Město Hora Svaté Kateřiny

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://horasvatekateriny.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Datová schránka: pm9beby
E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz, starosta@horasvatekateriny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2020 záměr 4/2020 - prodej pozemku 2307/23
27. 05. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dopravní značení
27. 05. 2020 Usnesení ZM ze dne 20.5.2020
27. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
18. 05. 2020 Návrh - závěrečný účet SORKH 2019
18. 05. 2020 SORKH - oznámení
18. 05. 2020 Přehled vyvěšených dokumentů Hora Svaté Kateřiny
11. 05. 2020 Pozvánka a program 11. zasedání zastupitelstva města dne 20.5.2020
06. 05. 2020 SVS-zveřejnění pro veřejnou potřebu - ochrana spotřebitele
05. 05. 2020 Opatření vlády - o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
05. 05. 2020 Výzva k podání nabídky 072020- Studie proveditelnosti - komplexní řešení turistické infrastruktury města
30. 04. 2020 Výzva k podání nabídky 052020- Opravy a údržba veřejného osvětlení
30. 04. 2020 Výzva k podání nabídky 062020- Opravy a údržba nemovitostí města
29. 04. 2020 Výzva k podání nabídky 012020- Změna systému vytápění bytových domů - PD
29. 04. 2020 Výzva k podání nabídky 022020- Rekonstrukce střechy budova čp. 106 - PD
29. 04. 2020 Výzva k podání nabídky 032020- Rekonstrukce hřbitova Malý Háj - PD
29. 04. 2020 Výzva k podání nabídky 042020- Dřevěné informační tabule - zhotovení
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na 2020
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na 2020
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -přechodná úprava provozu na pozemních komunikací
20. 04. 2020 Záměr pronájmu pozemků 02/2020
20. 04. 2020 Záměr pronájmu pozemků 03/2020
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na 2020
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita aktualizace
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ÚK 1/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ÚK 2/2020/COV19 o provedení krizového opatření v době nouzového stavu
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana ÚK 3/2020/COV19 - nařízení regulačního opatření v dopravě
19. 03. 2020 přehled rozhodnutí hejtmana ÚK, vydaných v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
18. 03. 2020 opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic
18. 03. 2020 opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic -změna
05. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
02. 03. 2020 SORKH - Rozpočtové opatření 1/2020
28. 02. 2020 Dokument "Oznámení o výběrovém ..." již není dostupný.
27. 02. 2020 Záměr č. 1/2020 prodej části pozemku 2532/5 k.ú. HSK
25. 02. 2020 Usnesení ZM ze dne 19. 2. 2020
25. 02. 2020 Rozpočtové opatření č.1/2020
18. 02. 2020 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Lesenská pláň za rok 2019
11. 02. 2020 Pozvánka a program 10. zasedání zastupitelstva města dne 19. 2. 2020
28. 01. 2020 Veřejná výzva - úředník samosprávního celku
24. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019
13. 01. 2020 Usnesení oprava zřejmých nesprávností
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - umístění přechodného dopravního značení
07. 01. 2020 Výroční zpráva Města Hora Svaté Kateřiny za rok 2019
18. 12. 2019 Rozpočet města Hora Svaté Kateřiny na rok 2020
18. 12. 2019 Střednědobý výhled města Hora Svaté Kateřiny na roky 2021 - 2022
18. 12. 2019 Oznámení o možnosti nahlédnutí do Rozpočtu města Hora Svaté Kateřiny na rok 2020
18. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
18. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku z pobytu

XML