Město Červená Řečice

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://cervenarecice.info

Údaje orgánu veřejné moci

Město Červená Řečice
Červená Řečice 19
394 46 Červená Řečice

Datová schránka: 5yabe39
E-mail: starosta@cervenarecice.info, matrika@cervenarecice.info, ucetni@cervenarecice.info, mistostarosta@cervenarecice.info

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů, nahlížení.
14. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 - Oznámení o konání 1. zasedání OVK.
30. 04. 2024 Monitorovací kalendář 2024
29. 04. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2024
25. 04. 2024 Daň z nemovitých věcí
24. 04. 2024 Pelhřimovský půlmararton
22. 04. 2024 Porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za r. 2023.
18. 04. 2024 Pozvánka na jednání ZM č. 3-2024.
15. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů, nahlížení.
11. 04. 2024 Daň z nemovitých věcí na rok 2024
10. 04. 2024 Rozpočet MŠ na r. 2024 - NÁVRH, Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2026 - NÁVRH.
08. 04. 2024 Aukční vyhláška
05. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 - Oznámení o době a místě konání voleb.
05. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
04. 04. 2024 Rozpočet na r. 2024 - SCHVÁLENO
04. 04. 2024 Rozbor pitné vody ze soukromé studny
04. 04. 2024 Kalendář svozu odpadu 2024
03. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů, nahlížení.
28. 03. 2024 AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. CPE/005A/2024
22. 03. 2024 Monitorovací kalendář 2024
12. 03. 2024 Pozvánka na jednání ZM č. 2-2024.
08. 03. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Červená Řečice za r. 2023.
07. 03. 2024 Informace k dotačním programům
27. 02. 2024 NÁVRH rozpočtu na r. 2024
26. 02. 2024 Závěrečný účet města za r. 2023 - NÁVRH
23. 02. 2024 Zveřejnění koncepce " Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"
20. 02. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Červená Řečice za r. 2023.
31. 01. 2024 Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Červená Řečice
30. 01. 2024 Změna Územního plánu Červená Řečice č. 1 - I. Textová část_návrh k veřejnému projednání.
30. 01. 2024 Změna Územního plánu Červená Řečice č. 1 - II. Textová část odůvodnění_návrh k veřejnému projednání.
30. 01. 2024 Oznámení veřejného projednání a doručení návrhu změny č. 1 územního plánu Červená Řečice
29. 01. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2024
22. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 01. 2024 Pozvánka na jednání ZM č. 1-2024.
17. 01. 2024 Krátkodobá změna otevírací doby - pošta Červená Řečice
16. 01. 2024 Vysočina pečuje
05. 01. 2024 Veřejná doprava Vysočina
05. 01. 2024 Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky
03. 01. 2024 Kalendář svozu odpadu 2024
18. 12. 2023 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2122/14 v k.ú. Červená Řečice.
13. 12. 2023 Tříkrálový pochod na Křemešník
11. 12. 2023 Rozpočet města na rok 2024 - rozpočtové provizorium na I.Q.2024.
07. 12. 2023 Zasedání zastupitelstva č. 7/2023
30. 11. 2023 Pozvánka na jednání ZM č. 8-2023.
10. 11. 2023 Ohlášení poplatku z pobytu
10. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška města Červená Řečice č. 6/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
10. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška města Červená Řečice č. 5/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
10. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška města Červená Řečice č. 4/2023 o místním poplatku ze vstupného.
10. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška města Červená Řečice č. 3/2023 o místním poplatku z pobytu.
10. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška města Červená Řečice č. 2/2023 o místním poplatku ze psů.

XML