Městys Dolní Bukovsko

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://dolnibukovsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Dolní Bukovsko
nám. Jiráskovo 67
373 65 Dolní Bukovsko

Datová schránka: yqvberz
E-mail: oudolnibukovsko@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2021 smlouva o nájmu pozemku - Agro družstvo D. Bukovsko (1 příloha)
08. 04. 2021 Vyhláška elektronické aukce pozemku (1 příloha)
15. 03. 2021 Návrh rozpočtu SMO Vltava na rok 2021 a výhled na léta 2021-2023 (2 přílohy)
05. 03. 2021 Úprava provozu na místní komunikaci U cihelny (2 přílohy)
04. 03. 2021 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko (1 příloha)
02. 03. 2021 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - aktualizace k 1.3.2021 (3 přílohy)
02. 03. 2021 smlouva o nájmu nemovité věci - Agro družstvo D. Bukovsko (1 příloha)
02. 03. 2021 Vyhláška elektronické aukce (1 příloha)
01. 03. 2021 Úprava silničního provozu Bzí - Žimutice (1 příloha)
16. 02. 2021 Oznámení záměru na pacht pozemku městyse (1 příloha)
08. 02. 2021 Prodej osobního automobilu Škoda Octavia (1 příloha)
29. 01. 2021 Dokument "Prodloužení lhůty k v..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Oznámení o prodeji pozemků městyse (2 přílohy)
16. 12. 2020 Dokument "Elektronická soudní d..." již není dostupný.
10. 12. 2020 Sazebník úhrad za poskytování informací (1 příloha)
07. 12. 2020 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko (1 příloha)
25. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 (1 příloha)
13. 11. 2020 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko (1 příloha)
12. 11. 2020 Oznámení o pachtu pozemku - zahrady (1 příloha)
23. 10. 2020 Volný pohyb osob - krizové opatření vlády (1 příloha)
21. 10. 2020 Aukce pozemku v k.ú. Dolní Bukovsko (1 příloha)
14. 10. 2020 Přechodná úprava provozu v ulici J. Koláře (2 přílohy)
13. 10. 2020 Omezení úředních hodin od 12. 10. 2020 (1 příloha)
12. 10. 2020 Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva městyse (1 příloha)
09. 10. 2020 Prosba paní starostky k aktuální situaci covid19 v městysi (1 příloha)
06. 10. 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse na roky 2022-2024 (1 příloha)
05. 10. 2020 Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2020 (1 příloha)
02. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (1 příloha)
25. 09. 2020 Dokument "Elektronická soudní d..." již není dostupný.
23. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zaslání informace o dokumentaci záměru V433/833 - zvojení… (1 příloha)
18. 09. 2020 Směna pozemků městyse (2 přílohy)
04. 09. 2020 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2020 (1 příloha)
03. 09. 2020 Pozvánka na zasedání volebních okrskových komisí (1 příloha)
01. 09. 2020 Pronájem obecní hospody (1 příloha)
31. 08. 2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - aktualizace k 1.8.2020 (3 přílohy)
28. 08. 2020 Návrh územní plánovací dokumentace - srpen 2020 (1 příloha)
22. 08. 2020 Jmenování zapisovatelů okrskových komisí voleb do krajských zastupitelstev (1 příloha)
21. 08. 2020 Podání informace dle zák.č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (1 příloha)
21. 08. 2020 Podání informace dle zák.č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (1 příloha)
17. 08. 2020 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu (2 přílohy)
14. 08. 2020 15. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko (1 příloha)
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita (2 přílohy)
13. 07. 2020 Dokument "Stavební povolení - c..." již není dostupný.
25. 06. 2020 Záměr na pacht pozemků městyse - orná půda (1 příloha)
18. 06. 2020 Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Na Padělkách (2 přílohy)
12. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu SMO Vltava za rok 2019 (6 příloh)
10. 06. 2020 Pacht pozemku (1 příloha)
08. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet za rok 2019 (9 příloh)
04. 06. 2020 Návrh rozpočtu SMO Vltava na rok 2020 (1 příloha)
03. 06. 2020 Veřejné projednávání návrhu územního plánu dne 8. 7. 2020 (1 příloha)

XML