Město Tábor

Okresní město
Okres Tábor

http://taborcz.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
390 01 Tábor

Datová schránka: 5zrb8iz
E-mail: posta@mutabor.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění - finanční dokumenty
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška- projednání návrhu zadání Územního plánu Hlasivo
24. 05. 2019 Usnesení o nařízení dražby proti povinnému - Mária Hajdů
24. 05. 2019 Usnesení o nařízení dražby proti povinnému - Kristína Slunéčková
24. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí- CTA/86/2019- nemovitý majetek - k.ú. Horní Hrachovice
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Chýnovská ul. Tábor
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška-povolení stavby vodního díla- Pavel Řehák-Vrtaná studna- Bežerovice
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška-povolení stavby vodního díla- Pavel Řehák-Vrtaná studna- Bežerovice
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška-povolení stavby vodního díla- Šárka Falberová-Vrtaná studna- Bežerovice
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška- uložení písemnosti - Martin Mika
22. 05. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému - Lubomír Kyrián
22. 05. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému - Státní statek Jeneč v likvidaci
22. 05. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému - Petrifal s.r.o.
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Vladimír Kofroň- Barvířská ul. - Tábor
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Pavel Jehlík- Bělehradská ul. Tábor
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Marie Hrubá- Vídeňská ul. Tábor
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu - Vožická ul. Tábor
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Hana Šrámková- Havanská ul. Tábor
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.6.2019- ul. Náchodská, Leskovická, Kvapilova, Čsl.armády, Kpt.Jaroše, U Popraviště, Vaclava Soumara- Tábor
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška- zahájení vodoprávního řízení- Tábor- Budějovická ul.- kanalizace a vodovod
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška- společné povolení- Zatrubnění Soví-Jordán-Tábor
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení rozsahu záplavového úzení- Vlásenický potok
20. 05. 2019 Rozhodnutí- udělení souhlasu vodoprávního úřadu- Pavla Dvořáková- Padařov
20. 05. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému - Jana Macková
20. 05. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému - Robert Kubík
20. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí- CTA/83/2019- nemovitý majetek - k.ú. Tábor
20. 05. 2019 Aukční vyhláška CTA 84/19, CTA85/19 - movitá věc
20. 05. 2019 Aukční vyhláška CTA 51/19 - movitá věc
17. 05. 2019 Sdělení o podaném odvolání- Vedení elektonockých komunikací- Nám.Přátelství Tábor
17. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.6.2019- Tábor- Klokoty
17. 05. 2019 Dražební vyhláška proti povinnému - Monika Dvořáková
17. 05. 2019 Aukční vyhláška CTA 66/19 - CTA 69/19 - movitá věc
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Pavel Pokorný- Ústecká ul.- Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Dana Rafajová- Hanojská ul. - Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Nikola Růžičková- Havanská ul. Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Žižkova ul.- Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Vančurova ul. - Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- ul. U Cihelny-Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu - ul. Klokotská- Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- stavební povolení- Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Opařany
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- ul. U Čapova dvora-Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Údolní ul. Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Radek Rauch- Hanojská ul. Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu -Březnice
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Miroslav Doubek- Hanojská ul. Tábor
16. 05. 2019 Informace o záhájení řízení - Petr Vavřík- vrtaná studna a vodovod- Hůrka
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- zahájení územního řízení -Tábor, reko, Blanice, Lejčkov, Choustník-podzemní kabel VN,NN
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- zahájení územního řízení- Vedení elektronických komunikací- Budějovická ul. - Tábor
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška- uložení písemnosti - Martin Boháč

XML