Město Tábor

Okresní město
Okres Tábor

http://taborcz.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
390 01 Tábor

Datová schránka: 5zrb8iz
E-mail: posta@mutabor.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Pavla Vrchotová
09. 04. 2020 Konkursní řízení - vedoucí pracovní místa - ředitelky / ředitele Mateřská škola Pacov
08. 04. 2020 Usnesení o nařízení dražby proti povinnému - Rudolf Zrno
08. 04. 2020 Usnesení- odročení - Roman Chvála
08. 04. 2020 Oznámení-zrušení zasedání Zastupitelstva města Tábora
07. 04. 2020 Oznámení o zahájení společného územního řízení - Protierozní a protipovodňová opatření Tábor
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška- seznámení s podklady - Slapy - průtah
06. 04. 2020 Rozhodnutí- zrušení dražby
06. 04. 2020 Usnesení o nařízení dražby proti povinnému - Jiří Cigaň
06. 04. 2020 Aukční vyhláška CTA 37/20 - nemovitá věc -pozemek Bechyně
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Vrtaná studna Hlasivo
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Ochrana přírody
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.4.2020- Tábor- ul.Boženy Němcové
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška- zahájení vodoprávního řízení- Novostavba víceúčelové haly stadion Míru Tábor
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška- společné povolení- Vrtaná studna, vodovod- Dobřejice
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.4.2020- Tábor- Kvapilova ul.
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.4.2020- Tábor-U Bechyňské dráhy
01. 04. 2020 Usnesení - zastavení řízení- kabel NN Blanice, Lejčkov,Choustník
01. 04. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouy- Most přes přepad rybníka Jordán Tábor
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška- zahájení stavebního řízení- Novostavba víceúčelové haly Stadion Míru-Tábor
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu - Skopytce,Chabrovice
01. 04. 2020 Sdělení- veřejně přístupná účelová komunikace k.ú.Tábor
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška- zahájení společného územního a stavebního řízení- Parkoviště u plaveckého stadionu-Tábor
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Závod horských kol - Tábor
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu - Leskovická ul.- Tábor
31. 03. 2020 Usnesení- odročení -Miloš Pejša
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška- společné povolení- Vodovod Mladá Vožice
30. 03. 2020 Aukční vyhláška CTA 31/20 - nemovitá věc -pozemek Chýnov
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Sedlecká Jistebnice
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška- zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení- Květoslava Fuková- Vrtaná studna - Nasavrky
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška- zveřejnění návrhu opatření obecné povahy- záplavové území Bilinský potok
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška- zrušení jednání - územní plán Pohnání
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška- uložení písemnosti - Róbert Ištok
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška- uložení písemnosti - Ivan Gaňa
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška- uložení písemnosti - Martin Rudolf
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška- uložení písemnosti - Miroslav Michenka
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška- uložení písemnosti - Miloslav Bandy
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Bechyně
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu-Modernizace trati Sudoměřice-Votice
23. 03. 2020 Usnesení - ustanovení opatrovníka - Lucie Kyprá
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška-prodloužení platnosti stavebního povolení- Stavební úpravy Rokycanova ul. Tábor
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Eva Vlková- Hanojská ul. Tábor
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Aleš Michálek- Minská ul. Tábor
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška- zahájení vodoprávního řízení- Choustník -Vodovod, Přečerpávací a čerpací stanice
23. 03. 2020 Usnesení o nařízení dražby proti povinnému - Tomáš Klouček
23. 03. 2020 Opatření obecné povahy - Zrušení ochranného pásma vodního zdroje Obec Radenín
23. 03. 2020 Rozhodnutí - Vodovod kanalizace Radimovice u Želče
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Obec Radimovice u Želče
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření v obci Sudoměřice u Bechyně
23. 03. 2020 Oznámení o zahájení řírení - Opatření v obci Sudoměřice u Bechyně

XML