Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 202 - Oznámení o nálezu věci č. 38/2019
18. 03. 2019 200 - Exekutorský úřad Brno - město, Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 056 EX 9480/08-239, povinný: Martin Šíma, nar. 09.08.1984, bytem Náměstí Svobody č.p. 41, 387 01 Volyně
18. 03. 2019 199 - Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 120 EX 8582/14-173, povinný: Štěpán Hrubecký, nar. 11.06.1987, bytem Třebízského 378/2, 397 01 Písek
18. 03. 2019 201 - Odbor dopravy - Komunikace Na Jihru Písek - rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
16. 03. 2019 198 - Usnesení ze zasedání rady města ze dne 11.03.2019
16. 03. 2019 165 - Usnesení ze zasedání rady města ze dne 25.02.2019
15. 03. 2019 197 - Odbor správy majetku - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 105, Budovcova ulice v Písku
15. 03. 2019 196 - Odbor správy majetku - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1329, Tyršova ulice v Písku
15. 03. 2019 195 - Odbor správy majetku - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 111, Karlova ulice v Písku
15. 03. 2019 194 - Odbor správy majetku - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 108, Karlova ulice v Písku
15. 03. 2019 187 - Odbor životního prostředí - Čištění odpadních vod Albrechtice nad Vltavou - část Jehnědno - do kanalizace
15. 03. 2019 193 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ul. Smetanovo nám. - zvláštní užívání místní komunikace - chodníku a části vozovky před domem č.p. 1768 pro výkopové práce akce přeložky kabelů NN
13. 03. 2019 191 - Odbor dopravy - Uzavírka a stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Písku Mírové náměstí - Teplárna a.s. "Přechod parovodu na horkovod Písek"
13. 03. 2019 189 - Odbor dopravy - Oznámení návrhu místní úpravy provozu - Písek, sídliště JIH, zákaz vjezdu všech vozidel do vnitrobloku
13. 03. 2019 188 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ulice Velké náměstí - kulturní akce
13. 03. 2019 192 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 04.04.2019 od 09:00 hod. do 15:00 hod., vypnutá oblast: Písek, lokalita Hradiště - část ulice K Háječku a Cihlářská + garáže
13. 03. 2019 190 - Krajský úřad - Jihočeský kraj, Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy, silnice I/4 v k.ú. Drhovle, okres Písek
12. 03. 2019 186 - Informace o provedení trhacích prací velkého rozsahu v lomu Písek
11. 03. 2019 185 - Krajský úřad - Jihočeský kraj, Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.j. KUJCK 2799/2019 - Rekonstrukce Žižkovy třídy v Písku
08. 03. 2019 184 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 36/2019
08. 03. 2019 179 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy na účelové komunikaci v k. ú. Podolí II
08. 03. 2019 178 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ul. Tylova - parkovací pruh
08. 03. 2019 181 - Městská knihovna Písek vyhlašuje výběrové řízení na pronájem prostor v nové budově knihovny - komerční prostor 1
08. 03. 2019 180 - Městská knihovna Písek vyhlašuje výběrové řízení na pronájem prostor v nové budově knihovny - komerční prostor 2
08. 03. 2019 174 - Odbor dopravy - Uzavírka místní komunikace ulice Nádražní v Písku a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - akce Teplárny a. s. - Přechod parovodu na horkovod Písek -
08. 03. 2019 182 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Písek:, ul. Velké náměstí - zvláštní užívání komunikace - kulturní akce
08. 03. 2019 176 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení vě věci zrušení údaje o místu TP SZ: VV/42/2019/00006
08. 03. 2019 177 - Krajský úřad - Jihočeský kraj, Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/4 a I/19 v k. ú. Nerestce
07. 03. 2019 173 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP SZ: VV42/2019/00009
07. 03. 2019 175 - Odbor finanční - Odkaz na schválená a zveřejněná rozpočtová opatření č. 1 - 4/19
07. 03. 2019 174 - Odbor dopravy - Uzavírka místní komunikace ulice Nádražní v Písku a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - akce Teplárny a. s. - Přechod parovodu na horkovod Písek -
07. 03. 2019 172 - Odbor dopravy - Zvláštní užívání silnice II/138 v obci Dolní Novosedly, část obce Třešně a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 03. 2019 171 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: vyznačení objízdných tras v souvislosti s uzavírkou silnice I/4 pro rekonstrukci mostu ev. č. 4-031 Nerestce na pozemních komunikacích v územní působnosti ORP Písek
06. 03. 2019 170 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ul. Rokycanova - zvláštní užívání komunikace - st. ohrada
05. 03. 2019 169 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Oldřichov - úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v lokalitě Pod Markovcem pro stabu "Kanalizace a vodovod Oldřichov Na Markovci"
04. 03. 2019 166 - Oznámení o nálezu zvířete č. 34/2019
04. 03. 2019 167 - Odbor dopravy - Uzavírka a stanovení přechodné úpravy provozu v Písku, ulice Karla Čapka
04. 03. 2019 164 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ulice Rokycanova - zvláštní užívání komunikace - parkoviště - stavební ohrada
01. 03. 2019 162 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Písek, Semice VÚK - vyznačení uzavírky stezky pro stavbu: "Pěšina ke Klášterským rybníkům"
01. 03. 2019 163 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ulice Tyršova - zvláštní užívání komunikace - parkoviště - stavební ohrada
01. 03. 2019 160 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.03.2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod., Vypnutá oblast: Písek - část ulice Lázeňská + garáže
01. 03. 2019 159 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.03.2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod., Vypnutí se týká části obce Semice, obce Nový Dvůr, Selibov, Maletice, Žďár u Protivána, Tálín, Kukle, Paeky, Nuzov, Medenice a Nová Ves u Protivína
01. 03. 2019 161 - Odbor dopravy - Oznámení návrhu místní úpravy provozu - Písek, Soukenická ulice
28. 02. 2019 158 - Odbor správy majetku - Návrh prodejů, směn a ostatních dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města
28. 02. 2019 155 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Informace pro veřejnost
28. 02. 2019 157 - Odbor dopravy - Uzavírka a stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Písku Denisova - Na Spravedlnosti
28. 02. 2019 156 - Odbor dopravy - Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu - Písek, ulice Topělecká v souvislosti se zřízením vyhrazených parkovacích míst a organizace dopravy v klidu
27. 02. 2019 154 - Odbor správy majetku - Prodej bytových jednotek v čp. 448 a 449, Čechova ulice v Písku a v čp. 450, V Portyči v Písku
27. 02. 2019 151 - Agentura BERM, s.r.o. - Dražební vyhláška - likvidace pozůstalosti po Petru Balounovi, nar. 07.02.1953
27. 02. 2019 153 - Odbor dopravy - Oprava MK Orlík nad Vltavou - Oznámení o zahájení řízení

XML