Obec Hornice

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://hornice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hornice
Hornice 13
675 32 Hornice

Datová schránka: t5zaxee
E-mail: brezina@zsmb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
12. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
12. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
09. 09. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva 19.09.2019
28. 06. 2019 Usnesení 25. 06. 2019
20. 06. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva 25.06.2019
12. 06. 2019 Usnesení 06. 06. 2019
10. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
07. 06. 2019 Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
07. 06. 2019 Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
23. 05. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva 06.06.2019
23. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
23. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hornice za rok 2018
21. 05. 2019 Závěrečný účet DSO Dešovsko 2018
13. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
10. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
10. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
03. 05. 2019 Schválený závěrečný účet Mbm 2018, audit Mbm 2018
27. 04. 2019 Informace z finančního úřadu - daň z nemovitých věcí v roce 2019
27. 04. 2019 Informace z finančního úřadu - daň z nemovitých věcí v roce 2019
17. 04. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení pro rozvoj obcí Dešovska
17. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu - Sdružení pro rozvoj obcí Dešovska, svazek obcí
17. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 04. 2019 Zpráva o přezkoumání Mbm 2018
05. 04. 2019 Závěrečný účet Mbm 2018
03. 04. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
03. 04. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
03. 04. 2019 Schválený rozpočet mikroregionu na rok 2019
03. 04. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022
19. 03. 2019 Návrh rozpočtu Mbm na rok 2019
08. 03. 2019 Schéma koncepce uspořádání krajiny
08. 03. 2019 Schéma koncepce dopravní a technické infrastruktury
08. 03. 2019 Schéma urbanistické koncepce
08. 03. 2019 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
08. 03. 2019 Výkres širších vztahů
08. 03. 2019 Koordinační výkres
08. 03. 2019 Výkres pořadí změn v území (etapizace)
08. 03. 2019 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
08. 03. 2019 Hlavní výkres
08. 03. 2019 ÚP Hornice - textová část
08. 03. 2019 Výkres základního členění území
08. 03. 2019 Opatření obecné povahy - ÚP Hornice
08. 03. 2019 VV - vydání ÚP Hornice
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
18. 02. 2019 Pozvánka na jednání zastupitelstva 07. 03. 2019
23. 01. 2019 Schéma koncepce dopravní a technické infrastruktury
23. 01. 2019 Schéma urbanistické koncepce
23. 01. 2019 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
23. 01. 2019 Výkres širších vztahů

XML