Město Bečov nad Teplou

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://becov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bečov nad Teplou
nám. 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

Datová schránka: szbbfjh
E-mail: info@becov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Pozvánka na 6. zasedání ZMě Bečov nad Teplou
20. 05. 2019 Nepřetržitá výluka Bečov n.T. - Mariánské Lázně od 3.6. do 27.6.2019
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 81/2019
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2019 Vyrozumění zapisovatelek, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí
07. 05. 2019 Festival muzejních nocí 2019 - 17. 5. 2019
03. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Slavkovský les za rok 2018
02. 05. 2019 Zápis a záznam diskuze ze 4. zasedání ZMě Bečov nad Teplou
02. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních čech za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP č. 79/2019
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - OOP č. 73/2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad - předpisný seznam
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - OOP č. 72/2019
23. 04. 2019 Dokument "Návrh závěrečného účt..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Záměr obce prodeje části pozemků v Bečově nad Teplou a Vodné
17. 04. 2019 Program 16. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
12. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou - TJ Slavoj 2019
10. 04. 2019 Záměr obce pronájmu pozemku a prodeje jednopodlažní drobné stavby technického vybavení
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - OOP č. 1 - odlov nepůvodních živočichů
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019
09. 04. 2019 Usnesení z 5. zasedání ZMě Bečov nad Teplou
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - OOP Ministerstvo zemědělství
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
02. 04. 2019 Rozpočet Města Bečov nad Teplou na rok 2019
02. 04. 2019 Návrh rozpočtu města Bečov nad Teplou na rok 2019, Návrh rozpočtového výhledu na rok 2020-2021
02. 04. 2019 Provozní rozpočet na rok 2019 - ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.10/2018
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2018
02. 04. 2019 Pravidla rozpočtového provizoria Města Bečov nad Teplou
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2018
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2018
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2018
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 / 2018
02. 04. 2019 Závěrečný účet Města Bečov nad Teplou za rok 2017
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2018
02. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2018
02. 04. 2019 Rozpočet Města Bečov nad Teplou na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019-2020
02. 04. 2019 OZV č. 2/2018 - o nočním klidu
02. 04. 2019 OZV č. 1/2018
02. 04. 2019 Nařízení č. 1/2018
02. 04. 2019 OZV města č. 3/2017, o nočním klidu
02. 04. 2019 OZV č. 1/2017, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
02. 04. 2019 OZV č. 3/2016 - doba nočního klidu
02. 04. 2019 OZV č.1/2016 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bečov nad Teplou a obcích Vodná a Krásný Jez
02. 04. 2019 OZV Č. 2/2016 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
02. 04. 2019 OZV 1/2014 o ochraně veřejném pořádku a nočního klidu na území města Bečov nad|Teplou
02. 04. 2019 OZV 1/2012 o místním poplatku ze psů
02. 04. 2019 OZV č. 2/2012 - o mistním poplatku za užívání veřejného prostranství

XML