Městys Červené Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://cervenepecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Červené Pečky
Dr. Dvořáka 38
281 21 Červené Pečky

Datová schránka: erjbe44
E-mail: ou@cervenepecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 04. 2020 ZRUŠENO Za památkami UNESCO - zámek Litomyšl
03. 04. 2020 Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?
02. 04. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p.9 náměstí 1. máje Červené Pečky
01. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO NY-KO za rok 2019
30. 03. 2020 Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Základní školy a Mateřské školy Červené Pečky
26. 03. 2020 Informace praktického lékaře občanům
26. 03. 2020 Informace dodavatele vody a provozovatele kanalizace
26. 03. 2020 Pozvánka na jednání ZM dne 2.4.2020
24. 03. 2020 Oznámení o zrušení veřejného projednání Změny č. 2 územního plánu Červené Pečky
23. 03. 2020 Skautská pomoc seniorům a nejenom jim
22. 03. 2020 2020 botanická zahrada Praha
20. 03. 2020 Oznámení o zrušení zasedání zastupitelstva dne 26. 3. 2020
20. 03. 2020 Dodatečné informace k výzvě na podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava místních komunikací ul.Zahradní, část ul. Školní“, Červené Pečky
19. 03. 2020 Omezení provozu České pošty
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy dopravního značení z důvodu uzavírky silnice III/12550 v obci Bojiště při opravě mostu
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje - povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy dopravního značení z důvodu uzavírky silnice III/33355 v obci Libenice při opravě mostu
18. 03. 2020 Žádost o samoodečet stavu vodoměru
17. 03. 2020 ZRUŠENO Mezi domy
16. 03. 2020 Omezení provozu některých služeb pro občany
16. 03. 2020 Oznámení praktického lékaře Červené Pečky
13. 03. 2020 ZRUŠENO Vítání občánků
13. 03. 2020 ZRUŠENO Schůzka kulturní komise
12. 03. 2020 Oznámení občanům v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
12. 03. 2020 ZRUŠENO Stará čistírna odpadních vod / Praha Bubeneč
12. 03. 2020 ZRUŠENO 10. ples městyse Červené Pečky
11. 03. 2020 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava místních komunikací ul.Zahradní, část ul. Školní“, Červené Pečky
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19
09. 03. 2020 Neznámí vlastníci 03_2020
09. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie
06. 03. 2020 Pozvánka na jednání ZM dne 26.03.2020
03. 03. 2020 VPS 2020 JK Dolany
03. 03. 2020 VPS 2020 Tvořivá dílnička
02. 03. 2020 Závěrečný účet městyse Červené Pečky za rok 2019
26. 02. 2020 Odečet vodoměrů v Červených Pečkách a na Bojišti
21. 02. 2020 Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Červené Pečky
16. 02. 2020 2020 Dobříš / Stará Huť
14. 02. 2020 Zveřejnění záměru prodeje nepotřebného majetku městyse trafostanice s pozemkem st.873 k.ú. Červené Pečky
14. 02. 2020 VPS 2020 Sbor dobrovolných hasičů
14. 02. 2020 VPS 2020 FK Červené Pečky
12. 02. 2020 VPS 2020 Junák - český skaut
12. 02. 2020 VPS 2020 TJ Sokol
12. 02. 2020 VPS 2020 TJ Sokol - oddíl lakrosu
12. 02. 2020 VPS 2020 klub důchodců
12. 02. 2020 VPS 2020 Nebovidská tvrz
10. 02. 2020 Rozpočtové opatření č.1/2020 ze dne 6.2.2020
10. 02. 2020 Jedlé oleje a tuky - doplňující informace
07. 02. 2020 Usnesení ZM č.1/2020 ze dne 6.2.2020
03. 02. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 6.2.2020
03. 02. 2020 Dětský karneval

XML