Město Strakonice

Okresní město
Okres Strakonice

http://strakonice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Datová schránka: 4gpbfnq
E-mail: posta@mu-st.cz, epodatelna@mu-st.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Aukční vyhlášky:CST/EAS/025,026,027,028,029,030,032/2019
20. 05. 2019 Žádost o zveřejnění EAS
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 05. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné DZ
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
17. 05. 2019 Oznámení o nalezené věci - Svazek klíčů
17. 05. 2019 dopis na města - zaslání aukční vyhlášky k vyvěšení
16. 05. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka Miroslav Rödl, ml
16. 05. 2019 Stavební povolení - veřejnou vyhláškou
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 05. 2019 120 EX 30637/10-24-EPN,162-Dražební vyhláška
16. 05. 2019 Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky č. CST/EAS/021/2019
15. 05. 2019 074 EX 02548/06-151, Usnesení o odročení,
15. 05. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
15. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - oznámení
15. 05. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné DZ
15. 05. 2019 žádost a dražební vyhláška
15. 05. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka Karel Kuncl
15. 05. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka Eduard Vítovec
15. 05. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka Andrej Šesták
15. 05. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka Dominik Waschka
15. 05. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka Margita Waschka
15. 05. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka Evelína Šestáková
15. 05. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka Monika Šestáková
14. 05. 2019 Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce
14. 05. 2019 Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce
14. 05. 2019 Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce
14. 05. 2019 VŘ - odbor rozvoje - agenda územního plánování
14. 05. 2019 VŘ - sociální odbor - terénní sociální pracovník
14. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - oznámení
14. 05. 2019 EX 3183/12-272 Usnesení
14. 05. 2019 Žádost o zveřejnění- SOS závěrečný účet za rok 2018
13. 05. 2019 Oznámení obcím - VŘ CST/008/2019
13. 05. 2019 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Veřejnoprávní smlouva-st.úpravy č.p.73 Přešťovice
13. 05. 2019 108 EX 14386/06-104 Usnesení - dražba nemovitostí
10. 05. 2019 Žádost o uveřejnění na úřední desce - les Malenice
10. 05. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
10. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09. 05. 2019 134 EX 10485/18-122dražební vyhláška, 15 - EP s PM
09. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): " Sklad "
07. 05. 2019 Oznámení o veřejné konzultaci návrhů ÚS Ostrov - centrum a ÚS Sev. strana Palackého náměstí
07. 05. 2019 rozhodnutí o umístění stavby -V.V.: Místní komunikace, inženýrské sítě
07. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - oznámení
03. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: El. zemní kabelové vedení NN ,,Za tratí"
02. 05. 2019 Oznámení o nalezené věci - 3 ks klíčů (1x klíč od motorového vozidla)
02. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
02. 05. 2019 Žádost o uveřejnění na úřední desce - dražební vyhláška pozemky Újezdec
02. 05. 2019 Upozornění na nový dluh

XML