Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
19. 07. 2019 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - ZTV Srubec, "Za Humny"
19. 07. 2019 ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - novostavba pro obchod a administrativu, Na Zlaté stoce, Č. Budějovice 2
19. 07. 2019 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Holašovice
19. 07. 2019 12147/2019 Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu - B. Němcové, parkoviště Lidl - přestavba prodejny a parkoviště Lidl
19. 07. 2019 Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu - Lannova tř. 17, České Budějovice, byt č. 2 o velikosti 1+2
19. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Karla Uhlíře
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Rudolfov
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Větrná, České Budějovice, oprava povrchu parkoviště Větrná 8, 10, 12
18. 07. 2019 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - odstranění stavby na adrese Fr. Šrámka 2778/42, Č. Budějovice 3
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Mánesova, U Elektrárny, Průmyslová, Novohradská v Českých Budějovicích
18. 07. 2019 Stanovisko k návrhu koncepce
18. 07. 2019 Návrh stanovení trvalé úpravy provozu Římov, Kladiny
18. 07. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
18. 07. 2019 9103/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Senovážné náměstí v Českých Budějovicích - příjezd montážních vozidel k objektu Jihočeského muzea
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - "MK Bílá Hůrka-Dříteň"
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy - "III/12229 Munice"
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy - "objízdná trasa z důvodu rekonstrukce mostu Záboří"
17. 07. 2019 VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - ZTV Roudné "Na Paloučku", k.ú. Roudné
17. 07. 2019 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - rozšíření závodu Mondi Bupak s.r.o., Papírenská 587/41, Č. Budějovice 7
17. 07. 2019 Výběrové řízení - ředitel příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška
16. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Skuherského, umístění kontejneru, České Budějovice
16. 07. 2019 Rozpočtová opatření
16. 07. 2019 Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření k odvolání
16. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu v ulici U Tří lvů v ČB - OOP - 11454 - 2019
16. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Loucká, České Budějovice, horkovodní přípojka CB Auto a.s.
15. 07. 2019 Oznámení o uložení zdravotnicvké dokumentace
15. 07. 2019 Stavební povolení a nakládání s vodami PPO Malešice
12. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
12. 07. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí / ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO VÝSTAVBU RD-ZTV II. DYNÍN ZÁPAD /
12. 07. 2019 Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření k odvolání
12. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. J. Š. Baara, rekonstrukce objektu, České Budějovice
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy pro opravu silnice III/14611 Dobrá Voda
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy MK K. Újezd (stavba D3)
12. 07. 2019 11655/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - B. Němcové, Mánesova, V Zátiší v Českých Budějovicích - přestavba prodejny Lidl
12. 07. 2019 11647/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. v Českých Budějovicích - zábor (oprava střechy)
11. 07. 2019 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Dolní 876/1, České Budějovice
11. 07. 2019 11563/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Kaplířova v Českých Budějovicích - překop - pokládka kabelu NN
11. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy - "Oprava silnice III/1555 Dynín - Lhota"
11. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dvořákova, Žižkova tř. v ČB - 11387 - 2019
11. 07. 2019 Prodloužení stavebního povolení KANALIZACE A ČOV ČEŠNOVICE
10. 07. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
10. 07. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnnosti
10. 07. 2019 Doručení písemnosti usnesením - Hynoušová Jitka
09. 07. 2019 Rozhodnutí - stavební záměr "ZTV Roudné Za Dvořáků"
09. 07. 2019 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace
09. 07. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti

XML