Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „Závod na porážku a zpracování jateční drůbeže“ Přečíst článek
22. 06. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI" Přečíst článek
17. 06. 2022 Rozhodnutí o odvolání č.j. PK-RR/588/22 ze dne 16.6.2022 Přečíst článek
16. 06. 2022 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "PILSEN STEEL s.r.o." dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek
16. 06. 2022 Rozhodnutí v odvolacím řízení Přečíst článek
14. 06. 2022 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)" Přečíst článek
14. 06. 2022 Výzva k vyjádření k podanému odvolání Přečíst článek
10. 06. 2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02452022 Přečíst článek
09. 06. 2022 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
08. 06. 2022 Zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod výkrmu kuřat Čertovka“, doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek
08. 06. 2022 Dokument "Rozhodnutí prodloužen..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. Přečíst článek
07. 06. 2022 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 8 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba interiérových dílů za použití PUR" společnosti Ideal Automotive Bor, s.r.o. Přečíst článek
07. 06. 2022 Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb Přečíst článek
07. 06. 2022 Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Terénní úpravy v areálu býv. cihelny Blovice" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
07. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Terénní úpravy v areálu býv. cihelny Blovice" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
07. 06. 2022 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
06. 06. 2022 Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí Přečíst článek
06. 06. 2022 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/074984-P Přečíst článek
02. 06. 2022 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Nýřany terminál – instalace technologie do Haly A” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
02. 06. 2022 Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
31. 05. 2022 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů" Přečíst článek
26. 05. 2022 Rozhodnutí o odvolání Regenerace sídliště Mládežníků, Pražská, Kozlerova, Raisova“ Přečíst článek
26. 05. 2022 Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Skládka odpadů Lazce, 2. etapa rozšíření" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
26. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Skládka odpadů Lazce, 2. etapa rozšíření" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
25. 05. 2022 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Krašovice a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Krašovice" na životní prostředí Přečíst článek
20. 05. 2022 Seznámení s podklady rozhodnutí Přečíst článek
18. 05. 2022 Výzva Krajského soudu v Plzni potencionálním účastníkům řízení vedeného pod sp. zn. 57 A 37/2022 Přečíst článek
18. 05. 2022 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Chotětín" dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek
17. 05. 2022 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 318/11 v k.ú. Špičák” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
13. 05. 2022 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064324-P Přečíst článek
11. 05. 2022 Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení "Zpracování kameniva z odvalu" Přečíst článek
11. 05. 2022 Závěr zjišťovacího řízení "Zpracování kameniva z odvalu" Přečíst článek
11. 05. 2022 Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "I/19 Losiná - Nezvěstice" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
11. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "I/19 Losiná - Nezvěstice" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
11. 05. 2022 Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji Přečíst článek
06. 05. 2022 Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Zahloubení kamenolomu Luženičky” Přečíst článek
06. 05. 2022 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zahloubení kamenolomu Luženičky ” – doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek
06. 05. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení "Mechanická recyklace plastů (PE folií) s technologií "suchého" praní a regulace, vnitroareál Dýšina" Přečíst článek
05. 05. 2022 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/061138-P Přečíst článek
05. 05. 2022 Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN - zastavení řízení Přečíst článek
04. 05. 2022 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s." Přečíst článek
03. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí prodloužen..." již není dostupný.
29. 04. 2022 Stavební povolení "I/19 - Nezvěstice - průtah" Přečíst článek
29. 04. 2022 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/057623-G Přečíst článek
28. 04. 2022 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Radbuzy v ř. km 6,900 - 93,800 a výzva k podání připomínek Přečíst článek
26. 04. 2022 Dokument "Výzva k seznámení s p..." již není dostupný.
26. 04. 2022 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Terénní úpravy v areálu býv. cihelny Blovice” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
26. 04. 2022 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení "Areál k nakládání s odpady Plzeň - Koterovská 522" Přečíst článek
26. 04. 2022 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení pro zařízení "PILSEN STEEL s. r. o." dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek

XML