Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Hrdějovice
19. 01. 2021 Pokyn č. 42 Hejtmana Jčk ze dne 18.1.2021
18. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 01. 2021 ODSH 538/2021 - ul. Roháče z Dubé, České Budějovice - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkoviště
18. 01. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
18. 01. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
18. 01. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
18. 01. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
18. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Lipenská, výstavba bytového domu, České Budějovice
18. 01. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Nové Homole
15. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 01. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Vidov, Staré Hodějovice, Roudné
15. 01. 2021 Výzva - vyjádření k podanému odvolání / STL plynovody a přípojky (rekonstrukce NTL plynovodu) Rudolfovská tř/
15. 01. 2021 naváděcí systém dopravního značení do OČKOVACÍHO CENTRA (COVID-19) - stanovení přechodné úpravy provozu
15. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 01. 2021 Statutární město České Budějovice zveřejňuje záměr pronájmu parkovacího stání v objektu Staroměstská 2769/10, České Budějovice
15. 01. 2021 Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb.
15. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 01. 2021 Rozpočtová opatření
14. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 01. 2021 Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb.
14. 01. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - parkoviště Albert u Strakonické v Českých Budějovicích
14. 01. 2021 Společné územní a stavební řízení - Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce - Pražská tř. v Českých Budějovicích
14. 01. 2021 Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb.
13. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nádražní, výluky ČD
13. 01. 2021 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení na stavbu „Parkovací místa Máj“ v Českých Budějovicích
12. 01. 2021 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 11.1.2021
12. 01. 2021 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Česká 228/17, České Budějovice
12. 01. 2021 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu U Černé věže 346/26, České Budějovice
12. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
12. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 01. 2021 ODSH 250/2021 - ul. Fr. Škroupa, Č. Budějovice - stanovení přechodné úpravy provozu - demolice a stavba bytového domu
11. 01. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace
11. 01. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
11. 01. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
11. 01. 2021 Prodloužení platnosti SP vodní díla v rámci D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
11. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Nerudova, vyhrazené parkování, České Budějovice
11. 01. 2021 Prodloužení SP Vodní díla v rámci stavby D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
10. 01. 2021 Statutární město České Budějovice, zastoupené společností SPRÁVA DOMŮ s.r.o., vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 2+1, Dr. Stejskala 4, České Budějovice
09. 01. 2021 Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+0 v domě Lidická tř. 5, České Budějovice
09. 01. 2021 Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 2+1, Okružní 621/1a, České Budějovice
08. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

XML