Městys Dalešice

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obecdalesice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Dalešice
Dalešice 87
675 54 Dalešice

Datová schránka: txya8ia
E-mail: obec.dalesice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2019 Nařízení městyse Dalešice č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse Dalešice
08. 02. 2019 Nařízení městyse Dalešice č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse Dalešice
08. 02. 2019 Záměr městyse Dalešice- směna pozemku
31. 01. 2019 Usnesení zastupitelstva č. 1/2019
24. 01. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 115 v k.ú. Dalešice.
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 9 /2018
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíčí
16. 01. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Dalešice dne 23.1.2019
14. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2018
31. 12. 2018 Usnesení zastupitelstva č. 8/2018
23. 12. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Dalešice
20. 12. 2018 Usnesení zastupitelstva č. 7/2018
12. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 7 2018
10. 12. 2018 Horácko-ekologický mikroregion,rozpočtové opatření č.2
08. 12. 2018 rozpočtové opatření č. 6/2018
04. 12. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Dalešice
03. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška,stav..." již není dostupný.
28. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
19. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
09. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k obsazení pracovního místa účetní městyse Dalešice
08. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k obsazení pracovního místa účetní městyse Dalešice
07. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
05. 11. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Dalešice 12.11.2018
05. 11. 2018 Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
02. 11. 2018 Rozpočtové opatření č 4  2018
02. 11. 2018 Rozpočtové opatření č 3  2018
02. 11. 2018 rozpočtové opatření č 2  2018
02. 11. 2018 Rozpočtové opatření 1  2018
25. 10. 2018 Informace o konání ustavující schůze městyse Dalešice
22. 10. 2018 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
22. 10. 2018 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy
12. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
12. 10. 2018 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o odejmutí povolení výkonu rybářského práva Moravskému rybářskému svazu k Velkému Pivovarskému rybníku Dalešice
21. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse Dalešice a Senátu Parlamentu ČR
07. 09. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
07. 09. 2018 Nedostatečně identifikovaní vlastníci
07. 09. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
06. 09. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Dalešice
16. 08. 2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků městyse Dalešice
16. 08. 2018 Upozornění a výzva k odběru povrchové vody
13. 08. 2018 Veřejná vyhláška. Optaření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č.II/399 v průtahu městysem Dalešice
18. 07. 2018 Schválený Závěrečný účet městyse Dalešice za rok 2017, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Dalešice za rok 2017
18. 07. 2018 Záměr prodeje části pozemku p.č. 735/1 v k.ú Dalešice
18. 07. 2018 Záměr prodeje části pozemku p.č. 445/2 v k.ú. Dalešice
03. 07. 2018 Veřejná vyhláška -Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
03. 07. 2018 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnicích č. III/152, II351
12. 06. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Dalešice
11. 06. 2018 Nařízení č.4/2018 záměr zpracování lesích hospodářských osnov
11. 06. 2018 Veřejné projednání "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany", Návštěvní řád Zimního stadionu Třebíč
31. 05. 2018 Sdělení o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

XML