Obec Hlince

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://hlince.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hlince
Hlince 44
331 41 Hlince

Datová schránka: um6awai
E-mail: ouhlince@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 11. 2022 Volba Prezidenta ČR 13. a 14. ledna 2023 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
10. 11. 2022 Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek od 1. ledna 2023
05. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212
21. 10. 2022 Veřejná vyhláška - o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4
16. 10. 2022 ÚZEMNÍ PLÁN
16. 10. 2022 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
16. 10. 2022 Výkres základního členění území
16. 10. 2022 Hlavní výkres
16. 10. 2022 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
16. 10. 2022 Koordinační výkres
16. 10. 2022 Výkres širších vztahů
16. 10. 2022 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
16. 10. 2022 Panorama
16. 10. 2022 Schéma 1_Vojenské mapování_Hlince, Dolany a Ptyč
16. 10. 2022 Schéma 2_Císařské povinné otisky_Dolany a Ptyč
16. 10. 2022 Schéma 3_Císařské povinné otisky_Hlince
16. 10. 2022 Schéma 4_Ortofotomapa1954 a 2020_Hlince, Dolany a Ptyč
16. 10. 2022 Pohled sever - jih
16. 10. 2022 Pohled západ - východ
16. 10. 2022 č. 1/2022 podpisový řád a podpisové vzory
15. 10. 2022 Směrnice č. 1/2022, kterou se vydává podpisový řád a podpisové vzory
07. 10. 2022 Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hlince
05. 10. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
28. 09. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
28. 09. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
27. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu obce Hlince formou opatření obecné povahy
26. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
26. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Hlince formou opatření obecné povahy
19. 09. 2022 č. 1/2022 zrušovací vyhláška (O zajištění udržování čistoty VP... č. 1/2013)
19. 09. 2022 OZV obce Hlince, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2013 – O zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, ochrany životního prostředí, zeleně veřejné i v zástavbě na území obce Hlince
18. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022
09. 09. 2022 Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlince
08. 09. 2022 Volby do ZO 23. a 24. září 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb
25. 08. 2022 Volby do ZO 23. a 24. září 2022 - Jmenování členů okrskové volební komise
22. 08. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
13. 08. 2022 Volby do ZO 23. a 24. září 2022 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
09. 08. 2022 Volby do ZO 23. a 24. září 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
25. 07. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
25. 07. 2022 Volby do ZO 23. a 24. září 2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
02. 07. 2022 Volby do ZO 23. a 24. září 2022 - Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích
30. 06. 2022 Závěrečný účet obce Hlince za rok 2021
29. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
21. 06. 2022 Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlince
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
30. 05. 2022 Volby do ZO 23. a 24. září 2022 - zveřejnění dokumentace k volbám
28. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Hlince
21. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
18. 05. 2022 Závěrečný účet obce Hlince za rok 2021
18. 05. 2022 Příloha č.1_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

XML