Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Oznámení o postupu odvolacího orgánu
22. 07. 2019 Výběrové řízení v oboru všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Nýřany s rozšířenou působností
17. 07. 2019 Rozhodnutí o odvolání č. j. PK-RR/2502/19 - vrata Křimice
16. 07. 2019 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Třemošná v ř. km 0,000 – 20,452 a výzva k podání připomínek
16. 07. 2019 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Zahořanského potoka v ř. km 0,00 – 13,85 a výzva k podání připomínek
16. 07. 2019 Bezúplatný převod účelové komunikace
16. 07. 2019 Závěr zjišťovacího řízení "CTPark Plzeň, Hala BP10 Megatech"
15. 07. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Rozšíření zemědělského areálu Bušovice” na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
15. 07. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou – navýšení projektované kapacity chovu” na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
12. 07. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Povrchová úprava kovových dílů (kataforézní lakování)"
11. 07. 2019 Rozhodnutí o odvolání čj.PK-RR/2032/19 ze dne 10. 7. 2019
08. 07. 2019 Výběrové řízení v oboru - dětská neurologie - ambulantní péče pro území okresů Domažlice, Tachov, Plzeň-jih a Klatovy
04. 07. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
03. 07. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace mléčné farmy Draženov“
03. 07. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace mléčné farmy Draženov“
03. 07. 2019 Závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019- 2022"
03. 07. 2019 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Závěr zjišťovacího řízení "CPI Park Mlýnec, Haly M13 a M14"
03. 07. 2019 Oznámení veřejnosti - Závěr zjišťovacího řízení "CPI Park Mlýnec, Haly M13 a M14"
28. 06. 2019 Výběrové řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Švihov
27. 06. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „AMESIDE” podle zákona č. 100/2001 Sb.
26. 06. 2019 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „FARMA ZÁLESÍ – DZ KLATOVY” dle zákona č. 100/2001 Sb.
26. 06. 2019 Zveřejnění žádosti, doručované veřejnou vyhláškou, ve věci vydání rozhodnutí o integrovaném povolení společnosti „Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.“
21. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „Soubor staveb Zhůří u Rejštejna” na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
20. 06. 2019 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "P3 Park Myslinka"
20. 06. 2019 Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Termické zpracování odvodněných kalů na ČOV Tachov“ dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
20. 06. 2019 Oznámení o vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Termické zpracování odvodněných kalů na ČOV Tachov“
19. 06. 2019 Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení "CTPark Stříbro - STR2"
19. 06. 2019 Závěr zjišťovacího řízení "CTPark Stříbro -STR2"
18. 06. 2019 Výsledek VŘ v oboru rehabilitační a fyzikální medicína - péče pro území okresu Plzeň-město
18. 06. 2019 Výsledek VŘ v oboru - radiologie a zobrazovací metody - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
18. 06. 2019 Výsledek VŘ v oboru psychiatrie - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
18. 06. 2019 Výsledek VŘ v oboru kardiologie - ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město
18. 06. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru – rehabilitační a fyzikální medicína - ambulantní péče pro obec Kdyně s rozšířenou působností
18. 06. 2019 Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace Západočeské obalovny”
18. 06. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace Západočeské obalovny” – doručované veřejnou vyhláškou
18. 06. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
14. 06. 2019 Rozhodnutí v odvolacím řízení - společné územní a stavební řízení
14. 06. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „MVE Nové Městečko“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
13. 06. 2019 Výběrové řízení v oboru - psychiatrie - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Blovice s rozšířenou působností
11. 06. 2019 Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „B&Bartoni – zařízení ke sběru, výkupu a úpravě ostatních odpadů – navýšení kapacity“
11. 06. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „B&Bartoni – zařízení ke sběru, výkupu a úpravě ostatních odpadů – navýšení kapacity“
11. 06. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "I/26 Babylon - obchvat"
07. 06. 2019 Návrh Akčních plánů protihlukových opatření
07. 06. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 24 integrovaného povolení
06. 06. 2019 Zveřejnění dokumentace k záměru „Farma pro chov nosnic Lom u Tachova” dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
05. 06. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí (sp. zn. ZN/218/RR/19)
05. 06. 2019 Výběrové řízení v oboru - endokrinologie a diabetologie - ambulantní péče pro území správního obvodu obcí s rozšířenou působnostní Klatovy, Domažlice, Přeštice, Sušice, Horažďovice
05. 06. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru fyzioterapie – ambulantní péče pro území okresu Plzeň-město

XML