Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2019 ODSH 15605/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu,Lomského, tř. Čsl. legií, České Budějovice
20. 09. 2019 ODSH 15654/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, Pekárenská, zpevněná plocha, České Budějovice
19. 09. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
19. 09. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů na letišti České Budějovice
19. 09. 2019 Rozpočtová opatření
19. 09. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
19. 09. 2019 Stanovení místní úpravy - "III/14539 v obci Dehtáře"
18. 09. 2019 Rozhodnutí o odvolání: "IV. tranzitní železniční koridor, modernizace trati Nemanice I - Ševětín"
18. 09. 2019 15440/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. a související komunikace v Českých Budějovicích - rekonstrukce - Objízdná trasa pro vozidla nad 6t
18. 09. 2019 Informování o podané žádosti / ZTV pro 6 rodinných domů Slavče /
18. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Den otevřených dveří CB Auto, ulice M. Horákové, České Budějovice
18. 09. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování v ulici K. Štěcha, České Budějovice
18. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
17. 09. 2019 Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště K III
17. 09. 2019 Borek, ulice Pod Lesem – obnova vodovodu a kanalizace, včetně přípojek
17. 09. 2019 ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - propojení ul. Hlinská - Hraniční, Č. Budějovice 4 a 5
17. 09. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
17. 09. 2019 Oznámení záměru "Obchodní centrum - Husova ulice, České Budějovice"
17. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - "III/15523 v obci Vidov"
17. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - "Místní komunikace v obci Záboří"
17. 09. 2019 Doručení písemnosti usnesením - Dvořáková Helena, Dvořák Josef
17. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hrdějovice
17. 09. 2019 Stanovení úpravy provozu - pozemní komunikace v k.ú. Dynín, Bošilec
16. 09. 2019 Oznámení pokračování stavebního řízení
16. 09. 2019 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - optický kabel T-Mobile, ul. Budivojova, Staroměstská, Pražská, Kostelní, Pekárenská a Jírovcova, Č. Budějovice 3
16. 09. 2019 Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné
16. 09. 2019 Výběrové řízení
16. 09. 2019 Výběrové řízení
13. 09. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
13. 09. 2019 Rozhodnutí o odvolání
13. 09. 2019 15438/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - vnitroblok Komenského v Českých Budějovicích - kanalizační přípojka
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Česká, České Budějovice
13. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu - Mánesova ul. ČB - 15472 - 2019
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - pozemní komunikace II/146 (v místě mostu ev. č. 146-011 přes potok před obcí Lišov) a PK II/603 (v místě mostu ev. č. 603-094 přes silnici I/3-D3 u Vitína)
13. 09. 2019 ODSH 14926/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na sil. III/14611-Dobrovodská, ul. Suchovrbenské náměstí, Jiřího z Poděbrad, Karla Tomana v Českých Budějovicích, Staré Hodějovice
13. 09. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy - silnice č. II/122 k.ú. Dříteň
13. 09. 2019 15354/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Boh. Kafky a Lidická tř. v Českých Budějovicích - přesun zastávek MHD a náhradní trasa MHD
12. 09. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
12. 09. 2019 Oznámení zahájení řízení Lišov - vrtaná studna
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
12. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí motorového vozidla RZ 3C4 1780
12. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí motorového vozidla RZ 2S3 4309
11. 09. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
11. 09. 2019 Výběrové řízení
11. 09. 2019 Výběrové řízení
11. 09. 2019 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
11. 09. 2019 14721/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - B. Němcové (parkoviště Dynamo) v Českých Budějovicích - fotbalové utkání
11. 09. 2019 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - bytový dům v ul. Hraniční, České Budějovice 5
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úprav provozu - Dobrá Voda u Českých Budějovic

XML