Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Společné povolení - Účelová komunikace Buk
20. 11. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP
20. 11. 2019 Uzavření dodatku k smlouvě o nájmu nebytových prostor náměstí Míru 7/I, J. Hradec
20. 11. 2019 Pronájem bytu č. 1 v domě Větrná 54/V, J. Hradec
20. 11. 2019 Pronájem bytu č. 1 v domě Větrná 50/V, J. Hradec
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu 30 km Bratrská
19. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu sídl. Vajgar v J. Hradci
19. 11. 2019 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - odstávka elektrické energie dne 6.12.2019 od 13:00 do 15:00 Buk TS Zastávka - část obce od Matné po č.p. 64, resp. 81 a odběry novostaveb a zahrad za zastávkou
19. 11. 2019 Krajský úřad České Budějovice - výběrové řízení pro obor dermatovenerologie pro území okres Jindřichův Hradec
19. 11. 2019 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/38568/19/Hu, Soňa VALNOHA
19. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Matná, rekonstrukce místní komunikace
18. 11. 2019 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 27. listopadu v 16:00 hodin v sále kulturního domu Střelnice
18. 11. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
18. 11. 2019 Exekutorský úřad Šumperk - usnesení o ekektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 4.12.2019 v 13:30 hod. proti povinnému Hana Mrkvičková
18. 11. 2019 Exekutorský úřad Šumperk - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí v k.ú. Artolec dne 4.12.2019 v 13:30 hod. proti povinnému Hana Mrkvičková
18. 11. 2019 Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 4.12.2019 v 10:00 hod. proti povinnému Zdenka Šímová, Jan Vít a Marie Vítová
18. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - vánoční trhy
15. 11. 2019 oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - Kardašova Řečice a místní části - pasport dopravního značení
15. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - Jindřichův Hradec ul. Kosmonautů u č.p. 31
15. 11. 2019 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - odstávka elektrické energie dne 30.11.2019 od 8:00 do 16:00 část obce Blažejov, Dvoreček, Malý Ratmírov, Jindř.Hradec II, Budkov, Střížovice, Vlčice a Člunek - dle přílohy
15. 11. 2019 Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec - veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost - Tomáš Mašek
15. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu nám. Míru, ul. Panská v J. Hradci
14. 11. 2019 Exekutorský úřad Praha - východ, dražební jednání movitých věcí dne 29.11.2019 v 10:00 hod. proti povinnému Milan Švec
14. 11. 2019 Oznámení o doručování pídemnosti čj. DOP/57862/19/Nk - Brantal Radek
14. 11. 2019 Oznámení o doručování pídemnosti čj. DOP/57848/19 - Hanzal Petr
14. 11. 2019 Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování územního plánu Žďár
13. 11. 2019 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - odstávka elektrické energie dne 28.11.2019 od 7:30 do 10:30 TS ČSAO - levá strana Jarošovské ul. od Jarošova nad Nežárkou po odbočku k Jednotě ( včetně odběru Jednoty )
13. 11. 2019 Prodej pozemku p.č. 9/6 k.ú. Matná
13. 11. 2019 rozhodnutí - zahradní chata Radouňka
13. 11. 2019 Směna části p.č. 1722/1 za část p.č. 1722/2 k.ú. J.Hradec
13. 11. 2019 Exekutorský úřad Praha 2 - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání nemovitých věcí v k.ú. Střížovice u Kunžaku dne 28.11.2019 v 10:00 hod.proti povinnému Anna Mitterková
13. 11. 2019 Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace vyhlašuje termín Valné hromady na den 28. listopadu 2019 v Třeboni
13. 11. 2019 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - odstávka elektrické energie dne 26.11.2019 od 9:00 do 12:00 J.Hradec - ul. U Cihelny, včetně odběru v k.ú. Otín ( celá levá strana od kruhového objezdu směr Otín )
12. 11. 2019 Směna části p.č. 1722/1 za část p.č. 1722/2 k.ú. J.Hradec
12. 11. 2019 Exekutorský úřad Praha 2 - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání nemovitých věcí v k.ú. Střížovice u Kunžaku dne 28.11.2019 v 10:00 hod.proti povinnému Anna Mitterková
12. 11. 2019 Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace vyhlašuje termín Valné hromady na den 28. listopadu 2019 v Třeboni
12. 11. 2019 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - odstávka elektrické energie dne 26.11.2019 od 9:00 do 12:00 J.Hradec - ul. U Cihelny, včetně odběru v k.ú. Otín ( celá levá strana od kruhového objezdu směr Otín )
12. 11. 2019 Stavební povolení - Jindřichův Hradec, rekonstrukce ul. 28. října
12. 11. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - usnesení o provedení dražby nemovitých věcí v k.ú. Jindřichův Hradec dne 27.11.2019 v 11:00 hod. proti povinnému S-Centrum s.r.o. Č.Budějovice, M.Šteflová a S.Štefl
12. 11. 2019 Exekutorský úřad Chrudim - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 27.11.2019 ve 14:00 hod. proti povinnému Jiří Melichar
12. 11. 2019 Pronájem pozemku
12. 11. 2019 Dodatek č. 3
12. 11. 2019 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/56763/19/Rb
12. 11. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Přeložka silnice I/34 Stráž n/Než. - Lásenice
12. 11. 2019 Upozornění na uložení písemnosti
12. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2020 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
12. 11. 2019 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - odstávka elektrické energie dne 25.11.2019 od 8:00 do 13:00 část Jirásk. předm., ul. Vídeňská od bytovky č.p. 623 po lokalitu zahrádek proti hřbitovu, areál Agrozetu, Agroly, kamenosochařství a krematoria ( Vojenské cvičiště )
12. 11. 2019 Oznámení konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Nová Olešná
12. 11. 2019 Exekutorský úřad Šumperk - usnesení o ekektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 21.11.2019 v 10:00 hod proti povinnému Petra Kačerová + opravné usnesení
12. 11. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí v k.ú Palupín dne 20.11.2019 v 11:00 hod. proti povinnému Vladimír Kořínek

XML