Město Krásno

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krásno
Radniční 1
357 31 Krásno

Datová schránka: 36ab6py
E-mail: mesto-krasno@mesto-krasno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - vyrozumění
01. 07. 2020 Usnesení zastavení řízení - Novostavba RD
25. 06. 2020 Příloha k Veřejné vyhlášce zveřejněné pod číslem 82/2020 - Návrh opatření obecné povahy
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se ruší textová a grafická část Územního plánu Krásno vztahující se k území vymezeném hranicemi stanoveného CHLÚ K
22. 06. 2020 Schválený závěrečný účet Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
19. 06. 2020 Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva města Krásno
16. 06. 2020 Rozpočtové opatření číslo 6/2020
11. 06. 2020 Záměr číslo 14/2020 na prodej části pozemku
08. 06. 2020 Program na 23. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
01. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2019
01. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2019
01. 06. 2020 Příloha k 31.12.2019
01. 06. 2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
01. 06. 2020 Rozvaha k 31.12.2019
01. 06. 2020 Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2019
26. 05. 2020 Záměr číslo 13/2020 na prodej pozemků
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení o pokračování řízení o povolení vyjímky - Novostavba RD
19. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2020 - Římskokatolická farnost, Loket
18. 05. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření rok 2019 - Hornoslavkovsko
18. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2019
18. 05. 2020 Program na 22.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
14. 05. 2020 Záměr číslo 12/2020 na pronájem pozemku
14. 05. 2020 Záměr číslo 11/2020 na prodej částí pozemků
14. 05. 2020 Záměr číslo 10/2020 na prodej části pozemku
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření číslo 5/2020 ze dne 30.4.2020
07. 05. 2020 Rozpočtové opatření číslo 4/2020 ze dne 28.4.2020
07. 05. 2020 Rozpočtové opatření číslo 3/2020 ze dne 28.4.2020
06. 05. 2020 Nepronajatý pozemek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška
27. 04. 2020 Informace_ke_zpristupneni_HPS
27. 04. 2020 Informace_k_zasilani_slozenek_2020
24. 04. 2020 Sbírka zákonů 185-192
24. 04. 2020 Usnesení vlády ČR 193-198
21. 04. 2020 Pozvánka na 9. zasedání ZM Krásno
20. 04. 2020 Usnesení vlády ČR 178-179
20. 04. 2020 Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
15. 04. 2020 Usnesení vlády ČR 172-174
15. 04. 2020 Rozpočtové opatření číslo 2/2020
14. 04. 2020 Usnesení vlády ČR 159-161
14. 04. 2020 Usnesení vlády ČR 156-158
14. 04. 2020 Usnesení vlády ČR 154-155
08. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 150-153
08. 04. 2020 Záměr číslo 9/2020 na pronájem pozemků
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.1/2020
02. 04. 2020 Sbírka zákonů - nařízení vlády a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
02. 04. 2020 Usnesení vláda ČR o přijetí krizového opatení 144-145
01. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 143
01. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 140-142
27. 03. 2020 Sbírka zákonů 133-137
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 130-132

XML