Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Instituce
Instituce

http://nabidkamajetku.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2

Datová schránka: 96vaa2e
E-mail: BAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, PAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, SAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, UAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, CAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, HAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz, OAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 ČENKOV U PŘÍBRAMĚ Č. EAS/SPB/037/2020, POZEMKY P.Č. 622/3, 623/1, 623/2, 623/3 A 623/4
26. 11. 2020 PŘEDMOSTÍ - STAVEBNÍ PARC. Č. 259/1, SOUČÁSTÍ JE STAVBA: PŘEROV II-PŘEDMOSTÍ, ČP. 501 PRODEJ EAS
26. 11. 2020 POZEMKOVÁ PARCELA Č. 341/2 V K.Ú. KAMENICKÁ NOVÁ VÍSKA, OBEC ČESKÁ KAMENICE
25. 11. 2020 SOUBOR POZEMKŮ V K.Ú. KAMENICE NAD LIPOU
25. 11. 2020 DUBŇANY, SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/2 POZEMKU PARC. Č. 2874/6
25. 11. 2020 KLADKY, POZEMEK POZEMKOVÁ PARCELA Č. 1209
25. 11. 2020 SOBĚDRUHY, P.Č. 1038/4, 1039/13 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 2086 M2 - AUKCE Č. EAS/UTP/101/2020
25. 11. 2020 HUDCOV, P.Č. 481 O VÝMĚŘE 314 M2 -
25. 11. 2020 MĚRUNICE, P.P.Č. 860/1 O VÝM. 4065 M2, Č. EAS/UTP/100/2020
25. 11. 2020 VYHLÁŠENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE NA PRODEJ POZEMKU PARC.Č. 873/5 V K.Ú. IVANOVICE
24. 11. 2020 K.Ú. BÁNOV - ID. 6/483 PARC. Č. 6257/1, Č. 6257/2, Č. 6257/3
24. 11. 2020 PRODEJ POZEMKU P. Č. 408/1 V K. Ú PASEKY U PÍSKU EAS/PI/53/2020
24. 11. 2020 PRODEJ POZEMKU P. Č. 538/2 V K. Ú. PIŠTÍN EAS/CB/103/2020
24. 11. 2020 NĚTČICE U KYJOVA, POZEMKOVÁ PARC.Č. 849/65
24. 11. 2020 POZEMEK V K.Ú. KORYČANY, PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/2 NA POZEMKU PARC.Č. 2524/126.
24. 11. 2020 POZEMEK V K.Ú. KORYČANY, PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/2 NA POZEMKU PARC.Č. 2524/125.
24. 11. 2020 POZEMEK V K.Ú. KORYČANY, PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/12 NA POZEMKU PARC.Č. 2392.
24. 11. 2020 K.Ú. VRKOSLAVICE, POZEMEK P.Č. 969/4 (VÝMĚRA 495 M2), OBEC JABLONEC NAD NISOU
24. 11. 2020 K.Ú. VRKOSLAVICE, POZEMEK P.Č. 969/3 (VÝMĚRA 466 M2), OBEC JABLONEC NAD NISOU
20. 11. 2020 JIHLAVA, PARC. Č. 5799/16
20. 11. 2020 VŘSA, UCV/016/2020, K.Ú. VYKMANOV U MĚDĚNCE, P.P.P.Č. 66/2
20. 11. 2020 SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ - POZEMKY P.P.Č. 179/21, P.P.Č. 179/22, P.P.Č. 179/23, P.P.Č. 179/24, P.P.Č. 179/25 A P.P.Č. 179/26
19. 11. 2020 VYHLÁŠENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE NA PRODEJ POZEMKŮ PARC.Č. 3859/6 A 3859/7, K.Ú. KRÁLOVO POLE
19. 11. 2020 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S AUKCÍ Č. B/19/2020 NA PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 6046/1, K.Ú. ŽABOVŘESKY
18. 11. 2020 PŘEDLICE - P.P.Č 854 A 857, CELKOVÁ VÝMĚRA 855 M2
18. 11. 2020 BRODCE NAD JIZEROU - IDEÁLNÍ SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI 1/8 POZEMKU P.P.Č. 662/98
18. 11. 2020 ID. 1/2 RODINNÉHO DOMU Č.P. 719 A POZEMKŮ V K.Ú. ÚJEZD NAD LESY, OBEC PRAHA - 3. KOLO EL. AUKCE
13. 11. 2020 HORNÍ BUKOVINA - ID. SPOL. PODÍL VE VÝŠI 1/6 POZEMKU POZEMKOVÉ PARCELY Č. 679, Č. 456/2
12. 11. 2020 PŘÍBRAM, P.Č. 3073, P.Č. 3074, P.Č. 3075
12. 11. 2020 SÝČINA - P.P.Č. 59/1, Č. 59/2, Č. 60/1, Č. 60/2, Č. 61, Č. 70/1, Č. 70/2, Č. 70/3 A Č. 71
12. 11. 2020 JIZERNÍ VTELNO - POZEMEK POZEMKOVÁ PARCELA Č. 485/4, Č. 485/6
11. 11. 2020 RUSEK, POZEMEK P.P.Č. 144
11. 11. 2020 K.Ú. PŘÍCHOVICE U KOŘENOVA, P.P.Č. 832/1 (420 M2)
11. 11. 2020 POZEMKOVÁ PARCELA Č. 2419/2 V K.Ú. A OBCI VALKEŘICE
11. 11. 2020 POZEMKOVÁ PARCELA Č. 2231/3 V K.Ú. A OBCI VALKEŘICE
11. 11. 2020 VŠECHLAPY U ZABRUŠAN, P.P.Č. 603/18 O VÝMĚŘE 73 M2, Č. EAS/UTP/095/2020
11. 11. 2020 JESENÍK, K.Ú. JESENÍK, P.Č. 1543
10. 11. 2020 MILETÍN - STAVBA BEZ ČP/ČE - GARÁŽ NA ST.P.Č. 536/1 K.Ú. MILETÍN
10. 11. 2020 MILETÍN - STAVBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA ST.P.Č. 646 A NA ČÁSTI P.P.Č. 142/8 V K.Ú. MILETÍN
10. 11. 2020 BARCHOV - SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI 1/2 K POZEMKU P.P.Č. 485
09. 11. 2020 POZEMKOVÁ PARCELA Č. 2436/1 V K.Ú. A OBCI VALKEŘICE
09. 11. 2020 POKRATICE P.Č. 470
09. 11. 2020 BŘEŽANY I P.P.Č. 481/6 (VODNÍ PLOCHA)
06. 11. 2020 K.Ú. JABLONEC NAD NISOU, POZEMEK ST.P.Č. 2044 (VÝMĚRA 867 M2), OBEC JABLONEC NAD NISOU
06. 11. 2020 SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY VE VÝŠI 1/2 NA POZEMCÍCH P. Č. 170/2, 171/8, 173/4, V K. Ú. JAROV U BLOVIC
06. 11. 2020 K.Ú. UHERSKÝ BROD - PARC. Č. 1725/800
05. 11. 2020 POZEMEK P.P.Č. 1 V K.Ú. PODLESÍ-MĚSTO, OBEC MALÁ MORAVA
05. 11. 2020 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S AUKCÍ Č. B/18/2020 NA PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 479/2, K.Ú. MALOMĚŘICE
05. 11. 2020 BŘEZINA U MNICHOVA HRADIŠTĚ - ID. SPOL. PODÍL 2/13 POZEMKU POZEMKOVÉ PARCELY Č. 517/28
05. 11. 2020 JENÍKOV U DUCHCOVA, P.P.Č. 519 O VÝMĚŘE 20634 M2, AUKCE Č. EAS/UTP/093/2020

XML