Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu v domě Dlouhá 16, České Budějovice
10. 07. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor
10. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 07. 2020 Obnova řadu surové vody Římov – Plav, II.etapa
10. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - "pozemní komunikace II/105, II/122 a místní komunikace v obci Dříteň"
09. 07. 2020 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Široká 430/7, České Budějovice
09. 07. 2020 Prodloužení stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/14611 Ledenice, oprava chodníku
09. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Hosín
09. 07. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
09. 07. 2020 Zveřejnění - stavební úpravy BD Slunečná 972/5 a 973/7
09. 07. 2020 Výzva k odstranění vozidla Honda Accord, RZ 2C7 3606
09. 07. 2020 Výzva k odstranění vozidla Peugeot 303, RZ OSC 4091
09. 07. 2020 Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1003 a 1094 v k.ú. Dubné
09. 07. 2020 Opatření obecné úpravy - ulice Riegrova, České Budějovice, rekonstrukce objektu, kontejner
09. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Hluboká nad Vltavou a Olešník
09. 07. 2020 Rozhodnutí - územní rozhodnutí / optický kabel T - mobile /
09. 07. 2020 Dražební vyhláška
08. 07. 2020 Dražební vyhláška
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - České Vrbné, České Budějovice, Tepelný napaječ JETE - Č. Budějovice
08. 07. 2020 Opatření obecné úpravy - ulice J. Opletala, České Budějovice, vyhrazené parkování
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Radniční
08. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08. 07. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Mlýnská
07. 07. 2020 Oznámení - zahájení územního řízení / oprava místní komunikace Jižní ulice, Homole /
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 07. 2020 Zveřejnění - tepelný napáječ ETE
07. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice K. Světlé v Českých Budějovicích (realizace přípojek VO)
03. 07. 2020 Uložení zdravotnické dokumentace
03. 07. 2020 Uložení zdravotnické dokumentace
03. 07. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1853/8 v k.ú. České Budějovice 2 - pozemek u veřejných WC v lesoparku Stromovka
03. 07. 2020 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Česká 199/12, vchod z Panské 5, České Budějovice
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Piaristické nám., ul. Česká, Rekonstrukce Dominikánského klášteru
03. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Pražská tř. (odstranění zastřešení chodníku) ČB
03. 07. 2020 Doručení písemnosti usnesením - Kůtková Kateřina, Urbánek Tomáš
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování řízení - k.ú. Jivno
03. 07. 2020 9726/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Slunečná v Českých Budějovicích - překop - přípojka VO
03. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Hlinsko (Rudolfov)
02. 07. 2020 Nařízení č. 5/2020
02. 07. 2020 Opatření obecné úpravy - ulice Nová, České Budějovice, rekonstrukce střechy
02. 07. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy - "Lišov ulice Větrná, U Horního"
02. 07. 2020 Záměr směny částí pozemků v k.ú. České Budějovice 4, v rámci realizace dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."

XML