Město Prachatice

Okresní město
Okres Prachatice

http://prachatice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice

Datová schránka: j5xbvr2
E-mail: tajemnik@mupt.cz, e-podatelna@mupt.cz, urad@mupt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Prachatice - optokabel STARNET + T- mobile, číslo stavby: 1409
11. 09. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 147 EXD 3/19 -1
11. 09. 2019 Usnesení-zrušení dražby 135 Ex 2439/14-128
11. 09. 2019 Přechodná úprava provozu v ulici Solní a Poštovní v Prachaticích
10. 09. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 146 EX 977/16-118
10. 09. 2019 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 633/2019
10. 09. 2019 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 634/2019
09. 09. 2019 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 629/2019
09. 09. 2019 Novostavba RD KODYMOVI Ratiborova Lhota
09. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 24.9.2019 od 8:00 do 11:00
09. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu pro správní území obce Radhostice
09. 09. 2019 Novostavba RD Brusná
09. 09. 2019 Plakát - Zastupitelstvo města Prachatice 16.9.2019
06. 09. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Výběrové řízení referent odboru oddělení účetnictví - odbor FO
06. 09. 2019 Plakát - Zastupitelstvo města Prachatice 16.9.2019
05. 09. 2019 Zahájení řízení o vydání Regulačního plánu D3 a D5 Prachatice - pozvánka k veřejnému projednání návrhu regulačního plánu
05. 09. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
05. 09. 2019 Novostavba RD Hradce, pozemek parc.č. 658/20, k.ú. Třebanice.
05. 09. 2019 GRW Prachatice - příruční sklad hořlavých kapalin - k.ú. Prachatice, parc.č. 1269/43.
04. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/14213 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 14213-3 u Bohunic
04. 09. 2019 Novostavba RD, domovní čistírny odpadních vod a přístřešku pro automobily na parc.č. 260/1 a 259 k.ú. Dolní Nekvasovice.
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy-změna a doplnění č.j. 18918/2019-MZE-16212
02. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 17.9.2019-Prachatice dle seznamu
02. 09. 2019 Přechodná úprava provozu v ulici Zahradní, Malé náměstí a Zvolenská v Prachaticích
30. 08. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 137 Ex 4564/12-86
30. 08. 2019 Usnesení-dražební vyhláška 139EX 16640/16-083
28. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 12.9.2019 od 09:30 do 12:00, část obce Stádla, Horní Záblatí, Záblatí
27. 08. 2019 výstavba plotu p.č. 353/1 k.ú. Lažišťka.
26. 08. 2019 Záměr pronájmu bytu - výběrové řízení 49-54/2019
23. 08. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
22. 08. 2019 Oznámení o nabytí právní moci.
21. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Výběrové řízení referent odboru SSRR
21. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Výběrové řízení referent odboru SSRR
20. 08. 2019 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
16. 08. 2019 Dokument "dražební vyhláška-poz..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Oznámení o VŘ na pozemek p.č. 1057 Klenovice u Mičovic
15. 08. 2019 Oznámení o nálezu věci na území obce - nález č. 17 - dva klíče na kroužku
13. 08. 2019 Záměr - pronájem reklamního zařízení - usnesení č. 594/2019
13. 08. 2019 Záměr - pronájem nebytových prostor - usnesení č. 593/2019
13. 08. 2019 Záměr - prodloužení nájemní smlouvy o výpůjčce- usnesení č. 592/2019
05. 08. 2019 Záměr - FRB - 4.kolo
05. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy na MK v ulici Solní a na Velkém náměstí v Prachaticích
02. 08. 2019 Nabídka feny Elzy
02. 08. 2019 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
02. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 23.8.2019-Prachatice-ul. Mírová dle seznamu
02. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 16.8.2019-Kahov dle seznamu
29. 07. 2019 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

XML