Obec Horní Vilémovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://hornivilemovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Vilémovice
Horní Vilémovice 13
675 07 Horní Vilémovice

Datová schránka: i7gbf45
E-mail: ouhv@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
16. 09. 2019  Schválené rozpočtové opatření č.4 /2019
29. 08. 2019  Odpověď UPLACENÍ.CZ -  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
29. 08. 2019 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
12. 08. 2019  Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina   a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
05. 07. 2019 Schválený závěrečný účet obce za rok 2018Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
05. 07. 2019  Schválené rozpočtové opatření č.3 /2019
05. 07. 2019 Oznámení- ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
03. 06. 2019  Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
28. 05. 2019  Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
28. 05. 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
28. 05. 2019 Výsledky  voleb do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 24.a 25.května v obci Horní Vilémovice
11. 05. 2019  Schválené rozpočtové opatření č.2 /2019
06. 05. 2019  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 24.a 25.května 
27. 04. 2019  Veřejná vyhláška - Finanční úřad
11. 04. 2019 pozvánka na zasedání 4-18.pdf
11. 04. 2019  zápis ze zasedání 4-18.pdf
11. 04. 2019 zápis ze zasedání 6-18.pdf
09. 04. 2019  Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro volby do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 24.a 25.května 2019
09. 04. 2019  Informace o zasedání zastupitelstva jsou zveřejněny v oddíle ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA. 
28. 03. 2019  pozvánka na zasedání 5-18.pdf
28. 03. 2019  zápis ze zasedání 5-18.pdf
28. 03. 2019  pozvánka na zasedání 6-18.pdf
28. 03. 2019 : zápis ze zasedání 6-18.pdf
28. 03. 2019 Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE 
27. 03. 2019  Oznámení o zveřejnění 2. dílčí části Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč - návrh a termín konání prezentací
27. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - o ..." již není dostupný.
27. 03. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.1 /2019
12. 03. 2019  Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
09. 03. 2019 Svazek obcí pro komunální služby 
06. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - o ..." již není dostupný.
05. 03. 2019  Schválený rozpočet obce Horní Vilémovice na rok 2019
05. 03. 2019 Schválený střednědobý  výhled na rok 2019 - 2022
04. 03. 2019  Zasedání zastupitelstva 21.2.2019
29. 01. 2019  Zasedání zastupitelstva 7.2.2019
17. 01. 2019  Návrh rozpočtu obce Horní Vilémovice na rok 2019
17. 01. 2019 Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 - 2022
17. 01. 2019 Schválené rozpočtové opatření č.4 /2018 - oprava
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
10. 01. 2019  Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
09. 01. 2019  Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
09. 01. 2019   Schválené rozpočtové opatření č.4 /2018
24. 12. 2018 pozvánka na zasedání 4-18.pdf
24. 12. 2018  zápis ze zasedání 4-18.pdf
24. 12. 2018 pozvánka na zasedání 5-18.pdf
24. 12. 2018  zápis ze zasedání 5-18.pdf
24. 12. 2018  Zasedání zastupitelstva 13.12.2018
08. 12. 2018  Schválené rozpočtové opatření č.3 /2018
05. 12. 2018  Oznámení vlastníkům lesa
29. 11. 2018 dokument

XML