Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 03. 2019 VÝZVA ÚČASTNÍKŮM K SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ - silnice I/20 Pištín - České Vrbné
18. 03. 2019 Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici III/10570-k.ú.Ševětín
18. 03. 2019 ODSH 3966/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Ke Špačkům, České Budějovice
18. 03. 2019 ODSH 2919/2019-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Družstevní, České Budějovice
18. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu ul. Okružní ODSH/3965/2019
18. 03. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 1740 v k.ú. České Budějovice 2 - zahrada
18. 03. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 1884/6 v k.ú. České Budějovice 2 - zahrada
16. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu - Hroznová ČB - GRAND OPENING SOLNICE 3773 / 2019
16. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu - Krajinská ČB - 3741 / 2019
15. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
15. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
15. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - III/14545, III/14321 v obci Čejkovice
14. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu - centrum ČB - běžecký závod RUN TOUR 2019
14. 03. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí / kabelové vedení elektro NN a úprava stožárové TS Koroseky /
14. 03. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
14. 03. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška.
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 03. 2019 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - ZTV Roudné "Za Dvořáků"
13. 03. 2019 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb
13. 03. 2019 SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - kanalizace a ČOV Střížov nad Malší
13. 03. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
13. 03. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
13. 03. 2019 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ - úpravy NTL plynovodu a přípojek - Kněžská ul., Č. Budějovice 1
13. 03. 2019 ROZHODNUTÍ - SCHVALUJE STAVEBNÍ ZÁMĚR - lodžie Čéčova 15, 17 - Č. Budějovice 3
13. 03. 2019 Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici II/148,II/146,III/1481,III/1466,mk-k.ú. Lišov
13. 03. 2019 Doručení písemnosti usnesením - Skoupil Lukáš
13. 03. 2019 ODSH 3657/2019 Stanovení přechodného dopravního značení ul. Krátká, ČB - kanalizační přípojka
12. 03. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška.
12. 03. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti.
12. 03. 2019 PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - nové kabelové vedení VN, rekonstrukce NN - Jeronýmova - Rudolfovská, Č. Budějovice 3 a 6
12. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 03. 2019 STAVEBNÍ POVOLENÍ - dálnice D3 -0310/I Úsilné - Hodějovice
12. 03. 2019 Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici II/146 ul. Jirsíkova-Lišov
12. 03. 2019 POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - RD Na Zlaté stoce, Č. Budějovice 2
12. 03. 2019 ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - bytový dům Štítného ul., Č. Budějovice 6
12. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - "II/122 vyznačení objízdné trasy"
12. 03. 2019 Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí
08. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
08. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Nerudova v Českých Budějovicích, vyhrazené parkovací stání
08. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/105 k.ú. Olešník - Tepelný napaječ

XML