Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
21. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu, byt č. 1 v domě Zátkovo nábř.11, České Budějovice
21. 01. 2019 stanovneí přechodné úpravy provozu v ulici U Koněspřežky - 641 - 2019
21. 01. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
21. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
20. 01. 2019 Záměr pronájmu prostoru v objektu Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice konkrétní právnické osobě
19. 01. 2019 Oznámení cyklostezka Včelná, zahájení stav.řízení
19. 01. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
19. 01. 2019 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - kabelové vedení NN, Ševětín
19. 01. 2019 ODaSH/20151/2017 Dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín SO 133 - 348.3 - stavební povolení
18. 01. 2019 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - doplnění veřejného osvětlení v ul. K. Světlé, Č. Budějovice 3
18. 01. 2019 19723/2018 Stavební povolení - AC PIANO - parkoviště pro 30 OA
18. 01. 2019 „D3 0310/II HODĚJOVICE - TŘEBONÍN“- stavby vodních děl
18. 01. 2019 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
18. 01. 2019 Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. České Budějovice 2, 3, 4, 6 a 7 uvedených v seznamu č. 1
18. 01. 2019 Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. České Budějovice 2, 3, 4, 6 a 7 uvedených v seznamu č. 2
17. 01. 2019 INFORMACE O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - dálnice D3 - 0310/I Úsilné - Hodějovice
17. 01. 2019 ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - dálnice D3-0310/I Úsilné - Hodějovice
17. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 01. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 2672/22 v k.ú. Třebotovice.
17. 01. 2019 Návrh zadání územního plánu Olešník v k. ú. Olešník
17. 01. 2019 Výběrové řízení
17. 01. 2019 Výběrové řízení
17. 01. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
17. 01. 2019 Rozpočtová opatření RM 14.01.2019
16. 01. 2019 Rozpočtová opatření RM 14.01.2019
16. 01. 2019 19518/2018 Stanovení trvalé úpravy provozu - silnice III/15529 L. M. Pařízka, České Budějovice - odstranění 2 ks DZ č. B28
16. 01. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí / prodloužení kanalizace Vitín /
16. 01. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení / haly Mondi Bupak s.r.o., Papírenská /
16. 01. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / Silnice II/15529, ul. Plavská" /
16. 01. 2019 Rozpočtová opatření 2019
16. 01. 2019 Vyhlášení popisu věcí
15. 01. 2019 Dražení vyhláška - Celní úřad pro Jihočeský kraj
15. 01. 2019 Dražba movitých věcí
15. 01. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu - Nádražní ul. - výluky ČD - 20041-2018
15. 01. 2019 ODSH/21647/2018-2 Dálnice D3 0310/II Úsilné - Hodějovice - Třebonín SO 112-830 - oznámení o zahájení stavebního řízení
15. 01. 2019 ODaSH/21647/2018-2Dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice SO 112-830 informace
15. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Otakarova, České Budějovice, rekonstrukce objektu
15. 01. 2019 Zveřejnění dotačního programu pro oblast památkové péče v roce 2019
15. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Plzeňská v Českých Budějovicích, vyhrazené parkvoací stání
15. 01. 2019 Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru
15. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
14. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K. Weise, České Budějovice, rekonstrukce domu
11. 01. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
11. 01. 2019 VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - silnice I/20 - severní spojka
10. 01. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
10. 01. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
10. 01. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby / vedení sítí elektronických komunikací Starnet /
10. 01. 2019 Doručení písemnosti usnesením - Vyžrálková Tereza
10. 01. 2019 Záměr pronájmu parkovacích stání v objektu Dubenská 1483/2,4, České Budějovice

XML