Městys Batelov

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://batelov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Batelov
náměstí Míru 148/35
588 51 Batelov

Datová schránka: cjvbfk8
E-mail: sekretariat@batelov.eu, epodatelna@batelov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2019 Výluka - vlak
09. 08. 2019 Kraj Vysočina - VV oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
07. 08. 2019 VV - Oznámení zahájení územního řízení (Jihlávka - obnova NN)
06. 08. 2019 VV o možnosti převzít písemnost - Výrobní areál Batelov
05. 08. 2019 Kraj Vysočina - Průzkum internetu v domácnostech v ČR
05. 08. 2019 Stavební povolení - Splašková kanalizace v obci Bezděčín
31. 07. 2019 MMJ - VV - Inženýrské sítě a komunikace pro RD Batelov v lokalitě "Za Tratí"
16. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - B..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Usnesení 5. řádného zasedání ZM
20. 06. 2019 Záměr městyse - prodej pozemku k. ú. Batelov
19. 06. 2019 Usnesení 5. řádného zasedání ZM
18. 06. 2019 Uzavírka komunikace Rácov - Lovětín
14. 06. 2019 Dokument "VV o možnosti převzít..." již není dostupný.
13. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - MITR
07. 06. 2019 SPÚ - Nabídka pozemků k. ú. Batelov
04. 06. 2019 Pozvánka na 5. řádné zasedání ZM
31. 05. 2019 Usnesení 7. schůze RM ze dne 24. 4. 2019
30. 05. 2019 Usnesení 8. schůze RM ze dne 29.5.2019
30. 05. 2019 Usnesení 6. schůze RM ze dne 27. 3. 2019
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
23. 05. 2019 Dokument "VV - Územní rozhodnut..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Dokument "VV - o možnosti převz..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - B..." již není dostupný.
13. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 MITR a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třeštsko
10. 05. 2019 Dokument "VV o možnosti převzít..." již není dostupný.
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání Voleb do Evropského parlamentu 24. a 25.5.2019
09. 05. 2019 Mobilní sběr velkoobjemového odpadu 2019
09. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 23.5.2019
25. 04. 2019 Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 14.5.2019
09. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků
09. 04. 2019 Dokument "VV - oznámení zahájen..." již není dostupný.
08. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - informování občanů jiných členských států EU zapsaných v dodatku
08. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 3.5.2019
29. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 2.5.2019
28. 03. 2019 Dokument "VV o možnosti převzít..." již není dostupný.
27. 03. 2019 Informace ohledně osobních dokladů
26. 03. 2019 Usnesení 4. řádného zasedání ZM
26. 03. 2019 Usnesení 3. mimořádného zasedání ZM
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do Evropského parlamentu
21. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 24.4.2019
21. 03. 2019 Záměr městyse - prodej pozemků p. č. 323 a p. č. 840/1
21. 03. 2019 Rozpočtové opatření 2019 - 1/2019
19. 03. 2019 VV - Informace o podání návrhu na uzavření dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy (Chadimův mlýn, Hnojniště"
18. 03. 2019 Informace o dětském hřiští
13. 03. 2019 Nedostatečně identifikovaní vlastníci
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 10. 4. 2019 a 2.5.2019
13. 03. 2019 Upozornění na splatnost místního poplatku za psy
12. 03. 2019 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

XML