Město Deštná

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://destna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Deštná
nám. Míru 65
378 25 Deštná

Datová schránka: 979beu6
E-mail: mesto@destna.cz, podatelna@destna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/13536 v k. ú. Deštná
14. 10. 2021 Záměr propachtovat přísálí kulturního domu
11. 10. 2021 11.zasedání Zastupitelstva Jč. kraje
11. 10. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 8.10.-9.10.2021
11. 10. 2021 Plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
11. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
09. 10. 2021 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku
05. 10. 2021 Záměr směnit pozemky 1368/2 a 1368/3
24. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatření obecné povahy
21. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu opatření obecné povahy
21. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 8.10.-9.10.2021
21. 09. 2021 Plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
18. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do PS Parlamentu ČR
17. 09. 2021 Informace o zveřejnění dokumentů - srpen 2021
16. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 7 - srpen 2021
16. 09. 2021 Informace o zveřejnění dokumentů - září 2021
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
13. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do PS Parlamentu ČR
11. 09. 2021 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského Kraje
07. 09. 2021 33. zasedání Zastupitelstva města Deštná
06. 09. 2021 33. zasedání Zastupitelstva města Deštná
02. 09. 2021 Záměr prodat pozemky p.č. 2334/24 a 1923/8
31. 08. 2021 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského Kraje
17. 08. 2021 Informace o zveřejnění dokumentů - červenec 2021
16. 08. 2021 Informace o zveřejnění dokumentů - srpen 2021
16. 08. 2021 Záměr prodat pozemky p.č. 2334/24 a 1923/8
06. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
06. 08. 2021 Záměr směnit pozemek 559/2
05. 08. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce propustku směr Chotěmice
03. 08. 2021 32. zasedání Zastupitelstva města Deštná
31. 07. 2021 Dokument "Výzva - Oznámení o ul..." již není dostupný.
27. 07. 2021 31. zasedání Zastupitelstva města Deštná
26. 07. 2021 32. zasedání Zastupitelstva města Deštná
21. 07. 2021 Záměr směnit pozemek 559/2
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce propustku směr Chotěmice
19. 07. 2021 Dokument "Výzva - Oznámení o ul..." již není dostupný.
17. 07. 2021 Informace o zveřejnění dokumentů - červen 2020 - 2
16. 07. 2021 Informace o zveřejnění dokumentů - červenec 2021
10. 07. 2021 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského Kraje
09. 07. 2021 31. zasedání Zastupitelstva města Deštná
01. 07. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - obor gynekologie a porodnictví
01. 07. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - obor dětská gynekologie
29. 06. 2021 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského Kraje
29. 06. 2021 30. zasedání Zastupitelstva města Deštná
29. 06. 2021 Záměr prodat pozemek p.č. 231/4 a kamenný most
29. 06. 2021 Záměr propachtovat pozemek p.č. 231/3
26. 06. 2021 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského Kraje
24. 06. 2021 Záměr prodat pozemek p.č. 248/2
24. 06. 2021 Záměr prodat pozemek p.č. 599/17
24. 06. 2021 Záměr prodat pozemky p.č. 599/16 a 2279/4

XML