Státní báňská správa

Instituce

http://cbusbs.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Český báňský úřad
Kozí 748/4
110 00 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz, podatelna@cbusbs.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2020 23.9.2020 Usnesení o zastavení řízení o odvolání - DP Ledčice - č.j. 25951/2020 -.
23. 09. 2020 23.9.2020  Usnesení o přerušení řízení odvolacího řízení - DP Borek nad Labem - č.j. SBS 17991/2020.
23. 09. 2020 23.9.2020 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ve věci záměru odstranění stavby v k.ú. Lazy u Orlové.
23. 09. 2020 23.9.2020 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ve věci záměru odstranění stavby v k.ú. Lazy u Orlové.
23. 09. 2020 23.9.2020 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ve věci záměru odstranění stavby v k.ú. Lazy u Orlové.
22. 09. 2020 Vyrozumění o pokračování správního řízení o zmenšení DP Brník
21. 09. 2020 OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO se sídlem v Mostě. Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO se sídlem v Mostě. Posuzovány budou žádosti podané do 9. ŘÍJNA 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
21. 09. 2020 Vyrozumění o pokračování správního řízení o zmenšení DP Brník
18. 09. 2020 18.9.2020 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí  k žádosti organizace Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. ve věci záměru odstranění stavby v k.ú. Lazy u Orlové.
17. 09. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo referent / referentka báňské správy OBÚ
16. 09. 2020 REFERENT/KA BÁŇSKÉ SPRÁVY OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo REFERENT/KA BÁŇSKÉ SPRÁVY OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze. Posuzovány budou žádosti podané  do 30. ZÁŘÍ 2020, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.
16. 09. 2020 15.9. 2020 Žádost o pov. hornické činnosti v dobývacím prostoru Braňany II dle plánu otvírky, přípravy vdobývání ložiska bentonitu DP Braňany II (LomČerný Vrch) č.j. SBS  34173/2020/OBÚ-04 - Žádost o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Braňany II dle plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska bentonitu DP Braňany II (Lom Černý Vrch)   č.j. SBS 34173/2020/OBÚ-04/1- Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení správního řízení podle ustanovení  § 44 zák. č. 500/2004., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů, o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska bentonitu v dobývacím prostoru Braňany II ( Lom Černý Vrch) a nařízení ústního jednání    
16. 09. 2020 žádost o povolení trhacích prací malého rozsahu pro stavbu "VODOVOD PŘÍČOVY" v k.ú. Příčovy
14. 09. 2020 14.9.2020 Veřejná vyhláška - doručení usnesení k žádosti organizace OKD, a.s. týkající se odstranění staveb v k.ú. Sviadnov.
11. 09. 2020 11.9.2020 Veřejná vyhláška - vyrozumění k žádosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.
09. 09. 2020 Dokument " 9.9..." již není dostupný.
09. 09. 2020 Dokument " 9.9..." již není dostupný.
07. 09. 2020 Návrh na změnu - zmenšení dobývacího prostoru Lužec nad Vltavou (Vraňany)
03. 09. 2020 OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení hornické činnosti Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí "Lom Jiří 2030"
02. 09. 2020 OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení hornické činnosti Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov - odkaliště, číslo ložiska 3268600, dle dokumentace "POPD Horní Slavkov"
01. 09. 2020 Dokument " 1.9..." již není dostupný.
31. 08. 2020 Dokument " 31...." již není dostupný.
31. 08. 2020 Dokument " 31...." již není dostupný.
31. 08. 2020 Dokument " 31...." již není dostupný.
28. 08. 2020 28.8.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (ve věci odstranění stavby označené jako "Demolice a likvidace staveb na lokalitě Lazy - Komín", na pozemku parc. č. 1522/55 v k.ú. Lazy u Orlové) před jeho vydáním. 
28. 08. 2020 28.8.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (ve věci odstranění stavby označené jako "Demolice a likvidace staveb na lokalitě Lazy - Kotelna I s přístavky plynová kotelna, sklad a vstup do energokanálu", na pozemku parc . č. 1522/52 v k.ú. Lazy u Orlové) před jeho vydáním.
28. 08. 2020 28.8.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (ve  věci odstranění stavby označené jako "Demolice  a likvidace  staveb na lokalitě Lazy - Filtrační stanice" na pozemku parc. č. 1522/10 v k.ú. Lazy u Orlové, organice VEOLIA Průmyslové služby ČR, a.s.), před jeho vydáním.
27. 08. 2020 27.8.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o  žádosti organizace Vápenka Vitošov s.r.o ve věci povolení trhacích prací  velkého rozsahu v dobývacím prostoru Lesnice_Vitošov 
27. 08. 2020 27.8.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (ve věci odstranění stavby  označené jako "Demolice a likvidace staveb na lokalitě Lazy-Kotelna II", na pozemku parc. č. 1522/52 v k.ú. Lazy, organizace OKD, a.s.) před jeho vydáním.
27. 08. 2020 27.8.2020 Veřejná vyhláška, Usnesení o právu seznámit se s podklady rozhodnutí (k žádosti organizace OKD, a.s. - o odstranění stavby  pod souhrnným názvem "TPL-PD Demoliční výměry II" v k.ú. Sviadnov.) před jeho vydáním.
26. 08. 2020 Dokument " Žád..." již není dostupný.
21. 08. 2020 Dokument " 21...." již není dostupný.
21. 08. 2020 Dokument " 21...." již není dostupný.
21. 08. 2020 21.8.2020 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí ,organizace OKD, a.s.
20. 08. 2020 Dokument " 20...." již není dostupný.
20. 08. 2020 Dokument " 20...." již není dostupný.
18. 08. 2020 Dokument " 18...." již není dostupný.
18. 08. 2020 Dokument " 18...." již není dostupný.
14. 08. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo referent / referentka báňské správy OBÚ
14. 08. 2020 REFERENT/REFERENTKA BÁŇSKÉ SPRÁVY Český báňský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo REFERENT/REFERENTKA BÁŇSKÉ SPRÁVY Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského. Životopis s uvedením zkušeností v oboru zašlete v případě zájmu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak7854c2395d8f4c661c4937a4709688dd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7854c2395d8f4c661c4937a4709688dd = 'martina.kostkova' + '@'; addy7854c2395d8f4c661c4937a4709688dd = addy7854c2395d8f4c661c4937a4709688dd + 'cbusbs' + '.' + 'cz'; var addy_text7854c2395d8f4c661c4937a4709688dd = '<strong>martina.kostkova' + '@' + 'cbusbs' + '.' + 'cz</strong>';document.getElementById('cloak7854c2395d8f4c661c4937a4709688dd').innerHTML += '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' +
14. 08. 2020 žádost o povolení trhacích prací malého rozsahu pro stavbu "VODOVOD PŘÍČOVY" v k.ú. Příčovy
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu na stavbě „Modernizace trati „ Veselí nad Lužnicí - Tábor - II. část“ , úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí “ Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu na stavbě „Modernizace trati „ Veselí nad Lužnicí - Tábor - II. část“ , úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí “, k žádosti společnosti MITAL s.r.o., se sídlem Žižkova 789, 533 04 Sezemice u Pardubic, IČ: 25926 683.
07. 08. 2020 Rozhodnutí ve věci povolení ČPHZ - dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro lokalitu lomu Čeperka II.
07. 08. 2020 Dokument " SBS..." již není dostupný.
06. 08. 2020 Dokument " 6. ..." již není dostupný.
06. 08. 2020 6. 8. 2020 Veřejná vyhláška - vyrozumění  k žádosti organizace OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.
05. 08. 2020 UKLÍZEČ/UKLÍZEČKA (zástup za nemoc) Český báňský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo UKLÍZEČ/UKLÍZEČKA (zástup za nemoc) Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně. Životopis s uvedením zkušeností v oboru zašlete v případě zájmu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak8ecd2d47eb033560332869e6e96118fe').innerHTML = ''; var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8ecd2d47eb033560332869e6e96118fe = 'm&#97;rt&#105;n&#97;.k&#111;stk&#111;v&#97;' + '&#64;'; addy8ecd2d47eb033560332869e6e96118fe = addy8ecd2d47eb033560332869e6e96118fe + 'cb&#117;sbs' + '&#46;' + 'cz'; var addy_text8ecd2d47eb033560332869e6e96118fe = 'm&#97;rt&#105;n&#97;.k&#111;stk&#111;v&#97;' + '&#64;' + 'cb&#117;sbs' + '&#46;' + 'cz';document.getElementById('cl
05. 08. 2020 UKLÍZEČ/UKLÍZEČKA (zástup za nemoc) Český báňský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo UKLÍZEČ/UKLÍZEČKA (zástup za nemoc) Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně. Životopis s uvedením zkušeností v oboru zašlete v případě zájmu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak08fec6f95f76747e75af5cc753bd7d8e').innerHTML = ''; var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy08fec6f95f76747e75af5cc753bd7d8e = 'm&#97;rt&#105;n&#97;.k&#111;stk&#111;v&#97;' + '&#64;'; addy08fec6f95f76747e75af5cc753bd7d8e = addy08fec6f95f76747e75af5cc753bd7d8e + 'cb&#117;sbs' + '&#46;' + 'cz'; var addy_text08fec6f95f76747e75af5cc753bd7d8e = 'm&#97;rt&#105;n&#97;.k&#111;stk&#111;v&#97;' + '&#64;' + 'cb&#117;sbs' + '&#46;' + 'cz';document.getElementById('cl
30. 07. 2020 Dokument " 30...." již není dostupný.
30. 07. 2020 28.7.2020 Rozhodnutí ze dne 28. 7. 2020 č.j. SBS 22986/2020/ČBÚ-21/1 o odvolání WF Group SICAV a.s. proti povolení HČ v DP Darkov, dobývání porubů 240 401 a 240 410.

XML