Obec Hracholusky (Rakovník)

Město, městys, obec, MČ
Okres Rakovník

http://obec-hracholusky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hracholusky
Hracholusky 42
270 41 Hracholusky

Datová schránka: 6ubbgds
E-mail: ou.hracholusky@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 12. 2023 Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2024
05. 12. 2023 Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2024
21. 11. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 – Svazek obcí Křivoklátska
21. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – Svazek obcí Křivoklátska
21. 11. 2023 Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 - dopravní obslužnost
29. 09. 2023 AOPK - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
29. 09. 2023 ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník
25. 09. 2023 Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2021
25. 09. 2023 Rozpočty - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 - čtecí formát
09. 09. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 15.09.2023
02. 09. 2023 Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023
20. 08. 2023 Rozpočty - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 - čtecí formát
03. 07. 2023 Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2023
03. 07. 2023 Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
09. 06. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 16.06.2023
08. 06. 2023 Rozpočty - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 - čtecí formát
08. 06. 2023 ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník
08. 06. 2023 Schválený závěrečný účet za rok 2022 – dopravní obslužnost
08. 06. 2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2022 – dopravní obslužnost
08. 06. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2022 - čtecí formát - dopravní obslužnost
08. 06. 2023 RAVOS - Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
07. 06. 2023 Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
07. 06. 2023 Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
24. 05. 2023 Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2023
03. 05. 2023 Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2021
03. 05. 2023 Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 3/2022
03. 05. 2023 Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 4/2022
03. 05. 2023 Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 5/2022
03. 05. 2023 Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 6/2022
03. 05. 2023 Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 7/2022
03. 05. 2023 Rozpočty -Schválená rozpočtová změna 8/2022
03. 05. 2023 Rozpočty - Schválená rozpočtová změna 1/2023
03. 05. 2023 Rozpočty - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023
17. 03. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 24.3.2023
20. 02. 2023 FÚ - placení daní za rok 2022
16. 12. 2022 Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2023
16. 12. 2022 Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2023
16. 12. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 28.12.2022
16. 12. 2022 Rozpočty - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2023
11. 11. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 18.11.2022
14. 10. 2022 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hracholusky - 21.10.2022
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hracholusky
23. 09. 2022 Volby do Zastupitelstva obce Hracholusky - Oznámení o místě a době konání voleb
23. 09. 2022 Volby do Zastupitelstva obce Hracholusky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
04. 07. 2022 FÚ - Informování poplatníků o službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
04. 07. 2022 KÚ - záměr - bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hracholusky nad Berounkou
04. 07. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2028 – dopravní obslužnost
04. 07. 2022 Schválený závěrečný účet za rok 2021 – dopravní obslužnost
30. 05. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 03.06.2022
22. 05. 2022 Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

XML