Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení - Přivaděč pitné vody do Libotyně
10. 03. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
10. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 14.3.2022 od 08:30 do 13:00 dle seznamu
10. 03. 2022 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 1150/2020
10. 03. 2022 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 2204/2021
08. 03. 2022 Natura 2000 – doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu. Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0314123 – Boletice
08. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů
04. 03. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 15.3.2022 od 08:00 do 13:00 dle seznamu
03. 03. 2022 Zahájení řízení o vydání Změny č.4 Územního plánu Malovice- pozvánka k veřejnému projednání návrhu změny územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
02. 03. 2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy bytu v bytovém domu v k.ú. Lhenice
01. 03. 2022 Doručení a oznámení o veřejném projednání návrhu - 9. aktualizace zásad územního rozvoje Jčk
01. 03. 2022 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 sb. za rok 2021
28. 02. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka oddělení stavebně správního - odbor stavebně správní a regionálního rozvoje (stavební úřad)
28. 02. 2022 Pozvánka na Zastupitelstvo města Prachatice - 07.03.2022
25. 02. 2022 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.7 - kolo Treking Fox červené barvy
25. 02. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 15.3.2022 od 08:00 do 13:00 dle seznamu
25. 02. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 14.3.2022 od 08:30 do 13:00 dle seznamu
24. 02. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
22. 02. 2022 Aukční vyhláška č. EAS/PT/17-2022 - pozemek parc.č. 763 v k.ú. Prachatice
22. 02. 2022 Záměr - prodej nemovitých věcí - usn. č. 531/2022
22. 02. 2022 Záměr - prodej části pozemku - usn. č. 527/2022
18. 02. 2022 Oznámení o zahájení řízení - Dostavba kanalizace Mlýnská
17. 02. 2022 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče - přírodní památka Žižkova skalka na období 2022-2031
17. 02. 2022 Informace o návhu veřejnoprávní smlouvy - OS Prachatice - vybudování výtahu a bezbariérového přistupu do budovy
15. 02. 2022 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 2701/2022
15. 02. 2022 Záměr - pronájem nebytových prostor - usn. č. 2702/2022
14. 02. 2022 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy Horní čp. 138 Prachatice
11. 02. 2022 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
11. 02. 2022 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
11. 02. 2022 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
11. 02. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení -
09. 02. 2022 Záměr pronájmu bytu - VŘ 13-22/2022
08. 02. 2022 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 25.2.2022 od 08:00 do 16:00 dle seznamu
08. 02. 2022 VPS přestupky Želnava
08. 02. 2022 VPS přestupky Nová Pec
07. 02. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
03. 02. 2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy domu Horní 138, Prachatice
03. 02. 2022 Smlouva o poskytnutí individuální dotaci - usn. č. 517/2021
03. 02. 2022 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
03. 02. 2022 Pozvánka na Zastupitelstvo města Prachatice - 09.02.2022
01. 02. 2022 Záměr - pronájem NP - usn. č. 2673/2022
01. 02. 2022 Dotační tituly 2022 - volnočasové aktivity č. 2 a talentované děti a mládež č. 1
01. 02. 2022 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Volovice
01. 02. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
31. 01. 2022 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 1150/2020
31. 01. 2022 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 2204/2021
28. 01. 2022 Územní plán Želnava - oznámení o projednávání návrhu zadání
27. 01. 2022 Zahájení řízení o vydání Změny č.1 Územního plánu Olšovice - pozvánka k veřejnému projednání návrhu změny územního plánu
27. 01. 2022 Aukční vyhláška č. EAS/PT/1-2022-prodej pozemků v k.ú. Běleč
21. 01. 2022 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.6- svazek 5 klíčů

XML