Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Instituce
Instituce

http://nabidkamajetku.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2

Datová schránka: 96vaa2e
E-mail: BAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, PAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, SAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, UAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, CAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, HAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, OAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2021 SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID. 1/2 NA NEMOVITÝCH VĚCECH V K. Ú. OSLAVANY
29. 07. 2021 POZEMKY K.Ú. POSTOLOPRTY 1428/9, 1428/10 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 3 442 M2
29. 07. 2021 MALHOSTICE P.P.Č. 50/12 O VÝMĚŘE 2972 M2 A 157 O VÝMĚŘE 717 M2, Č. EAS/UTP/038/2021
29. 07. 2021 NOVÁ VES U TEPLICE, P.P.Č. 719/1 O VÝMĚŘE 683 M2, Č. EAS UTP/042/2021
28. 07. 2021 BUŠ - PP.Č. 81/9
28. 07. 2021 HODONÍN, POZEMKOVÁ PARC.Č. 2840
28. 07. 2021 NALŽOVICE - POZEMEK P. Č. 1519
27. 07. 2021 POZEMKY K.Ú.POSTOLOPRTY O CELKOVÉ VÝMĚŘE 973M2
27. 07. 2021 ČERNICE U DNEŠIC - POZEMEK P.Č. 1088/21
27. 07. 2021 HORNÍ ČERMNÁ, SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI 71/370 K POZEMKŮM P. P. Č. 7482 A P. P. Č. 7933
27. 07. 2021 DRUŽSTEVNÍ PODÍL V BYTOVÉM DRUŽSTVU V MEZIHOŘÍ 1211/13, SE SÍDLEM PRAHA 8, V MEZIHOŘÍ 1211/13, PSČ 18000, IČ: 285 35 685, VČETNĚ VŠECH PRÁV A POVINNOSTÍ, ZEJMÉNA PRÁVA NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU ČÍSLO 5, NA ADRESE V MEZIHOŘÍ 1211/13, PRAHA 8, 18000
27. 07. 2021 NUČICE U RUDNÉ - SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID. 1/2 POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 545/1 A 788/124
23. 07. 2021 POZEMEK P. Č. 1513 K. Ú. BÍLÁ VODA U JAVORNÍKA
23. 07. 2021 PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 228/11 O VÝMĚŘE 583 M2 V K.Ú. SULEJOVICE
23. 07. 2021 K. Ú. STÉBLOVÁ - POZEMKOVÁ PARCELA Č. 452/12
22. 07. 2021 NOVÉ BENÁTKY - STAVBA ČP.149, ST.P.Č. 291/1, STAVBA BEZ ČP/ČE, ST.P.Č. 291/3
22. 07. 2021 POZEMEK PČ. 339/3 V K.Ú. BENÁTKY U HOUSEROVKY
22. 07. 2021 STACHOVICE, SPOL. PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/2 NA POZEMKU P.Č. 343/2
22. 07. 2021 PETROVICE U MĚČÍNA - POZEMEK KN P. P. Č. 2185/52
22. 07. 2021 PETROVICE U MĚČÍNA - POZEMEK KN P. P. Č. 380/10
22. 07. 2021 K.Ú. PROBOŠTOV U TEPLIC, P.Č. 1261/2 O VÝMĚŘE 5 741 M2 - AUKCE Č. EAS/UTP/035/2021
21. 07. 2021 POZEMEK KN PPČ. 954/2 - VODNÍ PLOCHA - ZAMOKŘENÁ PLOCHA V K.Ú. A OBCI ČEJOV
21. 07. 2021 SUCHDOL U KONICE, SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID. 3/32 POZEMKU POZEMKOVÁ PARCELA Č. 2474
21. 07. 2021 PLZEŇ - SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI ID. 5/16 K CELKU DOSUD NEZAPSANÉHO POZEMKU 5251/17
21. 07. 2021 SMOLNICE U LOUN ST.P.Č. 346 SE STAVBOU REKREAČNÍ CHATY, ZAHRADA P.P.Č.2118/11 A ID. PODÍL 1/5 P.P.Č. 2118/8 A 2119 - PŘÍSTUPOVÉ CESTY
21. 07. 2021 MĚČÍN, POZEMEK KN P.P.Č. 3174
21. 07. 2021 PĚNČÍN, PODÍL O VELIKOSTI 1/12 NA POZEMKU P.Č. 81 V K.Ú. BRATŘÍKOV, O VÝMĚŘE 1460 M2
20. 07. 2021 PLZEŇ, PARCELA Č. 10648 U KALIKOVSKÉHO MLÝNA
20. 07. 2021 PRODEJ POZEMKU P. Č. 380/1, K. Ú. ŽULOVÁ, OBEC ŽULOVÁ
20. 07. 2021 K.Ú. ZBOROVICE, POZEMEK PARCELA Č. 1448, SOUČÁSTÍ JE STAVBA BEZ ČP/ČE
19. 07. 2021 KOLÍN P.P.Č. 767/8 A 774/20 (SPORTOVIŠTĚ A REKR. PLOCHA) - EL AUKCE EAS/SKO/048/2021
19. 07. 2021 POZEMEK P. Č. 2027 K. Ú. ADOLFOVICE, OBEC BĚLÁ POD PRADĚDEM
19. 07. 2021 DLOUHÉ NA MORAVĚ, POZEMKY PARC. Č. 2158/1 A 2161/1
16. 07. 2021 KUNŠTÁT U ORLICKÉHO ZÁHOŘÍ - POZEMEK P. P. Č. 3077
15. 07. 2021 SÁDEK, P.Č. 271
15. 07. 2021 ZDOUNKY, POZEMEK PARCELA Č. 1254/36
15. 07. 2021 ZDOUNKY, POZEMEK PARCELA Č. 1254/35
15. 07. 2021 K.Ú. CHLUMČANY U LOUN - P.P.Č. 181/1, 181/2 A 185 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 13 351 M2
15. 07. 2021 STŘÍLKY, PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/4 NA POZEMKU POZEMKOVÁ PARCELA Č. 2654
14. 07. 2021 POZEMEK PARC. Č. 42/1 V K. Ú. PRAVLOV
14. 07. 2021 PLZEŇ - POZEMEK P. Č. 6523, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA Č.P. 1583,
14. 07. 2021 SEDLEŠOVICE, POZEMEK PARC. 145/6, AUKCE Č. EAS/BZN/9/2021
13. 07. 2021 K.Ú. PŘÍDOLÍ - POZEMKY - ST.P. 174, P.P.Č. 97/2, STAVBA BEZ ČP/ČE, TECH.VYB. + PŘÍSLUŠENSTVÍ
13. 07. 2021 NADRYBY - P. Č. 730/8 A P. Č. 731/16 - POZEMKY ZASTAVĚNÉ MÍSTNÍMI KOMUNIKACEMI
13. 07. 2021 NOVÁ VES U OSLAVAN - PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/2 NA POZEMCÍCH PARC. Č. 719/239, 1045/23
13. 07. 2021 NOVÁ VES U OSLAVAN - PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/2 NA POZEMCÍCH PARC. Č. 246/7, 753/6, 753/21, 754/2, 807/2
12. 07. 2021 POZEMEK P.Č. 744/13, O VÝMĚŘE 1882 M2, K.Ú. CHUDEŘÍN U LITVÍNOVA, OBEC LITVÍNOV
10. 07. 2021 LOSINÁ U PLZNĚ, POZEMEK P. Č. 688/3
10. 07. 2021 LOSINÁ U PLZNĚ, POZEMEK P. Č. 688/17
10. 07. 2021 K.Ú. UHERSKÝ BROD - PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/10 NA POZEMKU P.Č. 1577/21

XML