Město Janov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://mestojanov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Janov
Janov 19
793 84 Janov

Datová schránka: sdua65f
E-mail: mestojanov@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 01. 2019 Výzva k podání cenové nabídky - zalesňování a vylepšování v městských lesích
11. 01. 2019 Oznámení o konání 3. zasedání ZM Janov
20. 12. 2018 Usnesení z 2.zasedání ZM Janov
20. 12. 2018 KÚ MSL kraje - veřejná vyhláška (usnesení)
05. 12. 2018 Návrh rozpočtu města pro rok 2019
04. 12. 2018 Poděkování
30. 11. 2018 Rozpočtový výhled pro roky 2020,2021
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu města pro rok 2019
30. 11. 2018 Oznámení o konání 2.zasedání ZM Janov
20. 11. 2018 Dokument "MěÚ Krnov - veřejná v..." již není dostupný.
08. 11. 2018 KÚ MSL kraje - veřejná vyhláška aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
31. 10. 2018 Usnesení z 1.zasedání zastupitelstva města Janov
15. 10. 2018 Mikroregion Osoblažsko - návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh výhledu
10. 10. 2018 Oznámení o konání 1.zasedání ZM Janov
08. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Janov
08. 10. 2018 Záměr prodeje nemovitostí
08. 10. 2018 Oznámení o konání 1.zasedání ZM Janov
08. 10. 2018 Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatých pozemků
06. 10. 2018 Opis výsledků hlasování za volební okrsek
03. 10. 2018 SVS - nařízení
01. 10. 2018 Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva města Janov
24. 09. 2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam
07. 09. 2018 Oznámení o konání 32.zasedání ZM Janov
07. 09. 2018 Volby - jmenování členů OVK
07. 09. 2018 Oznámení o konání 1.zasedání okrskové volební komise
06. 09. 2018 Oznámení o konání 1.zasedání okrskové volební komise
06. 09. 2018 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
05. 09. 2018 KÚ MSL kraje - oznámení o stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
20. 08. 2018 Usnesení z 31.zasedání ZM Janov
13. 08. 2018 Oznámení o době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
01. 08. 2018 SPÚ - nabídka nepronajatých pozemků
31. 07. 2018 Volby do zastupitestva města Janov - stanovení min.počtu členů OVK, volebního okrsku a vol.místnosti, určení zapisovatelky, oznámení o době konaní
25. 07. 2018 Oznámení o konání 31. zasedání ZM Janov
19. 07. 2018 Prodej pozemků
09. 07. 2018 OZV č. 7/2018 o regulaci hlučných činností v městě Janov
02. 07. 2018 Nařízení města č.10/2018, tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej
02. 07. 2018 OZV č.9/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Janov
02. 07. 2018 OZV č.8/2018, kterou se zrušuje ozv č.5/2016, která stanovuje zákaz podomního prodeje v městě Janov
02. 07. 2018 OZV č. 7/2018 o regulaci hlučných činností v městě Janov
02. 07. 2018 OZV č.6/2018, kterou se zrušuje ozv č.3/2016 o regulaci hlučných činností v městě Janov
02. 07. 2018 OZV č.5/2018, která mění a doplňuje vyhlášku 6/2016 o místních poplatcích
02. 07. 2018 OZV č.4/2018, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v městě Janov
02. 07. 2018 OZV č.3/2018, kterou se zrušuje ozv č.2/2016
02. 07. 2018 OZV č. 2/2018 o nočním klidu
02. 07. 2018 OZV č.1/2018, kterou se zrušuje ozv č.7/2016 o onočním klidu
02. 07. 2018 Usnesení z 30.zasedání zastupitestva města Janov
15. 06. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017
12. 06. 2018 Závěrečný účet města Janov za rok 2017 včetně příloh - návr
05. 06. 2018 Oprava hřbitovní zdi
01. 06. 2018 Oznámení o konání 30.zasedání ZM Janov

XML