Obec Žerůtky (Blansko)

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://obeczerutky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Žerůtky
Žerůtky 2
679 71 Žerůtky

Datová schránka: axbazu2
E-mail: zerutky@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2018 dokument
18. 05. 2018 Rozpočet obce na r. 2013.pdf (PDF 149.37 kB)
18. 05. 2018 Rozpočtový výhled obce do r. 2016.pdf (PDF 101.7 kB)
18. 05. 2018 Rozpočet obce na rok 2012.pdf (PDF 172.71 kB)
18. 05. 2018 Rozpočet obce na rok 2011.pdf (PDF 171.95 kB)
18. 05. 2018 OZV obce č. 01-2012 o nakládání s odpady.pdf (PDF 1.23 MB)
18. 05. 2018 OZV obce č. 2-2009 o místním poplatku ze psů.pdf (PDF 568.55 kB)
18. 05. 2018 OZV obce č. 01-2013 o volném pohybu psů a dom zvířat.pdf (PDF 317.28 kB)
18. 05. 2018 OZV obce č. 02-2013 měnící OZV č. 01-2013.pdf (PDF 244.74 kB)
18. 05. 2018 OZV obce č. 1-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žerůtky
18. 05. 2018 Nařízení obce č.2/2015 kterým se vydává tržní řád
18. 05. 2018 OZV č.1-2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 05. 2018 OZV č.2-2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
18. 05. 2018 Vymezení zastavěného území obce.pdf (PDF 1.14 MB)
18. 05. 2018 Zerutky - list A - čistopis.pdf (PDF 2.18 MB)
18. 05. 2018 Zerutky - list B - čistopis.pdf (PDF 894.08 kB)
18. 05. 2018 Zerutky - list C - čistopis.pdf (PDF 0.91 MB)
18. 05. 2018 Pozvánka na festival MyFace
18. 05. 2018 Rozpočtové opatření č.3/2018
18. 05. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017
18. 05. 2018 Finanční úřad-Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam
18. 05. 2018 Rozpočtové opatření č.2/2018
18. 05. 2018 Rozpočtové opatření č.1/2018
18. 05. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí K-L
18. 05. 2018 TKO 2018
18. 05. 2018 Rozpočet Svazku VaK měst a obcí
18. 05. 2018 Rozpočet obce na rok 2018
18. 05. 2018 Ropočtové opatření č. 8
18. 05. 2018 Závěrečný účet obce 2016
18. 05. 2018 Spalování suchých rostlinných materiálů v obci
18. 05. 2018 Vodárenská akciová společnost a.s - Informace
18. 05. 2018 Kontejner na BIOLOGICKY-ROZLOŽITELNÝ ODPAD
18. 05. 2018 Vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka

XML