Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 921 - Odbor správy majetku - Záměr města na pokračování nájmu garážové stání č. 19 o výměře 10,08 m2, Čechova ulice čp. 454 v Písku na pozemku p.č. st. 6456, po smrti nájemce na jinou osobu
20. 11. 2019 919 - Svazek obcí regionu Písecko - Schválená rozpočtová opatření č. 9/2019 a 10/2019
20. 11. 2019 918 - Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 120 EX 13437/17-129, povinný: Daniela Moravová, nar. 20.04.1963, IČ 41886771
19. 11. 2019 915 - Odbor finanční - Návrh rozpočtu města Písek na rok 2020 s odkazem na elektronické zveřejnění
19. 11. 2019 914 - Odbor správy majetku - záměr směny části pozemku p.č. 829/3 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Písek za část pozemku p.č. 826/41 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Písek
19. 11. 2019 913 - Odbor správy majetku - Prodej jednotky č. 449/415 ( nebytový prostor ) o výměře 227,80 m2 v budově čp. 449, Čechova ulice v Písku, se stavební parcelou č. 6312 k.ú. Písek pro současného nájemce - JIAN s.r.o., IČO 25750640, se sídlem Čechova 449/20,
19. 11. 2019 912 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - ul. Žižkova, ul. Roháčova - zvláštní užívání komunikace - parkovací stání okolo č.p. 90
19. 11. 2019 916 - Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou - Oznámení o zveřejnění o rozpočtových pravidlech
19. 11. 2019 908 - Krajský úřad Jihočeský kraj ČB - Vyhlášení výběrového řízení pro obor všeobecná zdravotní sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí péče pro území okres Písek , obec Záhoří
18. 11. 2019 909 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Záhoří - vyznačení uzavírky MK pro protlak pod sil. I/29 a dopravní omezení na silnicích č. II/138 s č. III/0331 pro provedení protlaků pod silnicemi pro uložení kanalizace
18. 11. 2019 907 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - ul. Alšovo náměstí - zvláštní užívání komunikace - 2 parkovací stání
18. 11. 2019 905 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Mirotice - vyznačení uzavírky MK ul. K Dolejšímu mlýnu a Družstevní a k tomu objížďky po silnici č. III/00423 a III/12110 a MK - pro stavební a výkopové práce na stavbu: Kanalizace, ČOV a vodovod M
15. 11. 2019 900 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - ul. Fráni Šrámka - zvláštní užívání komunikace - stavební ohrada
15. 11. 2019 899 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.12. 2019 od 08:00 - do 16:00 hod., vypnutí se týká části obce Semice - jedná se o novostavby v ul. U hromadiště a Ke Křížku ( podél staré silnice)
15. 11. 2019 898 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových referát Písek - Oznámení o výběrovém řízení o koupi nemovitých věcí v k.ú. Pohoří u Mirovic
14. 11. 2019 897 - Prokonzulta, a.s - Dražební vyhláška - číslo 20190390, dlužník: RG Group, a.s. se sídlem Písek
12. 11. 2019 892 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Protivín - místní komunikace u křižovatek se silnicí I/20 - upozornění na pracovní místo na mostě ev.č. 20-075 pro reklamační opravu vozovky za částečné uzavírky
12. 11. 2019 893 - Svazek obcí regionu Písecko - Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na období 2021 - 2022
11. 11. 2019 889 - Odbor správy majetku - Plán výcviku jednotek 25.plrp Strakonice na pozemku p.č. 1847/1 k.ú. Oldřichov u Písku - listopad 2019
11. 11. 2019 890 - Krajský úřad Jihočeský kraj ČB - Veřejná vyhláška - Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu v průběhu odvolacího řízení: D4 Mirotice, rozšíření
11. 11. 2019 891 - Exekutorský úřad Praha 9 - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 098 EX 00303/15 - 427 , povinný - Ing. Arch. Vladimír Veselý, bytem Písek
08. 11. 2019 858 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na přidělení bytu s nabídnutou výší nájemného: byt č. 4 o velikosti 1+1 v budově čp. 133, tř. Hradební II v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely č. 178 v k. ú. Písek
08. 11. 2019 887 - Dobrovolný svazek obcí severního Písecka - Oznámení o zveřejnění č. 7 a rozpočtové opatření č. 7
07. 11. 2019 886 - Odbor dopravy - Veřejná vyhláška: Společné území a stavební povolení na stavbu: "Protivín - chodník ul. Marty Krásové" - místní komunikace
06. 11. 2019 885 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Písek - místní komunikace ul. 17. listopadu a parkoviště u Pošty - vyznačení pracovního místa pro instalaci provizorního schodiště
06. 11. 2019 884 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Místní komunikace - chodník a veřejně přístupná účelová komunikace v ul. Na Výstavišti, v úseku u tenisové haly a loděnice - vyznačení zvláštního užívání uzavírky pozemní komunikace pro pokládku ho
05. 11. 2019 876 - Odbor správy majetku - Záměr města na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře cca 124 m2 v budově čp. 105, Budovcova ul. v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely p.č. 317/1 v k. ú. Písek pro žadatele
05. 11. 2019 880 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Mišovice
05. 11. 2019 879 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Putim
05. 11. 2019 870 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP SZ: VV42/2019/00059
01. 11. 2019 875 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Písku - uzavírka Nádražní ulice, Písek - realizace stavby: Přechod parovodu na horkovod Písek
01. 11. 2019 874 - Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Slabčice, část obce Nemějice
01. 11. 2019 Dokument "873 - Exekutorský úřa..." již není dostupný.
31. 10. 2019 863 - Odbor správy majetku - Pronájem pozemků viz. příloha
31. 10. 2019 862 - Odbor správy majetku - Pronájem pozemku p.č. 2090/9 v k. ú. Písek
31. 10. 2019 872 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP SZ: VV42/2019/00051
31. 10. 2019 871 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP SZ: VV42/2019/00053
31. 10. 2019 865 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.11. 2019 od 08:00 - do 16:00 hod., vypnutí se týká části města Písek - třída Národní Svobody od č.p. 30/15 - až k č.p. 25/27 včetně
31. 10. 2019 Dokument "864 - Exekutorský úřa..." již není dostupný.
30. 10. 2019 860 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na přidělení bytu s nabídnutou výší nájemného: byt č. 9 o velikosti 4+1 v budově čp. 411, tř. Třebízského ul. v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely č. 5743 v k. ú. Písek
30. 10. 2019 859 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na přidělení bytu s nabídnutou výší nájemného: byt č. 16 o velikosti 3+1 v budově čp. 360, Na Stínadlech v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely č. 3318 v k. ú. Písek
30. 10. 2019 857 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na přidělení bytu s nabídnutou výší nájemného: byt č. 19 o velikosti 1+0 v budově čp. 2287, tř. Přátelství v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely č. 4793 v k. ú. Písek
29. 10. 2019 855 - Oznámení o nálezu věci č. 190/2019
29. 10. 2019 854 - Oznámení o nálezu věci č. 191/2019
29. 10. 2019 856 - Krajský úřad Jihočeský kraj ČB - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnicích I.třídy
28. 10. 2019 847 - Odbor vmitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP VV42/2019/00049
27. 10. 2019 848 - Odbor vmitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP VV42/2019/00048
25. 10. 2019 853 - Kancelář úřadu - Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Písek 7.11.2019
25. 10. 2019 851 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikaci 17. listopadu v Písku
25. 10. 2019 850 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - ul. Rokycanova - zvláštní užívání komunikace - parkovacího pruhu - stavební ohrada

XML