Město Strakonice

Okresní město
Okres Strakonice

http://strakonice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Datová schránka: 4gpbfnq
E-mail: posta@mu-st.cz, epodatelna@mu-st.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Oznámení o nálezu věci na území obce - 19/22 - klíče
27. 06. 2022 Usnesení veřejnou vyhláškou
24. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
24. 06. 2022 134 EX 10430/16-643 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy opatřením
23. 06. 2022 Schválený počet členů zastupitelstev obcí pro volební období 2022-2026
23. 06. 2022 Oznámení o počtu podpisů na peticích
23. 06. 2022 Oznámení - seznam obcí k podání kandidátní listiny
22. 06. 2022 Záměr na výpůjčku části pozemků p. č. st. 396/3 a 1903 k. ú. Strakonice
22. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy opatřením
21. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy opatřením
21. 06. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: FIS_FTTH_CZ_2895_34001_00401_Strakonice_2
21. 06. 2022 oznámení o upuštění od dražby - byt Lom
21. 06. 2022 17ZM290622 - pozvánka k vyvěšení
17. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy opatřením
16. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy opatřením
15. 06. 2022 Závěr ZŘ koncepce ARSP JČK
15. 06. 2022 Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Hoslovice jako opatření obecné povahy
15. 06. 2022 Oznámení o nálezu věci na území obce - 18/22 - stravenka
14. 06. 2022 Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 1371/1 k. ú. Strakonice
14. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
14. 06. 2022 Oznámení o ustanovení opatrovníka Vít Morej/1997
14. 06. 2022 Oznámení o ustanovení opatrovníka Josef Lacko/2004
14. 06. 2022 Oznámení o ustanovení opatrovníka nezl. David Lacko/2008
14. 06. 2022 Oznámení o ustanovení opatrovníka Matěj Bílý/1995
14. 06. 2022 Oznámení o ustanovení opatrovníka nezl. Vanesa Lacková/2009
14. 06. 2022 Záměr na uzavření dodatku smlouvy č. 2019-00216
14. 06. 2022 Záměr na uzavření dodatku smlouvy č. 2018-00216
14. 06. 2022 Výpis záměru na pronájmy ve školním roce 2022-2023
13. 06. 2022 Oznámení o nálezu věci na území obce - 17/22 - peněženka
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
10. 06. 2022 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
10. 06. 2022 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
10. 06. 2022 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
10. 06. 2022 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
10. 06. 2022 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
10. 06. 2022 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
10. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
10. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
10. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením
10. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy
10. 06. 2022 Záměr na prodej pozemků
10. 06. 2022 Záměr na prodej pozemku p. č. st. 146/1
10. 06. 2022 rozhodnutí - kanalizace a přípojky Kapsova Lhota.
09. 06. 2022 Stanovení místní úpravy provozu opatřením - stanovení
09. 06. 2022 Svazek obcí Strakonicka - Závěrečný účet schválený za rok 2021
09. 06. 2022 VŘ_odbor ŽP_Město Vodňany
08. 06. 2022 Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky
08. 06. 2022 Záměr na výpůjčku části pozemku
08. 06. 2022 Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. st. 526/3 k. ú. Strakonice

XML