Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiné

https://www.cuzk.cz/

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 01. 2021 Odborný referent oddělení dokumentace KN
25. 01. 2021 rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů
25. 01. 2021 Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu
25. 01. 2021 Vrchní referent/rada – řízení o opravě chyby v SPI
25. 01. 2021 Vrchní referent/rada – řízení o opravě chyby v SPI
25. 01. 2021 Rada/odborný rada – správce informačních a komunikačních technologií
25. 01. 2021 Odborný referent – zápisy v řízení V a Z
25. 01. 2021 Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu
25. 01. 2021 rada-odborný rada - právní vztahy k nemovitostem KP Havlíčkův Brod
25. 01. 2021 Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Znojmo
25. 01. 2021 Geograf/ka
22. 01. 2021 Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Břeclav
21. 01. 2021 rada/odborný rada - inspektor Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Pardubicích
20. 01. 2021 Inspektor – právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze (obor služby 55.)
19. 01. 2021 Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem – odborný rada
19. 01. 2021 Vrchní referent/Rada – Oddělení právních vztahů k nemovitostem
18. 01. 2021 Domovník KP Děčín
18. 01. 2021 Vrchní referent/rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Hodonín
18. 01. 2021 Rada/odborný rada v oddělení právním na Katastrálním pracovišti Brno - venkov
18. 01. 2021 Výběrové řízení na pozici odborný referent/vrchní referent – návrh zápisu v katastru NZK1006
18. 01. 2021 Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Brno - město
18. 01. 2021 Pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti a telefonista/ka
18. 01. 2021 Domovník/domovnice
15. 01. 2021 Rada/odborný rada-vedoucí právního oddělení č.1 na Katastrálním pracovišti Brno - město
15. 01. 2021 Rada/odborný rada v oddělení právním č.1 na Katastrálním pracovišti Brno - město
15. 01. 2021 Rada/odborný rada v oddělení právním na Katastrálním pracovišti Brno - venkov
14. 01. 2021 Odborný rada – metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj
14. 01. 2021 Vedoucí oddělení metodiky a kontroly – odborný rada Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj
14. 01. 2021 vrchní referent/ rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem
14. 01. 2021 odborný referent v oddělení dokumentace KN
14. 01. 2021 Rada/Odborný rada – Oddělení obnovy katastrálního operátu 1
13. 01. 2021 odborný rada - ředitel Katastrálního pracoviště
13. 01. 2021 referent KN – návrh zápisu, kontrola a zplatnění v PO VI.
13. 01. 2021 Rada/odborný rada v oddělení metodiky a kontroly kanceláře ředitele katastrálního úřadu na KÚ pro Ústecký kraj
13. 01. 2021 Ředitel/ka Ekonomického odboru
12. 01. 2021 Odborný rada - Právník / Právnička
12. 01. 2021 odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 3 na Technické sekci
12. 01. 2021 KÚ-00209-2020-100-01001 86-Oznameni_o_vyhlaseni_VŘ-představený-poz_kniha2_signed
11. 01. 2021 Vedoucí služebního úřadu - ředitel/ředitelka Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu
11. 01. 2021 odborný rada v oddělení aktualizace KN
11. 01. 2021 odborný rada - právník v oddělení právních vztahů k nemovitostem
11. 01. 2021 Odborný referent – budování podrobných bodových polí v oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
11. 01. 2021 Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště
11. 01. 2021 Technik BOZP a PO a technický pracovník v oddělení ekonomicko-správním v Kanceláři ředitele katastrálního úřadu
08. 01. 2021 Odborný referent / vrchní referent – budování podrobných bodových polí v oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
08. 01. 2021 Odborný referent / vrchní referent – obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Vsetín
07. 01. 2021 Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Břeclav
07. 01. 2021 Výběrové řízení
07. 01. 2021 Odborný referent / vrchní referent – obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Kroměříž
07. 01. 2021 Odborný referent / vrchní referent – návrh zápisu v katastru v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště

XML