Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2019 Výsledky nových voleb do zastupitelstva obce Bohunice konané dne 16.3.2019
13. 03. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 120 EX 1561/07-294
13. 03. 2019 Dražební vyhláška-030 EX 2514/04-182
13. 03. 2019 Strunkovice - kabel NN , Protivecká ,č.st.1040013540
13. 03. 2019 Oznámení zahájení řízení o určení právního vztahu - účelová komunikace na p.č. 1139-3 a 1594-3 k.ú. Prachatice, ul. Za Továrnou
13. 03. 2019 Vrtaná studna včetně vodovodního potrubí
12. 03. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 081 Ex 16104/11-291
12. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 28.3.2019
06. 03. 2019 Zahájení řízení o vydání Změny č.4 Územního plánu Lenora - pozvánka k veřejnému projednání návrhu změny územního plánu
06. 03. 2019 Zahájení řízení o vydání Změny č.2 Územního plánu Strunkovice nad Blanicí pozvánka k veřejnému projednání návrhu změny územního plánu
05. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 20.3.2019 Prachatice-lokalita Irův Dvůr
05. 03. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
04. 03. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, ul. Slámova u č.p. 519 v Prachaticích
01. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.
28. 02. 2019 Návrh opatření obecné povahy o stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
27. 02. 2019 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 229/2019
25. 02. 2019 Záměr pronájmu bytu - Výběrové řízení 8 - 12/2019
22. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-les..." již není dostupný.
22. 02. 2019 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Usnesení o nekonání d..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, ul. Lázeňská u č.p. 137 v Prachaticích
18. 02. 2019 Stavební povolení - Společná zařízení KoPÚ Vitějovice, polní cesty
18. 02. 2019 Dokument "Ustanovení opatrovník..." již není dostupný.
15. 02. 2019 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení
15. 02. 2019 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
15. 02. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, ul. Horní v Prachaticích, u č.p. 131
15. 02. 2019 Oznámení - pokračování územního řízení.
15. 02. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace 16/03/2018
14. 02. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - č. usnesení 017/2018
13. 02. 2019 Vyhlášení VŘ obor paliativní medicína a všeobecná sestra-domácí hospic
13. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 1.3.2019-Libínské Sedlo
13. 02. 2019 Vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - Komplexní pozemková úprava Volovice
13. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - č. usnesení 370/2018
12. 02. 2019 Záměr - podnájem nebytových prostor - usnesení č. 198/2019
12. 02. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
11. 02. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, ul. Solní v Prachaticích
04. 02. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
31. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/14528 v obci Lažiště
30. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - č. usnesení 017/2018
30. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - č. usnesení 017/2018
30. 01. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
30. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - č. usnesení 017/2018
29. 01. 2019 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
29. 01. 2019 Záměr - FRB - 1.kolo - usnesení č. 147/2019
29. 01. 2019 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 170/2019
29. 01. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
28. 01. 2019 Záměr pronájmu bytu - výběrové řízení 4-7/2019
25. 01. 2019 rozhodnutí o registraci volební strany - Bohunice

XML