Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání / novostavba bytového domu ul. F. Šrámka
24. 07. 2021 Rozhodnutí stavební povolení - "Modernizace silnice III/14539, průtah Dehtáře"
24. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného povolení - "Rekonstrukce chodníků Zahájí"
24. 07. 2021 Územní plán Břehov v k. ú. Břehov
22. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu III/14316, Slavče, Kabel NN, SETERM
22. 07. 2021 Záměr pronájmu částí pozemků 3110/3 a 3114/10 v k.ú. České Budějovice 7
22. 07. 2021 Rozpočtové opatření
22. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu Zvíkov č.j.12169/2021
21. 07. 2021 Záměr prodeje pozemků p.č. 753/1, 751/1, 747/19 a 749/4 vše v k.ú. České Budějovice 4.
21. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu III/15529 Roudné, (vodovod)
21. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. O. Nedbala - příjezd k ZŠ, České Budějovice, teplovodní přípojka pro bytový dům
21. 07. 2021 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Vodňanská 1141/6, České Budějovice
21. 07. 2021 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Fr. Ondříčka 1243/46 (KD Vltava), České Budějovice
21. 07. 2021 10687/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - B. Němcové, E. Pittera, Pabláskova, Matice školské a Generála Svobody v Českých Budějovicích - oprava komunikace v ulici B. Němcové
21. 07. 2021 Stavební povolení Obnova řadu surové vody Římov – Plav, III.etapa
21. 07. 2021 Společné povolení Nová Ves ( stará část)- prodloužení vodovodu včetně vodovodních přípojek
21. 07. 2021 12167/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Kněžská v Českých Budějovicích - zábor komunikace
20. 07. 2021 11903/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Šumavská, Máchova, Jungmannova a Lidická tř. v Českých Budějovicích - rekonstrukce ulice Šumavská
20. 07. 2021 ODSH/6209/2021 - ul. Jírovcova, České Budějovice - trvalé dopravní značení - stanovení
20. 07. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace
20. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - "Horní Slověnice - omezení 3,5t"
19. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19. 07. 2021 Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby / STL plynovod Srubec, obnova STL sítě - I. etapa /
19. 07. 2021 Rozhodnutí - územní rozhodnutí / úprava komunikace ul. Skuherského - úsek Pražská tř.-28.října /
16. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy - "Oprava propustků na silnici III/14539"
16. 07. 2021 11521/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Dobrovodská, Ledenická, U Rybníka, Na Vyhlídce, Lázeňská v Českých Budějovicích v obci Dobráv Voda u Českých Budějovic - Dálnice D3 - přeložka vodovodu
16. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
16. 07. 2021 ODSH/11912/2021 - ul. Klaricova, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení
16. 07. 2021 ODSH/9216/2021 - ul.Puklicova, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení
16. 07. 2021 ODSH/11121/2021 - ul.Puklicova, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení
16. 07. 2021 ODSH/5823/2021 - ul. Pekárenská, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení
15. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - Zavadilka, České Budějovice, vodovodní přípojka
15. 07. 2021 Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 492/3 a 499/1 v k.ú. Branišov u Dubného
15. 07. 2021 ODSH/12710/2020-16 - usnesení - řízení přerušeno do 30. 12. 2021
15. 07. 2021 ODSH/6164/2019-11 - seznámení s podklady rozhodnutí dle § 36 zák. č. 500/2004 Sb.
15. 07. 2021 Výzva - Citroën RZ CBA 9129
15. 07. 2021 Územní plán Kamenný Újezd v k. ú. Kamenný Újezd, Kosov u Opalic, Krasejovka, Opalice a Otmanka
15. 07. 2021 Výzva - vyjádření k podanému odvolání / bytový dům, Lidická tř. /
15. 07. 2021 Výzva - Ford RZ 5C1 5531
15. 07. 2021 Výzva - Renault RZ 3C9 8732
15. 07. 2021 Výzva Škoda RZ VYE 8995
15. 07. 2021 Výzva Ford Mondeo RZ 3C8 8578
15. 07. 2021 Výzva Fiat Brava RZ 3P7 7357
15. 07. 2021 Výzva Škoda Felicia combi RZ 2C5 8799
15. 07. 2021 Výzva Peugeot 406 RZ 4C5 3643
15. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu Vitín
15. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu Hluboká nad Vltavou
15. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu Jivno
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Třebotovice
14. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce mostu CB.022 v ulici Karla IV. - 11217/2021

XML