Město Železnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Železnice
Náměstí Svobody 1
507 13 Železnice

Datová schránka: pz8a6ec
E-mail: mu@zeleznice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 07. 2020 VŘ - Sociální pracovník/-ce
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Silážní žlab, areál firmy ZP Mikulčice, a. s., Hodonín - "Nesyt"
03. 07. 2020 Změny v dopravě
03. 07. 2020 VV OOP místní úprava provozu na účelové komunikaci ul. Havířská, Lužice
03. 07. 2020 zápis z mim. rady města dne 26.06.2020
03. 07. 2020 VV Stavební úpravy MK ul.Údolní, Mutěnice
03. 07. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 34/2020 - pes
03. 07. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 33/2020 - pes
03. 07. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 35/2020 - jízdní kolo
03. 07. 2020 Usnesení - 9. zastupitelstvo města
02. 07. 2020 VŘ - Odborný referent/ka - dopravní inženýr/ka
02. 07. 2020 VV OOP MúP sil. II/432 v k.ú. Hodonín
02. 07. 2020 VŘ - Referent/ka registru řidičů a vozidel - technik
01. 07. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020
01. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.7.2020 do 27.7.2020
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Stavební úpravy objektu dílny v areálu společnosti MONTGAS, a. s., ul. U Kyjovky, Hodonín
01. 07. 2020 informace o návrhu VPS pro umístění a provedení stavby: novostavba lisovny Mutěnice
30. 06. 2020 Aukční vyhláška č. EAS/BHO/017/2020
30. 06. 2020 Dražební vyhláška - Marada Miroslav /1984/
30. 06. 2020 Dražební vyhláška - Kadlčková Erika /1983/
30. 06. 2020 zápis z mim. rady města dne 23.06.2020
30. 06. 2020 VV - OOP - Stanovní přechodné úpravy - MK Tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
30. 06. 2020 DORUČENÍ Úplného znění Územního plánu Ratíškovice po vydání Změny č. 3
30. 06. 2020 OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ Změny č. 3 Územního plánu Ratíškovice a její DORUČENÍ
29. 06. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 34/2020
29. 06. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 33/2020
29. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020
29. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Klempířská dílna s administrativou, vrtaná studna, splašková kanalizace, oplocení a zpevněné plochy, ul. Prostřednice, Mutěnice
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb.
29. 06. 2020 Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování ÚP Starý Poddvorov č. 1
26. 06. 2020 Změny v dopravě
26. 06. 2020 Dražební vyhláška - ZELWOOD s.r.o.
26. 06. 2020 Dražební vyhláška - Kolářová Marie /1946/
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy MAVERICK RESCUE EURO CUP 2020
25. 06. 2020 Oznámení o konání akce s kratší vymezenou dobou nočního klidu
25. 06. 2020 Oznámení o konání akce s kratší vymezenou dobou nočního klidu
24. 06. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 32/2020 - pes
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška – Společné rozhodnutí – Povolení k nakládání s podzemními vodami a Stavební povolení ke stavbám vodních děl
24. 06. 2020 Dražební vyhláška - Machala Dalibor /1970/
23. 06. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BHO/015/2020
23. 06. 2020 VV OOP PúP Hovorany, Čejč, Mutěnice, Karlín
23. 06. 2020 VV OOP PúP Hodonín ul.Velkomoravská
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Společné povolení k umístění a provedení stavby vodního díla
19. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - L..." již není dostupný.
19. 06. 2020 Pacht pozemku v k. ú. Hodonín
18. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor
18. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor
18. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společného povolení na stavbu: Bytový dům kasárna - Rezidence Smetanova, přípojky inž. sítí (voda, kanalizace, elektro), retenční nádrž, zpevněné plochy, fotovoltaické panely, Hodonín

XML