Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 203 Ex 00671/19-30
17. 05. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 8 D 274/2016-262, 8 D 274/2016-264
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/122 průtah Podeřiště
16. 05. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.5 - mobilní telefon "Wiko"
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, ulice Poštovní v Prachaticích
15. 05. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - Nález č.4 - klíč od vozidla s přívěškem "Renault"
15. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, Horní náměstí v Prachaticích
15. 05. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
14. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - č. usnesení 098/2019
13. 05. 2019 Výběrové řízení-všeobecná sestra - specializace -ošetřovatelská péče v psychiatrii
13. 05. 2019 Výběrové řízení -Psychiatrie
13. 05. 2019 Výběrové řízení-psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru klinická psychologie
10. 05. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 056 EX 158/19-11
10. 05. 2019 Dražební vyhláška - 134 EX 10485/18-122
09. 05. 2019 Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/144 průtah Husinec
07. 05. 2019 Dobrovolný svazek obcí Prachaticko -oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018 (schválený)
07. 05. 2019 Dobrovolný svazek obcí Prachaticko - oznámení o zveřejnění Rozpočtových opatření č.1-2/2019
07. 05. 2019 Oznámení o místě a konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Stanovení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
07. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, Velké náměstí v Prachaticích, Festival piva
06. 05. 2019 Záměr pronájmu bytu - výběrové řízení 21-25/2019
06. 05. 2019 Záměr - pronájem části pozemku - usnesení č. 405/2019
06. 05. 2019 Záměr - pachtu části pozemku - usnesení č. 399/2019
06. 05. 2019 Záměr - prodloužení doby výpůjčky nebytových prostor - usnesení č. 398/2019
03. 05. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.3-kufr s dámským oblečením
03. 05. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 182 EX 2272/13-171
03. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, Velké náměstí v Prachaticích
03. 05. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito - 040 EX 6768/16-160
02. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018
30. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 17.5.2019-Libínské Sedlo
30. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 16.5.2019-Libínské Sedlo
30. 04. 2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
29. 04. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, ul. Slámova v Prachaticích, parkoviště u č.p. 519
27. 04. 2019 Nabídka-darování psů organizačním složkám státu, fyzickým a právnickým osobám
27. 04. 2019 Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2019
27. 04. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 2-mobilní telefon
27. 04. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 1-svazek klíčů
27. 04. 2019 Novostavba rodinného domu na p.p.č. 235/6 v k.ú. Pěčnov.
27. 04. 2019 Novostavba Rodinného domu na parc.č. 265/13 a 265/22 v k.ú. Ktiš.
25. 04. 2019 Záměr - výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - usnesení č. 382/2019
25. 04. 2019 Záměr - pachtu části pozemku - usnesení č. 380/2019
25. 04. 2019 Záměr - pachtu části pozemku - usnesení č. 381/2019
25. 04. 2019 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
25. 04. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí, řízení o určení právního vztahu - využití parcel č. 1139/3 a 1594/3 k.ú. Prachatice, ul. Za Továrnou
23. 04. 2019 Změna č.4 Územního plánu obce Nová Pec - oznámení o vystavení návrhu změny územního plánu
23. 04. 2019 Zahájení řízení o vydání Změny č.1 Územního plánu Vitějovice - pozvánka k veřejnému projednání návrhu územního plánu
23. 04. 2019 Severní obchvat Husinec, silníce II/145, k.ú. Výrov u Husince.
18. 04. 2019 Zastupitelstvo města Prachatice - 29. dubna 2019
17. 04. 2019 Závěrečný účet DSO Prachaticko za rok 2018
17. 04. 2019 Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/145 a na silnici II/141

XML