Město Strakonice

Okresní město
Okres Strakonice

http://strakonice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Datová schránka: 4gpbfnq
E-mail: posta@mu-st.cz, epodatelna@mu-st.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – tzv. ptačí chřipky.
29. 11. 2021 Rozhodnutí - kanalizace a ČOV Černětice
29. 11. 2021 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2024
29. 11. 2021 Návrh Rozpočtu města na rok 2022
26. 11. 2021 203 Ex 17924/21 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
25. 11. 2021 VŘ_VV_podatelna
25. 11. 2021 Svazek obcí středního Pootaví - Návrh rozpočtu na r. 2022
25. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
24. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením - stanovení
24. 11. 2021 rozhodnutí - povolení výjimky, územní: Rodinný dům - výjimka z ustanovení § 25 odst. 4 vyhl. č. 501/
23. 11. 2021 EX678/16:-Dražební vyhláška 212
23. 11. 2021 117EX 86/19-45 DV
23. 11. 2021 Návrh rozpočtu SODP na rok 2022 vč.očekávaného plnění 2021,Návrh střednědobého výhledu SODP na ro...
23. 11. 2021 žádost o zveřejnění a spolupráci
22. 11. 2021 Zahájení řízení - prodloužení stavebního povolení veřejnou vyhláškou
22. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
19. 11. 2021 Vyvěšení
18. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením - stanovení
18. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením - stanovení
18. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy OOP
16. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
16. 11. 2021 Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky
16. 11. 2021 Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky
15. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením
12. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením
12. 11. 2021 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 11. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením
10. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením
10. 11. 2021 Oznámení o nálezu věci - 59/21 - hotovost
10. 11. 2021 SMOOS
08. 11. 2021 Rozhodnutí - vodovod a kanalizace Dražejov, zahrádky u řeky
05. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením
05. 11. 2021 Schválená rozpočtová opatření 2021 - oznámení
04. 11. 2021 VŘ_SÚ_stavební řízení
03. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
03. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením - oznámení
03. 11. 2021 Oznámení o nálezu věci - 58/21 - peněženka
02. 11. 2021 Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce
02. 11. 2021 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
02. 11. 2021 Záměr usn. RM č. 2236/2021 pronájem části pozemku p. č. 181/1, k. ú. Přední Ptákovice
02. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
02. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
02. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 11. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy osobního výtahu
01. 11. 2021 Záměr usn. RM č. 2249/2021 pronájem části pozemku p. č. st. 182/1 k. ú. Nové Strakonice
01. 11. 2021 Záměr usn. RM č. 2252/2021 pronájem části pozemku p. č. st. 227, k. ú. Strakonice

XML