Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 04. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Výběrové řízení na pracovní pozici - vedoucí kontrolního oddělení - odbor ŽO
04. 04. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Výběrové řízení na 2 pracovní pozice - referent oddělení přestupků - odbor VV
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy-odchylná od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 a 3 lesního zákona
03. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 23.4.2020 od 08:00 do 14:00 dle seznamu
03. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 23.4.2020 od 08:00 do 14:00 Prachatice, Krumlovská č.p. 16 a 460
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy č. 1/2020 - povolení výjimky ze zákazu
03. 04. 2020 Nařízení hejtmanky
02. 04. 2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území-Blanice
02. 04. 2020 Ustanovení opatrovníka v řízení
30. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 16.4.2020 od 8:00 do 15:00 -Prachatice, Krumlovská 1103
28. 03. 2020 usnesení vlády a mimořádná opatření
28. 03. 2020 usnesení vlády a mimořádná opatření
28. 03. 2020 usnesení vlády a mimořádná opatření
28. 03. 2020 usnesení vlády a mimořádná opatření
28. 03. 2020 usnesení vlády a mimořádná opatření
28. 03. 2020 usnesení vlády a mimořádná opatření
28. 03. 2020 usnesení vlády a mimořádná opatření
28. 03. 2020 usnesení vlády a mimořádná opatření
27. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, ul. Dělnická v Prachaticích
27. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/141 ve Starých Prachaticích
25. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Staré Prachatice-od 1.6.2020 přibližně do 31.12.2022
25. 03. 2020 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 11 - reproduktor zn. GOGEN
25. 03. 2020 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 10 - mobilní telefon HTC a klíče
25. 03. 2020 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 9 - pánská černá kabelka s peněženkou
23. 03. 2020 Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie - 25.3.2020 od 13:00 do 16:00 dle seznamu
21. 03. 2020 nařízení hejtmanky
20. 03. 2020 Usnesení - dražební vyhláška-č.j. 121 EX 8312/14-100
20. 03. 2020 Dražební vyhláška-č.j. 212 EX 544/03-80
20. 03. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Automatické mycí centrum Prachatice
16. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 9.4.2020 od 08:00 do 14:30
16. 03. 2020 veřejná vyhláška - rekonstrukce ul. Hradební, Prachatice
13. 03. 2020 Informace o výsledcích kontrol za rok 2019
13. 03. 2020 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci-pozemku parc. č. 1474/38, k.ú. Prachatice
13. 03. 2020 Záměr - výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - usnesení č. 1063/2020, RM 09032020
13. 03. 2020 Záměr - výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - usnesení č. 1062/2020, RM 09032020
12. 03. 2020 Nouzový stav
11. 03. 2020 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 30.3.2020 od 08:00 do 16:00 dle seznamu
11. 03. 2020 Záměr - prodej pozemku - usnesení č. 241/2020
11. 03. 2020 Záměr - směna pozemků - usnesení č. 240/2020
11. 03. 2020 Záměr - dodatek č. 1 - usn. č. 236/2020
11. 03. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
09. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 30.3.2020 od 08:00 do 14:00 dle seznamu
08. 03. 2020 nařízená karanténa po návratu z Itálie
06. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 25.3.2020 od 13:00 do 16:00 dle seznamu
05. 03. 2020 Mimořádné opatření - nařízení o oznámení pořádání hromadné akce s účastí nad 5000 osob
05. 03. 2020 Dokument "Usnesení o zrušení dr..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení-praktické lékařství pro děti a dorost - KUJCK 32891/2020
03. 03. 2020 Výběrové řízení s aukcí čís. C/5/2020-k.ú. Křesanov

XML