Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Aukční vyhláška č. EAS/PT/44-2021 - pozemky v k.ú. Křišťanovice u Záblatí
13. 04. 2021 Záměr - prodej jednotek - byty, sklepní prostory a garáže - usnesení č. 401/2021
13. 04. 2021 Záměr - prodej části pozemku - usnesení č. 402/2021
13. 04. 2021 Záměr - prodej části pozemku - usnesení č. 406/2021
13. 04. 2021 OZV o místních poplatcích
09. 04. 2021 Usnesení-dražební vyhláška 120 EX 3232/06-462
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 27.4.2021 od 08:00 do 16:00 dle seznamu
08. 04. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usnesení č. 1062/2020
07. 04. 2021 Informace o výsledcích kontrol za rok 2020
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Skalka, vodovodní řad a přípojky
06. 04. 2021 rozhodnutí o prominutí poplatku
06. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka MK Družstevní v Prachaticích
01. 04. 2021 Záměr - pronájem části pozemku - usnesení č. 1907/2021
01. 04. 2021 VPS přestupky Lenora
01. 04. 2021 VPS přestupky Křišťanov
31. 03. 2021 Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito - 067 EX 484/10-963
30. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Na Sadech, stavba RD na parc. č. 882/5 k.ú. Prachatice
30. 03. 2021 Záměr - prodloužení doby nájmu - usn. č. 1913/2021
30. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - Kotelní nám., oprava liniové vpusti
26. 03. 2021 Výběrové řízení-rozsah hrazených služeb - praktické lékařství pro děti a dorost, město Vimperk
26. 03. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usnesení č. 1403/2020
26. 03. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usnesení č. 1173/2020
25. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu
25. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Referent oddělení stavebně správního - odbor SSRR
25. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Jánská a Ševčíkova v Prachaticích, u č.p. 1116
24. 03. 2021 Pozvánka - Zastupitelstvo města Prachatice - 31.3.2021
23. 03. 2021 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
22. 03. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - zemědělská farma Volovice
19. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Dubská Lhota - kabel NN
18. 03. 2021 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
18. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - Oseky č.p. 30 - č.p. 34
17. 03. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
16. 03. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usnesení č. 1150/2020
15. 03. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 10 - 2 klíče s karabinou
12. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí– zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022-2027
12. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2022-2027
11. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-dra..." již není dostupný.
11. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 25.3.2021 od 08:00 do 16:00 dle seznamu
08. 03. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usnesení č. 1062/2020
05. 03. 2021 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
04. 03. 2021 Výběrové řízení - Referent oddělení stavebně správního - odboru SSRR
03. 03. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.9 - klíč od vozidla FORD
03. 03. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.8 - klíč od vozidla VOLKSWAGEN
03. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19.3.2021od 08:00 do 15:00 dle seznamu
03. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 18.3.2021 od 08:00 do 15:00
03. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 17.3.2021 od 08:00 do 16:00 dle seznamu

XML