Město Pec pod Sněžkou

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://pecpodsnezkou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
Pec pod Sněžkou 230
542 21 Pec pod Sněžkou

Datová schránka: sdxausc
E-mail: podatelna@pecpodsnezkou.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 01. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.1.2020
14. 01. 2020 příloha 1
14. 01. 2020 Veřejná vyhláška Měú Trutnov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - parkování na komunikaci II/296 v úseku Pec pod Sněžkou - Velká Úpa
08. 01. 2020 Oznámení o konání 11. veřejného zastupitelstva dne 22.1.2020
30. 12. 2019 Aktualizace podmínek organizace dopravy na území města Pec pod Sněžkou během zimní sezony 2019/2020
27. 12. 2019 příloha 1
27. 12. 2019 Veřejná vyhláška Měú Trutnov - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - lyžařská cesta a chodník před prodejnou Kubík v Peci pod Sněžkou
27. 12. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.12.2019
16. 12. 2019 příloha 3
16. 12. 2019 příloha 2
16. 12. 2019 příloha 1
16. 12. 2019 Správa KRNAP - výzva k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy (části p.p.č. 137/3 v k.ú. Pec pod Sněžkou, 4 parkovací místa, lokalita Zelený potok)
12. 12. 2019 příloha 1
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - OOP - změna a doplnění OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019
09. 12. 2019 příloha 4
09. 12. 2019 příloha 3
09. 12. 2019 příloha 2
09. 12. 2019 příloha 1
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací a parkovacích plochách v lokalitě Zelený potok v letním a zimním období
09. 12. 2019 příloha 4
09. 12. 2019 příloha 3
09. 12. 2019 příloha 2
09. 12. 2019 příloha 1
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - oznámení návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemcích komunikacích a parkovacích plochách v lokalitě Zelený potok v letním a zimním období
02. 12. 2019 Oznámení o konání 10. veřejného zastupitelstva dne 18.12.2019
29. 11. 2019 Oznámení o omezení pracovní doby na MěÚ Pec pod Sněžkou od 20. do 31. prosince 2019
27. 11. 2019 Usnesení MěÚ Pec pod Sněžkou , stavebního odboru č. j. SO - 315/19 - Ad o zastavení řízení (stavba KNN OD Sněžka, Kubík Energo s.r.o.)
22. 11. 2019 příloha 3
22. 11. 2019 příloha 2
22. 11. 2019 příloha 1
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020
19. 11. 2019 Oznámení o konání 9. veřejného zastupitelstva dne 28.11.2019
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemcích komunikacích - silnice II/296 v souvislosti se stavbou dopravního terminálu
18. 11. 2019 Oznámení o konání 9. veřejného zastupitelstva dne 18.12.2019
18. 11. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 18.11.2019
18. 11. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 18.11.2019
18. 11. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.11.2019
14. 11. 2019 příloha 2
14. 11. 2019 příloha 1
14. 11. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 14.11.2019
14. 11. 2019 OZV č. 1/2019 o místních poplatcích
07. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Výzva MěÚ Trutnov, oddělení silničního hospodářství a dopravy, k vyjádření k podaným odvoláním (č.j. MUTN 88366/2019)
22. 10. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov, odboru výstavby, OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zábor odbočovacího pruhu na komunikaci II/296 v souvislosti se stavbou dopravního te
15. 10. 2019 Oznámení o konání 8. zasednání zastupitelstva města dne 13.11.2019
10. 10. 2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - přidělení zakázky na stavbu "Pec pod Sněžkou - chodník podélmístní komunikace na p.p.č. 799/"
10. 10. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 10.10.2019
07. 10. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.10.2019
07. 10. 2019 Oznámení MěÚ Trutnov, odboru výstavby, o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou na stavbu "Odkanalizování a zásobování vodou lokality Zahrádky a Vysoký svah, v Peci pod Sněžkou"
03. 10. 2019 Usnesení o přerušení řízení, č.j. SO - 49/19 - Ka (vedení knn Kubík Energo s.r.o.)

XML