Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 12. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 12. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
13. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
13. 12. 2019 SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ A VÝZVA ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ K UPLATNĚNÍ PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ / VTL plynovod Nové Vráto - Jivno /
13. 12. 2019 Opatření obecné povahy
13. 12. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí / technologický park - I. etapa /
13. 12. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu - Nerudova ul.
13. 12. 2019 Oznámení o zahájení SP - "Polní cesty Nákří"
13. 12. 2019 oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - ulice J. Š. Baara, České Budějovice, DZ na parkovišti
12. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Nádražní, plánované výluky ČD
12. 12. 2019 Oznámaní o uložení písemnosti
12. 12. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015 (Změna č.1)
12. 12. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Ševětín
12. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 až 2024
12. 12. 2019 Schválený rozpočet statutárního města České Budějovice na rok 2020
12. 12. 2019 ODSH 20720/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ul. K. Tomana, České Budějovice
11. 12. 2019 deklaratorní rozhodnutí - pozemní komunikace na pozemku parc. č. 379/1, k.ú. ČB 6
11. 12. 2019 20801/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Na Blatech, Římovská v Českých Budějovicích - rekonstrukce ulice Římovská
11. 12. 2019 Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020
11. 12. 2019 „Vrtaná studna HV 1 hloubky 30 m, k.ú. Mazelov“
10. 12. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / parkovací automaty ul. Fr. Šrámka, Lipenská, Skuherského, Kostelní, Smetany, Dr. Tůmy, J.Š Baara, Jírovcova, Riegrova, Otakarova, Rudolfovská /
10. 12. 2019 Výběrové řízení
10. 12. 2019 Výběrové řízení
10. 12. 2019 „Čistírna odpadních vod, kanalizace a přeložka vodovodu v obci Zahájí“
10. 12. 2019 Stavební povolení „Prodloužení kanalizace v obci Vitín“
10. 12. 2019 Výběrové řízení
09. 12. 2019 Rozpočtová opatření
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Jiráskovo nábřeží v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání)
06. 12. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí / rozšíření ZTV Planá II.- kabelové vedení VN /
06. 12. 2019 Návrh územní plán Břehov v k. ú. Břehov
06. 12. 2019 19824/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Komenského v Českých Budějovicích - vyhrazené parkovací stání
06. 12. 2019 České Budějovice, Třebotovice, Kaliště, II. část - přivedení vodovodu na k.ú. obce Kaliště (1.etapa)
06. 12. 2019 Výběrové řízení
05. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Fr. Hrubína v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání)
05. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Na Zlaté stoce, České Budějovice, vybudování vjezdu
05. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II., Piaristické nám., ul. Hroznová, Sokolský ostrov a Radniční v Českých Budějovicích pro zajištění bezpečnosti účastníků kulturní akce „ZVONKOVÝ PRŮVOD 2019“
05. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ulice V. Talicha, České Budějovice, zjednosměrnění úseku O. Nedbala - Zahradní
05. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Fráni Šrámka, demontáž jeřábu
05. 12. 2019 Doručení písemnosti usnesením - Černohorská Dana, Trávníček Ladislav, Černohorská Jiřina, nezl. Machaňová Barbora, nezl. Trávníček Ladislav
04. 12. 2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností / Obnova řadu surové vody Římov-Plav I.etapa, Doudleby - Straňany /
03. 12. 2019 Záměr pronájmu parkovacího stání v objektu Dubenská 2,4, České Budějovice
03. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Piaristické nám., ul. Hroznová, Mlýnská, Panská a Zátkovo nábřeží, "Vánoční ulička"
03. 12. 2019 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace
03. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Na Sádkách, stanovení DZ na parkovišti Dlouhá louka
02. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Resslova, zařízení staveniště z důvodu rekonstrukce SŠ Obchodní
02. 12. 2019 Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
02. 12. 2019 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Panská 207/4, Rabeštejnská věž, České Budějovice
02. 12. 2019 Zasedání zastupitelstva města České Budějovice

XML