Obec Malinová

Město, městys, obec, MČ
Okres Rakovník

http://obec-malinova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malinová
Malinová 15
270 35 Malinová

Datová schránka: 8jsanry
E-mail: oumalinova@c-box.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 06. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024.
09. 06. 2024 Návrh Závěrečného účtu obce Malinová za rok 2023.
08. 06. 2024 Katastrální úřad pro Stř. kraj, KP Rakovník - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí.
07. 06. 2024 Schválený závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Balkán Slabce za rok 2023.
29. 05. 2024 Schválený závěrečný účet za rok 2023 Svazku obcí okr. Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti.
23. 05. 2024 OÚ Malinová - Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace.
22. 05. 2024 MěÚ - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici č. III/22912 a místní komunikaci u č.p. 27 v obci Malinová.
22. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
17. 05. 2024 Svoz velkoobjemového odpadu - kontejner od 24.5. do 27.5.2024.
14. 05. 2024 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu.
14. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Balkán Slabce za rok 2023.
30. 04. 2024 VSOR - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2023.
30. 04. 2024 FÚ - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2024.
22. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
19. 04. 2024 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malinová dne 29.4.2024.
15. 04. 2024 FÚ - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
15. 04. 2024 KÚ Středočeského kraje - Opatření obecné povahy č. 1/2024 - vlk obecný.
11. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2023.
10. 04. 2024 Schválený schodkový rozpočet obce Malinová na rok 2024.
04. 04. 2024 Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru dne 13.4.2024.
20. 03. 2024 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malinová dne 28.3.2024.
12. 03. 2024 Návrh schodkového rozpočtu obce Malinová na rok 2024.
12. 03. 2024 Schválený vyrovnaný rozpočet Sdružení obcí mikroregionu Balkán Slabce na rok 2024.
12. 03. 2024 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Balkán Slabce na r. 2025 -2026.
29. 02. 2024 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 dle zákona č. 106/1999 Sb.
18. 02. 2024 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malinová dne 26.2.2024.
13. 02. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí MRB Slabce na r. 2025 -2026.
11. 02. 2024 FÚ Rakovník - informace k podávaným daňovým přiznáním za rok 2023.
09. 02. 2024 Návrh vyrovnaného rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Balkán Slabce na rok 2024.
11. 01. 2024 FÚ Rakovník - Rozšířené úřední hodiny.
05. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2023 Svazku obcí okr. Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti.
02. 01. 2024 FÚ Rakovník - Infolinka k dani z nemovitých věcí na rok 2024.
23. 12. 2023 KÚ Středočeského kraje - Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy - vlk obecný.
23. 12. 2023 Schválené rozpočtové provizorium obce Malinová na období leden - březen 2024.
23. 12. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Malinová na období r. 2024 - 2026.
13. 12. 2023 Schválené rozpočtové provizorium Sdružení obcí mikroregionu Balkán Slabce na rok 2024.
12. 12. 2023 MěÚ - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. tříd a MK z důvodu uzavírky silnice č. III/2338 Krakov - Rousínov.
10. 12. 2023 RAVOS - změna cen vodného a stočného pro rok 2024.
10. 12. 2023 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malinová dne 18.12.2023.
10. 12. 2023 Schválený vyrovnaný rozpočet Svazku obcí okr. Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2024.
02. 12. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období r. 2024 -2026.
24. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023.
23. 11. 2023 MěÚ - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/22912, III/22910 v k.ú. Hvozd, Malinová, Krakov - pokládka asfaltu po výstavbě vodovodu.
04. 11. 2023 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malinová dne 13.11.2023.
03. 11. 2023 Návrh vyrovnaného rozpočtu Svazku obcí okr. Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2024.
25. 10. 2023 KÚ Stř. kraje - Veřejná vyhláška o vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění .
19. 10. 2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
12. 10. 2023 MěÚ - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/22912, III/22910 v k.ú. Hvozd, Malinová, Krakov - pokládka asfaltu po výstavbě vodovodu.
06. 10. 2023 Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru dne 14.10.2023.
05. 10. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města Rakovníka č. 2/2023.

XML