Město Strakonice

Okresní město
Okres Strakonice

http://strakonice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Datová schránka: 4gpbfnq
E-mail: posta@mu-st.cz, epodatelna@mu-st.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 094 EX 00403/04-378 Usnesení - dražba nemovitostí
13. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením
13. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením-oznámení
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání VP - Změna č. 1 ÚP Strašice
13. 04. 2021 veřejné vyhlášky - změna č. 1, změna č.2 ÚP Nihošovice
12. 04. 2021 11.ZM210421 - pozvánka k vyvěšení
12. 04. 2021 VV + oznámení - veřejné projednání Změna č. 9 ÚP Strakonice
12. 04. 2021 VV + oznámení - veřejné projednání Změna č. 6 ÚP Strakonice
12. 04. 2021 Žádost o uveřejnění na úřední desce
09. 04. 2021 Záměr - usn. RM č. 1499/2021 (36/1b)
09. 04. 2021 Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou
08. 04. 2021 213EX 99997/99-58 Dražební vyhláška - prodej nem.
08. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2020
08. 04. 2021 Upozornění na uložení písemnosti
08. 04. 2021 VV + oznámení - společné jednání Změna č. 5 ÚP Strakonice
07. 04. 2021 stanovení OOP
07. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením-stanovení
07. 04. 2021 Záměr usn. RM č. 575/2020
06. 04. 2021 oznámení o zahájení řízení - VV: Veřejné osvětlení - Volyňská ul. Strakonice
06. 04. 2021 Záznam o nálezu č.9/21 - mobilní telefon
01. 04. 2021 Ukončení nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. Rojice
01. 04. 2021 Změn č. 1 ÚP Hoslovice - VV, přesunutí dne konání VP
01. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Půjčovna karavanů, Strakonice
31. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením - stanovení
30. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
29. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením-změna
29. 03. 2021 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením - oznámení
25. 03. 2021 VV + oznámení - společné jednání ÚP Nebřehovice
25. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
25. 03. 2021 Úprava nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. Rojice
25. 03. 2021 Zrušení nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. Katovice
24. 03. 2021 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
24. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu opatřením - oznámení
24. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením - prodloužení
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení DZ
23. 03. 2021 Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Horní Vltavy
23. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy opatřením
22. 03. 2021 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
19. 03. 2021 záměr na prominutí nájemného usn. RM č. 1464/2021 - č.p.58
18. 03. 2021 Dotace 2021 - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní..
18. 03. 2021 Dotace 2021-Prevent 99 z.ú. - Cross
18. 03. 2021 Dotace 2021-Prevent 99 z.ú. - SAS
18. 03. 2021 záměr na prominutí nájemného usn. RM č. 1460/2021 - č.p.58
18. 03. 2021 záměr na prominutí nájemného usn. RM č. 1459/2021 - č.p.1113
18. 03. 2021 Oznámení o nálezu věci - 8/21 - přívěs
17. 03. 2021 Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky

XML