Město Železnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Železnice
Náměstí Svobody 1
507 13 Železnice

Datová schránka: pz8a6ec
E-mail: mu@zeleznice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 06. 2019 Analýza sportu ve městě Hodonín a návrh koncepce rozvoje sportu ve městě
19. 06. 2019 VV OOP Přechodná úprava provozu v rámci stavební akce "I/51 Hodonín průtah, opravy závad ve sjízdnosti - čás 2, Etapa 4, dotčené silnice :II/380, II/431, II/432, III/05531, III/05532 v k.ú. Hodonín
19. 06. 2019 Dražební vyhláška - Valentová Gabriela / 1973/
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Vinný sklep s lisovnou na pozemku rodinného domu č. p. 126, Josefov
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mutěnice
17. 06. 2019 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 45/2019 - pes
14. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie na 16.7.2019
14. 06. 2019 Nájem částí pozemků v k. ú. Hodonín (Národní třída, Měšťanská)
14. 06. 2019 Nájem části pozemku v k. ú. Hodonín (u zimního stadionu)
14. 06. 2019 Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor (Horní Valy 2)
14. 06. 2019 Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor (Horní Valy 2)
13. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie na 15.7.2019
13. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrtické energie na 15.7.2019
13. 06. 2019 VV Výzva, Přerušení Chodník ul.Komenského, Dubňany
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy - na silnici I/51 Hodonín - státní hranice
13. 06. 2019 Dražební vyhláška - Ammer Jiří /1972/, Verner Jan /1970/, Dacíková Božena /1946/, Bieliková Yvona /1966/
13. 06. 2019 Prodej pozemků v k. ú. Hodonín (ul. Sacharovova)
13. 06. 2019 Prodej části pozemku v k. ú. Hodonín (ul. Žižkova)
13. 06. 2019 zápis z mim. rady města dne 06.06.2019
12. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.7.2019
12. 06. 2019 Dražební vyhláška - Tomancová Denisa /1978/
12. 06. 2019 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 44/2019 - pes
12. 06. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubňany - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků neznámým vlastníkům, správcům pozůstalosti a neznámým dědicům po zemřelých
12. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Hřebčín RUF Čejč
11. 06. 2019 Dražební vyhláška - Kopanič Josef /1952/
11. 06. 2019 zápis z 16. schůze rady města dne 04.06.2019
11. 06. 2019 Inforamce o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby:Výrobně skladovací hala, denní místnost, jímka na vyvážení a retenční nádrž, areál společnosti Prefa Brno, ul. Na Výhoně, Hodonín
10. 06. 2019 Pozvánka - 04. zastupitelstvo města + materiály
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy Maverick Rescue cup 2019
10. 06. 2019 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 43/2019 - mobilní telefon
07. 06. 2019 Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hodonín (ul. Dobrovolského)
07. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu - Hodonín, Měšťanská, přeložka kNN, Město parc.č. 2879/9,11, v k. ú. Hodonín
06. 06. 2019 Pronájem bytu, Janáčkova 2387/21, byt 1+1
06. 06. 2019 Pronájem bytu, Janáčkova 2387/21, byt 1+1
06. 06. 2019 Dražební vyhláška - Klimková Světlana /1965/
06. 06. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy - Masarykovo nám., Hodonín
05. 06. 2019 Aukční vyhláška - Sada Kladkový luk a šíp Easton inspire 75
05. 06. 2019 SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 20.6.2019
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/55 Olomouc-Přerov-Uherské Hradiště-Hodonín-Břeclav-st. hranice umístěné na pozemku p.č. 1798/45 v k.ú. Rohatec, okres Hodonín
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/55 Olomouc-Přerov-Uherské Hradiště-Hodonín-Břeclav-st.hranice umístěné na pozemku p.č. 1798/46 v k.ú. Rohatec, okres Hodonín
05. 06. 2019 veřejná vyhláška
05. 06. 2019 Aukční vyhláška - kšiltovka Cayler Sons
05. 06. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: Cyklostezka Veselí nad Moravou-Hodonín úsek výklopník Sudoměřice - inundační hráz Morava-Trasa T1 A
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí "Obnova vodní nádrže „U Rokytí", Mutěnice
04. 06. 2019 Aukční vyhláška - železné pákové nůžky zn. NEO s plastovou rukojetí
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
03. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.6.2019
03. 06. 2019 VV OOP MúP Prušánky rekonstrukce chodníku ul. Mlýnská
03. 06. 2019 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3.6.2019
03. 06. 2019 VV OOP Oznámení o návrhu PúP Prušánky sil. III/4233 - výjezd vozidel ze stavby

XML