Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2020 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrové řízení pro obor zubní lékařství pro území Tábor, Č.Krumlov, J.Hradec, Strakonice, Č.Budějovice
16. 07. 2020 Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování územního plánu Příbraz
16. 07. 2020 Úřad pro civilní letectví, Praha 6 - Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo helioportu J.Hradec
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Jindřichův Hradec, Otín silnice III/0344, přípojka ZTV + kabel NN
16. 07. 2020 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/34209/20/Rb
16. 07. 2020 Oznámení vystavení návrhu 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Pěna, který obsahuje pokyny pro vypracování změny č. 1
16. 07. 2020 Exekutorský úřad Plzeň - město, usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 30.7.2020 v 10:00 hod. + opravné usnesení proti povinnému Jindřich Jeroušek
16. 07. 2020 Upozornění na uložení písemnosti
16. 07. 2020 Oznámení vystavení návrhu 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Bystřice, který obsahuje pokyny pro vypracování změny č. 2
16. 07. 2020 Oznámení zahájení řízení ve zkráceném postupu o zm. č. 1 územního plánu Kardašova Řečice
16. 07. 2020 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.7.2020 od 7:30 do 12:00 Matná, pouze č.p. 21 a č.p. 24
16. 07. 2020 Územní rozhodnutí - Úprava ploch sídliště Jitka, Otín
16. 07. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - sídl. U Nádraží v J. Hradci
16. 07. 2020 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.7.2020 od 7:30 do 16:30 Děbolín, část obce od č.p. 11 směr rozhledna a č.p. 21, 57
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Jindřichův Hradec ul. Klášterská, oprava poklopů, POKLOPSYSTEM s.r.o.
16. 07. 2020 Upozornění na uložení písemnosti
16. 07. 2020 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.7.2020 od 8:00 do 15:00 Jindř.Hradec II, část ulic Jarošovská, Sládkova, Kmentova, Pravdova, Nádražní, Miřiovského a Stará cesta
16. 07. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího odboru finančního - prodloužení termínu
16. 07. 2020 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.7.2020 od 8:00 do 15:00 hod. Jindř.Hradec III, část sídl. Vajgar ( okolo Coopthermu )
16. 07. 2020 Ztráty a nálezy: červen 2020
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Česká Olešná
16. 07. 2020 Převod vody z Hatínských rybníků do rybníka Holná k.ú. Hatín
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v Horním Skrýchově
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Pístina
16. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu Nová Včelnice - Zdešov
16. 07. 2020 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 ÚP Kamenný Malíkov pořizované zkráceným postupem
16. 07. 2020 Stanovisko k návrhu koncepce "Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027"
16. 07. 2020 směna pozemků
16. 07. 2020 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.7.2020 od 8:00 do 13:00 Jindř.Hradec V, ulice Nušlova 174, 176 a sousední RD p.č. 3516/9
16. 07. 2020 Okresní soud v Jindřichově Hradci - usnesení o určení data úmrtí - Petr Voldán
16. 07. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindřichův Hradec - aukční vyhláška č. CJH/115/2020 na pozemek p.č. 350/62, LV č. 60000 pro k.ú. Jindřichův Hradec
16. 07. 2020 Oznámení aktualizace územně analytických podkladů
16. 07. 2020 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecka za rok 2019
16. 07. 2020 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor ergoterapeut pro území okres Jindřichův Hradec
16. 07. 2020 2. Výzva dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2020
16. 07. 2020 Informace o povinně zveřejňovaných údajích dobrovolného svazku obcí Česká inspirace
15. 07. 2020 Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování územního plánu Příbraz
14. 07. 2020 Úřad pro civilní letectví, Praha 6 - Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo helioportu J.Hradec
14. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Jindřichův Hradec, Otín silnice III/0344, přípojka ZTV + kabel NN
14. 07. 2020 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/34209/20/Rb
13. 07. 2020 Oznámení vystavení návrhu 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Pěna, který obsahuje pokyny pro vypracování změny č. 1
10. 07. 2020 Exekutorský úřad Plzeň - město, usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí dne 30.7.2020 v 10:00 hod. + opravné usnesení proti povinnému Jindřich Jeroušek
10. 07. 2020 Upozornění na uložení písemnosti
10. 07. 2020 Oznámení vystavení návrhu 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Bystřice, který obsahuje pokyny pro vypracování změny č. 2
10. 07. 2020 Oznámení zahájení řízení ve zkráceném postupu o zm. č. 1 územního plánu Kardašova Řečice
10. 07. 2020 E.ON ČR s.r.o. J.Hradec - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.7.2020 od 7:30 do 12:00 Matná, pouze č.p. 21 a č.p. 24
10. 07. 2020 Územní rozhodnutí - Úprava ploch sídliště Jitka, Otín
10. 07. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
10. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - sídl. U Nádraží v J. Hradci

XML