Město Železnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://hodonin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Železnice
Náměstí Svobody 1
507 13 Železnice

Datová schránka: pz8a6ec
E-mail: mu@zeleznice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 06. 2022 Oznámení o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci
28. 06. 2022 VŘ - Informatik
28. 06. 2022 VŘ - sociální pracovník/pracovnice pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí
28. 06. 2022 Stavební povolení pro stavbu: "Technická a dopravní infrastruktura k.ú. Starý Poddvorov lokalita Újezd- I. etapa, SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
28. 06. 2022 Dražební vyhláška - Němec Lubomír /1952/
28. 06. 2022 Stavební povolení pro stavbu: "Novostavba chodníku ul. U Školky, Rohatec"
28. 06. 2022 Oznámení a vyhlášení nálezu č. 46/2022 - pes
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Povolení k nakládání s vodami a Stavební povolení pro stavbu vodního díla
28. 06. 2022 VV-OOP - Lávka u ZOO
28. 06. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Hodonín sil. II/432 (u kruhového objezdu x tř. Dukelských hrdinů)
28. 06. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Rohatec sil. III/4258 a místní komunikace
27. 06. 2022 Pozvánka na 122. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál
27. 06. 2022 Oznámení a vyhlášení nálezu - peněženka s finanční hotovostí
27. 06. 2022 Výpůjčka části pozemku p. č. 2067/4 v k. ú. Hodonín
27. 06. 2022 Výpůjčka částí pozemků p. č. 1977/9 a p. č. 1995/14 v k. ú. Hodonín
27. 06. 2022 Výpůjčka části pozemku p. č. 288/1 v k. ú. Hodonín
27. 06. 2022 Pronájem části pozemku p. č. 8620 v k. ú. Hodonín
24. 06. 2022 DSO - Mikroregion Hodonínsko - Závěrečný účet za rok 2021
24. 06. 2022 Změny v dopravě
24. 06. 2022 Usnesení - 19. zastupitelstvo města
23. 06. 2022 Oznámení o přerušení elektrické energie 11.7.2022
23. 06. 2022 VV-OOP Koupelni
22. 06. 2022 Schválená účetní závěrka města Hodonína za rok 2021
22. 06. 2022 Schválený závěrečný účet města Hodonína za rok 2021
22. 06. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
22. 06. 2022 Oznámení o přerušení elektrické energie 19.7.2022
22. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.7.2022
22. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
22. 06. 2022 Aukční vyhláška - č. EAS/BHO/037/2022
21. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.7.2022
21. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.7.2022
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Rekonstrukce distribuční sítě Mikulčice, VN, TS, NN obnova II
21. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
20. 06. 2022 Dům kultury Hodonín - referent provozního oddělení
20. 06. 2022 VV-OOP Štefánikova, poklopy
20. 06. 2022 zápis z mim. rady města dne 14.06.2022
20. 06. 2022 Pronájem části pozemku p. č. 2437/30 v k. ú. Hodonín
17. 06. 2022 Změny v dopravě
16. 06. 2022 Upuštění od vybírání správních poplatků
16. 06. 2022 Upuštění od vybírání správních poplatků
16. 06. 2022 VŘ - Odborný referent/ka – odboru Obecní živnostenský úřad - s.č. 080 010
16. 06. 2022 VŘ - Referent/ka stavebního úřadu - s.č. 120 015
16. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o pořízení Územní studie "Ratíškovice - Ulička"
16. 06. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Dolní Bojanovice - Primiční mše svatá
15. 06. 2022 VV-OOP-dočasné_Masarykovo nám. Motoshow
14. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 11.7.2022
14. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie -11.7.2022
14. 06. 2022 zápis z 83. schůze rady města dne 07.06.2022
14. 06. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu, Mutěnice- vodovod/připojení vodovodu) ul.Prostřednice
13. 06. 2022 DSO - Obce pro Baťův kanál - Závěrečný účet za rok 2021

XML