Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
22. 01. 2019 Veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka
22. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 30. ledna 2019 v 16:00 hodin v sále kulturního domu Střelnice
22. 01. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-sever, usnesení o elektronickém dražebním jenání nemovitých věcí dne 13.2.2019 v 13:00 hod. proti povinnému Petr Masopust
22. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Děbolín, stavba kanalizačního řadu
21. 01. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka
21. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 30. ledna 2019 v 16:00 hodin v sále kulturního domu Střelnice
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-sever, usnesení o elektronickém dražebním jenání nemovitých věcí dne 13.2.2019 v 13:00 hod. proti povinnému Petr Masopust
21. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Děbolín, stavba kanalizačního řadu
21. 01. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
21. 01. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu v J.Hradci - Mlýnská.
21. 01. 2019 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrové řízení pro obor fyzioterapeut pro území okres Jindřichův Hradec
21. 01. 2019 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrové řízení pro obor rehabilitační a fyzikální medicína pro území okres Jindřichův Hradec
21. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Horní Olešná, kabel NN
21. 01. 2019 zah.uzemního řízení - Rekonstrukce ul. 28.října, JH
21. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Modernizace silnice III/02316, Kunžak - Suchdol
21. 01. 2019 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/2844/19/Rb
21. 01. 2019 Dodatek č. 15 - ČEVAK a.s.
21. 01. 2019 Rozhodnutí o povolení "Kanalizace a ČOV Dolní Žďár - Horní Lhota
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Šumperk - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 5.2.2019 v 13:30 hod. proti povinnému Daniela Hoffmannová
21. 01. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
21. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla "Dostavba kanalizace v k.ú. Vlčice"
21. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2020- 2021 - návrh
21. 01. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka
21. 01. 2019 Pronájem bytu č. 1 čp. 156/II, ul. Husova v J. Hradci.
21. 01. 2019 Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování územního plánu Újezdec
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Pelhřimov - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 23.1.2019 v 13:00 hod. proti povinnému F.Boreš a L.Rožková
21. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Výstavba koleje FM v Jindřichově Hradci - náhrada za současnou kolej"
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - elektronická dražba nemovitých věcí dne 23.1.2019 v 11:00 hod. proti povinnému Alena Pavlátová
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - elektronická dražba nemovitých věcí dne 23.1.2019 v 11:00 hod. proti povinnému Roman Pavlíček
21. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a změny stavby veřenou vyhláškou - "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Arch. Teplého, Jindř. Hradec
21. 01. 2019 Směna pozemků k.ú. Otín u JH
21. 01. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo referenta vodoprávního úřadu - prodloužení termínu
19. 01. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
19. 01. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu v J.Hradci - Mlýnská.
19. 01. 2019 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrové řízení pro obor fyzioterapeut pro území okres Jindřichův Hradec
18. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci
18. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Jihočeská hospodářská komora, OHK Jindřichův Hradec
18. 01. 2019 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrové řízení pro obor rehabilitační a fyzikální medicína pro území okres Jindřichův Hradec
18. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Horní Olešná, kabel NN
18. 01. 2019 zah.uzemního řízení - Rekonstrukce ul. 28.října, JH
17. 01. 2019 Ztráty a nálezy: prosinec 2018
17. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Modernizace silnice III/02316, Kunžak - Suchdol
17. 01. 2019 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/2844/19/Rb
16. 01. 2019 Oznámení zahájení řízení o územním plánu Staré Město p/L
16. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Děbolín, stavba kanalizačního řadu
16. 01. 2019 SMO Bukovská voda - oznámení konání valné hromady, návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022

XML