Obec Podhradí nad Dyjí

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://podhradinaddyji.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Podhradí nad Dyjí
Podhradí nad Dyjí 57
671 06 Podhradí nad Dyjí

Datová schránka: x4fbjf6
E-mail: starosta@podhradinaddyji.cz, obec@podhradinaddyji.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2024 Krajský úřad Jmk - Návrh opatření obecné povahy - stanovuje podmínky uplatnění Zásad regulace pajasanu žláznatého
09. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2024 Finanční úřad pro Jmk - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
25. 04. 2024 Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech - RO 1/2024
18. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodářství obce , Schválený rozpočet obce Podhradí nad Dyjína rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2025-2027
18. 04. 2024 Oznámení o konání řádného zasedání ZO 4/2024
15. 04. 2024 Finanční úřad pro Jmk - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
10. 04. 2024 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje"
10. 04. 2024 Obec Podmyče - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici dělníka
10. 04. 2024 Informace o zahájení činnosti notářské kanceláře ve Znojmě
10. 04. 2024 Zkontrolujete si platnost svého občanského průkazu
10. 04. 2024 Varování Policie ČR - současné trendy podvodníků
10. 04. 2024 Obecně závazná vyhláška obce Podhradí nad Dyjí č.1/2021
10. 04. 2024 Návrh rozpočtu obce Podhradí nad Dyjí na rok 2024
10. 04. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Podhradí nad Dyjí na roky 2025 - 2027
10. 04. 2024 Znění pravidel rozpočtového provizoria na rok 2024
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodářství obce, pravila rozpočtového provizoria na rok 2024
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodářství obce , RO 8,9/2023
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodářství obce , RO 6,7/2023
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtové hospodaření obce, RO 5/2023
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtové hospodaření obce, RO 4/2023
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtové hospodaření obce - schválený závěrečný účet obce Podhradí nad Dyjí za rok 2022
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtové hospodaření obce RO 3/2023
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejněných dokumentech RO 2/2023
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtové hospodaření obce, RO 1/2023
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtové hospodaření obce - Schválený rozpočet obce Podhradí nad Dyjí na rok 2023, Schválený střednědobý výhled obce Podhradí nad Dyjí na roky 2024 - 2026
10. 04. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Podhradí nad Dyjí na roky 2024-2026
10. 04. 2024 Návrh rozpočtu obce Podhradí nad Dyjí na rok 2023
10. 04. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Podhradí nad Dyjí na roky 2023 - 2025
10. 04. 2024 Návrh rozpočtu obce Podhradí nad Dyjí na rok 2022
10. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Podhradí and Dyjí za rok 2020 Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Podhradí nad Dyjí za rok 2020 mohou občané uplatnit po dobu jeho zveřejnění na úřední desce obecního úřadu Podhradí nad Dyjí v písemné podobě na adresu: Ob
10. 04. 2024 Informace k výpůjčkám
10. 04. 2024 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024
10. 04. 2024 Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech - RO 3/2023, Schválený rozpočet na rok 2024, Schválený střednědobý výhled na roky 2025-2027
10. 04. 2024 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska - rozpočtová opatření 2023
10. 04. 2024 Vak Znojemsko - kalkulace stočného na rok 2024
10. 04. 2024 Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech - RO č. 2/2023
10. 04. 2024 Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech - Závěrečný účet za rok 2022
10. 04. 2024 Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech - RO č. 01/2023
10. 04. 2024 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska - schválený závěrečný účet za rok 2022
10. 04. 2024 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska - schválený rozpočet na rok 2023, schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2028
10. 04. 2024 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska - schválený rozpočet pro rok 2022 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023-2027
10. 04. 2024 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023-2027
10. 04. 2024 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska - návrh rozpočtu pro rok 2022
10. 04. 2024 Vak Znojemsko - Návrh střednědobého výhledu DSO Vak Znojemsko na období 2023-2025
10. 04. 2024 Vak Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2022
10. 04. 2024 Vodovody a kanalizace Znojemsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
10. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
10. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
10. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

XML