04. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
16. 04. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "MEA Metal Applications, s.r.o., výrobní hala" dle zákona č. 100/2001 Sb.
15. 04. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.9 integrovaného povolení pro zařízení "HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., provozovna Velké Hydčice"
11. 04. 2019 Oznámení veřejnosti - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou "I/20 Kasejovice, obchvat - 2019"
11. 04. 2019 Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou "I/20 Kasejovice, obchvat - 2019"
10. 04. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.4 integrovaného povolení pro zařízení "Farma výkrmu kuřecích brojlerů Boječnice"
09. 04. 2019 Zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti o vydání integrovaného povolení
09. 04. 2019 "I/27 ŽELEZNÁ RUDA - PRUTAH, úsek most ev.č. 27-110-železniční přejezd"- stavební povolení
04. 04. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Výrobna betonových dílců a výrobna betonových směsí BERGER beton, závod Litice” podle zákona č. 100/2001 Sb.
04. 04. 2019 Výběrové řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Švihov
04. 04. 2019 Výběrové řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Klatovy s rozš. působností
03. 04. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce zinkovny Bezdružice” podle zákona č. 100/2001 Sb.
03. 04. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce zinkovny Bezdružice” dle zákona č. 100/2001 Sb.
02. 04. 2019 Bezúplatný převod části silnice
02. 04. 2019 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
01. 04. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/040579-P
28. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/038014-G

XML