Městys Budišov

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://mestysbudisov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Budišov
Budišov 360
675 03 Budišov

Datová schránka: n5zbrsw
E-mail: podatelna@oubudisov.cz, obec@mestysbudisov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2019 Oznámení o uzavření VPS
12. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
10. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
10. 06. 2019 Oznámení o konání kulturního podniku v souladu s OZV č. 1/2017
22. 05. 2019 Informace pro žadatele o zapůjčení zahradního kompostéru
10. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
10. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
09. 05. 2019 Informace o návrhu VPS
06. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29. 04. 2019 Pozvánka na jednání městyse Budišov
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška FÚ - stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2019. Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
23. 04. 2019 Pozvánka na 1. zasedání OVK-volby do Evropského parlamentu
16. 04. 2019 Oznámení v souladu s § 39 zák. č.128/2000 Sb., o záměru darovat pozemky
16. 04. 2019 Zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
15. 04. 2019 Informace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
15. 04. 2019 Zveřejnění informací v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
15. 04. 2019 Zveřejnění informací v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. - 25. 5. 2019
08. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
28. 03. 2019 Pozvánka na 38. Valnou hromadu svazku obcí Vodovody a kanalizace
28. 03. 2019 Pozvánka na Valnou hromadu Horácko-ekologického mikroregionu
26. 03. 2019 Územní studie krajiny správního obvodu ORP Třebíč: dílčí část - návrh . Oznámení prezentací etapy
13. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu městyse Budišov za rok 2018
08. 03. 2019 Pozvánka na valnou hromadu Horácko - ekologického mikroregionu
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
04. 03. 2019 Pozvánka na valnou hromadu členů Svazku obcí pro komunální služby
21. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.1/2019
18. 02. 2019 Zveřejňování podle zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
15. 02. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva
06. 02. 2019 Výzva k podání cenové nabídky - II. etapa restaurování nástěnných maleb v zámecké kapli sv. Anny
23. 01. 2019 Oznámení o uzavření VPS
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
18. 01. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Budišov
08. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 17
08. 01. 2019 Rozpočet 2019
08. 01. 2019 Střednědobý výhled 2020 - 2021
11. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 15
11. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 16
10. 12. 2018 Pozvánka na jednání zastupitelstva
03. 12. 2018 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE BUDIŠOV NA ROK 2019
03. 12. 2018 NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTYSE BUDIŠOV NA ROKY 2020 A 2021
26. 11. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
23. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 14
22. 11. 2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva městyse Budišov
19. 11. 2018 Oznámení o záměru pronajmout nebytové prostory
09. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 13
02. 11. 2018 Oznámení o uzavření VPS

XML