Město Písek

Okresní město
Okres Písek

http://mesto-pisek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek

Datová schránka: p5ibfya

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 733 - E.ON. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 03.10. 2019 od 8:00 - do 16:00 hod., vypnutí se týká části obce Smrkovice - část ul. Na Boubín č.p. 55, 73, 74, 76, 58 a č.p. 234
13. 09. 2019 729 - E.ON. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26. 9. 2019 od 8:00 - do 16:30 hod., vypnutí se týká části města Písek - část ul. Otavská od č.p. 1719 - k č.p. 1072 ( pravá strana ulic k řece )
13. 09. 2019 732 - Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Orlík nad Vltavou, místní komunikace č. 9d - omezení průjezdu vozidel a zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci
13. 09. 2019 731 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Pamětice - silnice č. III/00425 a místní komunikace - vyznačení uzavírky a objízdné trasy pro realizaci stavby: Pamětice č.p. 29 - úprava vedení - probíhající za úplné uzavírky
13. 09. 2019 730 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Mirotice - silnice č. III/00421b a místní komunikace v ul. V Zářečí a K Husinci - vyznačení uzavírky a objízdné trasy pro realizaci stavby: Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice, probíhající za úplné
13. 09. 2019 735 - Exekutorský úřad Plzeň - město, Dražební vyhláška č.j. 134 EX 01530/19-199, povinný: Soňa Neckářová, bytem Nedabyle čp. 38, nar. 12. 09. 1960 a Pavel Neckáč, bytem Nedabyle čp. 38, nar. 23. 04. 1954
13. 09. 2019 734 - Městský úřad Příbram - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby: D4 Milín - Lety
13. 09. 2019 728 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 149/2019
12. 09. 2019 726 - Odbor dopravy - Veřejná vyhláška: Stavební povolení na stavbu "Protivín - rekonstrukce ul. K Rybíčku a část ulice Oborská v Protivíně"
11. 09. 2019 720 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na přidělení bytu č. 3 v objektu čp. 1364, nábřeží 1. máje v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely č. 2136 v k.ú. Písek o velikosti 2+1, za nájemné ve výši 1.770 kč/měsíc
11. 09. 2019 719 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na přidělení bytu s nabídnutou výší nájemného: č. 19 o velikosti 1+1 v budově čp. 221, K Háječku v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely č. 333 v k. ú. Hradiště u Písku
11. 09. 2019 718 - Odbor správy majetku - Výběrové řízení na přidělení bytu pro osoby v tíživé životní situaci: č. 11 o velikosti 1+1 v budově čp. 435, Na Pěníku v Písku, která je součástí pozemku - stavební parcely č. 5801 v k.ú. Písek
11. 09. 2019 717 - E.ON - Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - vypnutí se týká části města Písek - část ul. Otavská od č.p. 1719 - k č.p. 1072
11. 09. 2019 716 - Odbor dopravy - Stavební povolení - lokalita rodinných domů Na Markovci Oldřichov u Písku - SO 01 - Komunikace
10. 09. 2019 715 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 143/2019
10. 09. 2019 714 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení o nálezu věci č. 142/2019
10. 09. 2019 713 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Písku - vnitroblok ulice Gregorova, Písek - realizace stavby: Přechod parovodu na horkovod Písek
10. 09. 2019 710 - Odbor finanční - Schválená rozpočtová opatření č. 34 - 45/19
10. 09. 2019 712 - Ministerstvo životního prostředí - Rozhodnutí - Dostavba areálu 4.et
10. 09. 2019 711 - Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška - Usnesení č.j. 117 EX 1267/17-58, povinný - Virgil-Adelin Buste, bytem třída Přátelství 1991, Písek
09. 09. 2019 709 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Písek - Velké náměstí - uzavírka a zvláštní užívání - parkoviště a vozovky - akce: Den bez aut
06. 09. 2019 708 - Odbor správy majetku - Záměr dispozice s majetkem města - prodej spoluvlastnického podílu
06. 09. 2019 707 - Odbor dopravy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Slabčice, část obce Nemějice
05. 09. 2019 705 - Odbor správy majetku - Pronájem, výpůjčka pozemků
05. 09. 2019 704 - Odbor správy majetku - Změna nájemní smlouvy se ZOD Kluky
05. 09. 2019 706 - E.ON. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29. 9. 2019 od 7:30 - do 15:00 hod., vypnutá oblast areál Faurecia LEO - na žádost zákazníka
05. 09. 2019 703 - Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu - Písek, místní komunikace ul. Budějovická - umístění trvalého dopravního značení pro užívání stavby: Zastávky MHD a místo pro přecházení v ul. Budějovická v Písku
05. 09. 2019 702 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu: Místní komunikace - vozovka a chodník ul. Budějovická v Písku v úseku stávající autobusové zastávky a objektu nemocnice u zadního vjezdu - částečná uzavírka vozovky pro výstavbu autobusové zastávky
05. 09. 2019 701 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o prodeji nemovitých věcí v k. ú Pohoří u Mirovic
05. 09. 2019 700 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků ve správním obvodu obce
04. 09. 2019 699 - Odbor správy majetku - Plán výcviku jednotek 25.plrp Strakonice na pozemku p.č. 1847/1 k.ú Oldřichov u Písku - září, říjen 2019
04. 09. 2019 698 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Myslín
04. 09. 2019 697 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Vojníkov
04. 09. 2019 696 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Podolí I
04. 09. 2019 695 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - Město Mirotice
04. 09. 2019 694 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Drhovle
04. 09. 2019 661 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Záhoří
04. 09. 2019 660 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Vrcovice
04. 09. 2019 659 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Boudy
04. 09. 2019 658 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Olešná
04. 09. 2019 657 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Králova Lhota
03. 09. 2019 692 - Odbor dopravy - Zvláštní užívání silnice III/02031 v obci Protivín, část obce Milenovice a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 09. 2019 686 - E.ON - Oznámení o zahájení prací na plynovodu pod názvem: Zátaví - VTL přechod řeky Otavy - z důvodu částečného omezení provozu přilehlé cyklostezky podél řeky Otavy ve směru Písek, Hradiště - Putim
02. 09. 2019 690 - Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/138 v obci Vlastec
02. 09. 2019 691 - Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212
31. 08. 2019 689 - Odbor vnitřních věcí - Oznámení ve věci zrušení údaje o místu TP - VV42/2019/00038
31. 08. 2019 663 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Probulov
31. 08. 2019 662 - Odbor vnitřních věcí - Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - obec Dobev
30. 08. 2019 688 - Stanovení místní úpravy provozu - Písek, ul. Dr. M. Horákové, odstranění označníku autobusové zastávky
30. 08. 2019 687 - Stanovení místní úpravy provozu - Písek, Hradiště, vyznačení jízdních pásů a doplnění svislého DZ na návsi

XML