Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 374 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu zvířete č. 68/2019
20. 05. 2019 373 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 69/2019
20. 05. 2019 372 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, Otakara Ševčíka - parkovací místa
17. 05. 2019 369 - Odbor školství a kultury - Zveřejnění programu na rozdělení fifnčních prostředků - podpora sportovní činnosti
17. 05. 2019 368 - Odbor školství a kultury - Zveřejnění programu na rozdělení finančních prostředků - systémová podpora sportu
17. 05. 2019 368 - Odbor školství a kultury - Zveřejnění programu na rozdělení finančních prostředků - systémová podpora sportu
17. 05. 2019 371 - Oznámení o nálezu věci - č. 66/2019
17. 05. 2019 370 - Oznámení o nálezu věci - č. 67/2019
17. 05. 2019 367 - Veřejná vyhláška - vyrozumění o přiznání účastenství
17. 05. 2019 366 - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 040 EX 9685/07-128
16. 05. 2019 365 - Odbor správy majetku - Záměr dispozice s majetkem města - prodej spoluvlastnického podílu
16. 05. 2019 364 - Odbor dopravy - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu pro dokončení stavby: "Účelová komunikace PV16-R v k.ú. Písecká Smoleč"
16. 05. 2019 363 - Odbor dopravy - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu pro dokončení stavby: "Účelová komunikace PV21-R v k.ú.Nemějice"
16. 05. 2019 362 - Odbor dopravy - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu pro dokončení stavby: "Účelová komunikace PV8c-R v k.ú. Nemějice"
16. 05. 2019 361 - Odbor dopravy - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu pro dokončení stavby: "Účelová komunikace PV8a-R v k.ú. Slabčice"
15. 05. 2019 359 - Vodárenská správa Písek s.r.o. - "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce"
15. 05. 2019 360 - Kancelář úřadu - Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů - úvodní veřejné jednání
15. 05. 2019 358 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 04.06.2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod., vypnutá oblast: Písek - lokalita u Malířských a u Povolných
13. 05. 2019 355 - Svazek obcí regionu Písecko - Rozpočtová opatření č. 4/2019 a č. 5/2019
13. 05. 2019 356 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Písek, ulice Truhlářská - osazení dopravního značení pro vyznačení zákazu zastavení pro postupné vymístění vozidel (vždy 1/3 parkoviště) pro obnovu vodorovného dopravního značení
13. 05. 2019 354 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.05.2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod., vypnutá oblast: objekt Krajské hygienické stanice č.p. 2459 v Písku u Nemocnice v ulici Karla Čapka
10. 05. 2019 350 - Městský úřad Příbram - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - D4 Milín - Lety
10. 05. 2019 349 - Městský úřad Příbram - Informace podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - D4 Milín - Lety
10. 05. 2019 353 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Písek, ulice Budějovická - osazení dopravního značení pro vyznačení zákazu zastavení pro bezpečný výjezd vozidel z nemocnice (zadní výjezd).
10. 05. 2019 352 - Odbor dopravy - Povolení zvláštního užívání silnice III/1758 v obci Rakovice a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09. 05. 2019 348 - Odbor správy majetku - Záměr pronájmu majetku
09. 05. 2019 347 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, Alšovo náměstí - kulturní akce
07. 05. 2019 345 - Odbor správy majetku - Pronájem (výpůjčka) pozemků
07. 05. 2019 344 - Odbor dopravy - Návrh místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Jana Cimbury v Písku, Semice
07. 05. 2019 343 - Odbor dopravy - Povolení zvláštního užívání silnice III/1404 v obci Skály
06. 05. 2019 342 - Usnesení ze zasedání rady města ze dne 29.04.2019
06. 05. 2019 341 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Osazení dopravního značení pro vyznačení částečné uzavírky silnice I/20 v Protivíně v souvislosti s prováděním diagnostiky mostu nad silnicí I/20 - MK v ulici M. Krasové
03. 05. 2019 326 - výst/177016045/0/2019/Fu - 2/ODSP/Ozná - Ohlášení - odstranění - č.p. 449, Čechova, p.č. 2692, 2693, k.ú. Písek - venkovní schodiště domu
03. 05. 2019 328 - Odbor životního prostředí - Protivín - Obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Oborská, K Rybníčku, Studniční, Smetanova a Dvořákova
02. 05. 2019 340 - Oznámení onálezu věci č. 65/2019
02. 05. 2019 338 - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 067 EX 8748/18-58, povinný: Josef Souček, nar. 19.02.1973, Čížová 34,
02. 05. 2019 339 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek, ulice Na Výstavišti - uzavírka parkoviště - sportovní akce
02. 05. 2019 337 - Odbor dopravy - Povolení zvláštního užívání silnice III/02030 v obci Myšenec
30. 04. 2019 336 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Písku - úplná uzavírka Denisova ulice, Písek - realizace stavby "Přechod parovodu na horkovod Písek"
30. 04. 2019 335 - Odbor dopravy - Zvláštní užívání silnice III/12110 v obci Cerhonice a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 04. 2019 334 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Písku - uzavírka Nádražní - Zeyerova, Písek - realizace stavby "Přechod parovodu na horkovod Písek"
29. 04. 2019 333 - Oznámení o nálezu věci č. 63/2019
29. 04. 2019 332 - Svazek obcí regionu Písecko - Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2018 - odkaz
29. 04. 2019 331 - Svazek obcí regionu Písecko - Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2018
29. 04. 2019 330 - Svazek obcí regionu Písecko - Pozvánka na Valnou hromadu a Návrh dodatku střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020
26. 04. 2019 329 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Osazení dopravního značení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu na VÚK Oldřichov v souvislosti se stavebními a výkopovými pracemi v přilehlém zeleném pásu mimo vozovku pro realizaci stavby
25. 04. 2019 325 - Odbor správy majetku - Návrh prodejů, směn a ostatních dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města
25. 04. 2019 324 - Odbor správy majetku - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 105, Budovcova ulice v Písku
25. 04. 2019 323 - Odbor správy majetku - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1329, Tyršova ulice v Písku
25. 04. 2019 322 - Odbor správy majetku - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 111, Karlova ulice v Písku

XML