Město Hora Svaté Kateřiny

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://horasvatekateriny.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Datová schránka: pm9beby
E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz, starosta@horasvatekateriny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Záměr č. 7/2019 prodej pozemkových parcel
04. 07. 2019 Usnesení ZM ze dne 26. 6. 2019
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
02. 07. 2019 Schválený Závěrečný účet města Hora Svaté Kateřiny za rok 2018
02. 07. 2019 Protokol Město Hora Svaté Kateřiny
02. 07. 2019 Protokol Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
27. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hora Svaté Kateřiny za rok 2018
27. 06. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2/12M) k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Rozvaha k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Příloha k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Rozvaha k 31. 12. 2018 - PO Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
27. 06. 2019 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 - PO Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
27. 06. 2019 Příloha k 31. 12. 2018 - PO Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
27. 06. 2019 Protokol
27. 06. 2019 Rozvaha k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Příloha k 31. 12. 2018
27. 06. 2019 Inventarizační zpráva k Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018
18. 06. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - stavba VTL Plynovod DN 1400
05. 06. 2019 Závěrečný účet Ústeckého kraje 2018
05. 06. 2019 Střednědobý výhled Ústeckého kraje 2020
30. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
29. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
27. 05. 2019 Opis výsledků hlasování v okrsku Hora Svaté Kateřiny
22. 05. 2019 Záměr č. 6/2019 - pronájem bytu
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu - mostky Svahová
14. 05. 2019 Přehled vyvěšených dokumentů města Hora Svaté Kateřiny
10. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
07. 05. 2019 Přehled vyvěšených Rozpočtových opatřeních 2019
06. 05. 2019 Záměr č. 4/2019 - prodeje pozemků p. č. 3045 a p. č. 2792
06. 05. 2019 Záměr č. 5/2019 - pronájem bytu č. p. 317
30. 04. 2019 Výpočet cen za vodné a stočné v roce 2018
26. 04. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
26. 04. 2019 Usnesení Zastupitelstva města ze dne 17. 4. 2019
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
24. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - VTL Plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda
15. 04. 2019 SORKH - Oznámení
10. 04. 2019 Počet členů OVK pro volby do Evropského parlamentu
09. 04. 2019 Pozvání na 4. Zasedání Zastupitelstva města dne 17. 4. 2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - rekonstrukce VO I. etapa
02. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku 1/2019
02. 04. 2019 Záměr č. 2/2019 pronájem bytu č. p. 317/4
02. 04. 2019 Záměr č. 3/2019 pronájem bytu č. p. 1

XML