Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Rozšíření výrobních prostor firmy Klier nábytek s.r.o."
20. 05. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo referenta silničního a dopravního úřadu
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu parkoviště hasičský záchranný sbor
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu v J.Hradci - Denisova.
18. 05. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Rozšíření výrobních prostor firmy Klier nábytek s.r.o."
18. 05. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo referenta silničního a dopravního úřadu
18. 05. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu parkoviště hasičský záchranný sbor
18. 05. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu v J.Hradci - Denisova.
18. 05. 2019 E.ON ČR s.r.o. Jindřichův Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.6.2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod. Jindř.Hradec - Radouňka, lokalita u mlýna
18. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu WSPK - farmářský food festival
18. 05. 2019 Společné povolení - Kardašova Řečice, chodníky v ulicích Husova a Bezručova
18. 05. 2019 Ministerstvo obrany Praha 6 - výběrové řízení ke zjištění zájemců na koupi nemovitého majetku
18. 05. 2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
18. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Děbolín, uzavírka silnice III/14810 z důvodu stavby kanalizace
18. 05. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu V 12a parkoviště LIDL
18. 05. 2019 Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o dražebním jednání nemovitých věcí dne 4.6.2019 v 11:00 hod. proti povinnému František Pastyřík
18. 05. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo referenta vodoprávního úřadu - prodloužení termínu
18. 05. 2019 ZTV Dolní Pěna - dešťová kanalizace, prodloužení veřejného vodovodu
18. 05. 2019 Směna pozemků v k.ú. Dolní Radouň
18. 05. 2019 Oznámení o vystavení návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec
18. 05. 2019 zah.územního řízení - Novostavba polyfunkčního domu (stavba občanského vybavení) J.Hradec, p.č. 2423/43,42,151,149,150,148
18. 05. 2019 Krajský úřad České Budějovice - 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve čtvrtek 23. května 2019 od 10:00 hodin
18. 05. 2019 Prodej pozemku p. č. st.72, zast.plocha a nádvoří, o vým. 32 m2, obec J. Hradec, k. ú. Horní Žďár u J. Hradce V. Sťastnému, Bechyně
18. 05. 2019 Závěrečný účet Města Jindřichův Hradec za rok 2018
18. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb - 1. Volby do Evropského parlamentu
18. 05. 2019 E.ON ČR s.r.o. Jindřichův Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.5.2019 od 8:00 hod do 17:00 hod Jindř.Hradec II, část ul. Husova ( č.p. 1151 a f. Česká tel. infrastruktura a.s.)
18. 05. 2019 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za období 2018
18. 05. 2019 Ztráty a nálezy: duben 2019
18. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - Deštná, Lipovka, pasport dopravního značení
18. 05. 2019 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrové řízení pro obor vnitřní lékařství pro území okres Jindřichův Hradec
18. 05. 2019 E.ON ČR s.r.o. Jindřichův Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.5.2019 od 8:00 hod do 14:00 hod - odběratelská trafostanice Jindř.Htradec: ČD ( č. 979428 ) - vypnutí se netýká domácností
18. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - cyklistický závod, Číměř - Sedlo - Lhota
18. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - cyklistický závod, Popelín - Zahrádky - Bořetín - Č. Olešná
18. 05. 2019 Pacht části pozemku p.č. 1128/16 zahrada o výměře 460m2, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce
18. 05. 2019 E.ON ČR s.r.o. Jindřichův Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.5.2019 od 7:30 hod do 16:30 hod Jindř.Hradec II, část ul.Sládkův kopec
18. 05. 2019 Pacht rybníku na pozemku p.č. 3702, vodní plocha, rybník o výměře 8469m2, k.ú. Dolní Radouň
18. 05. 2019 Finanční úřad České Budějovice - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2019
17. 05. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Rozšíření výrobních prostor firmy Klier nábytek s.r.o."
17. 05. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo referenta silničního a dopravního úřadu
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu parkoviště hasičský záchranný sbor
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu v J.Hradci - Denisova.
17. 05. 2019 E.ON ČR s.r.o. Jindřichův Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.6.2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod. Jindř.Hradec - Radouňka, lokalita u mlýna
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu WSPK - farmářský food festival
17. 05. 2019 Společné povolení - Kardašova Řečice, chodníky v ulicích Husova a Bezručova
17. 05. 2019 Ministerstvo obrany Praha 6 - výběrové řízení ke zjištění zájemců na koupi nemovitého majetku
17. 05. 2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Děbolín, uzavírka silnice III/14810 z důvodu stavby kanalizace
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu V 12a parkoviště LIDL
16. 05. 2019 E.ON ČR s.r.o. Jindřichův Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.6.2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod. Jindř.Hradec - Radouňka, lokalita u mlýna
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu WSPK - farmářský food festival

XML