Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 237 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 46/2020
03. 04. 2020 236 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, Na Pakšovce - uzavírka a zvláštní užívání komunikace - výkopové práce VN
03. 04. 2020 235 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.1/2020
03. 04. 2020 232 - TRADE REALITY s.r.o. - Aukční vyhláška č. 2000339 - elektronická aukce s následnou koupí předmětu aukce
03. 04. 2020 234 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.04.2020 od 09:00 do 29.04.2020 15:00, vypnutá oblast: vypnutí se týká provozovny UNIGRANIT Písek a.s. č.p. 2446 + č.p. 2552, dále provozovny JYSK s.r.o. + zahrádky
03. 04. 2020 233 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.04.2020 od 09:00 do 27.04.2020 15:00, vypnutá oblast: vypnutí se týká části města Písek - lokalita Staré lázně, zahrádky u Martínka, Sulanov + RD směr Vrcovice + samoty u tratě č.p. 35 a
02. 04. 2020 231 - Kancelář úřadu - Usnesení RM 30.03.2020
02. 04. 2020 230 - Odbor správy majetku - pronájmy pozemků
01. 04. 2020 229 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP, Sp.zn. VV42/2020/0009
01. 04. 2020 228 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP, Sp.zn. VV42/2020/0008
01. 04. 2020 227 - Exekutorský úřad Praha 9 - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 220EX 3368/16-207 - povinný: Zdeněk Rothbauer, nar.: 22.01.1955
01. 04. 2020 226 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Písek, Nádražní ul., dne 29.04.2020
01. 04. 2020 225 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Písek, Zeyerova ul. , Nádražní ul., dne 28.04.2020
31. 03. 2020 224 - Odbor dopravy - Přechodná úprava provozu - ,,I/20 Písek - Hradišťská ulice"
31. 03. 2020 223 - Odbor dopravy - Veřejná vyhláška: Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a o prodloužení termínu pro dokončení stavby na stavbu: ,,Opravy polních cest a místních komunikací Horosedly"
31. 03. 2020 221 - Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 117 EX 2768/13-174, povinný: Jiří Kolář, nar. 08.11.1978, Písek
31. 03. 2020 222 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.04.2020 od 08:00 do 22.04.2020 14:00, vypnutá oblast: vypnutí se týká části města Písek - část ul. U Vodárny č.p. 371, 2528, restaurace Papírák ev.č. 1008, dále č.p. 2643, č.p. 1243 a č.
28. 03. 2020 120 - Kancelář úřadu - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb
27. 03. 2020 220 - Kancelář úřadu - Stanovisko MV k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
27. 03. 2020 201 - Odbor výstavby a územního plánování - Oznámení o zrušení projednání návrhu ÚP Žďár dle § 50 SZ
27. 03. 2020 187 - Odbor výstavby a územního plánování - Stavební povolení - stp.č. 44/1, 44/2, p. č. 68/1, 68/2, ..k.ú. Chřešťovice, zámek - stavební úpravy a rekonstrukce, gen. oprava
27. 03. 2020 219 - Odbor dopravy - Uzavírka a stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové u areálu MSP Písek - Hradišťská
26. 03. 2020 218 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, Ningrova ul. - uzavírka a zvláštní užívání komunikace - stavební ohrada - práce na střeše
25. 03. 2020 217 - Exekutorský úřad Praha 9 - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 220 EX 8738/17 - povinný: Roman Vlasatý, nar. 30.11.1966
25. 03. 2020 216 - Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška - Usnesení č. j. 120 EX 59138 - povinný: Jiří Kanda, nar. 11.2.1979
24. 03. 2020 215 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu zvířete č. 45/2020
24. 03. 2020 214 - E.ON - Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie
23. 03. 2020 213 - Odbor investic a rozvoje - Informace o neprovedení trhacích prací velkého rozsahu v lomu Písek
23. 03. 2020 211 - Odbor dopravy - Zvláštní užívání silnice II/159 v úseku chatové oblasti Mezerka mezi obcemi Albrechtice nad Vltavou a Neznašov
23. 03. 2020 210 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Mirotice - zvláštní uzavírka silnice č. III/00422 ul. Kostelní v Miroticích u hřbitova
23. 03. 2020 212 - E.ON - Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie
22. 03. 2020 202 - Odbor výstavby a územního plánování - Územní rozhodnutí o umístění stavby
20. 03. 2020 209 - Exekutorský úřad Písek - Usnesení č.j. 117 EX 34/02-5 - odročení dražebního jednání z 26. 3. 2020 na 12. 5. 2020, dědictví po Václavu Jindrákovi nar. 31. 10. 1954
20. 03. 2020 208 - Odbor dopravy - Stavební povolení - Oprava místní komunikace Žďárské chalupy
18. 03. 2020 207 - Odbor investic a rozvoje - Provedení trhacích prací dne 24. 3. 2020 velkého rozsahu v lomu Písek od 10:00 - 14:00 hod.
18. 03. 2020 205 - Krajský úřad Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška - Doplňující seznámení účastníků s podklady pro rozhodnutí - D4 Mirotice, rozšíření
18. 03. 2020 206 - Exekutorský úřad Písek - Usnesení č.j. 117 EX 458/08-102 - odročení dražebního jednání z 24. 3. 2020 na 12. 5. 2020, povinný: Štěrba Jiří, nar. 26. 03. 1970
17. 03. 2020 203 - Kancelář úřadu - Zrušení ZM 17.03.2020 a 19.03.2020
17. 03. 2020 204 - Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
17. 03. 2020 200 - E-ON - Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie - Králova Lhota - Laziště, Nový Dvůr, Rakovice, Krsice, Čimelice
17. 03. 2020 199 - E-ON - Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. energie - Králova Lhota - Laziště, Nový Dvůr, Rakovice, Krsice, Čimelice
16. 03. 2020 195 - Odbor investic a rozvoje - Provedení trhacích prací velkého rozsahu v lomu Písek od 10:00 - 14:00
16. 03. 2020 196 - Odbor správy majetku - Drážní úřad - společné povolení veřejnou vyhláškou pro stavbu dráhy: Výstavba PZS v km 42,904 a 44,858 na trati Protivín - Zdice
16. 03. 2020 197 - Kancelář úřadu - Omezení úředních hodin Městského úřadu
16. 03. 2020 198 - E.on - Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. 03. 2020 od 08:30 do 19. 03. 2020 12:00, vypnutá oblast: vypnutí se týká bytového domu č. p. 2164 v ul. Truhlářská, Písek
13. 03. 2020 194 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Mirotice - vyznačení uzavírky MK ul. Rybárna pro stavební a výkopové práce na stavbu: Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice
13. 03. 2020 188 - Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu - dopravní značení pro cyklisty na Pražském Předměstí v Písku
13. 03. 2020 Dokument "193 - Exekutorský úřa..." již není dostupný.
13. 03. 2020 192 - E.on - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 01. 04. 2020 od 08.00 do 01. 04. 2020 15:00, vypnutá oblast: vypnutí se týká části obce Semice část ul. K Píseckým horám od č. p. 122 - 25 a č. p. 77 včetně
13. 03. 2020 191 - Drážní úřad - Rozhodnutí o vydání společného povolení - Výstavba PZS v km 42,904 a 44,858 na trati Protivín - Zdice

XML