Město České Budějovice

Okresní město
Okres České Budějovice

http://c-budejovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kjgb4yx

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 3360_2024_Stanovení přechodné úpravy provozu Hlincova Hora_pokládka kabelu NN
01. 03. 2024 3283_Stanovení přechodné úpravy provozu Strážkovice - rekonstrukce silnice č. II_155
01. 03. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hluboká nad Vltavou, místní část Kostelec
01. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Branišov, České Budějovice 2 Haklovy Dvory
01. 03. 2024 ODSH/3268/2024 stanovení přechodné úpravy provozu na PK v ul. Brandlova, ČB - pokládka kabelu NN
01. 03. 2024 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - změny dokončené stavby občanského vybavení: stavební úpravy ZŠ O. Nedbala, O. Nedbala č.p. 882/30, České Budějovice 2
01. 03. 2024 Zahájení povolení vodních děl „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, část B“
01. 03. 2024 Zahájení řízení povolení vodních děl „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, část A“
01. 03. 2024 Oznámení o zahájení společného řízení - "Zklidnění dopravy v lokalitě ulice U Horního, Lišov"
01. 03. 2024 OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - p. Jan Novák (nar. 1979) a p. Jan Novák (nar. 1949)
01. 03. 2024 21034/2023 Stanovení místní úpravy provozu - Lidická tř. v Českých Budějovicích - zajištění obslužnosti zubní pohotovosti
01. 03. 2024 2716/2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - Nádražní v Českých Budějovicích - zajištění náhradní autobusové dopravy
29. 02. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu - ul. R. Bosche, Suchomelská ČB - 3272/2024-2
29. 02. 2024 3286_2024_Stanovení přechodné úpravy provozu Hůry_chodník
29. 02. 2024 3271_2024_Stanovení přechodné úpravy provozu Srubec_Kabel VN
29. 02. 2024 3147_2024_Stanovení přechodné úpravy provozu_rekonstrukce silnice Adamov-Hůry
29. 02. 2024 Zveřejnění - zábor veřejné zeleně
29. 02. 2024 Usnesení o určení data úmrtí - Břetislav Zeman
29. 02. 2024 Územní rozhodnutí - soubor staveb pro bydlení - Polyfunkční arál Čechova
29. 02. 2024 Vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k přepracování - Obalovna Úsilné
29. 02. 2024 Oznámení o uložení daňové písemnosti 29.02.2024
29. 02. 2024 ODSH 296/2024 - účelová komunikace u ul. Čechova, České Budějovice - stanovení trvalého dopravního značení
29. 02. 2024 ODSH 3161/2024 - ul. U Elektrárny, Čechova, Polní, Vrchlického nábřeží, Mánesova, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení
28. 02. 2024 Oznámení o uložení daňové písemnosti
28. 02. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - České Budějovice 3
28. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 2/2024
28. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Pasovská, České Budějovice, výstavba kanalizace
28. 02. 2024 Výzva k neprodlenému odstranění vozidla: VW Golf - CKE 5143
28. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace v Českém Vrbném, České Budějovice, rekonstrukce protihlukové stěny na silnici I/20
28. 02. 2024 ODSH/21178/2023-3 oznámení o doručování písemnosti - Dana Matějková
28. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - pozemní komunikace v Českých Budějovicích, DIO při haváriích inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace)
28. 02. 2024 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - stavební úpravy stravovacího pavilonu Centra sociálních služeb v ulici Staroměstská 2469/27 České Budějovice 3
28. 02. 2024 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - stavební úpravy ZŠ a MŠ Emy Destinové, Emy Destinové č.p. 1138/46, České Budějovice 2
28. 02. 2024 2795/2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - Česká, Hradební, Panská v Českých Budějovicích - zábor parkovacích míst pro stavbu + lešení
28. 02. 2024 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - stavba pro rodinnou rekreaci v zahrádkářské osadě J. Hurta- Říční, České Budějovice 6
28. 02. 2024 Aukční vyhláška č. EAS/CB/63/2024
28. 02. 2024 Aukční vyhláška č. EAS/CB/65/2024
28. 02. 2024 ODSH 3158/2024 - ul. U Elektrárny, Čechova, Polní, Vrchlického nábřeží, Mánesova, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení
28. 02. 2024 2792/2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - Matice školské, Komenského v Českých Budějovicích - výstavba optické sítě
27. 02. 2024 Jednání kontrolního výboru zastupitelstva města
27. 02. 2024 Záměr pronájmu plochy pro reklamu o velikosti 27 m2 na budově zimního stadionu.
27. 02. 2024 oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - ul. U Čertíka, Světlíky - 3087/2024-2
27. 02. 2024 Výběrové řízení - elektronická aukce, na byt č. 9, o velikosti 1+2, v domě U Lesa 4, České Budějovice
27. 02. 2024 Výběrové řízení na startovací byt č. 33, o velikosti 1+kk, v domě Loucká 12, České Budějovice
27. 02. 2024 Výběrové řízení na byt BZU č. 64, o velikosti 1+0, v domě Lidická tř. 7, České Budějovice
27. 02. 2024 Výběrové řízení na byt č. 3.13, o velikosti 1+2, v domě M. Horákové 72, České Budějovice
27. 02. 2024 Výběrové řízení na byt č. 109, o velikosti 1+0, v domě Dlouhá 16, České Budějovice
27. 02. 2024 Výběrové řízení na byt DPS č. 29, o velikosti 1+0, v domě Plzeňská 42, České Budějovice
27. 02. 2024 Výběrové řízení na byt č. 11, o velikosti 1+0, v domě Pražská tř. 19, České Budějovice
27. 02. 2024 Výběrové řízení na BZU bezbariérový, byt č. 4, o velikosti 1+0, v domě Loucká 14, České Budějovice

XML