Obec Šetějovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://setejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šetějovice
Šetějovice 8
257 68 Šetějovice

Datová schránka: nhnbj52
E-mail: setejovice@zelivka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Usnesení ZO č. 3/2019
14. 07. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM odbor životního prostředíZIP 37 642/18 VrJ
27. 06. 2019 Konání ZO dne 2.7,2019
27. 05. 2019 Výsledky hlasování volby do EP 2019 obec Šetějovice
26. 05. 2019 Usnesení ZO č. 2/2019
24. 05. 2019 DSO BENE-BUS, Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
28. 04. 2019 FÚ pro Střč. kraj - Vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019
27. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FÚ čj., 2365293 / 19 / 2L00 - 1 1460 - 2007 96
23. 04. 2019 Jednání ZO dne 2.5.2019
22. 04. 2019 Volby do EP 2019- soubor dokumentů ( 6 )
15. 04. 2019 Volby do EP - soubor dokumentů ( 3 )
14. 04. 2019 Volby do EP - soubor dokumentů ( 2 )
11. 04. 2019 Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim
09. 04. 2019 Volby do EP - soubor dokumentů
05. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
16. 03. 2019 Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS
14. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
07. 03. 2019 Rozpočty 2018
07. 03. 2019 Rozpočet 2017
07. 03. 2019 Rozpočet 2017 BENE-BUS
07. 03. 2019 Rozpočet EKOSO 2017
07. 03. 2019 Rozpočet Mikroregion Želivka
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1
07. 03. 2019 Závěrečný účet 2016
07. 03. 2019 Rpzpočtová opaření č. 2 až 4.
07. 03. 2019 DSO BENE-BUS NÁVRH Závěrečný účet za rok 2017 (zveřejněno 8.3.2018)
07. 03. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro dobrovolný svazek obcí BENE-BUS za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 s přílohami : viz níže
07. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
07. 03. 2019 Závěrečný účet za rok 2017 (zveřejněno 17.5.2018)
07. 03. 2019 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ schválených dokumentů DSO BENE-BUS vyvěšeno 24.4.2018
07. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu mikroregionu Želivka za rok 2017 s přílohou
03. 03. 2019 Usnesení ZO č.1/2019
05. 02. 2019 Usnesení ZO č. 8/2018
01. 02. 2019 V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 01. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019
24. 01. 2019 Jednání ZO dne 4.2.2019
23. 01. 2019 Záměr darování pozemků Lesnímu družstvu obcí Ledeč nad Sázavou
20. 12. 2018 O Z N Á M E N Í O  Z V E Ř E J N Ě N Í schválených dokumentů BENE-BUS
19. 12. 2018 Usnesení ZO č. 7/2018
18. 12. 2018 Informace o jednání ZO dne 28.12.2018
13. 12. 2018 Plnění rozpočtu 2018 leden až listopad
12. 12. 2018 Státní statek Jeneč - nabídka nemovitého majetku k prodeji
28. 11. 2018 Rozbory pitné vody Šetějovice a Dolní Rápotice listopad 2018
28. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Šetějovice na rok 2019
27. 11. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregion Želivka na rok 2019
19. 11. 2018 Informace o jednání ZO dne 27.11.2018
17. 11. 2018 Usnesení ZO č. 6/2018
28. 10. 2018 Usnesení ZO č. 5/2018
23. 10. 2018 Informace o jednání ZO dne 6.11.2018
23. 10. 2018 Pozvánka na jednání ZO 16.5.2018

XML