Město Železnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Železnice
Náměstí Svobody 1
507 13 Železnice

Datová schránka: pz8a6ec
E-mail: mu@zeleznice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, bloková očista_MUHOCJ 22986/2023
23. 03. 2023 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Rohatec, železniční přejezd P8155
23. 03. 2023 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující změnu rozhodnutí o umístění stavby: Novostavba hospodářského objektu, Lužice
22. 03. 2023 Aukční vyhláška č. 332-OEA/23
22. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11.4.2023
22. 03. 2023 Řád Veřejného pohřebiště města Hodonína
22. 03. 2023 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 24/2023 dámská kabelka
21. 03. 2023 Stavební povolení pro stavbu "Dolní Bojanovice, veřejná prostranství - Druhá náves" stavební objekty SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, SO 141 Veřejné osvětlení"
20. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 6.4.2023
20. 03. 2023 VV-OOP místní úprava provozu_MUHOCJ 21991/2023
18. 03. 2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Nástavba střechy a stavební úpravy úpravny vody, Mikulčice
17. 03. 2023 Dražební vyhláška - Vašek Zdeněk /1971/
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Uložení písemnosti - Balgavý - 17.3.2023
17. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3.4.2023
17. 03. 2023 Dražební vyhláška - Just Marek /1966/
17. 03. 2023 Záměr poskytnout byty pro ubytovací účely (Pr. Veselého 46, 48, 50, 52)
17. 03. 2023 Pronájem části pozemku p. č. 2870 v k. ú. Hodonín
17. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Rozšíření distribuční sítě elektrické energie – kabelové zemní vedení NN (stavebníkem nazvané: „Čejč, rozš. kNN, Damborský, K/1180“) Čejč, U Šlechtitelky
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost – Longauerová Eva /1985/
16. 03. 2023 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu pro stavbu "Uzavírka žel. přejezdu P7152 v obci Čejč"
15. 03. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
15. 03. 2023 Propachtování pozemku p. č. 1868/4 v k. ú. Hodonín
15. 03. 2023 Propachtování pozemku p. č. 1868/4 v k. ú. Hodonín
15. 03. 2023 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu v areálu Nemocnice TGM Hodonín
14. 03. 2023 zápis z 9. schůze rady města dne 07.03.2023
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Dubňany Jarohněvice
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Uložení písemnosti - Zlatoš
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: REKO MS Hodonín Jižní + 2, Hodonín
10. 03. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023
10. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30.3.2023
10. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Pánovská
10. 03. 2023 OZV č. 4/2023 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na veřejném prostranství
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: REKO MS Hodonín Vrchlického + 2, Hodonín
09. 03. 2023 VŘ - odborný referent/ka odboru právního a majetku - zeleň
09. 03. 2023 Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "Hodonín, revitalizace zpevněných ploch, Rozmarýnek - 2.část, stavební objekty SO 101 Komunikace, SO 401 Veřejné osvětlení"
09. 03. 2023 Usnesení - 2. zastupitelstvo města
09. 03. 2023 OZV č. 3/2023, kterou se staví školské obvody ZŠ zřízených městem Hodonínem
09. 03. 2023 OZV č. 2/2023, kterou se staví školské obvody MŠ zřízených městem Hodonínem
09. 03. 2023 OZV č. 1/2023 o provedení speciální ochranné deratizace
09. 03. 2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Přístavba výrobní haly, stavební úpravy stávajícího objektu výrobní haly, výrobní areál firmy Zlomek, ul. Bratislavská, Hodonín
08. 03. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost
08. 03. 2023 Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "Petrov - Vesnická památková rezervace Plže", stavební objekty SO 101 Stezky pro pěší, SO 102 Parkoviště
08. 03. 2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Přístavba a stavební úpravy objektu č. p. 583, zkrácení NTL plynovodu, přípojka plynu, ul. Záhumenní, Lužice
07. 03. 2023 VV-dopravní značení trvalé, ul. Vrchlického
07. 03. 2023 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Terezín sil. II/380
07. 03. 2023 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Petrov místní komunikace
07. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Nesyt
07. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Dvořákova
07. 03. 2023 VV-dopravní značení přechodné, ul. Nerudova
07. 03. 2023 DSO - Obce pro Baťův kanál - Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2023

XML