Státní báňská správa

Instituce

http://cbusbs.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Český báňský úřad
Kozí 748/4
110 00 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz, podatelna@cbusbs.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 01. 2021 19. 1. 2021 Veřejná vyhláška - doručení oznámení o zahájení správ. řízení  a nařízení ústního jednání ve věci žádosti org. OKD, a.s. o povolení h.č. - přípravy porubu č. 463 206 ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky, v OKD, a.s. 
14. 01. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou Č.j. SBS 34888/2020/OBÚ-04/3 Oznámení veřejnou vyhláškou - pokračování správního řízení ve věci žádosti po jeho přerušení o zrušení DP Most podle dokumentace ,,Návrh na zrušení DP Most" - organizace Palivový kombinát Ústí, státní podnik
14. 01. 2021 14. 1. 2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti k žádosti organizace OKD, a.s. v dobývacím prostoru Louky.
13. 01. 2021 13.1.2021 Veřejná vyhláška - Povolení hornické činnosti - Těžební otvírka a těžba ložiska ropy a hořlavého zemního plynu sondami Lubná 1, 18, 20, 21, 33, 34, 5, 19, 32 v dobývacím prostoru Kostelany, ev. č. 4 0034.
13. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO
12. 01. 2021 12.1.2021 Vyrozumění o změně termínu  ústního jednání o pokračování  správního řízení o žádosti org. Písek Ostrava s.r.o. ve věci povolení  h.č. pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska písku v Polance nad Odrou.
11. 01. 2021 11. 1. 2021 Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění o skončení dokazování ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.  ve věci povolení h.č. - dobývání porubu č. 463 200/1 ve sloji č. 463+461, ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky, v OKD, a.s.
11. 01. 2021 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
11. 01. 2021 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
07. 01. 2021 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO (se zaměřením elektro) se sídlem v Praze. Posuzovány budou žádosti podané  do 29. LEDNA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
24. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
24. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
24. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
18. 12. 2020 18.12.2020 Rozhodnutí předsedy  ČBÚ č.j. SBS 15289/2020/2 a Veřejná vyhláška ČBÚ č.j. SBS 15289/2020/3.
15. 12. 2020 Dokument " 15...." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument " 14...." již není dostupný.
14. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
14. 12. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
09. 12. 2020 Č.j. SBS 34172/2020/3 Č.j. SBS 34173/2020/3 - Rozhodnutí o povolení HČ v DP Braňany VI podle POPD ložiska bentonitu v DP Braňany II, lom Černý vrch pro organizaci KERAMOST, a.s.
09. 12. 2020 9.12.2020 Vyrozumění o pokračování ve správním řízení o žádosti a nařízení ústního jednání ve věci povolení hornické činnosti spočívající v povolení změny v dokumentaci Technická zpráva o plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska písku v k.ú. Polanka nad Odrou.
07. 12. 2020 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO se sídlem v Ostravě. Posuzovány budou žádosti podané  do 18. PROSINCE 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
07. 12. 2020 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze. Posuzovány budou žádosti podané  do 28. PROSINCE 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.  
07. 12. 2020 ÚDRŽBÁŘ - ŘIDIČ Český báňský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ÚDRŽBÁŘ - ŘIDIČ. Životopis s uvedením zkušeností v oboru zašlete v případě zájmu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloaka0bf704f717e401f95dd66d7641951e9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 = 'michaela.hluchnikova' + '@'; addya0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 = addya0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 + 'cbusbs' + '.' + 'cz'; var addy_texta0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 = '<strong>michaela.hluchnikova' + '@' + 'cbusbs' + '.' + 'cz</strong>';document.getElementById('cloaka0bf704f717e401f95dd66d7641951e9').innerHTML += '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addya0bf704f717e401f95dd66d7641951e9 + '\'>'+addy_texta0bf704f717e401f95dd66d7641951e9+'<\/a>'; , dotazy
07. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo obvodní báňský inspektor/inspektorka OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO
04. 12. 2020 OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby „Separační linka - Horní Slavkov“ Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby „Separační linka - Horní Slavkov“
30. 11. 2020 30.11.2020 Veřejná vyhláška - Zrušení nařízeného ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Luhov-Brniště-Tlustec v dobývacím prostoru Luhov.
30. 11. 2020 Dokument " 30...." již není dostupný.
30. 11. 2020 30. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení  správního řízení o žádosti organizace OKD, a.s. týkající se záměru odstranění souboru staveb  označené jako "DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ ÚPRAVNY UHLÍ LAZY" (S007-S026)  v k.ú. Lazy u Orlové.
30. 11. 2020 30. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení o projednání žádosti organizace OKD, a.s. týkající se záměru  odstranění souboru staveb označené jako "DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ ÚPRAVNY UHLÍ LAZY" v k.ú. Lazy u Orlové.
30. 11. 2020 Dokument " SBS..." již není dostupný.
24. 11. 2020 Rozhodnutí o zmenšení dobývacího prostoru Brník
24. 11. 2020 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO se sídlem v Hradci Králové. Posuzovány budou žádosti podané  do 4. PROSINCE 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
22. 11. 2020 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
22. 11. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
20. 11. 2020 Usnesení o přerušení řízení - stanovení dobývacího prostoru Velký Osek II
20. 11. 2020 Návrh na změnu - zmenšení dobývacího prostoru Lužec nad Vltavou (Vraňany)
18. 11. 2020 18.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení  o projednání žádosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení h.č.  - dobývání porubu č. 463 200/1 ve spojených slojích č. 463+461, ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky v OKD. a.s. 
13. 11. 2020 OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení HČ otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí - „Lom Jiří 2030“ Rozhodnutí o povolení horničké činnosti otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí - „Lom Jiří 2030“ v dobývacích prostorech Alberov, Lomnice a Královské Poříčí
04. 11. 2020 Dokument " 4.1..." již není dostupný.
03. 11. 2020 Dokument " 3.1..." již není dostupný.
03. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru Velký Osek II
03. 11. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
03. 11. 2020 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
26. 10. 2020 26. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska kamena Luhov-Brniště-Tlustec v dobývacím prostoru Luhov
26. 10. 2020 Dokument " 26...." již není dostupný.
23. 10. 2020 1.- Výběrové řízení - Obvodní báňský inspektor - OBÚ v Brně, 2.-Žádost o přijetí do služebního poměru
23. 10. 2020 Úřední hodiny OBÚ
23. 10. 2020 Mimořádné opatření SBS 39632/2020 změna úředních hodin OBÚ v Liberci
23. 10. 2020 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové
23. 10. 2020 Mimořádné opatření SBS 39592/2020 Mimořádné opatření - úprava úředních hodin

XML