Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2020 Zalesnění ostatní plochy p.č. 1154 v k.ú. Nebahovy
21. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zahájení řízení o vydání Změny č.2 Územního plánu Vlachovo Březí - pozvánka k veřejnému projednání návrhu změny územního plánu
21. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zahájení řízení o vydání Změny č.1 Územního plánu Vlachovo Březí- pozvánka k veřejnému projednání návrhu územního plánu
21. 01. 2020 Záměr - převod nájmu nebytových prostor - usnesení č. 934/2020
21. 01. 2020 Záměr - výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - usnesení č. 928/2020
21. 01. 2020 Záměr - výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - usnesení č. 925/2020
21. 01. 2020 Záměr - výběrové řízení na pronájem služebního bytu a části NP - usnesení č. 929/2020
20. 01. 2020 Dražební vyhláška-191 EXD 2/20 - 1
20. 01. 2020 Stavební úpravy k RD na p.č.st.11/1 k.ú. Nebahovy
20. 01. 2020 Automatické mycí centrum Prachatice-pro ekologické ruční mytí osobních vozidel se čtyřmi mycími boxy na parcele KN č. 339/11 a 2251 v k.ú. Prachatice
17. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - č. usnesení 221/2019
17. 01. 2020 Informace k dani z nemovitých věcí - nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
15. 01. 2020 Usnesení-dražební vyhláška 167 EX 6442/12-258
15. 01. 2020 Dražební vyhláška-191 EXD 1/20 - 1
15. 01. 2020 Usnesení-dražební vyhláška 108 EX 07712/17-163
15. 01. 2020 Usnesení - zastavení řízení o určení právního vztahu
14. 01. 2020 Usnesení - zastavení řízení o určení právního vztahu
14. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 29.1.2020 dle seznamu
13. 01. 2020 Sklad stavebního nářadí na pozemkové parcele KN č. 756/2, k.ú. Libínské Sedlo.
13. 01. 2020 Záměr - prodloužení doby pronájmu nebytových prostor
10. 01. 2020 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Novostavba RD na pozemku KN p.č. 874/1 v obci a k.ú. Žernovice.
09. 01. 2020 Seznámení s podklady rozhodnutí - KUJCK 2604/2020
08. 01. 2020 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.1/20 - finanční hotovost
07. 01. 2020 Zastavení řízení o určení právního vztahu, účelová komunikace v ul. Pod Tratí v Prachaticích
06. 01. 2020 Záměr pronájmu bytu - výběrové řízení 1-6/2020
06. 01. 2020 Dokument "Usnesení 120 EX 63733..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Husinec - kabel NN, zahrádky, p. Váňa č.s. 1030051959
06. 01. 2020 Javornice u Dubu: NN rekon.na kab. ved. č.st. 1040014660.
02. 01. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
02. 01. 2020 Záměr - výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - usnesení č. 898/2019
02. 01. 2020 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 894/2019
02. 01. 2020 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 896/2019
02. 01. 2020 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 895/2019
31. 12. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
31. 12. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
30. 12. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 41 - svazek klíčů s čipem
23. 12. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
23. 12. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 14.1.2020 dle seznamu
23. 12. 2019 Dokument "veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Oznámení - informace k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2020
20. 12. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 40 - mobilní telefon zn. XIAOMI
20. 12. 2019 Závěr zjišťovacího řízení koncepce - Program rozvoje Jčk 2021-2027
20. 12. 2019 Pronájem dočasně nepotřebného nebytového prostoru - Zastavěná plocha a nádvoří, Mlýnská 66, Prachatice
19. 12. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 39 - klíče od vozidla SUZUKI
18. 12. 2019 Prachatice - optokabel STARNET + T-Mobile, číslo stavby: 1409.
16. 12. 2019 Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území dorbného vodního toku - Libotyňský potok v úseku od ústí do Blanice po most místní komunikace u Libotyně
13. 12. 2019 Dobrovolný svazek obcí Prachaticko - schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
13. 12. 2019 Dobrovolný svazek obcí Prachaticko - oznámení o zveřejnění Rozpočtových opatření č.3-6/2019
13. 12. 2019 Granty - Výzva č. 1

XML