Státní báňská správa

Instituce

http://cbusbs.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Český báňský úřad
Kozí 748/4
110 00 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz, podatelna@cbusbs.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2021 23. 7. 2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti s.p. DIAMO o povolení odstranění stavby "TPL Demoliční výměry 2020-úpravna Paskov, SO 44 - přesýpací stanice PS č. 4" na pozemku  parc. č. 1996/101 v k.ú. Paskov, v dobývacím prostoru Paskov I.
20. 07. 2021 20.7.2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Diamo s.p. o povolení odstranění stavby v k.ú. Paskov.
16. 07. 2021 16.7.2021 Veřejná vyhláška - doručení oznámení k žádosti organizace Cement Hranice, a.s. o povolení hornické činnosti v dobývacích prostorech Hranice a Černotín.
16. 07. 2021 16.7.2021 Žádost, Veřejná vyhláška - doručení oznámení k žádosti organizace Cement Hranice, a.s. o povolení hornické činnosti v dobývacích prostorech Hranice a Černotín.
16. 07. 2021 16.7.2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Diamo s.p. o povolení odstranění stavby v k.ú. Řepiště.
16. 07. 2021 16.7.2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Diamo s.p. o povolení odstranění stavby v k.ú. Řepiště.
16. 07. 2021 16.7.2021 Veřejná vyhláška - vyrozumění k žádosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.
15. 07. 2021 15.07.2021 Č.j. SBS  09782/2019 - Veřejná vyhláška + Sdělení ze dne 15.7.2021 ve věci DP Uherský Ostroh.
15. 07. 2021 15.7.2021 Žádost, Veřejná vyhláška - doručení oznámení k žádosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti  v dobývacím prostoru Louky.
14. 07. 2021 14.7.2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Diamo s.p.  o povolení odstranění stavby v k.ú. Paskov a v k.ú. Řepiště.
14. 07. 2021 14.7.2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Diamo s.p. o povolení odstranění stavby v k.ú. Řepiště.
08. 07. 2021 7.7.2021/SBS 25049/2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu prováděných při výstavbě "Krounka, Kutřín, výstavba poldru"
07. 07. 2021 7.7.2021/SBS 13413/2021 Rozhodnutí o povolení HČ - otvírky, přípravy a dobývání v DP Štít II
02. 07. 2021 2.7.2021 Veřejná vyhláška - doručení Uvědomění k žádosti organizace Kamenolomy ČR s.r.o.  o zahájení správního řízení o zrušení dobývacího prostoru ID: 7 0679 s názvem Vrbice (Pudlov).
01. 07. 2021 Povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu v kamenolomu Štileček
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška a usnesení o přerušení odvolacího řízení ČBÚ řízení vedeném na základě odvolání podaných proti rozhodnutí OBÚ v Praze ze dne 14. 3. 2019, čj. SBS/05812/2012/OBU-02/64, kterým byla organizaci TAPAS BOREK, s.r.o., povolena hornická činnost v dobývacím prostoru Borek nad Labem podle dokumentace „6. POPD provozovny Borek“
28. 06. 2021 11439/21/8_DP Medlov povolení POPD a tvorby rezerv na SaR pozemků dotčených těžbou
24. 06. 2021 Dokument " 24...." již není dostupný.
15. 06. 2021 SBS 34888/2020/4 SBS 34888/2020/OBÚ-04/4 - Oznámení veřejnou vyhláškou o nařízení ústního jednání ve věci zrušení DP Most - organizace Palivový kombinát Ústí, státní podnik
15. 06. 2021 SBS 03903/2021/5 SBS 03903/2021/OBÚ- 4/5 - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení HČ  dle POPD v DP Nučničky II pro organizaci České štěrkopísky, spol. s r.o. 
14. 06. 2021 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze. Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze. Posuzovány budou žádosti podané  do 25. ČERVNA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
14. 06. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO
11. 06. 2021 11.6.2021 Veřejná vyhláška - usnesení k žádosti organizace Diamo s.p., o odstranění stavby v k.ú. Řepiště.
11. 06. 2021 Dokument " 11...." již není dostupný.
11. 06. 2021 Dokument " 11...." již není dostupný.
11. 06. 2021 Dokument " 11...." již není dostupný.
11. 06. 2021 Dokument " 11...." již není dostupný.
11. 06. 2021 Dokument " 11...." již není dostupný.
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - „Separační linka - Horní Slavkov“ v dobývacím prostoru Horní Slavkov Stavební povolení na stavbu „ Separační linka-Horní Slavkov“ v dobývacím prostoru Horní Slavkov
08. 06. 2021 8.6.2021/SBS 15108/2021 Rozhodnutí ve věci povolení likvidace lomu (pískovny) v k.ú. Běstovice podle dokumentace "PLÁN LIKVIDACE LOMU (pískovny) Běstovice" - veřejná vyhláška
08. 06. 2021 8.6.2021/SBS 15108/2021 Rozhodnutí ve věci povolení likvidace lomu (pískovny) v k.ú. Běstovice podle dokumentace "PLÁN LIKVIDACE LOMU (pískovny) Běstovice" - veřejná vyhláška
08. 06. 2021 Veřejná vyhláška - SBS 02649/2021/OBÚ-01/4_Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru Hrušovany u Brna II, ev.č. 7 1162
08. 06. 2021 Dokument " 8.6..." již není dostupný.
03. 06. 2021 Dokument " 3. ..." již není dostupný.
02. 06. 2021 Žádost o povolení hornické činnosti podle POPD - V. etapa na ložisku štěrkopísku Ledčice
02. 06. 2021 Dokument " 2.6..." již není dostupný.
31. 05. 2021 Dokument " Žád..." již není dostupný.
26. 05. 2021 Žádost o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu v kamenolomu Štileček
25. 05. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO - ELEKTROTECHNIK
25. 05. 2021 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/INSPEKTORKA - SPECIALISTA NA VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/INSPEKTORKA - SPECIALISTA NA VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze. Posuzovány budou žádosti podané  do 14. ČERVNA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
20. 05. 2021 Dokument " SBS..." již není dostupný.
19. 05. 2021 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb. k lokalitě Předklášteří I
19. 05. 2021 SBS 06093/2020/OBÚ-01/16 Veřejná vyhláška DP Smolín
17. 05. 2021 ASISTENT/KA VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ VÝBUŠNIN Českého báňského úřadu Český báňský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ASISTENT/KA VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ VÝBUŠNIN Českého báňského úřadu. Životopis s uvedením zkušeností v oboru zašlete v případě zájmu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakc552e47b0135e9bcd291d7dd157cc758').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc552e47b0135e9bcd291d7dd157cc758 = 'michaela.hluchnikova' + '@'; addyc552e47b0135e9bcd291d7dd157cc758 = addyc552e47b0135e9bcd291d7dd157cc758 + 'cbusbs' + '.' + 'cz'; var addy_textc552e47b0135e9bcd291d7dd157cc758 = '<strong>michaela.hluchnikova' + '@' + 'cbusbs' + '.' + 'cz</strong>';document.getElementById('cloakc552e47b0135e9bcd291d7dd157cc758').innerHTML += '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addyc552e47b0
14. 05. 2021 Dokument " 13...." již není dostupný.
14. 05. 2021 Dokument " 13...." již není dostupný.
07. 05. 2021 Dokument " 7. ..." již není dostupný.
07. 05. 2021 Dokument " 7. ..." již není dostupný.
07. 05. 2021 Dokument " 7. ..." již není dostupný.
07. 05. 2021 Dokument " 7. ..." již není dostupný.

XML