Město Železnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Železnice
Náměstí Svobody 1
507 13 Železnice

Datová schránka: pz8a6ec
E-mail: mu@zeleznice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 06. 2024 Dražební vyhláška - Borúfka Andrej /1973/
14. 06. 2024 Změny v dopravě
14. 06. 2024 Veřejná vyhláška návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
14. 06. 2024 Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "Ratíškovice, chodníky v ul. Řádky a ul. Zbrodek"
14. 06. 2024 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Petrov směr na Sudoměřice
13. 06. 2024 Dražební vyhláška - Zdeňka Hložková /1958/
13. 06. 2024 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Mutěnice ul. Údolní
12. 06. 2024 Dražební vyhláška - Ševelová Anděla /1952/
12. 06. 2024 VV_OOP_Oslavy Masaryka
12. 06. 2024 Dražební vyhláška - Sasínek Jiří /1988/
11. 06. 2024 VV OOP_přechodná_úprava_provozu_Pr_Veselého
11. 06. 2024 Dražební vyhláška - Janeček Miroslav /1940/, Janečková Jana /1943/
11. 06. 2024 Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby Rekonstrukce chodníků ul. Hodonínská s propojením do ul. Hlavní, Prušánky
11. 06. 2024 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující změnu územního rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Krytá dílna, garáž, zastřešená terasa a oplocení na pozemku rodinného domu č. p. 772, Mikulčice
10. 06. 2024 Územní rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření distribuční sítě NN včetně vybudování tří kabelových rozpojovacích skříní na ulici U Tirexu v Hodoníně
10. 06. 2024 Telefonní kontakty na Městský úřad Hodonín
07. 06. 2024 Propachtování zahrady (lokalita Kapřiska, zahrada č. 64)
07. 06. 2024 VV_OOP_PÚP Měšťanská_Horní Plesová
06. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8.7.2024
06. 06. 2024 SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 20.6.2024
06. 06. 2024 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 42/2024 - mobilní telefon
06. 06. 2024 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující změnu územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: Novostavba výrobní haly T Machinery, a. s., areálové vedení dešťové kanalizace a plynovodu, zpevněné plochy, areál společnosti TOMÁŠ group, s. r.
06. 06. 2024 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Cyklostezka Hodonín Pánov směr Ratíškovice,I.etapa
06. 06. 2024 VŘ - Knihovník/knihovnice - lektor na Městské knihovně v Hodoníně
05. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3.7.2024
05. 06. 2024 VV OOP_přechodná_úprava_provozu_Velkomoravská
05. 06. 2024 Veřejná vyhláška Oznámení Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
05. 06. 2024 zápis z 36. schůze rady města ze dne 28.05.2024
05. 06. 2024 VŘ - Programový pracovník Domu přírody
05. 06. 2024 Pozvánka - 9. zasedání zastupitelstva + materiály
31. 05. 2024 VŘ - odborný referent/ka s. č. 080 010
31. 05. 2024 VŘ - odborný referent/ka dopravní inženýr/ka
31. 05. 2024 Pronájem nebytového prostoru (Kasárenská 4, místnost 2.18)
31. 05. 2024 Změny v dopravě
30. 05. 2024 VV_rozhodnutí_LIDL
30. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.6.2024
30. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.6.2024
30. 05. 2024 Dražební vyhláška - Břečková Marta /1974/
29. 05. 2024 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy silnice I. třídy Hodonín
29. 05. 2024 Pronájem nebytového prostoru (Masarykovo nám. 5)
29. 05. 2024 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Silnice II/380 Hovorany-Mutěnice
29. 05. 2024 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Čejkovice hody
28. 05. 2024 VŘ - sociální pracovník/pracovnice s. č. 010 206 pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí
28. 05. 2024 Aukční vyhláška č. EAS/BHO/038/2024
28. 05. 2024 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Automobilové závody LM-MHCC+MST - Násedlovice
27. 05. 2024 Propachtování pozemku p. č. 1758/6 v k. ú. Hodonín
24. 05. 2024 Změny v dopravě
24. 05. 2024 Pronájem nebytového prostoru (Sadová 1)
24. 05. 2024 Pronájem nebytového prostoru (Jilemnického 2789/6)
24. 05. 2024 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Čejkovice MK U Boží muky

XML