Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 10. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 2204/2021
06. 10. 2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
05. 10. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.38- šedobílý mourovatý kocour
04. 10. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.37 - fitness náramek černý
04. 10. 2021 OZV - místní poplatky 2021
01. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Poštovní v Prachaticích
01. 10. 2021 Opatření obecné povahy 3/2021 - Dočasné vyloučení vstupu do lesa
01. 10. 2021 Záměr pronájmu bytu - VŘ 59-66/2021
30. 09. 2021 Výběrové řízení-zubní lékařství-okres Prachatice
30. 09. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 2282/2021
30. 09. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 1173/2020
30. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 20.10.2021 dle seznamu
29. 09. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Vrbici
29. 09. 2021 Záměr - pronájem části pozemku - usn. č. 2344/2021
29. 09. 2021 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, Staré Prachatice
27. 09. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.36 - svazek klíčů s čipem
24. 09. 2021 Dokument "Usnesení o zrušení dr..." již není dostupný.
23. 09. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 2204/2021
23. 09. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 1150/2020
22. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Referent oddělení dopravně správních agend - zkušební komisař
22. 09. 2021 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
22. 09. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.35 - chytrý náramek šedý
22. 09. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č.34 - klíč od vozidla Mercedes Benz
22. 09. 2021 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 33 - klíč od vozidla
22. 09. 2021 Oznámení VŘ na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
22. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-12.10.2021 od 08:00 do 13:00 (Dvory, Kahov, Libínské Sedlo, Oseky, Podolí, Prachatice I, Prachatice II, Volovice)
22. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 12.10.2021 od 08:00 do 18:00 dle seznamu (Libínské Sedlo, Libín, Libínské Sedlo sjezdovka)
22. 09. 2021 Pozvánka na Zastupitelstvo města Prachatice - 29.09.2021
21. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Referent oddělení stavebně správního-odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 11.10.2021 od 08:00 do 18:00 dle seznamu (Libínské Sedlo, Libín, Libínské Sedlo sjezdovka, Perlovice)
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 11.10.2021 od 12:00 do 15:00 dle seznamu(Prachatice Lázně, celá obec Libínské Sedlo vč. lokality rozhledny Libín, Perlovice)
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 11.10.2021 od 08:00 do 11:00 Staré Prachatice dle seznamu
20. 09. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Kůlna na p.p.č. v k.ú. Vitějovice
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20. 09. 2021 Stanovení ploch pro vylepení plakátů pro volební kampaň
20. 09. 2021 Informace o návrhu VS - Stavba pro přechodné ubytování Zvěřetice a doplňková stavba tech. zázemí a garáží v k.ú. Záblatí
17. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie-6.10.2021 od 07:30 do 12:00 dle seznamu
17. 09. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
17. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, ul. Vodňanská u č.p. 7
17. 09. 2021 Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
15. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie-4.10.2021 od 08:00 do 16:00 dle seznamu
15. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Pod Lázněmi v Prachaticích
15. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie-1.10.2021 od 08:00 do 16:00 dle seznamu
15. 09. 2021 Záměr - pronájem části pozemku - usn. č. 2313/2021
14. 09. 2021 Opatření obecné povahy o změně a doplnění-změny kalamitní situace v lesích
14. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-30.9.2021 od 08:00 do 18:00 dle seznamu
14. 09. 2021 Záměr - prodloužení pronájmu pozemku - usn. č. 2318/2021
14. 09. 2021 Záměr - prodložení sml. o výpůjčce - usn. č. 2312/2021
13. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie-29.9.2021 od 08:00 do 18:00
13. 09. 2021 Záměr - výběrové řízení na pronájem NP - usn. č. 1062/2020

XML