Město Jindřichův Hradec

Okresní město
Okres Jindřichův Hradec

http://jh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: dc7b3kp
E-mail: meu@jh.cz, podatelna@jh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 11. 2021 stanovení MÚP - sil. I/34, doplnění DZ v k. ú. J. Hradec
10. 11. 2021 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení - zdravotnická dopravní služba pro okres Jindřichův Hradec
10. 11. 2021 Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace vyhlašuje termín Valné hromady na 26. listopadu 2021
10. 11. 2021 Mikroregion Jindřichohradecko - rozpočtové opatření č. 2/2021, návrh rozpočtu Mikroregionu, střednědobý výhled rozpočtu Jindřichohradecko
09. 11. 2021 Pacht pozemku p.č. 4003/7 k.ú. Jindřichův Hradec
09. 11. 2021 Ztráty a nálezy: říjen 2021
08. 11. 2021 E.ON - oznámení o vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN v katastrálním území Radouňka
08. 11. 2021 Dokument "OSSZ Jindřichův Hrade..." již není dostupný.
08. 11. 2021 stanovení PÚP - J. Hradec, uzavření parkoviště za MěÚ ul. Na Příkopech
08. 11. 2021 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
08. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - železniční přejezdy
08. 11. 2021 Pacht části pozemku p.č. 1309, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce
08. 11. 2021 Pacht části pozemku p.č. 1849/1 k.ú. Dolní Radouň
08. 11. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Česk..." již není dostupný.
08. 11. 2021 Oznámení o vydání změny č. 4 ÚP Újezdec a doručení úplného znění územního plánu
06. 11. 2021 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
06. 11. 2021 Oznámení zveřejnění II. návrhu územního plánu Člunek
04. 11. 2021 Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem zdrojů podz. vod - vrty S-1, S-3, S-4 k.ú. Horní Dvorce
04. 11. 2021 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.11.2021 od 7:30 do 15:30 Dolní Radouň, část obce od J.Hradce po č.p. 77
04. 11. 2021 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.11.2021 od 9:00 do 11:30 Jindř.Hradec - Otín TS Zahradnictví - RD, včetně řadovek proti KC Jitka
04. 11. 2021 Rozhodnutí - Stavební úpravy vnitrobloku na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec
03. 11. 2021 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.11.2021 od 7:30 do 15:30 Děbolín, Jindř.Hradec II, Radouňka ,Ratiboř a Velký Ratmírovř
03. 11. 2021 Oznámení vystavení návrhu zadání Územního plánu Roseč
03. 11. 2021 Oznámení o vystavení návrhu 3. zprávy o uplatňování ÚP Bořetín
01. 11. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
27. 10. 2021 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
27. 10. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
27. 10. 2021 Oznámení o doručování písemnosti Petr KOŠAN, nar. 06.03.1987
27. 10. 2021 Oznámení o doručování písemnosti Ondřej STOJKA, nar. 26.03.1952
27. 10. 2021 Oznámení o doručování písemnosti č.j. DOP/55055/21/Rb
26. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Pražská, Novodvorská, Příčná v J. Hradci
26. 10. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - Archiváře Teplého v J. Hradci
26. 10. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Jind..." již není dostupný.
25. 10. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Číměř, přeložka silnice II/128
22. 10. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení na akci "Pluhův Žďár - místní část Pohoří - kanalizace k. ú. Pohoří u Kardašovy Řečice
22. 10. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení na akci "Pluhův Žďár - místní část Klenov - kanalizace a ČOV, k. ú. Klenov
21. 10. 2021 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
21. 10. 2021 Okresní soud Jindřichův Hradec - usnesení o určení data úmrtí - p. Richard Duba
21. 10. 2021 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.11.2021 od 8:00 do 15:00 Malý Ratmírov - celá obec a v k.ú. Vlčice, Blažejov a Střížovice, část levé strany obce ve směru od Kunžaku
20. 10. 2021 stanovení PÚP - rekonstrukce povrchů Dolní Pěna
20. 10. 2021 stanovení PÚP - uzavření parkoviště Jezuitské koleje + stání vozidel štábu ul. Dobrovského
20. 10. 2021 Prodej části pozemku p.č. 1074/10 v k.ú. Děbolín
20. 10. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 10. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 10. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 10. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo referent účtování a správy bytových domů (SVJ) samostatného oddělení správy bytů MěÚ Jindřichův Hradec
19. 10. 2021 záměr prodeje části pozemku p.č. 3699/23 a části pozemku p.č. 3699/24, k.ú. Jindřichův Hradec
19. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Potočná u Číměře
19. 10. 2021 Dodatek č. 1

XML