Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 110 - Krajský úřad Jihočeský kraj - Vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelky škol a školských zařízeních -
14. 02. 2020 115 - Odbor dopravy - Uzavírka místních komunikací ulice Hradišťská a Zeyerova v Písku a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Písek, rekonstrukce ulice Zeyerova - vodohospodářská část
14. 02. 2020 111 - Odbor dopravy - Návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v městě Mirotice
14. 02. 2020 114 - Odbor investic a rozvoje - Provedení trhacích prací velkého rozsahu v lomu Písek
13. 02. 2020 109 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - ul. Gregorova - zvláštní užívání místní komunikace obytné zóny - chodníku a části vozovky před objektem č. p. 2600 pro umístění stavební ohrady na chodníku a na vozovce - montážní plošina
13. 02. 2020 108 - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - ul. Čelakovského - zvláštní užívání chodníku a části vozovky silnice č. II/139 před objektem střední školy č. p. 200 pro umístění stavební ohrady na chodníku a na vozovce - kontejner a jeřáb pro úpravu sc
13. 02. 2020 107 - Odbor správy majetku - Záměr na pronájem pozemků
12. 02. 2020 106 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 28/2020
12. 02. 2020 105 - Odbor dopravy - Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby - Oprava místní komunikace Žďárské Chalupy
12. 02. 2020 104 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Silnice III/1385 - zvláštní užívání komunikace - pracovní místo
11. 02. 2020 97 - Odbor školství a kultury - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek
11. 02. 2020 96 - Odbor školství a kultury - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek
11. 02. 2020 99 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 27/2020
11. 02. 2020 98 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 26/2020
11. 02. 2020 101 - E.on - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18. 02. 2020 od 08.00 do 18.02.2020 11:00, vypnutá oblast: ul. Nádražní č. p. 1783 Písek
11. 02. 2020 100 - Odbor správy majetku - Záměr města na změnu nájemce prostoru sloužícího podnikání v objektu přilehlého k čp. 114, Velké náměstí v Písku, nacházející se na stavební parcele č. 151/2 k. ú. Písek
11. 02. 2020 103 - Exekutorský úřad Praha 9 - Dražební vyhláška - Usnesení 220 EX 884/08-1093, povinný: Josef Ševčík nar. 08.05. 1965, Čížová
11. 02. 2020 102 - E.on - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 02. 2020 od 08.00 do 24. 02. 2020 13:00, vypnutá oblast: větší část obce Putim + chatová oblast Soutok, Podkůvka + Putim Zahrádky a Pískovna. Vypnutí se netýká části obce Putim za nádraž
11. 02. 2020 93 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na prodej pozemku p. č. 794/5 o výměře 880 m2, trvalý travní porost k. ú. Písek ( výstavba RD )
10. 02. 2020 94 - Odbor výstavby a územního plánování - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - ÚR - Čížovská, p.č. 2641/2, 2658/1…, k. ú. Písek - teplovodní přípojka pro využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - Sever
10. 02. 2020 95 - Kancelář úřadu - Usnesení z mimořádného jednání rady města 06. 02. 2020
10. 02. 2020 92 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - ul. Sadová - zvláštní užívání komunikace - stavební ohrada
10. 02. 2020 91 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 25/2020
07. 02. 2020 90 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 24/2020
06. 02. 2020 88 - Odbor dopravy - Přechodná úprava provozu - "Most ev.č. 30b-M-1_Protivín ulice Marty Krásové"
06. 02. 2020 87 - Odbor investic a rozvoje - Provedení trhacích prací velkého rozsahu v lomu Písek
06. 02. 2020 89 - Odbor správy majetku - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - "Výstavba PZS v km 42,904 a 44,858 trati Protivín - Zdice"
05. 02. 2020 86 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 23/2020
05. 02. 2020 85 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, Tyršova ul. - zvláštní užívání komunikace - stavební ohrada
05. 02. 2020 84 - Exekutorský úřad Praha - Opakované dražební jednání - Usnesení č.j. 220 EX 884/08-1093 - povinný: Josef Ševčík, nar. 08.05.1965
05. 02. 2020 83 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Putim, chatová oblast Soutok, Podkůvka + Putim Zahrádky a Pískovna
04. 02. 2020 82 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na obsazení bytů s nabídnutou výši nájemného: 1+1 Jablonského ul., 1+1 Nádražní ul., 1+1 ul. Na Pěníku
03. 02. 2020 80 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 20/2020
03. 02. 2020 79 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 18/2020
03. 02. 2020 78 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 17/2020
03. 02. 2020 73 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP SZ: VV42/2020/00002
03. 02. 2020 77 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, Kollárova ul. - zvláštní užívání chodníku a části vozovky silnice č. II/139 před obytným domem č.p. 1573 pro umístění stavební ohrady na chodníku - lešení a na vozovce - jeřáb/plošina pro opr
03. 02. 2020 76 - Odbor dopravy - Stanovení úřechodné úpravy provozu - Písek, Pražská ul. - zvláštní užívání chodníku a části vozovky silnice č. III/1219 před obytným domem č.p. 113 pro umístění stavební ohrady na chodníku - lešení a na vozovce - jeřáb/plošina pro opr
03. 02. 2020 75 - Odbor správy majetku - Plán výcviku jednotek 25.plrp Strakonice na pozemku parc. Č. 1847/1 k.ú. Oldřichov u Písku - leden, únor 2020
03. 02. 2020 74 - Odbor správy majetku - Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města: objekt č.p. 111, Karlova ul., Písek a objekt č.p. 378, Třebízkého ul. Písek
03. 02. 2020 72 - Exekutorský úřad Klatovy - Zrušení dražby Jiří Čížek
03. 02. 2020 81 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vypnutá oblast: Nádražní ul. 1783, 18.02.2020.8:00-11:00 hod
01. 02. 2020 66 - Kancelář úřadu - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka / úřednice odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Písek
31. 01. 2020 70 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 15/2020
31. 01. 2020 69 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 14/2020
31. 01. 2020 71 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Návrh opatření obecné povahy č.1/2020
30. 01. 2020 68 - Odbor životního prostředí - ,,Písek rekonstrukce Zeyerovy ulice vodohospodářská část ''
30. 01. 2020 65 - Odbor správy majetku - Záměr na pronájem pozemků
30. 01. 2020 67 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Písek - Oznámení o vyhlášení elektronické aukce na prodej pozemku p. č. 82/26, k. ú. Vlksice
30. 01. 2020 64 - Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška - Usnesení č. j. 120 EX 1330/06-214 - povinný: Oldřich Kosík, nar. 01. 07. 1959, Písek

XML