Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Rozhodnutí - společné povolení k umístění a realizaci stavby "Nádrž Na Rašelině (nad Krvavým)" v k.ú. Člunek, v k.ú. Střížovice u Kunžaku a v k.ú. Lomy u Kunžaku
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Dolní Lhota, přeložka silnice I/34, uzavírka silnice II/153
23. 06. 2022 Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 26.7.2022 v 11:00 hodin - změna původního termínu
23. 06. 2022 Městský úřad Rotava - veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování odpadů za rok 2019
23. 06. 2022 Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování ÚP Rosička
23. 06. 2022 UR - Malý Ratmírov, Koldovský - kabel NN
23. 06. 2022 Výběrové řízení na pracovní místo vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec
21. 06. 2022 Dodatek č. 5
21. 06. 2022 Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 29. června 2022 v 16:00 hodin v sále kulturního domu Střelnice
21. 06. 2022 Výběrové řízení na pracovní místo referenta sociálních věcí - kurátor pro děti a mládež
17. 06. 2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka
17. 06. 2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka
17. 06. 2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka
16. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Děbolín, dopravní opatření na silnici I/23
16. 06. 2022 stanovení PÚP - EG.D, Děbolín, kabel NN + VO
16. 06. 2022 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na akci "ZTV pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Jindřichův Hradec
15. 06. 2022 Upozornění na uložení písemnosti
15. 06. 2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka
15. 06. 2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka
15. 06. 2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka
15. 06. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindřichův Hradec - aukční vyhláška č. CJH/56/2022 - prodej pozemků p. č. 1207/7 a p. č. 3553 v k. ú. Otín
14. 06. 2022 stanovení PÚP - Dvorce u Stráže nad Nežárkou, oprava MK
14. 06. 2022 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/33600/22/Rb
14. 06. 2022 "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
14. 06. 2022 Stanovení PÚP - DZ pro provádění běžné a souvislé údržby na sil. I. tříd
14. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení ve věci - kanalizace a ČOV Dolní Žďár-Horní Lhota - prodloužení termínu dokončení stavby
14. 06. 2022 Oznámení o doručování písemnosti
13. 06. 2022 eg.d - přerušení dodávky el. energie - Otín - 28.06.2022 od 07:30 do 28.06.2022 17:00
13. 06. 2022 eg.d - přerušení dodávky el. energie - J.Hradec, U nemocnice, 27.06.2022 od 08:00 do 27.06.2022 10:00
10. 06. 2022 Prodej pozemků p.č. 228/3 a p.č. 770, k.ú. Radouňka
10. 06. 2022 Směna pozemků v k.ú. Buk u J. Hradce a k.ú. H. Žďár u J. Hradce
10. 06. 2022 Závěr zjišťovacího řízení dle zák. č . 100/2001 Sb. - "Aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje"
10. 06. 2022 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor zubní lékařství, pro území okres Jindřichův Hradec
09. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - sídl. Vajgar, J. Hradec
09. 06. 2022 stanovení PÚP - Plavsko, Soutěž mladých hasičů
09. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Česk..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Ztráty a nálezy: květen 2022
09. 06. 2022 Pronájem bytu č. 2 v domě U Knihovny 1178, Jindřichův Hradec II
09. 06. 2022 Pronájem bytu č. 14 v domě Jakubská 339/IV, Jindřichův Hradec
09. 06. 2022 Pronájem bytu č. 5 v domě Jakubská 339, Jindřichův Hradec IV
09. 06. 2022 Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Doňov
09. 06. 2022 Ministerstvo obrany Praha 6 - oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
09. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Česk..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Česk..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - J. Hradec, dočasné zjednosměrnění ul. Denisovy
07. 06. 2022 záměr prodeje pozemku p.č. 13/10 a p.č. 1387/18, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce
07. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Radouň Motorsport z.s.
07. 06. 2022 stanovení PÚP - Město Kardašova Řečice, pouť
07. 06. 2022 Krajský úřad České Budějovice - informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve čtvrtek 16. června 2022 od 10:00 hodin
03. 06. 2022 Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Nová Včelnice a doručení úplného znění územního plánu

XML