Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 11. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení "Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká"
25. 10. 2019 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
24. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
22. 10. 2019 Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
22. 10. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň” podle zákona č. 100/2001 Sb.
22. 10. 2019 Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k vydání integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky" ve Stříbře
21. 10. 2019 Dokument "Přerušení odvolacího ..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru - zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Domažlice s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru – klinický logoped – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Nezvěstice s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru – kardiologie – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Dobřany s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru – všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče ošetřovatelská a paliativní pro území správního obvodu obce Kdyně s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Přeštice II.” dle zákona č. 100/2001 Sb.
18. 10. 2019 Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020
18. 10. 2019 Výsledek výběrového řízení v oboru všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Nýřany s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Výběrové řízení v oborech pneumologie a ftizeologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, kardiologie, diabetologie, otorinolaryngologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Plasy
18. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností
18. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru diabetologie - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Radnice
17. 10. 2019 Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
17. 10. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení
16. 10. 2019 Veřejné projednání k záměru "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)"
14. 10. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Odchovna brojlerů Soustov“
11. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru – psychiatrie - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Blovice s rozšířenou působností
11. 10. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oboru - zubní lékařství - ambulantní péče pro území obce Klatovy s rozšířenou působností
11. 10. 2019 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení k odstraňování kapalných odpadů - areál ČOV Rokycany"
10. 10. 2019 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
09. 10. 2019 Připomínkování návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020
09. 10. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Stříbro – hala Terra” podle zákona č. 100/2001 Sb.
09. 10. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Prodejna pro dům a zahradu, ulice Koldinova, Klatovy” podle zákona č. 100/2001 Sb.
09. 10. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oboru vnitřní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností
08. 10. 2019 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 10 integrovaného povolení pro zařízení "Závod na výrobu svařovaných komponentů Holýšov"
08. 10. 2019 Výběrové řízení v oboru dětské lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obcí Sušice, Kašperské Hory, Horažďovice, Kolinec
08. 10. 2019 Vyhlášení výběrového řízení v oboru chirurgie - jednodenní péče pro území správního obvodu obce Sušice s rozšířenou působností
07. 10. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/120363-P
07. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
07. 10. 2019 Oznámení o vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Farma Hošťka – Stavba zimoviště a silážního žlabu“
07. 10. 2019 Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Farma Hošťka – Stavba zimoviště a silážního žlabu“
07. 10. 2019 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.
04. 10. 2019 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
04. 10. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení "Aktualizace Národního programu snižování emisí 2019"
03. 10. 2019 Oznámení o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Farma pro chov nosnic Lom u Tachova” podle zákona č.100/2001 Sb.
02. 10. 2019 Rozhodnutí - přezkum Územního plánu Rokycany
02. 10. 2019 Stanovisko "Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+"
01. 10. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Obytný soubor RD, Stříbro, lokalita STR-BI-2R-D” dle zákona č. 100/2001 Sb.
01. 10. 2019 Zveřejnění žádosti o vydání rozhodnutí o změně č.2 integrovaného povolení pro zařízení "Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou", doručované veřejnou vyhláškou
27. 09. 2019 Dokument "Usnesení - přiznání p..." již není dostupný.

XML