Obec Týniště

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://obec-tyniste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Týniště
Týniště 7
334 01 Týniště

Datová schránka: ghtau22
E-mail: ou@obec-tyniste.cz, tyniste@obecni-urad.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Týniště č.1/2015 o stanovení systému,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,biologicky rozložitelných komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týniště
05. 09. 2019 Veřejná schůze ZO 6.9.2019
27. 08. 2019 Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018
23. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Týniště č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu při haváriích na plynárenském zařízení v roce 2017
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - udrž. a havarijní práce v roce 2017
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení pořízení 4.úplné územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Přeštice
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání ZO 23.11.2016
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání ZO 26.8.2016
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání ZO 31.5.2016
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání ZO 4.3.2016
22. 08. 2019 Rozpočet obce Týniště na rok 2017
22. 08. 2019 Návrh rozpočtu obce Týniště na rok 2017
22. 08. 2019 Návrh rozpočtového výhledu obce Týniště na roky 2018-2019
22. 08. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí-výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v KÚ Újezd u Horšic
22. 08. 2019 Veřejná schůze ZO 23.11.2016
22. 08. 2019 Značení jízdních kol
22. 08. 2019 Veřejná schůze ZO 26.8.2016
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - UZAVÍRKA II/230 = rekonstrukce mostu Kucíny - Dolce
22. 08. 2019 Osvědčení o úspoře emisí-rok 2015
22. 08. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Týniště za rok 2015
22. 08. 2019 Veřejná schůze ZO 31.5.2016
22. 08. 2019 Nové povinnosti prodejců a poskytovatelů služeb, které platí pro všechny a na jejichž splnění mají podnikatelé lhůtu, končící 30. dubna 2016
22. 08. 2019 Kůrovec-informace o těchto škůdcích a zásadách ochrany lesních porostů proti nim
22. 08. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - za..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Poplatky za odpad a za psy - rok 2016
22. 08. 2019 Veřejná schůze ZO 4.3.2016
22. 08. 2019 Vyžádejte si ZDARMA "Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"
22. 08. 2019 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
22. 08. 2019 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných dne 14.10.-15.10.2016-II.kolo-obec Týniště
22. 08. 2019 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 7.10.-8.10.2016-obec Týniště
22. 08. 2019 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných dne 7.10.-8.10.2016-I.kolo-obec Týniště
22. 08. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 7.10. a 8.10.2016
22. 08. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Týniště pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 7.10. a 8.10.2016
22. 08. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OkVK pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 7.10. a 8.10.2016
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/11757, III/18214, III/18213 - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS v rámci stavby "Silnice II/230 Nepomuk - Přeštice 2. část"
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu pro stavbu: "II/230 Nepomuk - Přeštice 2. část (úsek Újezd - Dolce a Dolce - Kucíny)"
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - nařízení zpracování těžeb nahodilých...
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu = II/230 - II. ETAPA v úseku Dolce - Újezd
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu = II/230 - I. ETAPA v obci Kucíny - začátek obce Dolce
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - havarijní práce v roce 2018 na silnicích II. a III. třídy v úz.obvodu obce s rozš.působností Přeštice
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,zpracování těžeb nehodilých
22. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
22. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - povolení výjimky ze základních ochr,podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského(Castor fiber)
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh OOP - povolení výjimky ze základních ochr,podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského(Castor fiber)
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - havárie na vodov. a kanal.řadech a sběračích společnosti ČEVAK a.s.

XML