Město Železnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Železnice
Náměstí Svobody 1
507 13 Železnice

Datová schránka: pz8a6ec
E-mail: mu@zeleznice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 E.On - oznámení o přerušení dodávky el. energie 23.04.2020
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020
02. 04. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 20/2020 - pes
02. 04. 2020 VV Stavební povolení stavby Dolní Bojanovice, ul.Záhumenní-technická infrastruktura pro výstavbu RD, stavební objekt SO 100 Komunikace
02. 04. 2020 Aukční vyhláška č. EAS/BHO/010/2020
02. 04. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 16/2020 - mobilní telefon
01. 04. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 19/2020
01. 04. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 18/2020
01. 04. 2020 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 17/2020 - pes
01. 04. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu MK Hodonín, bloková očista 2020
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef Dřevěný
31. 03. 2020 zápis z mim. rady města dne 19.03.2020
30. 03. 2020 Změny v dopravě
27. 03. 2020 Výzva poskytovatelům zdravotnických služeb v JMK
27. 03. 2020 Dražební vyhláška - Košut Jiří /1956/
25. 03. 2020 Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška
25. 03. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Tř. Dukelských hrdinů, Hodonín
24. 03. 2020 zápis z 33. schůze rady města dne 17.03.2020
23. 03. 2020 Změny v dopravě
23. 03. 2020 Dražební vyhláška - Veprun s.r.o.
23. 03. 2020 Regionální inovační strategie JMK - posuzování vlivů na ŽP
23. 03. 2020 Dražební vyhláška - Dvořák Jaroslav /1989/
23. 03. 2020 E. ON -Oznámení o odvolání přerušení dodávky el. energie 26.03.2020
19. 03. 2020 Doporučení pro obyvatele starší 70 - ti let
19. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti a mládež
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana JMK
19. 03. 2020 E. ON -Oznámení o odvolání přerušení dodávky el. energie 20.03.2020
19. 03. 2020 E. ON -Oznámení o odvolání přerušení dodávky el. energie 20.3.2020
18. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
16. 03. 2020 OZV č. 2/2020
16. 03. 2020 OZV č. 1/2020
13. 03. 2020 Vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020
13. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
13. 03. 2020 Pronájem bytu, Lipová alej 17, byt 1+1
13. 03. 2020 OZV č. 3/2020
13. 03. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: Stavební úpravy DPS Ratíškovice, Dubňanská č.p. 1301 na pozemku parc. č. 2437/22, 2437/28 v katastrálním území Ratíškovice
12. 03. 2020 Změny v dopravě
12. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Změny v dopravě
11. 03. 2020 Drážní výluka - změny v dopravě , změna jízdního řádu
11. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
10. 03. 2020 VV OOP PúP Hodonín ul.Velkomoravská
10. 03. 2020 VV OOP oznámení o MúP Mutěnice ul.Hodonínská
10. 03. 2020 VV OOP PúP Rohatec ul.Hodonínská
10. 03. 2020 zápis z 32. schůze rady města dne 03.03.2020
10. 03. 2020 Pronájem bytu, Brandlova 2772/78, byt 1+1
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí

XML