Obec Třešovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://tresovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Třešovice
Třešovice 40
386 01 Třešovice

Datová schránka: curjdzg
E-mail: obectresovice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2018 Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 20.12.2016
23. 07. 2018 Zápis z 27. řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice
23. 07. 2018 Program zastupitelstva 22.11.2016
23. 07. 2018 Zápis z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice ze dne 25.10.2016
23. 07. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 9. 2016
23. 07. 2018 Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 23. 8. 2016
23. 07. 2018 Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 26. 7. 2016
23. 07. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. 6. 2016
23. 07. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 5. 2016
23. 07. 2018 Zápis ze řádného zasedání zastupitelstva ze dne 19. 4. 2016
23. 07. 2018 Zápis zasedání zastupitelstva ze dne 22. 3. 2016
23. 07. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva 23. 2. 2016
23. 07. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 1. 2016
23. 07. 2018 Obecně závazná vyhláška 1/2016
23. 07. 2018 Nařízení města Strakonice - záměr zadání zpracování lesních hospodářských osnov
23. 07. 2018 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
23. 07. 2018 Veřejná vyhláška k dani z nemovitostí na rok 2016
23. 07. 2018 Veřejná vyhláška Oznámení - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje JK
23. 07. 2018 MZe - Veřejná vyhláška Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
23. 07. 2018 Rozpočet obce na rok 2017
23. 07. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce 2017 - 2020
23. 07. 2018 Návrh rozpočtu obce Třešovice na rok 2017
23. 07. 2018 Ptačí chřipka - dozorové pásmo k.ú. Třešovice od 13. 2. 2017
23. 07. 2018 Výběr vodného, stočného, platba za známky na popelnice 2017, vánoční stromky
23. 07. 2018 Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2017
23. 07. 2018 Návrh rozpočtu SODP na rok 2017
23. 07. 2018 Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje - místo, termín
23. 07. 2018 E.ON - výzva vlastníkům či uživatelům nemovitostí, pozemků na ořez či odstranněí dřevin
23. 07. 2018 Ordinace MuDr. Pilná - termín, odečet elektroměrů - termín
23. 07. 2018 Zasedání volební komise - termín
23. 07. 2018 Oznámení o přerušení elektrické energie - TERMÍN
23. 07. 2018 Kontejner na objemný odpad - termín
23. 07. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva JK - termín a program
23. 07. 2018 Volby do zastupitelstev krajů 2016 - informace o počtu členů komise a počtu volebních obvodů v obci
23. 07. 2018 Nabídka obecního dříví - polom Čepín
23. 07. 2018 Zasedání zastupitelstva JK - pozvánka
23. 07. 2018 Návrh závěrečného účtu, účetní závěrka obce a zpráva o přezkumu hospodaření obce Třešovice za rok 2015
23. 07. 2018 SMOOS návrh závěrečného účtu za rok 2015
23. 07. 2018 Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2015 včetně příloh
23. 07. 2018 Zasedání zastupitelstva JK dne 19. 5. 2016
23. 07. 2018 Výběr poplatků ze psů - TERMÍN
23. 07. 2018 Pozvánka na jednání zastupitelstva JK
23. 07. 2018 Kontejner na objemný odpad - termín
23. 07. 2018 KOMINÍK - termín, ZPĚTNÉ KLAPKY - termín
23. 07. 2018 Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcí Třešovice s městem Strakonice
23. 07. 2018 Informace k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015
23. 07. 2018 OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM LESA NA ZÁKONNOU POVINNOST
23. 07. 2018 Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2016
23. 07. 2018 Ordinance Paračov MUDr. Pilná - prosinec 2016
23. 07. 2018 Termíny ordinace v Paračově pro I. pololetí 2017

XML