Město Jánské Lázně

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://janske-lazne.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Janské Lázně
náměstí Svobody 273
542 25 Janské Lázně

Datová schránka: 4bfbycd
E-mail: matrika@janske-lazne.cz, ts@janske-lazne.cz, ekonom@janske-lazne.cz, kino@janske-lazne.cz, stavebni@janske-lazne.cz, tajemnik@janske-lazne.cz, starosta@janske-lazne.cz, mesto@janske-lazne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Oznámení o vydání OOP Správy KRNAP
02. 07. 2020 Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech
02. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
02. 07. 2020 Záměr města pronajmout pozemek p.p.č. 275/4 v k.ú. Č.H.
01. 07. 2020 Závěrečný účet města za rok 2019
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu
18. 06. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
10. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
06. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu SMO Krkonoše za rok 2019
05. 06. 2020 Záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85
05. 06. 2020 Záměr města pronajmout část p.p.č. 116/1 v k.ú. J.L. - nabídky do 30.06.2020
05. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Východní Krkonoše za rok 2019
28. 05. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 2 k N 03/11
28. 05. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 21 k N 3/01
26. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu města za rok 2019
26. 05. 2020 Zasedání zastupitelstva města dne 01.06.2020
26. 05. 2020 OOP o stanovení klidového území KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš
23. 05. 2020 Záměr č. 33/2020 - darování části p.p.č. 242/1 v k.ú. J.L.
22. 05. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Janské Lázně
16. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská služba dodatek č. 5
13. 05. 2020 Záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85
30. 04. 2020 Záměr města vnést nepeněžitý vklad do společnosti Vak Trutnov, a.s.
30. 04. 2020 Záměr města pronajmout část p.p.č. 116/1 v k.ú. J.L. - nabídky do 29.05.2020
30. 04. 2020 Záměr města pronajmout část p.p.č. 116/1 v k.ú. J.L. 63 m2
24. 04. 2020 OZNÁMENÍ o návrzích opatření obecné povahy
24. 04. 2020 Prodej části pozemků p.p.č. 166/6, 170/1 a 170/6 v k.ú. Č.H.
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
21. 04. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
21. 04. 2020 Ozmánemí o zápisu dětí do Mateřské školy Janské Lázně
17. 04. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
16. 04. 2020 Stanovisko ke změně č. 1 ÚP Janské Lázně
07. 04. 2020 Rozhodnutí - uzávěra silnice III/2961
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška OOP - kůrovec
07. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
07. 04. 2020 Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech
02. 04. 2020 VV o stanovení klidového území KRNAP
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška OOP stanovení přechodné úpravy provozu
26. 03. 2020 Zápis k povinné školní docházce
26. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva 2020 - Sportovní klub Janské Lázně
21. 03. 2020 VV OOP o stanovení přechodné úpravy provozu
20. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana KHK
14. 03. 2020 Vyhlášení nouzového stavu
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
07. 03. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
05. 03. 2020 Záměr města pronajmout část p.p.č. 170/1 Č.H.
05. 03. 2020 Záměr města propachtovat p.p.č. 181/1 Č.H.
03. 03. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
28. 02. 2020 Zápis do 1. ročníku ZŠ Janské Lázně
17. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2019
17. 01. 2020 Oznámení města o povinně zveřejňovaných dokumentech

XML