Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiné

https://www.cuzk.cz/

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 05. 2023 Výběrové řízení na pozici rada / odborný rada v oddělení aktualizace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Jičín
30. 05. 2023 rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Jablonec nad Nisou Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
30. 05. 2023 Rada/odborný rada – inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně
26. 05. 2023 Výběrové řízení na pozici referent majetkové správy Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj
26. 05. 2023 odborný referent – zápisy v řízení V a Z
26. 05. 2023 odborný referent/vrchní referent – návrh zápisu v katastru
26. 05. 2023 odborný referent – zápisy v řízení V a Z, řízení o SP
26. 05. 2023 Odborný referent / vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Chomutov na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
25. 05. 2023 Vrchní referent/rada v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Břeclav
24. 05. 2023 Odborný referent / vrchní referent – návrh zápisu v katastru v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Zlín
24. 05. 2023 Odborný referent v oddělení aktualizace KN na Katastrálním pracovišti Kyjov
23. 05. 2023 Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
23. 05. 2023 Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
23. 05. 2023 Odborný / vrchní referent oddělení aktualizace a dokumentace KN
23. 05. 2023 odborný referent/vrchní referent – poskytování informací a nahlížení do KN
19. 05. 2023 Odborný referent / vrchní referent – návrh zápisu v katastru v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Vsetín
19. 05. 2023 Odborný referent – návrh zápisu v katastru v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Zlín
19. 05. 2023 Odborný / vrchní referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Litoměřice na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
19. 05. 2023 Odborný referent / vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
19. 05. 2023 Odborný referent / vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
18. 05. 2023 rada / odborný rada – interní audit v Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj
17. 05. 2023 Rada/odborný rada – vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu 1 v technickém odboru
17. 05. 2023 Vedoucí oddělení dokumentace KN – odborný rada
17. 05. 2023 Vrchní referent / rada oddělení aktualizace KN
17. 05. 2023 Odborný / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03130 TS KÚ SČK
17. 05. 2023 Vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu
17. 05. 2023 Rada/odborný rada – vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu 1
17. 05. 2023 Vrchní referent/rada v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Břeclav
16. 05. 2023 Výběrové řízení na pozici rada / odborný rada - metodik KN v oddělení metodiky, kontroly a personalistiky kanceláře ředitele
16. 05. 2023 Rada/odborný rada - inspektor - obnova katastrálního operátu a revize katastru
16. 05. 2023 Rada/odborný rada - inspektor - vedení SPI a SGI
15. 05. 2023 Odborný referentv oddělení obnovy katastrálního operátu č.3 na Technické sekci
15. 05. 2023 Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č.1 na Technické sekci
15. 05. 2023 rada-odborný rada - aktualizace KN II KP Jihlava
12. 05. 2023 rada/odborný rada - kontrola aktualizace - v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Tábor (ID SM 30000315/30003939)
12. 05. 2023 rada/odborný rada - vedoucí oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Strakonice (ID SM 30000301/30003925)
11. 05. 2023 Odborný / vrchní referent oddělení dokumentace KN
11. 05. 2023 Odborný / vrchní referent oddělení obnovy a revize KN
11. 05. 2023 Odborný / vrchní referent oddělení aktualizace GI KN
10. 05. 2023 Rada/odborný rada v právním oddělení na Katastrálním pracovišti Brno - venkov
10. 05. 2023 Odborný referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Litoměřice na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
09. 05. 2023 Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem
09. 05. 2023 Prodavač/ka v Obchodním oddělení
05. 05. 2023 Vrchní referent / rada – správa dokumentace katastru v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Zlín
05. 05. 2023 vedení katastrální mapy
05. 05. 2023 odborný referent – zápisy v řízení V a Z
04. 05. 2023 Rada / odborný rada – organizační pracovník kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
04. 05. 2023 Odborný referent / vrchní referent – budování podrobných bodových polí v oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
04. 05. 2023 Asistent / Asistentka v personálním oddělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
04. 05. 2023 Správce IKT

XML