Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/034053-G
15. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/033005-G
15. 03. 2019 Povolení výjimky k monitoringu
15. 03. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Farma pro chov nosnic Velký Malahov"
15. 03. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení
14. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o zastavení řízení o odstranění vraku ze sil. I/20 v Plzni
14. 03. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
13. 03. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke změně záměru „Stáje pro kuřata – farma Chocenický Újezd” podle zákona č. 100/2001 Sb.
13. 03. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení " VGP Park Rochlov"
12. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Kdyně s rozšířenou působností
12. 03. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení "KDK Automotive Czech, s.r.o., výrobní hala"
12. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oboru kardiologie - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
12. 03. 2019 Výběrové řízení v oboru – radiologie a zobrazovací metody - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Kaznějovského potoka v ř. km 0,000 - 6,820
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území Vejprnického potoka v ř. km 0,000 - 2,916
08. 03. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - Umístění míchacího zařízení na využívání odpadů a dalších materiálů
07. 03. 2019 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
06. 03. 2019 Výběrové řízení v oboru – zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Žinkovy s rozšířenou působností
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení - Rozšíření Zemědělského areálu Bušovice
06. 03. 2019 Oznámení o konání veřejného ústního jednání k záměru Rozšíření zemědělského areálu Bušovice
06. 03. 2019 Dokumentace vlivů záměru „Rozšíření zemědělského areálu Bušovice” na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
06. 03. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.3 integrovaného povolení pro zařízení "Farma pro odchov kuřic Myslív"
06. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí v pochybnostech o vodním toku v k.ú. Klenová
05. 03. 2019 Rozhodnutí o odvolání Občanského spolku Radyně proti rozhodnutí MěÚ Starý Plzenec
05. 03. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení
05. 03. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení "I/20 Kasejovice, obchvat - 2019"
05. 03. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.3 integrovaného povolení pro zařízení "Drůbežárna Obytce"
04. 03. 2019 Bezúplatný převod uličních vpustí a odrazových zrcadel
01. 03. 2019 Nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení změny č. 6 pro zařízení "Průmyslová výroba krmiv Domažlice"
28. 02. 2019 Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb.
28. 02. 2019 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru: "Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava"
27. 02. 2019 Změna zveřejněného oznámení
22. 02. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/024898-G
22. 02. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/024048-G
22. 02. 2019 Oznámení o postupu odvolacího orgánu
22. 02. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
21. 02. 2019 Rozhodnutí o odvolání č.j. PK-RR/4558/18 ze dne 19.02.2019
18. 02. 2019 Výběrové řízení v oboru fyzioterapie – ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
14. 02. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce zinkovny Bezdružice” dle zákona č. 100/2001 Sb.
14. 02. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Challenge Europe Park” podle zákona č. 100/2001 Sb.
14. 02. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Farma Libkov - výkrm brojlerů"
13. 02. 2019 Výsledek výběrového řízení v druhu zdravotní péče - zdravotnická dopravní služba pro území správního obvodu obce Domažlice s rozšířenou působností
13. 02. 2019 Bezúplatný převod části silnice
13. 02. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oboru - všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
12. 02. 2019 Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci přezkumu opatření obecné povahy
12. 02. 2019 Termín pro uplatnění připomínek ke zpracování LHP
11. 02. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Konsolidační centrum Rokycany” dle zákona č. 100/2001 Sb.
11. 02. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Konsolidační centrum Rokycany” podle zákona č. 100/2001 Sb.
11. 02. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Sklad ocelových tyčí a svitků APB Losiná” podle zákona č. 100/2001 Sb.
11. 02. 2019 Výběrové řízení v oboru neurologie - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Sušice s rozšířenou působností

XML