Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo referent vidimace a legalizace odboru vnitřní správy
19. 02. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího odboru správy majetku města
19. 02. 2020 Oznámení o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu - blokové čištění
19. 02. 2020 Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Pluhův Žďár a doručení úplného znění územního plánu Pluhův Žďár
19. 02. 2020 Pronájem bytu č. 5 v domě Jakubská 339/IV, J.Hradec
18. 02. 2020 Upozornění na uložení písemnosti
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška výzva k odstranění reklamy na silnici III-02312
18. 02. 2020 Exekutorský úřad Praha 8 - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 10.3.2020 v 10:00 hod. proti povinnému Jan Kneissl, Martin Kneissl a Jan Kneissl
17. 02. 2020 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.3.2020 od 7:30 do 15:30 Jindř.Hradec III, od Nemocnice pravá strana ul. Italských legií a část ul. Čsl. legií
17. 02. 2020 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25.11.2005
17. 02. 2020 Pronájem pozemku p.č. 3793 ostatní plocha k.ú. Děbolín
14. 02. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přestavba dětského oddělení na LDN - 1. NP (III. etapa)
14. 02. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba haly balení a přeložky sítí v areálu Tecnocap s.r.o. ve Střížovicích
14. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Okrouhlá Radouň,
14. 02. 2020 Oznámení o počtu podpisů na peticích připojených ke kandidátním listinám
14. 02. 2020 Oznámení o konání nových voleb do zastupitelstva obce Kostelní Radouň
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka
14. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v Deštné u Jindřichova Hradci
14. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
14. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
14. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
14. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
13. 02. 2020 územní rozhodnutí - Děbolín-obnova NN od čp.19 k rozhledně
11. 02. 2020 Krajský úřad České Budějovice - 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve čtvrtek 20.února 2020 od 10:00 hodin
10. 02. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - K. Řečice a místní části, pasport dopravního značení
10. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Děbolín, uzavírka silnice III/02311 z důvodu stavby kanalizace
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení s upuštěním od místního šetření - "Dostavba kanalizace v obci Pluhův Žďár"
10. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
07. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a změny termínu k dokončení stavby "Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Vajgar - SO 301 - Vodovod
06. 02. 2020 Ztráty a nálezy: leden 2020
06. 02. 2020 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.2.2020 od 7:30 do 15:00 Jindř.Hradec IV, část ul. Mládežnická
06. 02. 2020 Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení - Oprava komunikace Buk - Políkno
06. 02. 2020 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - Obec Lodhéřov, na silnici II/128, III/12840, III/12841 a místní komunikace v obci Lodhéřov + místní části Studnice a Najdek
06. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - J. Hradec, U Nemocnice, zákaz zastavení
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka
05. 02. 2020 Exekutorský úřad Berou - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 26.2.2020 ve 12:30 hod. proti povinnému Jaroslav Poláček
05. 02. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo: referent sociálních věcí - sociální pracovník, odbor sociálních věcí
05. 02. 2020 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 21.2.2020 v 8:00 hodin proti povinnému Daniel Semsei
05. 02. 2020 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 21.2.2020 v 8:00 hodin proti povinnému Radek Král
05. 02. 2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje HVD-1 na p.č. 1041/44 vodovodu AGRY Deštná a.s. pro farmu Deštná k.ú. Deštná
05. 02. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby "Rekonstrukce kanalizační sítě v m.č. Otín v lokalitě Jitka - ETAPA III. STOKA E"
05. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
05. 02. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo: referent vodoprávního úřadu - odbor životního prostředí
04. 02. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo: referent sociálních věcí - sociální pracovník, odbor sociálních věcí
03. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje HVD-1 na p.č. 1041/44 vodovodu AGRY Deštná a.s. pro farmu Deštná k.ú. Deštná
03. 02. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby "Rekonstrukce kanalizační sítě v m.č. Otín v lokalitě Jitka - ETAPA III. STOKA E"
31. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
31. 01. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo: referent vodoprávního úřadu - odbor životního prostředí

XML