Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 Usnesení z mimořádného jednání RM 16.05.2024
21. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 o systému shromaž´dování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem
21. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 85/2024
20. 05. 2024 Oznmámení o nálezu č. 84/2024
20. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 83/2024
20. 05. 2024 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 108, Karlova ul. v Písku
20. 05. 2024 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 332/49 v čp. 332, Dvořákova ul. v Písku pro žadatele
20. 05. 2024 Oprava a rozšíření vodovodního řadu - zahájení řízení
17. 05. 2024 Svazek obcí regionu Písecko
17. 05. 2024 Zveřejnění programu dle čl. III. e) systémová podpora sportu pro rok 2024
17. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 82/2024
17. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 81/2024
17. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 80/2024
17. 05. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou o vydání ZMč.1 ÚP Zvíkovské Podhradí
16. 05. 2024 Informace o provedení trhacích prací velkého rozsahu v lomu Písek
16. 05. 2024 Uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace k.ú. Ražice a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oprava ŽP P1411
15. 05. 2024 Svazek obcí regionu Písecko - Oznámení
15. 05. 2024 Zvláštní užívání a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/1403 v Kestřanech
15. 05. 2024 Částečná uzavírka silnice II/139 a stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce Velkoplošná výsprava II/139 Kollárova ul. Písek
14. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu :Písek, Tylova, před domem č.p. 390 – zvláštní užívání komunikace – umístění kontejneru
14. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu :Písek, Velké náměstí - konání kulturní akce
14. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 78/2024
13. 05. 2024 Krajský soud v Českých Budějovicích - Usnesení - č.j. 46 INS 8084/2024, A-5 usnesení, př. 10/8
13. 05. 2024 Návrh mí stní úpravy provozu na místní komunikaci III.třídy ev.č. 3b v obci Drhovle, Zámek
13. 05. 2024 EG.D, a.s. - Oznámení o zrušení plánované odstávky elektrické energie dne 17.05.2024 od 07:30 do 15:00 hod.
13. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 76/2024
13. 05. 2024 EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.05.2024 od 07:30 do 15:00 hod.
13. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 75/2024
10. 05. 2024 EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.05.2024 od 07:30 do 17:00 hod.
10. 05. 2024 Uzavírka silnice III/1401 Hradiště ul. Na Rozhledně
10. 05. 2024 Zahájení společného územního a stavebního řízení - Písek - rozšíření ul. Preslova
10. 05. 2024 OMEXOM - Oznámení
10. 05. 2024 V. Potočný - rozhodnutí
09. 05. 2024 Zveřejnění záměru na pronájem a výpůjčku pozemků
09. 05. 2024 Změna stavby před jejím dokončením - Revitalizace parku na Husově náměstí v Písku
09. 05. 2024 VaK Žižkova ul., II. a III. etapa - rozhodnutí
07. 05. 2024 Zvláštní užívání silnice č. III/00424 místní část Podolí II, část obce Předotice a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Podolí II - kabelové vedení NN - parc.č. 434/1
07. 05. 2024 Částečná uzavírka silnice II/138 a stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce - Velkoplošná výsprava II/138 Třešně
07. 05. 2024 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Písku 16.05.2024
07. 05. 2024 Plán výcviku jednotek 25. plrp Strakonice na p. č. 1847/1 Oldřichov u Písku v měsíci květen 2024.
07. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu :Písek, Tylova ul. před domem č.p. 160 – zvláštní užívání komunikace – umístění stavební ohrady
07. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu :Písek, Na Spravedlnosti 919 a 904 - zvláštní užívání komunikace – stavební ohrada
07. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - Území obcí Lety, Orlík nad Vltavou a Králova Lhota - zjednosměrnění příjezdových cest k areálu Památníků holokaustu Romů a Sintů - pořádání Pietního aktu
07. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - Nerestce - uzavírka silnice III/00421 a MK pro provádění stavebních a výkopových prací v rámci stavby - D4 Čimelice - Mirotice, SO 132 a SO 133
07. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 74/2024
07. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 72/2024
07. 05. 2024 Oznámení o nálezu č. 71/2024
06. 05. 2024 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 388, Jablonského ul. v Písku
06. 05. 2024 Výběrové řízení na místo úředníka/úřednice odboru správy majetku
06. 05. 2024 Schválená rozpočtová opatření města č. 27 - 30/24

XML