Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2020 404 - Odbor správy majetku - výběrové řízení s nabídnutou výší nájemného na obsazení bytu č. 8 o velikosti 1+1 v budově čp. 1834, nábřeží 1. máje v Písku na pozemku - stavební parcely č. 3824 v k. ú. Písek
16. 06. 2020 403 - Odbor správy majetku - Záměr na pronájmy pozemků
15. 06. 2020 437 - Odbor dopravy - Zvláštní užívání a uzavírka silnice III/02029 v obci Žďár - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro stavbu - Oprava kanalizačního potrubí a prodloužení vodovodního řádu v obci Žďár
15. 06. 2020 439 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02. 07. 2020 od 08:00 do 02. 07. 2020 15:30, vypnutá oblast: vypnutí se týká části města Písek - ul. Svatoplukova č. p. 211
12. 06. 2020 436 - Odbor dopravy - Uzavírka a stanovení přechodné úpravy provozu - Jeronýmova ulice, Písek
11. 06. 2020 433 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek 1/2 Velké náměstí - zvláštní užívání a uzavírka - sportovní akce
11. 06. 2020 Dokument "434 - Exekutorský úřa..." již není dostupný.
11. 06. 2020 435 - Dobrovolný svazek obcí severního Písecka - Oznámení o zveřejnění č. 4/2020
10. 06. 2020 428 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Písek, ul. Tylova - parkování vozidel s povolením pořadatelů akcí
10. 06. 2020 411 - Odbor dopravy - Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby - Modernizace silnice III/02025 Vrcovice
09. 06. 2020 427 - Kancelář úřadu - Pozvánka na ZM 18 .06 .2020
09. 06. 2020 425 - Odbor dopravy - přechodná úprava provozu: dopravně - inženýrské opatření pro čištění a monitoring kanalizace v ulici Otakara Ševčíka - ČEVAK a.s
09. 06. 2020 Dokument "424 - Odbor dopravy -..." již není dostupný.
09. 06. 2020 423 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26. 06. 2020 od 08:00 do 26 .06 .2020 15:00, vypnutá oblast: vypnutí se týká části města Písek - lokalita Hradiště č.p. 227 ul. Zahradní
09. 06. 2020 422 - Městský úřad Příbram - Oznámení o zahájení stavebního řízení - D4 Milín - Lety, doprovodné komunikace
08. 06. 2020 421 - Odbor správy majetku - Záměr města změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 21.08.2019 s nájemcem - Základní škola Fazole, na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 111. Karlova ulice v Písku, který je součástí pozemku - stavební parcely
08. 06. 2020 420 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ul. U Papírny - zvláštní užívání a uzavírka MK U Papírny - pro stavební a výkopové práce na stavbu: Stavební úpravy - rekonstrukce STL planovodu a přípojek Písek, ul. U Papírny
08. 06. 2020 405 - Odbor správy majetku - výběrové řízení s nabídnutou výší nájemného na obsazení bytu č. 18 o velikosti 1+1 v budově čp. 231, K Háječku v Písku na pozemku - stavební parcely č. 342 v k. ú. Hradiště u Písku
06. 06. 2020 417 - Odbor správy majetku - Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města: záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 108, Karlova ul. v Písku
06. 06. 2020 416 - Odbor správy majetku - Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města: záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 111, Karlova ul. v Písku
06. 06. 2020 407 - Odbor správy majetku - výběrové řízení na přidělení bytu pro osoby v tíživé životní situaci: byt č. 10 o velikosti 2+kk v budově čp. 1402, nábřeží 1. máje v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely č. 2211 v k. ú. Písek
06. 06. 2020 406 - Odbor správy majetku - výběrové řízení s nabídnutou výší nájemného na obsazení bytu č. 10 o velikosti 2+1 v budově čp. 2033, Budovatelská ulice v Písku na pozemku - stavební parcely č. 3896 v k. ú. Písek
05. 06. 2020 Dokument "415 - Odbor dopravy -..." již není dostupný.
05. 06. 2020 409 - Odbor správy majetku - Plán výcviku jednotek 25. plrp Strakonice na pozemku parc. č. 1847/1 k. ú. Oldřichov u Písku - červen 2020
05. 06. 2020 413 - Odbor správy majetku - rozšíření pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře cca 57,40 m2 + podíl na společných plochách a WC v přízemí budovy čp. 85, Alšovo náměstí v Písku
05. 06. 2020 412 - Odbor správy majetku - pronájem garážového stání č. 19 v budově čp. 454, Čechova ulice v Písku
05. 06. 2020 Dokument "414 - Exekutorský úřa..." již není dostupný.
03. 06. 2020 401 - Odbor finanční - Schválené rozpočtové opatření č. 15/20 včetně odkazu na zveřejnění a listinnou podobu
03. 06. 2020 408 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Cerhonice - zvláštní užívání silnice III/12110 - pro provádění stavebních a výkopových prací a protlaku na stavbě pokládky kabelového vedení NN
03. 06. 2020 400 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23 .06. 2020 od 11:00 do 23 .06. 2020 14:30, vypnutá oblast: vypnutí se týká č.p. 2454 v Písku a dále se vypnutí týká dobíjecích stanic el. energie pro osobní vozy u provozovny Mcdonalďs v P
03. 06. 2020 399 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23 .06. 2020 od 08:00 do 23 .06. 2020 11:30, vypnutá oblast: vypnutí se týká čerpací stanice PHM MOL ev.č. 1056 ul. Hradišťská, dále pak opravna motocyklů vedle čerpací stanice PHM
02. 06. 2020 398 - Odbor finanční - 1. Návrh závěrečného účtu 2019 2. Příloha č. 1: plnění rozpočtu města Písek 2019 a rozpisu rozpočtu 2019 3. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 4. Příloha č. 3: účetní výkaz
02. 06. 2020 397 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - ul. Šafaříkova - krátkodobá uzavírka a zvláštní užívání komunikace - autojeřáb
02. 06. 2020 396 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Písku - změna přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou Zeyerovy ulice
02. 06. 2020 395 - Odbor dopravy - Přechodná úprava provozu - Vyhrazené parkování pro účastníky motoristické akce I. Spring Classic 2020
02. 06. 2020 394 - Odbor dopravy - Zvláštní užívání a uzavírka místní komunikace ulice Komenského v Písku a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - akce Teplárny a.s. - Přechod parovodu na horkovod Písek
01. 06. 2020 389 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18. 06. 2020 od 11:30 do 18. 06. 2020 14:30, vypnutá oblast: vypnutí se týká části města Písek - celá ulice Za Nádražím mimo areál betonárky Berger + Pozemní stavby
01. 06. 2020 388 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18. 06. 2020 od 08:00 do 18. 06. 2020 11:30, vypnutá oblast: vypnutí se týká lokality Živec v Písku - restaurace Na Živci + okolní odběry, dále pak celého areálu vysílače Kraví Hora
01. 06. 2020 392 - Odbor dopravy - Uzavírka silnice II/159 v obci Tálín a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro Tálínský triatlon 2020
01. 06. 2020 390 - Svazek obcí regionu Písecko - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 2020
29. 05. 2020 386 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17. 06. 2020 od 10:30 do 17.06.2020 14:30, vypnutá oblast: vypnutí se týká části města Písek - část ul. U Vodárny + lokalita U Smetáka včetně restaurace
29. 05. 2020 385 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17. 06. 2020 od 08:00 do 17 .06. 2020 11:30, vypnutá oblast: vypnutí se týká části města Písek - lokalita Hradiště část ul. V Oudolí, Na Rozhledně a část ul. K Lipám + stavebniny PRODOMA
29. 05. 2020 384 - Krajský úřad Jihočeský kraj ČB - Seznámení s podklady rozhodnutí: D4 Čimelice - Mirotice, odvolání - Mgr. Zdeněk Kvítek, Ph.D.
29. 05. 2020 387 - Odbor dopravy - Zvláštní užívání silnice III/1404 ve městě Protivín a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro stavbu - Protivín, Třeštík Group: NN kabel
29. 05. 2020 383 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ul. Tylova - zvláštní užívání komunikace - stavební ohrada
28. 05. 2020 381 - Odbor správy majetku - Záměr prodeje pozemku st. parc. č. 3848 - pod budovou hotelu Otavarena, části pozemku parc. č. 300/9 - pod přístavbou kuchyně a části pozemku parc.č. 300/10 - pod přístavbou restaurace vše v k.ú. Písek
28. 05. 2020 382 - Odbor dopravy - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Písek - ul. Zeyerova, úsek Nádražní - Švantlova - SO 101- Komunikace
28. 05. 2020 Dokument "380 - Exekutorský úřa..." již není dostupný.
28. 05. 2020 Dokument "379 - PROKONZULTA, a ..." již není dostupný.
27. 05. 2020 377 - Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu v Písku, v ulici Žižkova - zákaz zastavení za křižovatkou s ulicí Kollárova

XML