Obec Horní Vilémovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://hornivilemovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Vilémovice
Horní Vilémovice 13
675 07 Horní Vilémovice

Datová schránka: i7gbf45
E-mail: ouhv@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2020 Schválený závěrečný účet obce za rok 2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
17. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - změna termínu
08. 04. 2020 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení opakopvaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
04. 04. 2020  Schválené rozpočtové opatření č.1 /2020
05. 03. 2020  Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
05. 03. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
01. 03. 2020  Svazek obcí pro komunální služby 
24. 02. 2020  Záměr obce o prodeji majetku
04. 02. 2020 Řád veřejného pohřebiště
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2019
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2019
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2017
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013 - změna OZV č. 3/2009
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2009
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2009
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2009 - změna OZV č. 1/2005
25. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2005
25. 01. 2020 Upozornění vlastníkům zvířectva
25. 01. 2020 Schválený rozpočet obce Horní Vilémovice na rok 2020
25. 01. 2020  Schválené rozpočtové opatření č.7 /2019
25. 01. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.6 /2019
25. 01. 2020  Pozvánka na veřejnou prezentaci návrhu Územní studie veřejného prostranství- Horní Vilémovice
25. 01. 2020 Návrh rozpočtu obce Horní Vilémovice na rok 2020
25. 01. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.5 /2019
25. 01. 2020 E.ON - Upozornění vlastníků a uživatelů nemovitostí (pozemků)
25. 01. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
25. 01. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.4 /2019
25. 01. 2020 Odpověď UPLACENÍ.CZ -  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
25. 01. 2020 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina   a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
25. 01. 2020   Schválený závěrečný účet obce za rok 2018Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
25. 01. 2020  Schválené rozpočtové opatření č.3 /2019
25. 01. 2020 Oznámení- ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
25. 01. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
25. 01. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
25. 01. 2020 Výsledky  voleb do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 24.a 25.května v obci Horní Vilémovice
25. 01. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.2 /2019
25. 01. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 24.a 25.května 
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
25. 01. 2020 Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 24.a 25.května 2019
25. 01. 2020 Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE 
25. 01. 2020 Dokument " Veřejná vyhláška - o..." již není dostupný.
25. 01. 2020 Schválené rozpočtové opatření č.1 /2019

XML