Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Prachatice - přeložka NN, VN, MN, I. etapa
30. 07. 2021 Přístřešek pro krmiva v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
30. 07. 2021 Stavební úpravy - výstavní plocha a receptce v hale Otherm 1
29. 07. 2021 Kolna v k.ú. Kahov - p. Kahoun
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy 2/2021 - Dočasné vyloučení vstupu do lesa
28. 07. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 1173/2020
27. 07. 2021 Obnova katastrálního operátu novým mapováním, k.ú. Oseky
26. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.26 - černá kabelka
26. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice - Referent oddělení regionálního rozvoje a památkové péče odboru stavebně správního a regionálního rozvoje - územní plánování
24. 07. 2021 Usnesení-dražební vyhláška 015 EX 5590/14-84
24. 07. 2021 Usnesení-dražební vyhláška 098 EX 00334/19-077
24. 07. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 2204/2021
24. 07. 2021 Usnesení-dražební vyhláška 213 EXD 119/2021-1
24. 07. 2021 Záměr - pronájem části pozemku - usn. č. 2195/2021
24. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice - Matrikář/ka - odbor vnitřních věcí
22. 07. 2021 Ustanovení opatrovníka v řízení
22. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice - Matrikář/ka - odbor vnitřních věcí
21. 07. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 1150/2020
20. 07. 2021 Záměr - směna pozemků - usn. č. 463/2021
20. 07. 2021 Záměr - prodej části pozemku - usn. č. 459/2021
20. 07. 2021 Záměr - směna pozemků - usn. č. 458/2021
20. 07. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístřešek pro krmiva v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
16. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Referent oddělení stavebně správního - odbor stavebně správní a regionálního rozvoje (stavební úřad)
15. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 30.7.2021 od 08:00 do 16:00 dle seznamu
15. 07. 2021 Oznámení zahájení územního řízení -Vl. Březí kNN
15. 07. 2021 Obecné závazná vyhláška č. 4/2021 o regulaci hlučných činností
15. 07. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Zemědělská farma v k.ú. Volovice
15. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 29.7.2021 od 08:00 do 17:00 dle seznamu
13. 07. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 28.7.2021 od 08:00 do 12:00 dle seznamu
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 27.7.2021 od 12:00 do 14:00 dle seznamu
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 27.7.2021 od 09:00 do 11:00 dle seznamu
13. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice - Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu - matrika a administrativa odboru vnitřních věcí
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 26.7.2021 od 09:00 do 11:00 dle seznamu
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 26.7.2021 od 12:00 do 14:00 dle seznamu
13. 07. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 1062/2020
13. 07. 2021 Záměr - výběrové řízení na prodej pozemku - usn. č. 461/2021
13. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.25 - svazek 5-ti klíčů na oranžové šňůrce
13. 07. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP
13. 07. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP
08. 07. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 339/5 k.ú. Staré Prachatice
08. 07. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - C/602/21
02. 07. 2021 Opatření obecní povahy 1/2021 - Dočasné vyloučení vstupu do lesa
02. 07. 2021 Záměr pronájmu bytu - VŘ 46-50/2021
02. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, Zlatá stezka v Prachaticích, u domu č.p. 230
01. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 19.7.2021 od 13:00 do 16:00 Pod Cvrčkovem dle seznamu
01. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 19.7.2021 od 7:30 do 18:00 ul. Budovatelská dle seznamu
01. 07. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - bazén a společenská místnost/ zahradní kuchyně
01. 07. 2021 Záměr - pronájem NP - usn. č. 2164/2021
01. 07. 2021 Záměr - pronájem NP - usn. č. 2163/2021

XML