Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 11. 2021 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO PLZEŇ" Přečíst článek
25. 11. 2021 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/144958-G Přečíst článek
25. 11. 2021 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/143556-G Přečíst článek
22. 11. 2021 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky" Přečíst článek
15. 11. 2021 Stanovisko "Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň Koterov (mimo) Přečíst článek
12. 11. 2021 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Oznámení o konání mimořádného 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
10. 11. 2021 Zveřejnění návrhu koncepce "Operační program Rybářství 2021 - 2027" Přečíst článek
09. 11. 2021 Zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Ball CZ2 Plant Pilsen" Přečíst článek
09. 11. 2021 „Změna Vyhlášky o Národním parku Bayerischer Wald“ – zveřejnění dodatečných dokumentů k návrhu koncepce Přečíst článek
08. 11. 2021 Oznámení zahájení stavebního řízení Přečíst článek
05. 11. 2021 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení „FARMA ZÁLESÍ“ Přečíst článek
02. 11. 2021 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
01. 11. 2021 Zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Věznice Bory - Areál pro zaměstnávání odsouzených v kovovýrobě" Přečíst článek
01. 11. 2021 Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí Přečíst článek
01. 11. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby Přečíst článek
01. 11. 2021 Stanovisko k návrhu koncepce "Operační program Doprava pro programové období 2021 - 2027" Přečíst článek
29. 10. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Recyklační zařízení Týnec” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
27. 10. 2021 Stanovisko k návrhu koncepce "Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027" Přečíst článek
27. 10. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení "ALFA KOVO, S.R.O. - ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR A ÚPRAVU VOZIDEL Z RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY, VYJMA SILNIČNÍ – NAVÝŠENÍ KAPACITY ZAŘÍZENÍ“ Přečíst článek
27. 10. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení "BRUDER CZ, s.r.o., rozšíření 2021" Přečíst článek
27. 10. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení "Rozšíření provozu zpracování plastů, ACTI PACK CZ, a.s., Rozvojová zóna 560, 340 21 Janovice nad Úhlavou" Přečíst článek
26. 10. 2021 Opatření Krajského úřadu Plzeňského kraje Přečíst článek
26. 10. 2021 Závěr zjišťovacího řízení k záměru „CPI Park Plzeň” – doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek
26. 10. 2021 Oznámení veřejnosti o vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru „CPI Park Plzeň” Přečíst článek
21. 10. 2021 Veřejné projednání střednědobého a akčního plánu sociálních služeb na rok 2022 Přečíst článek
20. 10. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Stavba hal pro výkrm brojlerů – farma Měcholupy” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
15. 10. 2021 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 31 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika" Přečíst článek
14. 10. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
13. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Sedlišťského potoka v ř. km 0,000 - 18,161 Přečíst článek
13. 10. 2021 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "I/22 Horažďovice – obchvat" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
13. 10. 2021 Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "I/22 Horažďovice – obchvat" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
13. 10. 2021 Rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Pickrov Přečíst článek
12. 10. 2021 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 26 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna" Přečíst článek
07. 10. 2021 Zveřejnění dokumentace k záměru „Klatovy - Čertovka haly pro výkrm brojlerů” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
06. 10. 2021 Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
06. 10. 2021 Návrh koncepce "Změna vyhlášky o Národním parku Bayerischer Wald" Přečíst článek
05. 10. 2021 VV - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK Přečíst článek
05. 10. 2021 Oznámení o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Farma pro chov nosnic Hamouz” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
05. 10. 2021 Závěr zjišťovacího řízení "Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 s výhledem do roku 2035" Přečíst článek
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Zubřiny v ř. km 0,000 - 33,620 Přečíst článek
04. 10. 2021 Stanovisko k návrhu koncepce "Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost 2021 - 2027" Přečíst článek
01. 10. 2021 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení pro zařízení „Závod výkrmu prasat Hejná“. Přečíst článek
30. 09. 2021 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním - Pec tatašky a Pec doplňky" Přečíst článek
29. 09. 2021 Stanovisko k návrhu koncepce "Operační program životního prostředí 2021 - 2027" Přečíst článek
24. 09. 2021 Dokument "Usnesení přerušení ří..." již není dostupný.
24. 09. 2021 Oznámení - souhlas dle § 54 z. 114/1992Sb. , vypouštění čmeláků, Jan Šeffer Přečíst článek
24. 09. 2021 Stanovisko k návrhu koncepce "Operační program Jan Amos Komenský (2021 - 2027)" Přečíst článek
23. 09. 2021 Zveřejnění žádosti ve věci vydání rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení „FARMA ZÁLESÍ“. Přečíst článek
23. 09. 2021 Oznámení zahájení stavebního řízení Přečíst článek

XML