Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 01. 2021 Upozornění na uložení písemnosti
20. 01. 2021 Upozornění na uložení písemnosti
19. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení - Oprava silnice III/02316, Kunžak - Suchdol
19. 01. 2021 Upozornění na uložení písemnosti
19. 01. 2021 Exekutorský úřad Plzeň - město, usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 27.1.2021 v 13:20 hod. proti povinnému Kateřina Pelíšková
19. 01. 2021 Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 27.ledna 2021 v 16:00 hodin formou videokonference
19. 01. 2021 Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří - změna č. 1
19. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - k. ú. Lásenice, místní komunikaci p. č. 1525/3, 1549/4 a 1550/4, pokládka kabel. vedení NN
19. 01. 2021 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/2711/21/Rb
18. 01. 2021 Exekutorský úřad Plzeň - město, usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 27.1.2021 v 13:20 hod. proti povinnému Kateřina Pelíšková
18. 01. 2021 Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 27.ledna 2021 v 16:00 hodin formou videokonference
18. 01. 2021 Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří - změna č. 1
18. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - k. ú. Lásenice, místní komunikaci p. č. 1525/3, 1549/4 a 1550/4, pokládka kabel. vedení NN
18. 01. 2021 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/2711/21/Rb
18. 01. 2021 Upozornění na uložení písemnosti
18. 01. 2021 Prodej částí pozemků v k.ú. Děbolín
18. 01. 2021 Prodej části pozemku p.č. 3831/1, k.ú, J. Hradec
18. 01. 2021 Upozornění na uložení písemnosti
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "Vodovod a kanalizace ul. Tyršova, Kardašova Řečice - prodloužení platnosti stavebního povolení"
18. 01. 2021 Dodatek č.4 - Pionýr z.s.
18. 01. 2021 Exekutorský úřad Brno - město, exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí proti povinnému Petr Čermák Dačice
18. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
18. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
18. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
18. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
18. 01. 2021 Exekutorský úřad Domažlice - elektronická dražba nemovitých věcí dne 2.2.2021 v 13:00 hod. proti povinnému Božena Patkaňová
18. 01. 2021 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor zubní lékařství pro území okres Jindřichův Hradec
18. 01. 2021 Oznámení zrušení zahájeného řízení ve zkráceném postupu o zm. č. 3 ÚP Plavsko
18. 01. 2021 Oznámení o zrušení zahájeného řízení ve zkráceném postupu o změně č. 1 ÚP Nová Včelnice
18. 01. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
18. 01. 2021 Stavební povolení - Kunžak, úprava veřejného prostranství na p.č. 2/1
18. 01. 2021 Oznámení o doručování písemnosti čj. DOP/785/21/Nk - Puchmertl Pavel
18. 01. 2021 Územní rozhodnutí - Silnice II/164 Kunžak
18. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
18. 01. 2021 Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec - veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost - David Gábor
18. 01. 2021 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Drunče
18. 01. 2021 Aktualizované omezení provozu Městského úřadu Jindřichův Hradec od 4.1.2021
18. 01. 2021 Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Kardašova Řečice a doručení úplného znění územního plánu
18. 01. 2021 Prodej pozemku p.č. 13/8, zahrada a pozemku p.č. 242/2, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Jindřichova ulice, Stráž nad Nežárkou
18. 01. 2021 Finanční úřad Jindřichův Hradec - upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí
18. 01. 2021 Oznámení o umístění opuštěného vozidla
18. 01. 2021 1. výzva Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2021
18. 01. 2021 1. výzva Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021
18. 01. 2021 1. výzva Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2021
18. 01. 2021 Oznámení zahájení řízení ve zkráceném postupu o zm. č. 3 územního plánu Plavsko
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 ÚP Nová Včelnice pořizované zkráceným postupem
18. 01. 2021 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor zubní lékařství pro území město Deštná
16. 01. 2021 Upozornění na uložení písemnosti

XML