Město Deštná

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://destna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Deštná
nám. Míru 65
378 25 Deštná

Datová schránka: 979beu6
E-mail: mesto@destna.cz, podatelna@destna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2019 Zastupitelstvo Jihočeského kraje
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
17. 09. 2019 Záměr propachtovat pozemky v k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
16. 09. 2019 Záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku sloužícího podnikání
14. 09. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - srpen 2019
14. 09. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 629/14
14. 09. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 629/15
14. 09. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/9
14. 09. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/6
14. 09. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/8
14. 09. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/5
13. 09. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - září 2019
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Tlaková kanalizace Deštná 3. a 4. etapa
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Deštná, ul. Na Zájezku a Stránská - VO
10. 09. 2019 Zastupitelstvo Jihočeského kraje
06. 09. 2019 Veřejná výzva k přihlášení zájemců na pracovní místo zaměstnance města zařazeného do MěÚ jako Administrativní pracovník - matrikář.
04. 09. 2019 Záměr propachtování pozemku p.č. 1465/3 a 1468
03. 09. 2019 Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
28. 08. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek - k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce
24. 08. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Deštná, ul. Na Zájezku a Stránská VO
16. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
16. 08. 2019 Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
16. 08. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 629/14
16. 08. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 629/15
16. 08. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/9
16. 08. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/6
16. 08. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/8
16. 08. 2019 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/5
13. 08. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - červenec 2019
12. 08. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - srpen 2019
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou upuštění od místního šetření - Tlaková kanalizace a vodovod Deštná 3. a 4. etapa
07. 08. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Deštná, ul. Na Zájezku a Stránská VO
06. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška 4/2019
30. 07. 2019 8. zasedání Zastupitelstva města - 29.07.2019
25. 07. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek - k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou upuštění od místního šetření - Tlaková kanalizace a vodovod Deštná 3. a 4. etapa
18. 07. 2019 8. zasedání Zastupitelstva města - 29.07.2019
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - most v ulici Adamská
16. 07. 2019 OZV č. 3/2019
16. 07. 2019 OZV č. 5/2019
16. 07. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - červen 2019
16. 07. 2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 2263/2 - Michaela Drhová
16. 07. 2019 Záměr prodat
16. 07. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - červenec 2019
28. 06. 2019 Zastupitelstvo kraje - 27.06.2019
28. 06. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - most v ulici Adamská
22. 06. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML