Město Deštná

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://destna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Deštná
nám. Míru 65
378 25 Deštná

Datová schránka: 979beu6
E-mail: mesto@destna.cz, podatelna@destna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 02. 2020 Informace o zveřejnění dokumentů - leden 2020-2
28. 02. 2020 Rozhodnutí Veřejnou vyhláškou - MěÚ J. Hradec - Tlaková kanalizace Deštná 3 a 4. etapa
28. 02. 2020 Záměr propachtovat část pozemku za účelem včelaření​​​​​​​
25. 02. 2020 Informace o zveřejnění dokumentů - únor 2020
24. 02. 2020 Opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje
21. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 Požární řád
21. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011
21. 02. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jč.kraje 20.2.2020
14. 02. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
13. 02. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jč.kraje 20.2.2020
07. 02. 2020 Opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje
04. 02. 2020 Informace o zveřejnění dokumentů - leden 2020
04. 02. 2020 13. zasedání Zastupitelstva města Deštná
04. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 Požární řád
04. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
04. 02. 2020 Informace o zveřejnění dokumentů - leden 2020-2
02. 12. 2019 PRODEJ POZEMKU KE STAVBĚ (PARCELY V LOKALITĚ ZA ŠKOLKOU) - ZÁMĚR UZAVŘÍT SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ POZEMEK P.Č. 637/9
02. 12. 2019 PRODEJ POZEMKU KE STAVBĚ (PARCELY V LOKALITĚ ZA ŠKOLKOU) - ZÁMĚR UZAVŘÍT SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ POZEMEK P.Č. 637/9
30. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2020
30. 11. 2019 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná
30. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku - komunální odpady
30. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze psů
30. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku z pobytu
24. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007
24. 11. 2019 Oznámení o vystavení Návrhu 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Deštná
24. 11. 2019 Návrh 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Deštná za období 2015-2019
24. 11. 2019 Veřejná vyhláška - 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jih. kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
24. 11. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - říjen 2019
24. 11. 2019 Prodej pozemku ke stavbě (parcely v lokalitě Za školkou) - Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 629/15
24. 11. 2019 Prodej pozemku ke stavbě (parcely v lokalitě Za školkou) - Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/5
24. 11. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - listopad 2019
24. 11. 2019 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná
24. 11. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015 - bobr obecný
24. 11. 2019 Prodej pozemku ke stavbě (parcely v lokalitě Za školkou) - Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 629/15
15. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 11. 2019 PRODEJ POZEMKU KE STAVBĚ (PARCELY V LOKALITĚ ZA ŠKOLKOU) - ZÁMĚR UZAVŘÍT SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ POZEMEK P.Č. 637/9
07. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2020
05. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007
05. 11. 2019 Prodej pozemku ke stavbě (parcely v lokalitě Za školkou) - Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 629/15
01. 11. 2019 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
01. 11. 2019 10. zasedání Zastupitelstva města Deštná
01. 11. 2019 Veřejná vyhláška rozhodnutí - Tlaková kanalizace Deštná - 3. a 4. etapa
31. 10. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
30. 10. 2019 Prodej pozemku ke stavbě (parcely v lokalitě Za školkou) - Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/5
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
22. 10. 2019 Stavební pozemek prodej - Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 629/15
22. 10. 2019 Stavební pozemek prodej - Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pozemek p.č. 637/5
22. 10. 2019 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
22. 10. 2019 10. zasedání Zastupitelstva města Deštná

XML