Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 569 - Odbor správy majetku - Stanovisko k návrhu koncepce "Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043"
19. 07. 2019 566 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 126/2019
19. 07. 2019 567 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Písek, ul. Na Pěníku - uzavírka parkoviště
19. 07. 2019 Teplárna Písek - přerušení dodávka teplé užitkové vody
18. 07. 2019 564 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 125/2019
18. 07. 2019 565 - Odbor dopravy - Uzavírka silnice II/00416 a stanovení přechodné úpravy provozu
17. 07. 2019 562 - Krajský úřad Jihočeský kraj - Územní opatření o stavební uzávěře - změna - Výst/1009/89/Ad
17. 07. 2019 561 - Odbor dopravy - Částečná uzavírka místní komunikace Mírové náměstí v Písku a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 07. 2019 560 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Silnice II/138 - Zvíkovské Podhradí - zvláštní užívání komunikace
17. 07. 2019 559 - Odbor správy majetku - záměry prodeje části pozemku parc. č. 2216/1, části parc. č. 297/2 a části parc. č. 297/6 vše v k.ú. Písek
16. 07. 2019 558 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, Dobrovského ul. - zvláštní užívání komunikace - parkovací pruh - stavební ohrada
15. 07. 2019 556 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 123/2019
15. 07. 2019 557 - Krajský úřad Jihočeský kraj - Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotnických služeb - MUDr. Hana Šuňavská
15. 07. 2019 557 - Krajský úřad Jihočeský kraj - Oznámení o uložení zdravotnícké dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotnických služeb - MUDr. Hana Šuňavská
15. 07. 2019 554 - Odbor dopravy - Uzavírka silnice II/1734 a stanovení přechodné úpravy provozu
12. 07. 2019 553 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 122/2019
12. 07. 2019 552 - Odbor dopravy - Oznámení návrhu místní úpravy provozu - Písek, ul. Dr. M. Horákové, odstranění označníku autobusové zastávky
12. 07. 2019 551 - Odbor dopravy - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/138, III/0331 a místních komunikacích v obci Záhoří
12. 07. 2019 Exekutorský úřad Písek , Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 117 EX 1267/ 17 - 55, povinný: Virgil - Adelin Buste, nar. 23.10.1982, bytem Písek
11. 07. 2019 549 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP - VV42/2019/00024
10. 07. 2019 548 - Odbor vnitřnínch věcí - Oznámení o nálezu věci - č. 121/2019
10. 07. 2019 546 - Odbor dopravy - Povolení zvláštního užívání silnice III/02025 Vrcovice
10. 07. 2019 547 - Jihočeský kraj - Územní opatření o stavební uzávěře- změna
10. 07. 2019 545 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 08.08.2019 od 10:00 hod. do 13:30 hod., vypnutí se týká lokality Za Šarlákem v Písku č.p. 1563, 1938 + areál kovošrotu
09. 07. 2019 540 - Odbor správy majetku - Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města: objekt č.p. 105, Budovcova ulice v Písku
09. 07. 2019 539 - Odbor správy majetku - Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města: objekt č.p. 111, Karlova ulice v Písku
09. 07. 2019 538 - Odbor správy majetku - Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města: objekt č.p. 1329, Tyršova ulice v Písku
09. 07. 2019 537- Odbor dopravy - Oznámení návrhu místní úpravy provozu - Písek, Hradiště, vyznačení jízdních pásů a doplnění svislého DZ na návsi
09. 07. 2019 536 - Odbor finanční - 1. Závěrečný účet města za rok 2018, 2. Příloha č.1: plnění rozpočtu města Písek 2018 a rozpisu rozpočtu 2018, 3. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018, 4. Příloha č. 3: Účetn
09. 07. 2019 541 - Odbor správy majetku - Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města: objekt č.p. 108, Karlova ulice v Písku
09. 07. 2019 544 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.08.2019 od 08:00 hod. do 15:30 hod., vypnutí se týká lokality Písek U Honzíčka celá zahrádkářská kolonie + U Malířských a dále RD U Vodáka, U Povolných, areál cihelny na Ptáčkovně + novos
09. 07. 2019 542 - Kancelář úřadu - Usnesení z mimořádné rady města 08.07.2019
09. 07. 2019 535 - Odbor finanční - Schválená rozpočtová opatření č. 19 - 33/19 včetně odkazu
09. 07. 2019 534 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.08.2019 od 08:00 hod. do 15:00 hod., vypnutí se týká části obce Semice - část ul. Ke Křížku č.p. 69, 19 a č.p. 27
09. 07. 2019 533 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.08.2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod., vypnutí se týká pouze odběrného místa České telekomunikační infrastruktury a.s
08. 07. 2019 532 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č.119/2019
08. 07. 2019 531 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č.118/2019
08. 07. 2019 530 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č.117/2019
08. 07. 2019 529 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Písku - uzavírka Nádražní ulice, Písek - realizace stavby: Přechod parovodu na horkovod Písek
08. 07. 2019 510 - Odbor životního prostředí - Protivín - Obnova vodovodu a kanalizace na Masarykově náměstí
04. 07. 2019 528 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Místní komunikace ul. Otavská v Písku před domem č.p. 1055 - zvláštní užívání chodníku a části vozovky pro stavební úpravy domu
03. 07. 2019 527 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.07.2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod., vypnutí se týká části města Písek - lokalita sídliště Jih - část ul. Třída Přátelství - č.p. 2001, 2002, 2003, 2004 a č.p. 1998, 1997 a č.p. 1999
03. 07. 2019 526 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.07.2019 od 09:00 hod. do 15:00 hod., vypnutí se týká části města Písek - část ul. Raisova od č.p. 1595 až k č.p. 1414 včetně
02. 07. 2019 525 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 115/2019
02. 07. 2019 524 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 114/2019
02. 07. 2019 523 - Odbor správy majetku - Plán výcviku jednotek 25. plrp Strakonice na pozemku parc.č. 1847/1 k.ú. Oldřichov u Písku - červenec 2019
02. 07. 2019 522 - Odbor dopravy - Povolení zvláštního užívání silnice II/159 Tálín
02. 07. 2019 Dokument "506 - Odbor výstavby ..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "489 - výst/123111651/..." již není dostupný.
02. 07. 2019 521 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.07.2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod., vypnutí se týká části obce Smrkovice - celá ulice Polní, Šibánky + část ul. U Rybníčka

XML