Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
17. 05. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / sítě elektronických komunikací, Žižkova ul. /
17. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. V. Volfa, České Budějovice, vodorovné dopravní značení V 12c
16. 05. 2019 Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu v domě Krajinská 23, byt č. 3 o velikosti 2+0
16. 05. 2019 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice A. Trägera v Českých Budějovicích, přeložka NN
16. 05. 2019 7733/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Dr. Stejskala, Široká, Zátkovo nábř. a okolní ulice - Kulturní akce POSOUSEDSKU IV.
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - cyklostezka (souběžná s ulicí Jiráskovo nábř.) a Jiráskovo nábř. v Českých Budějovicích
16. 05. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1547/2 v k.ú. České Budějovice 3
16. 05. 2019 7830/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Hradební a Plachého, České Budějovice - výkop pro provedení izolace objektu
16. 05. 2019 Územní rozhodnutí a stavební povolení - A. Trägera v Českých Budějovicích, odvodnění komunikace
16. 05. 2019 ODSH 7543/2019 Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Ledenická, F. Škroupa, České Budějovice
16. 05. 2019 ODSH 7646/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. U Špačků, České Budějovice
16. 05. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Mlýnské stoce, náměstí Přemysla Otakara II. ČB - 6735 - 2019
16. 05. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu v ČB - "MATTONI 1/2 MARATON 2019"
15. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Sokolský ostrov,České Budějovice, Budějovický majáles 2019
15. 05. 2019 Oznámení o uložení zdravotnická dokumentace
15. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 05. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí / Rekultivace odkaliště /
15. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - "Vyznačení objízdné trasy z důvodu akce - modernizace II/122 Podeřiště"
15. 05. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 282 v k.ú. České Budějovice 6
15. 05. 2019 Výzva - přerušení / přístavba objektu , ul. Boženy Němcové č.p. 1692/38 /
15. 05. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti
15. 05. 2019 Kanalizace Dubné - jihovýchod
14. 05. 2019 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - podzemní komunikační vedení sítí, ul. Mánesova a Lidická, Č. Budějovice
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - U Voříškova dvora v Českých Budějovicích
14. 05. 2019 Výběrové řízení
14. 05. 2019 Oznámení - výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí / Dálnice D3 - 0310/I Úsilné - Hodějovice /
14. 05. 2019 7464/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - vnitroblok ul. Komenského, České Budějovice - pokládka kabelu NN
13. 05. 2019 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
13. 05. 2019 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
13. 05. 2019 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
13. 05. 2019 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13. 05. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ - dálnice D3 - 0310/I Úsilné - Hodějovice
13. 05. 2019 ROZHODNUTÍ - SCHVALUJE STAVEBNÍ ZÁMĚR - venkovní bazén "Závlahy"
13. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 05. 2019 Návrh změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v k. ú. Třebotovice
13. 05. 2019 Zveřejnění - ul. Plzeňská
13. 05. 2019 Oznámení o návrhu místní úpravy - "Doplnění svislého DZ v obci Dasný"
13. 05. 2019 Změna č. 1 územního plánu Čejkovice v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
13. 05. 2019 Doručení písemnosti usnesením - Radič Martin
13. 05. 2019 „Ledenice - prodloužení vodovodního řadu k parcele p.č. 193/21 v k.ú. Ledenice“
10. 05. 2019 26. výzva IPRÚ České Budějovice, vyhlášení
10. 05. 2019 Zveřejnění - ČEVAK
10. 05. 2019 změna stanovení přechodné úpravy provozu - Římov

XML