Obec Sedlatice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://sedlatice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sedlatice
Sedlatice 22
588 56 Sedlatice

Datová schránka: pp4awed
E-mail: lubosstastny@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 08. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Sedlatice 1/2020
28. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství
26. 07. 2020 Protokol o schválení účetní uzávěrky za rok 2019
11. 06. 2020 Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20200624, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2019
11. 06. 2020 Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20200624, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2019
11. 06. 2020 Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20200624, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2019
11. 06. 2020 Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20200624, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2019
11. 06. 2020 Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20200624, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2019
11. 06. 2020 Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20200624, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2019
11. 06. 2020 Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20200624, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2019
11. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - obec Sedlatice
11. 06. 2020 zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.2.2020
11. 06. 2020 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2019 IČO: 00373915 Název: Obec
11. 06. 2020 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2019 IČO: 0
11. 06. 2020 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12
11. 06. 2020 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
24. 04. 2020 Zápis ze zasedání dne 19.2.2020
22. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
22. 04. 2020 Veřejná_vyhláška_­A4ZÚR - změna
13. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
04. 04. 2020 03_Obce_oznámení_opa­k_veř_projednání_A4Z­ÚR
04. 04. 2020 Leták MŽP - nakládání s komunálními odpady v souvislosti s COVID19
20. 03. 2020 Oblastní charita Jihlava, středisko Nová Říše nabízí pomoc
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR
20. 03. 2020 Ordinace MUDr.Noska
20. 03. 2020 Zápis z krizového štábu Kraje Vysočina č. 1
20. 03. 2020 Nové nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
20. 03. 2020 Ordinace MUDr. Oldřicha Noska.
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR 82.
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR 75. - 81.
20. 03. 2020 Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a další související dokumenty
20. 03. 2020 Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a další související dokumenty
20. 03. 2020 Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a další související dokumenty
20. 03. 2020 Informace tajemníka BRK - Nouzový stav vyhlášení
20. 03. 2020 MŠMT - Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol
02. 03. 2020 oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 02. 2020 Zápis ze zasedání dne 29.12.2019
02. 02. 2020 Rozpočtové opatření č 3
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu - zadání územního plánu Sedlatice
09. 01. 2020 Rozpočet obce Sedlatice na rok 2020
02. 01. 2020 kalendář svozu odpadů 2020
27. 11. 2019 Pozvánka na členskou schůzi 11.12.2019
27. 11. 2019 Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - ŘSD
27. 11. 2019 Mikroregion Telčsko - střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2021 - 2023
25. 11. 2019 Žádost o pořizování územního plánu Sedlatice
25. 11. 2019 Usnesení 5/2019
20. 11. 2019 Rozpočtové opatření č.2
20. 11. 2019 8.11.2019 - zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
20. 11. 2019 23.9.2019 - zápis ze zasedání zastupitelstva
15. 10. 2019 E.ON - odstranění a ořez dřevin

XML