Plzeňský kraj

Kraj
Čechy

http://plzensky-kraj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
E-mail: posta@kr-plzensky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Domažlice Okres Klatovy Okres Plzeň Okres Rokycany Okres Tachov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 Opatření Krajského úřadu Plzeňského kraje od 25. 1. 2021 Přečíst článek
21. 01. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť” podle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
20. 01. 2021 Oznámení o svolání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
20. 01. 2021 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
19. 01. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů - D3 Přivaděč Týnec nad Sázavou Přečíst článek
18. 01. 2021 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace farmy Nezbavětice” – doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek
18. 01. 2021 Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace farmy Nezbavětice” Přečíst článek
15. 01. 2021 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „BALL CZ2 PLANT” – doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek
15. 01. 2021 Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „BALL CZ2 PLANT” Přečíst článek
15. 01. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby Bolevec Přečíst článek
13. 01. 2021 Návrh koncepce "Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 - 2030" Přečíst článek
13. 01. 2021 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Závod na výrobu svařovaných komponentů Holýšov" Přečíst článek
12. 01. 2021 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
12. 01. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby Přečíst článek
11. 01. 2021 Oznámení o postupu v odvolacím řízení ZN/11/RR/21 Přečíst článek
11. 01. 2021 Návrh opatření obecné povahy - nadměrná přeprava Přečíst článek
08. 01. 2021 Opatření Krajského úřadu Plzeňského kraje od 11. 1. 2021 Přečíst článek
07. 01. 2021 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek
07. 01. 2021 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení " Průmyslová zóna CTPark Bor, Objekt B4.1 - technologie provozu Autoneum" Přečíst článek
06. 01. 2021 Rozhodnutí o odvolání čj. PK-RR/5270/20 (sp. zn. ZN/509/RR/20) ze dne 6.1.2021 Přečíst článek
06. 01. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zemní meliory (ZEMMEL) na pozemku p.č. 1848/2, k.ú. Dobřany” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
06. 01. 2021 Oznámení - výjimka dle z. 114/1992 Sb., ZO ČSOP Spálené Poříčí Přečíst článek
04. 01. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Provozovna recyklace stavebních odpadů” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
04. 01. 2021 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s." Přečíst článek
30. 12. 2020 Opatření Krajského úřadu Plzeňského kraje od 27. 12. 2020 Přečíst článek
28. 12. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03: Aktualizace 2020" Přečíst článek
22. 12. 2020 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "AMESIDE" na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
22. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru "AMESIDE" na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
22. 12. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Operační program rybářství 2021 - 2027" Přečíst článek
18. 12. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 12. 2020 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
18. 12. 2020 Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb. Přečíst článek
17. 12. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Železárny Hrádek a. s. – Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla" dle zákona č. 76/2002 Sb. Přečíst článek
17. 12. 2020 Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Recyklační linka firmy Recyklace Přeštice s.r.o. na parcele 331/1 k.ú. Přeštice" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
17. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Recyklační linka firmy Recyklace Přeštice s.r.o. na parcele 331/1 k.ú. Přeštice" dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek
17. 12. 2020 Usnesení zastavení územního řízení ,,I/20 Nepomuk - stoupací pruhy" Přečíst článek
17. 12. 2020 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Porodna prasnic Vítání“ Přečíst článek
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška - schválení změny mimořádné manipulace na vodním díle České Údolí Přečíst článek
15. 12. 2020 Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby ke změně č. 30 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika" Přečíst článek
15. 12. 2020 Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby ke změně č. 24 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna" Přečíst článek
15. 12. 2020 Oznámení - zveřejnění návrhu Národního plánu povodí Labe/Dunaje, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Dunaje a Plánů dílčích povodí Přečíst článek
14. 12. 2020 Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení Borgers CS Volduchy Přečíst článek
14. 12. 2020 Návrh koncepce "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050" Přečíst článek
11. 12. 2020 Opatření Krajského úřadu Plzeňského kraje od 14. 12. 2020 Přečíst článek
10. 12. 2020 Oznámení o svolání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje Přečíst článek
10. 12. 2020 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
10. 12. 2020 Plzeň, Rokycanská - rozhodnutí o odvolání č.j. PK-RR/4075/20 ze dne 09.12.2020 Přečíst článek
10. 12. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Doplnění Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (SURPOL) dle Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020“ Přečíst článek
09. 12. 2020 Oznámení o postupu odvolacího orgánu sp. zn. ZN/576/RR/20 Přečíst článek
08. 12. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Přečíst článek

XML