Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Rozpočtová opatření
16. 04. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení / optický kabel T-Mobile Czech Republic, a.s. v ulicích Větrná, V. Talicha, J. Opletala, O. Nedbala, K. Šafáře, Sokolská, E. Destinové a Branišovská v Českých Budějovicích /
16. 04. 2021 Oznámení návrhu - stanovení SDZ Zliv, křižovatka s III/12229
16. 04. 2021 Územní rozhodnutí /Technologický park II. etapa - Na Světlících, České Budějovice /
16. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
16. 04. 2021 Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb.
16. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
16. 04. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu - "Pasport obce Dívčice"
16. 04. 2021 1322/2021 Oznámení zahájení stavebního řázení - "Stavební úpravy Šumavské ulice, České Budějovice"
15. 04. 2021 Stavební povolení - Chodník Dubičné - Rudolfov
15. 04. 2021 stanovení místní úpravy provozu - ul. Jaroslava Haška
15. 04. 2021 Usnesení o určení data smrti
15. 04. 2021 návrh stanovení místní úpravy provozu - lávka přes Dobrovodský potok, ul. Vodní
15. 04. 2021 3832/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Mezi Tratěmi, Lidická, Plavská, Jar. Hůlky a další v Českých Budějovicích - uzavírka v místě železničního přejezdu v ulici Mezi Tratěmi
15. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hluboká nad Vltavou
15. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Adamov a Hůry
15. 04. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stezka pro pěší v obci Adamov
15. 04. 2021 Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - Ruská ulice Hluboká nad Vltavou
15. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Okružní, výstavba VGP Park
14. 04. 2021 USNESENÍ - PŘERUŠENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - přeložka silnice II/157 - obchvat Srubce, přeložka silnice II/156 a II/157, 6. etapa
14. 04. 2021 Usnesení o určení data smrti
14. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 04. 2021 Opatření obecné povahy „Záplavové území „Čertík, ř.km 0,000 – 11,030“
14. 04. 2021 ODSH/4514/2021 - ul. Novohradská, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení
13. 04. 2021 Oznámení o uložení daňové písemnosti
13. 04. 2021 „Nový vodovodní řad V1 ETAPA II.“
13. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu MK Kamenný Újezd, úprava křižovatky
13. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, objízdné trasy pro opravu silnice III/1567 Ločenice (ČB)
13. 04. 2021 zahájení řízení Suchomelská – přeložka vodovodního řadu
13. 04. 2021 ODSH/4428/2021 - ul. V. Vydry, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení
13. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Dobrá Voda u Českých Budějovic
12. 04. 2021 Rozpočtová opatření
12. 04. 2021 Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 49 ze dne 9. dubna 2021
12. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání / STL plynovod Srubec, obnova STL sítě - 1. etapa /
12. 04. 2021 Oznámení o uložení daňové písemnosti
12. 04. 2021 Oznámení o uložení daňové písemnosti
12. 04. 2021 Oznámení o uložení daňové písemnosti
12. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice V. Rabase v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání)
09. 04. 2021 Oznámení o uložení daňové písemnosti
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 04. 2021 528/2021 Stavební povolení „Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice“ – SO 01 Komunikace a chodníky
08. 04. 2021 ROZHODNUTÍ - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY - optický kabel České Budějovice 7

XML