Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Dostavba kanalizace v obci Žďár
16. 04. 2021 Oznámení zahájení řízení ve zkráceném postupu o zm. č. 3 územního plánu Plavsko
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka
14. 04. 2021 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka, Matná - J. Hradec
14. 04. 2021 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - Jindřichův Hradec, ul Jiráskovo předměstí, točna linek MHD
14. 04. 2021 Upozornění na uložení písemnosti
14. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
14. 04. 2021 Státní pozemkový úřad Jindřichův Hradec - oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce
13. 04. 2021 Exekutorský úřad Praha - západ, usnesení o zrušení dražby nemovitých věcí nařízené na 22.4.2021 proti povinné Kristina Slabá
13. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - Strmilov, doplnění dopravního značení na náměstí
12. 04. 2021 Exekutorský úřad Plzeň - město, usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 29.4.2021 v 11:00 hod. proti povinnému Radek Maryška
12. 04. 2021 Oznámení vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování ÚP Jarošov n. N. obsahujícího pokyny pro vypracování změny č. 2 ÚP Jarošov n. N.
09. 04. 2021 Holenský potok, IDVT 10244712 ř.km 8,37-8,75 a IDVT 12002402 ř. km 2,5 - 2,7 k.ú. Mnich u Kardašovy Řečice
09. 04. 2021 Oznámení o doručování písemnosti čj. DOP/17139/21/JP_Řehák Milan
08. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - Jindřichův Hradec, zákazy stání na místních komunikacích, zlepšení průjezdnosti při zásahu HZS
08. 04. 2021 Exekutorský úřad České Budějovice - usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí dne 16.4.2021 od 9:00 hod. na návrh navrhovatele Přírodní park Česká Kanada s.r.o.
07. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - Jindřichův Hradec, zákazy stání na místních komunikacích, zlepšení průjezdnosti při zásahu HZS
07. 04. 2021 Exekutorský úřad České Budějovice - usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí dne 16.4.2021 od 9:00 hod. na návrh navrhovatele Přírodní park Česká Kanada s.r.o.
07. 04. 2021 Exekutorský úřad Praha - západ, usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 22.4.2021 v 10:00 hod. proti povinnému Kristina Slabá
07. 04. 2021 Exekutorský úřad Šumperk - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 22.4.2021 v 13:30 hod. proti povinnému Luboš Svoboda
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - J. Hradec, uzavírka ulice Václavské v úseku od ul. U Nemocnice po ul. Čsl. legií
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Radouňka, uzavírka komunikace v ul. Ke Mlýnu od čp. 145 k čp. 203
07. 04. 2021 Mikroregion Jindřichohradecko - návrh závěrečného účtu za rok 2020 + přílohy
07. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - k. ú. Blato, Hůrky, Landštejn silnice III/1513, omezení průjezdu kamionů
07. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
07. 04. 2021 Rozhodnutí - zrušení rozhodnutí ve věci trvalého odnětí ochrany pozemků k plnění funkcí lesa PKN č. 1481 v k.ú. Jindř. Hradec a vrácení věci k novému projednání
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Stráž nad Nežárkou
07. 04. 2021 Oznámení o doručování písemnosti čj. DOP/16053/21/JP_Demeter Antonín
07. 04. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Kunžak - Suchdol, modernizace III/02316
07. 04. 2021 DSO Česká inspirace - Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2024 - návrh
07. 04. 2021 Návrh rozpočtu DSO Česká inspirace na rok 2021, v Kč
07. 04. 2021 Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace vyhlašuje termín Valné hromady na den 16. duben 2021, která se bude konat on-line a návrh závěrečného účtu DSO Česká inspirace za rok 2020
07. 04. 2021 EG.D, a.s. Brno - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19.4.2021 od 8:00 do 12:00 J.Hradec, TS Olejna - č.p. 328, objekt č.p. 695 a objekt Správy a údržby silnic č.p. 1126
07. 04. 2021 Exekutorský úřad Klatovy - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 21.4.2021 v 11:00 hod. proti povinnému František Štefl
07. 04. 2021 Upozornění na uložení písemnosti
07. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - J. Hradec, uzavírka ulice Kostelní
07. 04. 2021 EG.D, a.s. Brno - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.4.2021 od 7:30 do 15:30 Buk u J.Hradce, část obce od Lišného Dvora ( č.p. 85 ) po č.p. 10 včetně části k č.p. 118
07. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 ÚP Nová Včelnice pořizované zkráceným postupem
07. 04. 2021 Oznámení vystavení návrhu změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec
07. 04. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "Pluhův Žďár - Místní část Pohoří - vodovod k.ú. Pohoří u Kardašovy Řečice"
07. 04. 2021 Pronájem bytu č. 17 v domě Jakubská 339/IV, J.Hradec
07. 04. 2021 Pronájem bytu č. 15 v domě Václavská 73/III, J.Hradec
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Kačlehy, uzavírka silnice III/12849
07. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - Staré Město pod Landštejnem
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Sládkova v J. Hradci
07. 04. 2021 Stavební povolení - Kunžak - silnice II/164
07. 04. 2021 Pronájem pozemků p.č. 3054, p.č. 232/3 a část p.č. 232/1, vše k.ú. Otín u Jindřichova Hradce
07. 04. 2021 Pacht pozemku p.č. 9/4 k.ú. Matná
07. 04. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 - 2027"

XML