Město Strakonice

Okresní město
Okres Strakonice

http://strakonice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Datová schránka: 4gpbfnq
E-mail: posta@mu-st.cz, epodatelna@mu-st.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
15. 03. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
15. 03. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
14. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu
14. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 03. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Místní komunikace, inženýrské sítě
13. 03. 2019 dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci
13. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 03. 2019 Žádost o uveřejnění na úřední desce - RD Koupě
13. 03. 2019 Záměr - usn. RM č. 5944/2019 (D.Leverová)
13. 03. 2019 Záměr - usn. RM č. 5949/2019 (Znakon)
13. 03. 2019 Záměr - usn. RM č. 5948/2019 (Znakon)
13. 03. 2019 Záměr - usn. RM č. 5945/2019 (protipovodňové op.)
13. 03. 2019 Záměr - usn. ZM č. 758/2018 (Sokolová II)
13. 03. 2019 Záměr - usn. ZM č. 758/2018 (Sokolová I)
13. 03. 2019 Záměr - usn. RM č. 5946/2019 (stánek č.8)
13. 03. 2019 Záměr - usn. RM č. 5955/2019 (Bažantnice)
12. 03. 2019 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy osobního výtahu
12. 03. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné DZ
08. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 03. 2019 VŘ - sociální odbor - kurátor pro mládež
08. 03. 2019 VŘ - sociální odbor - terénní sociální pracovník
07. 03. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
07. 03. 2019 veřejná vyhláška - VP Změny č. 1 ÚP Katovice
07. 03. 2019 Rozhodnutí - rekonstrukce silnice III/0220 Strakonice - Dražejov
07. 03. 2019 Aukce - obcím ke zveřejnění
07. 03. 2019 Žádost o zveřejnění EAS
06. 03. 2019 190EX 379/18-52 Dražební vyhláška
06. 03. 2019 Záměr - usn. RM č. 5903/2019 (optická vlákna)
05. 03. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné DZ
05. 03. 2019 Schválený rozpočet SODP na rok 2019
04. 03. 2019 Vyrozumění o novém termínu dražby, Usnesení - dražební vyhláška el.
04. 03. 2019 Oznámení obcím VŘ č. CST/001/2019 - oprava
28. 02. 2019 oznámení o návrhu dočasného zákazu zastavení
28. 02. 2019 Oznámení - Zlepšení bezpečností situace obce Cehnice II
28. 02. 2019 Zahájení stavebního řízení
28. 02. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 02. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné DZ
28. 02. 2019 120 EX 9837/08-197-Další draž. jednání
28. 02. 2019 Žádost o zveřejnění VŘ
28. 02. 2019 Žádost o zveřejnění VŘ č. CST/004/2019
28. 02. 2019 Oznámení obcím VŘ CST/001/2019 - 4. kolo
28. 02. 2019 dražební vyhláška - zbraně Baloun
28. 02. 2019 Oznámení o uložení písemnosti VS 119347
27. 02. 2019 VŘ - majetkový odbor - investiční technik
27. 02. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
27. 02. 2019 stavební povolení
27. 02. 2019 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření obecné povahy na kormorána JČ kraj

XML