Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2023 stanovení PÚP - Nová Bystřice, Ovčárna, kabel NN
30. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Míru v J. Hradci
29. 03. 2023 Střednědobý rozpočtový výhled DSO Česká inspirace do roku 2026 návrh
29. 03. 2023 Návrh rozpočtu DSO Česká inspirace na rok 2023
29. 03. 2023 Povinně zveřejňované údaje dobrovolného svazku obcí Česká inspirace
29. 03. 2023 Valná hromada svazku obcí Česká inspirace + návrh závěrečného účtu DSO Česká inspirace za rok 2022
29. 03. 2023 stanovení PÚP - J. Hradec, ul. El. Krásnohorské, přípojky
29. 03. 2023 Stanovisko k návrhu koncepce "Aktualizace regionální surovinové politiky Jihočeského kraje"
29. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Zdešov
29. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Políkno u J. Hradce
29. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Buk u Jindřichova Hradce
29. 03. 2023 Upozornění na uložení písemnosti
28. 03. 2023 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Oprava silnice III/13535, III/13521 Nový Dvůr - Deštná
28. 03. 2023 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného řízení na akci "Rybník na p.č. 81/4 v k.ú. Lovětín
28. 03. 2023 EG.D. Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14..04.2023 od 07:30 do 15:30 obec Jindřichův Hradec, část garáží mezi ulicemi Arch. Teplého, Denisova a Anglická
27. 03. 2023 stanovení PÚP - Potočná, III/12855, kabel NN
27. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení - Oprava povrchu MK 17c, 18c D. Lhota - I. etapa
27. 03. 2023 Výběrové řízení na pracovní místo referent - zkušební komisař odboru dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec - prodloužení
27. 03. 2023 EG.D. Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13..04.2023 od 07:30 do 15:30 obec Jindřichův Hradec, část obce Otín Bobelovka - část u házenkářského hřiště, včetně garáží
24. 03. 2023 Upozornění na uložení písemnosti
24. 03. 2023 Krajský úřad České Budějovice - rozhodnutí - Novostavba objektu občanského vybavení Jindřichův Hradec
24. 03. 2023 Pronájem reklamní plochy na štítu objektu v domě čp. 94, Otín, J. Hradec.
23. 03. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení - Rekonstrukce ulice Václavské 5. etapa, Jindřichův Hradec
23. 03. 2023 stanovení MÚP - ZC s.r.o., umístění letadla, Jiráskovo předměstí, J. Hradec
23. 03. 2023 Prodej neupotřebitelného movitého majetku
23. 03. 2023 Exekutorský úřad České Budějovice - usnesení o elektronickém dražebním jednání nemovitých věcí v k.ú. Popelín okres Jindřichův Hradec dne 13.04.2023 od 09:00 hodin
23. 03. 2023 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Revitalizace sídliště Na Hliněnce, Nová Včelnice, II. etapa
22. 03. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindřichův Hradec - aukční vyhláška č. CJH//29/2023, elektronická aukce dne 04.04.2023 v 11:00 hod. - 06.04.2023 v 11:00 hod. - nemovitý majetek v k.ú. Horní Pěna
22. 03. 2023 Rozhodnutí - společné povolení k umístění a k realizaci stavby "Kanalizace a ČOV v Člunku"
22. 03. 2023 Prodej movitého majetku města
21. 03. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení - Jindřichova ulice, Stráž nad Nežárkou - II. etapa
21. 03. 2023 Oznámení o doručování písemnosti čj. DOP/18008/23/JP
20. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Dobrá Voda u Číměře
20. 03. 2023 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 29. března 2023 v 16:00 hodin v sále kulturního domu Střelnice
20. 03. 2023 stanovení PÚP - J. Hradec, oprava mostu ul. Rezkova, I/23
20. 03. 2023 stanovení PÚP - J. Hradec, oprava mostu ul. Rezkova, I/23
20. 03. 2023 Magistrát města České Budějovice - oznámení o uložení písemnosti
17. 03. 2023 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného řízení ve věci "Kanalizace a ČOV Valtínov"
17. 03. 2023 stanovení PÚP - Obec Kunžak, ul. Sportovní, uzavírka
17. 03. 2023 Pronájem pozemku p. č. 2601/4 k. ú. Jindřichův Hradec
17. 03. 2023 Oznámení o konání Valné hromady honebního společenstva Jindřichův Hradec
17. 03. 2023 Dodatek č. 8
16. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení - Oprava silnice III/12832, Jindřichův Hradec - Dolní Radouň
16. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - blokové čištění komunikací v J. Hradci
16. 03. 2023 Dokument "Magistrát města České..." již není dostupný.
16. 03. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Břec..." již není dostupný.
15. 03. 2023 stanovení PÚP - Obec Horní Radouň, modernizace tech. infra., sil III/12826
15. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Rezkova, El. Krásnohorské v J. Hradci
13. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Pod Hradem v J. Hradci
13. 03. 2023 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Modernizace silnice III/14811, Políkno - Jindřichův Hradec

XML