Město Pec pod Sněžkou

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://pecpodsnezkou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
Pec pod Sněžkou 230
542 21 Pec pod Sněžkou

Datová schránka: sdxausc
E-mail: podatelna@pecpodsnezkou.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 07. 2020 Veřejná vyhláška MěÚ Pec pod Sněžkou, stavebního odboru, č.j. SO - 193/20 - Ad - oznámení o zahájení stavebního řízení - Apartmánový dům Na kurtech, Pec pod Sněžkou
22. 07. 2020 Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků, stanovení min. počtu členů OVK, vyhrazení plochy pro vylepování volebních materiálů
20. 07. 2020 příloha 1
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu pozemní komunikaci - pro označení snížené zatížitelnosti mostu č. 296-013 ve Velké Úpě
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška MŽP ČR - návrh OOP o stanovení klidového území Krkonošského národního parku KU07_KRNAP – Slatinná stráň
02. 07. 2020 Oznámení o konání 15. veřejného zastupitelstva dne 29.7.2020
01. 07. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 1.7.2020
01. 07. 2020 Oznámení Správy KRNAP o vydání čtyř OOP (o vyhrazení cyklotras, o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů, o vyhrazení lezeckých terénů a o vyhrazení úseků vodních toků určených
29. 06. 2020 Dokument "Usnesení MěÚ Trutnov,..." již není dostupný.
29. 06. 2020 Návrh OPP Správy KRNAP č. 5/2020 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP
24. 06. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 24.6.2020
22. 06. 2020 příloha 12
22. 06. 2020 příloha 11
22. 06. 2020 příloha 10
22. 06. 2020 příloha 9
22. 06. 2020 příloha 8
22. 06. 2020 příloha 7
22. 06. 2020 příloha 6
22. 06. 2020 příloha 5
22. 06. 2020 příloha 4
22. 06. 2020 příloha 3
22. 06. 2020 příloha 2
22. 06. 2020 příloha 1
22. 06. 2020 Schválený závěrečný účet Města Pec pod Sněžkou za rok 2019
19. 06. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 19.6.2020
19. 06. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 19.6.2020
19. 06. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 19.6.2020
15. 06. 2020 Oznámení KÚKK o záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. - Soubor staveb Javor - výměna lyžařských vleků za lanovou dráhu a přestavba budov čp. 181 a 336 (multifunkční objekt Javor)
11. 06. 2020 příloha 1
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích - cyklistický závod silničních kol
09. 06. 2020 příloha 2
09. 06. 2020 příloha 1
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - rozhodnutí o schválení o stavebního záměru na stavbu "Pec pod Sněžkou - chodník podél místní komunikace na p.p.č. 799/7"
03. 06. 2020 Oznámení MěÚ Pec pod sněžkou, stavebního odboru o zahájení územího řízení - stavba "Posílení distribuční sítě ČEZ LDS v lokalitě Pec pod Sněžkou"
26. 05. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 26.5.2020
26. 05. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 26.5.2020
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška MŽP ČR - OOP o stanovení klidového území KRNAP - KU03_KRNAP – Černá a Světlá hora
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška MŽP ČR - OOP o stanovení klidového území KRNAP - KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš
18. 05. 2020 Oznámení o konání 14. veřejného zastupitelstva dne 17.6.2020
14. 05. 2020 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (do MŠ Pec pod Sněžkou na školní rok 2020/2021)
12. 05. 2020 Oznámení o změně místa konání 13. veřejného zastupitelstva dne 13.5.2020 - květen 2020
05. 05. 2020 příloha 4
05. 05. 2020 příloha 3
05. 05. 2020 příloha 2
05. 05. 2020 příloha 1
05. 05. 2020 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov, OOP, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, lokalita Zelený potok
04. 05. 2020 Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2019 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (kanalizace Vysoký svah)
04. 05. 2020 Oznámení o konání 13. zasedání zastupitelstva města
29. 04. 2020 příloha 12
29. 04. 2020 příloha 11

XML