Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Seznámení s podklady pro rozhodnutí
13. 09. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/109711-P
13. 09. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Stavba stáje pro jalovice – Farma Hvozd – Hvozdecká zemědělská a.s.“
13. 09. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Stavba stáje pro jalovice – Farma Hvozd – Hvozdecká zemědělská a.s.“
12. 09. 2019 Výsledek VŘ v oborech chirurgie a ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
12. 09. 2019 Výsledek VŘ v oboru fyzioterapie - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
12. 09. 2019 Výsledek VŘ v oboru – psychiatrie - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Blovice s rozšířenou působností
12. 09. 2019 Výsledek VŘ v oboru – dětská neurologie – ambulantní péče pro území
12. 09. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru endokrinologie a diabetologie - ambulantní péče pro území správního obvodu obcí Klatovy, Domažlice, Přeštice, Sušice a Horažďovice
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení k žádosti o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo Hracholusky
11. 09. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s."
11. 09. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
10. 09. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Plzeň – Rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý Vrch, etapa 1“
10. 09. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Plzeň – Rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý Vrch, etapa 1“
04. 09. 2019 Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení k odstraňování kapalných odpadů - areál ČOV Rokycany"
04. 09. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Farma výkrmu kuřecích brojlerů Boječnice“
04. 09. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru klinická psychologie - ambulantní péče pro oblast Plzeň-město
28. 08. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecná sestra - pro oblast Plzeňského kraje
28. 08. 2019 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
28. 08. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
27. 08. 2019 Odůvodněný písemný závěr zjišťovacího řízení k záměru „AMESIDE” podle zákona č. 100/2001 Sb.
27. 08. 2019 Oznámení o vydání odůvodněného písemného závěru zjišťovacího řízení k záměru „AMESIDE” podle zákona č. 100/2001 Sb.
27. 08. 2019 Nabytí právní moci změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Závod na výrobu svařovaných komponentů Holýšov"
27. 08. 2019 Návrh koncepce "Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+"
27. 08. 2019 Dokumentace vlivů na životní prostředí "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)"
26. 08. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO PLZEŇ"
26. 08. 2019 Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení "I/26 Babylon - obchvat"
26. 08. 2019 Závěr zjišťovacího řízení "I/26 Babylon - obchvat"
22. 08. 2019 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
21. 08. 2019 Výběrové řízení v oboru klinický logoped– ambulantní péče pro území správního obvodu obce Nezvěstice s rozšířenou působností
21. 08. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/099910-P
19. 08. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Farma Hošťka - Stavba zimoviště a silážního žlabu” podle zákona č. 100/2001 Sb.
19. 08. 2019 Vyrozumění o doplnění žádosti, doručované veřejnou vyhláškou, ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení k odstraňování kapalných odpadů - areál ČOV Rokycany"
16. 08. 2019 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
16. 08. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Výkrmna brojlerů Staňkov“
16. 08. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Výkrmna kuřat Henigarov“
14. 08. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oboru - kardiologie- ambulantní péče pro území správního obvodu obce Dobřany s rozšířenou působností
14. 08. 2019 Výběrové řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností
09. 08. 2019 Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
09. 08. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Výkrm kuřat Kolinec II.“
08. 08. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Stavba stáje pro jalovice – Farma Hvozd – Hvozdecká zemědělská a.s.“ podle zákona č. 100/2001 Sb.
08. 08. 2019 Zahájení přezkumného řízení Územního plánu Rokycany
08. 08. 2019 Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „FARMA ZÁLESÍ – DZ KLATOVY”
08. 08. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „FARMA ZÁLESÍ – DZ KLATOVY” – doručované veřejnou vyhláškou
06. 08. 2019 Nabytí právní moci rozhodnutí ve věci vynětí zařízení z režimu zákona o integrované prevenci pro zařízení "Vypěňovací zařízení pro výrobu chladících boxů" Elkamet s.r.o.
06. 08. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení "CTPark Plzeň, Hala BP6 Wacker, Výroba tekutých silikonů"
05. 08. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Výkrm drůbeže Kolinec I.“
05. 08. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Rychlovýkrm Horšov"
02. 08. 2019 Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení pro záměr "P3 Park Myslinka"
02. 08. 2019 Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení doručovaného veřejnou vyhláškou pro záměr "P3 Park Myslinka"

XML