Obec Lány (Havlíčkův Brod)

Město, městys, obec, MČ
Okres Havlíčkův brod

http://www.obeclany.estranky.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lány
Lány 41
583 01 Lány

Datová schránka: kfabv76
E-mail: obeclany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 10. 2019 Důležitá zpráva
09. 10. 2019 Svoz nebezpečného odpadu dne 14.10.2019
09. 10. 2019 Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les
09. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
09. 10. 2019 Týden pěstounství
29. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4.10.2019
27. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy od Ministerstva zemědělství
03. 09. 2019 Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1.8.2019
03. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.5/2019
03. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 10.9.2019
25. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 30.8.2019
22. 08. 2019 Účetní závěrka obce za rok 2018
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
22. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
22. 08. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Lány za rok 2018 (schválený)
22. 08. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lány za rok 2018 (schválená)
22. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5.4.2019
22. 08. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.-25.května 2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - opatření obecné povahy č.2
22. 08. 2019 Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí k 1.2.2019
22. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje konané dne 19.3.2019
22. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 18.6.2019
22. 08. 2019 Výsledky voleb do Evropkého parlamentu
22. 08. 2019 Záměr obce č. 3 ze dne 17.5.2019
22. 08. 2019 Záměr obce č. 2 ze dne 17.5.2019
22. 08. 2019 Záměr obce č. 1 ze dne 17.5.2019
22. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o opakovaném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Lány
22. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17.5.2019
22. 08. 2019 Oznámení o svozu nebezpečného odpadu dne 15.5.20219
22. 08. 2019 Pozvánkana zasedání zastupitelstva kraje dne 14.5.2019
22. 08. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
22. 08. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP sídelního útvaru Libice n/D
22. 08. 2019 Sdělení občanům - probírka souší v obecním lese
22. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Podoubraví - Schválený závěrečný účet za rok 2018
22. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4.7.2019
22. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení vlastníkům lesa o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov
22. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21.6.2019
22. 08. 2019 Osvědčení o úspoře emisí
22. 08. 2019 OZV č.1/2018 o místním poplatku za komunální odpad
22. 08. 2019 Obecné závazná vyhláška č.2/2017,o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování kom.odpadů
22. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 1/2017 o místním poplatku za odpad
22. 08. 2019 Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
22. 08. 2019 Obecně závažná vyhláška č.3/2014 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
22. 08. 2019 Obecně závažná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku ubytovací kapacity
22. 08. 2019 Obecně závažná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku ze psů
22. 08. 2019 Obecné závazná vyhláška č.1/2012 - pravidla pro pohyb psů

XML